Клавишни комбинации

Тази тема описва клавишни комбинации за често срещани задачи на сайт Windows SharePoint Services 3.0. Тези клавишни комбинации се отнасят до английска подредба на клавиатурата. Клавишите на другите клавиатури може да съответстват точно на клавишите на английската клавиатура.

За клавишните комбинации, при които натискате едновременно един или повече клавиша, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишните комбинации, при които натискате един клавиш веднага след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

Клавишните комбинации са предназначени за работа с поддържани браузъри.

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това натиснете клавишите Ctrl+P.

Забележка : Поведението на клавишните комбинации е различно в зависимост от уеб браузъра, който използвате. Например в Windows Internet Explorer клавишната комбинация, присвоена на хипервръзка, полага активния фокус върху тази хипервръзка. Трябва да натиснете ENTER, за да последвате хипервръзката. Във Firefox натискането на клавишната комбинация следва автоматично връзката.

В тази статия

Всички страници

Общи задачи

Получаване на помощ

Сродни теми

Всички страници

Всички страници

За да направите това

Натиснете

Включете или изключете по-достъпен режим.

По-достъпен режим променя начин, по който се рендира съдържанието на сайта Windows SharePoint Services 3.0, като се оптимизира за помощни технологии, например екранни четци.

TAB (Натиснете повторно, веднага след като се отвори страницата в браузъра.)

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Прескачане до основно съдържание.

ALT+J

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Преглед на цялото съдържание на сайта.

ALT+3

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Действия за сайта.

ALT+/

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Търсене.

ALT+S

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Помощ.

ALT+6

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Начална страница.

ALT+1

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Добре дошли.

ALT+L

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Изглед.

ALT+V

Менютата се разширяват като менюто Действия за сайта.

SHIFT+ENTER

Разширяват се падащи списъци като менюто Диапазон на търсене до полето Търсене в горната част на повечето страници.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместете селекцията от един на друг уеб компонент на страници, например на началната страница, която използва множество уеб компоненти.

ALT+W

Най-горе на страницата

Общи задачи

RTF редактор

За да активирате или поставите фокуса върху

Натиснете

Бутон Посока на текста отдясно наляво

CTRL+SHIFT+<

Бутон Посока на текста отляво надясно

CTRL+SHIFT+>

Бутон Получер

CTRL+B

Бутон Копиране

CTRL+C

Бутон Цвят на текста

CTRL+SHIFT+C

Бутон Център

CTRL+E

Бутон Номериран списък

CTRL+SHIFT+E

Меню Шрифт

CTRL+SHIFT+F

Бутон Курсив

CTRL+I

Бутон Подравняване отляво

CTRL+L

Бутон Списък с водещи символи

CTRL+SHIFT+L

Бутон Увеличаване на отстъпа

CTRL+M

Бутон Намаляване на отстъпа

CTRL+SHIFT+M

Меню Размер на шрифт

CTRL+SHIFT+P

Бутон Подравняване отдясно

CTRL+R

Бутон Подчертано

CTRL+U

Бутон Поставяне

CTRL+V

Меню Цвят на фона

CTRL+SHIFT+W

Бутон Изрязване

CTRL+X

Добавя се или се редактира елемент, документ, коментар върху обсъждане или отговор на проучване

За да направите това

Натиснете

Бутон Отказ (промените се отменят и се връщате в списъка, библиотеката, дъската за обсъждания или проучване)

ALT+C

Бутон ОК (записват се промените и се затваря страницата)

ALT+O

Страница на списък или библиотека

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Създай на лентата с инструменти на списъка или библиотеката

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Качване на лентата с инструменти на списъка или библиотеката

В зависимост от типа на библиотеката, менюто Качване съдържа командите Качване на документ и Качване на множество документи.

ALT+U (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Действия на лентата с инструменти на списъка или библиотеката

В зависимост от типа на списъка или библиотеката менюто Действия съдържа командите Редактиране в листа с данни, Отваряне с Windows Explorer, Експортиране в електронна таблица, Преглед на RSS канал и Предупреждение.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Настройки на лентата с инструменти на списъка или библиотеката

В зависимост от типа на списъка или библиотеката менюто Настройкисъдържа командите Създаване на колона, Създаване на изглед и Настройки на библиотеката натип библиотека.

ALT+I (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Създай Нов документ

Тази команда е в менюто Създай.

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Създай Нова папка

Тази команда е в менюто Създай.

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Качване на документ

Тази команда е в менюто Качване.

ALT+U (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

В стандартен изглед Редактиране в листа с данни

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Разширява се менюто с опции за документ в библиотека.

SHIFT+ENTER

Филтрира се колона в списък. Това изисква горният колонтитул да има активен фокус (натиснете ALT+J, за да преминете на областта с основно съдържание и след това натиснете повторително TAB, докато не се избере горният колонтитул).

SHIFT+ENTER

Страница с библиотека с картини

За да направите това

Натиснете

Редактиране

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Изтриване

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Изтегляне

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Изпрати до

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Преглед на слайдшоу

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Отваряне с Windows Explorer

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Страница на проучване

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

За да активирате или положите фокуса върху бутона Отговор на това проучване

ALT+N

Експортиране на резултатите в електронна таблица

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Връзка Показване на графично резюме на отговорите

ALT+R

Във формуляр за редактиране на отговор на проучване изберете бутона Запиши и затвори

ALT+S

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Показване на всички отговори.

ALT+U

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Настройки.

ALT+I

За да активирате или поставите фокуса върху бутона Следваща страница.

ALT+N

Страница с разрешения

За да направите това

Натиснете

Премахване на потребителски разрешения

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Редактирай потребителски разрешения

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Наследяване на разрешения

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Страница "Цялото съдържание на сайта"

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху бутона Създаване.

ALT+N

Дъска за обсъждания

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху бутона Ново обсъждане.

ALT+N

За да активирате или положите фокуса върху командата за изглед С нишки (когато се използва изгледът по подразбиране Неструктуриран)

Тази команда е в менюто Изглед.

ALT+W (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

За да активирате или положите фокуса върху командата за изглед Неструктуриран (когато се използва изгледът по подразбиране С нишки)

Тази команда е в менюто Изглед.

ALT+W (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ)

Изглед "Календар"

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху връзката към изгледа Ден.

ALT+точка

За да активирате или поставите фокуса върху връзката към изгледа Седмица.

ALT+знак за минус

За да активирате или поставите фокуса върху връзката към изгледа Месец.

ALT+знак за равенство

Преминете към предишния ден, седмица, месец в изгледа

ALT+[

Преминавате към следващия ден, седмица, месец в изгледа

ALT+]

В контролата за избор на дата преминете на предишния месец

ALT+<

В контролата за избор на дата преминавате на следващия месец

ALT+>

Списък с контакти

За да направите това

Натиснете

Връзка с Outlook

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете командата, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Страница с уеб компоненти

За да направите това

Натиснете

Преминавате на следващия уеб компонент или на раздела на прозореца с инструменти.

ALT+W

Отворете менюто Уеб компонент. (Това изисква уеб компонентът да е с активен фокус. Натиснете повторно ALT+W, докато не изберете заглавието за уеб компонента, който желаете и след това натиснете клавиша TAB.)

ALT+ENTER

Променя се уеб компонент. (Това изисква менюто Уеб компонент да е с активен фокус. Натиснете повторно ALT+W, докато не изберете заглавието за уеб компонента, който желаете, след това натиснете клавиша TAB и накрая изберете ALT+ENTER.)

СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете повторно)

Записват се промените на свойството в прозореца с инструменти Уеб компонент и след това се затваря прозорецът с инструменти.

ALT+O

Записват се промените на свойството в прозореца с инструменти Уеб компонент и след това се запазва прозорецът отворен.

ALT+Y

Отменят се промените на свойството в прозореца с инструменти Уеб компонент и след това се затваря прозорецът с инструменти.

ALT+C

Добавя се избраният уеб компонент в прозореца "Добавяне на уеб компоненти" към страницата с уеб компоненти.

ALT+O

Преминава се към предишния елемент в падащия списък, меню или подменю.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминава се към следващия елемент в падащия списък, меню или подменю.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваря се подменюто и се връщате на предишното меню или подменю.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отваря се следващото подменю.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

RTF редактор на уеб компонент за уеб компонентът с редактор на съдържание

Лента с инструменти Стандартни

За да направите това

Натиснете

Изрязва се селекцията в клипборда.

CTRL+X

Копира се селекцията в клипборда.

CTRL+C

Поставя се съдържанието на клипборда в текущото местоположение.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Отменя се последната команда.

CTRL+Z

Връща се последно отменената команда.

CTRL+Y

Търси се текстът.

CTRL+F

Превключва се между скриване и показване на линии на мрежата.

CTRL+SHIFT+G

Създава се хипервръзка за селекция или се редактира съществуващата хипервръзка.

CTRL+L

Вмъква се изображение.

ALT+CTRL+I

Вмъква се таблица.

ALT+SHIFT+T

Вмъква се ред в таблица.

ALT+CTRL+R

Вмъква се колона в таблица.

ALT+CTRL+C

Вмъква се клетка в таблица.

ALT+CTRL+L

Сливат се клетките в таблица.

ALT+CTRL+M

Разделят се клетките в таблица.

ALT+CTRL+S

Получавате помощ.

F1

Лента с инструменти за Форматиране

За да направите това

Натиснете

Променя се стилът на текста

CTRL+SHIFT+S

Променя се фонът на текста

CTRL+SHIFT+F

Прилага се или се премахва получерно форматиране от избрания текст.

CTRL+B

Прилага се или се премахва курсивно форматиране от избрания текст.

CTRL+I

Прилага се или се премахва подчертано форматиране от избрания текст.

CTRL+U

Променя се цветът на фона на текста.

CTRL+SHIFT+B

Избраният параграф се подравнява вляво.

ALT+SHIFT+[

Селекцията се поставя в средата.

ALT+SHIFT+|

Избраният параграф се подравнява отдясно.

ALT+SHIFT+]

Селекцията се конвертира в посока отляво надясно.

CTRL+SHIFT+ >

Селекцията се конвертира в посока отдясно наляво.

CTRL+SHIFT+ <

Създава се номериран списък

ALT+CTRL+N

Прилага се или се премахва форматиране на списък с водещи символи от избрания текст.

ALT+CTRL+B

Премахва се отстъпът на параграфа отляво.

CTRL+SHIFT+T

Параграфът е с отстъп отляво.

CTRL+T

Редактиране на съдържание

За да направите това

Натиснете

Изтрива се селекцията, без да се поставя на клипборда.

DELETE

Превключва се между вмъкване и презаписване на текст.

INSERT

Изтрива се селекцията или ако няма такава, знака преди курсора.

BACKSPACE

Изтриват се всички думи преди курсора, но не предишния интервал.

CTRL+НАЗАД

Вмъква с нов ред (но не в елемент от HTML параграфа: <P>).

SHIFT+ENTER

Навигиране на съдържание

За да направите това

Натиснете

Курсорът се премества с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Курсорът се премества с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Курсорът се премества с един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Курсорът се премества с един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Курсорът се премества с една дума напред.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Курсорът се премества с една дума назад.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Курсорът се премества в началото на реда.

HOME

Курсорът се премества в края на реда.

END

Курсорът се премества с един параграф нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Курсорът се премества с един параграф надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Курсорът се премества с една страница нагоре.

СТРАНИЦА НАГОРЕ

Курсорът се премества с една страница надолу.

СТРАНИЦА НАДОЛУ

Курсорът се премества в началото на съдържанието.

CTRL+HOME

Курсорът се премества в края на съдържанието.

CTRL+END

Разширяване селекцията на съдържанието

За да направите това

Натиснете

Селекцията се разширява с един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Селекцията се разширява с един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Селекцията се разширява с една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Селекцията се разширява с една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Селекцията се разширява с един ред нагоре.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Селекцията се разширява с един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Селекцията се разширява до края на реда.

SHIFT+END

Селекцията се разширява до началото на реда.

SHIFT+HOME

Селекцията се разширява с една страница нагоре.

SHIFT+СТРАНИЦА НАГОРЕ

Селекцията се разширява с една страница надолу.

SHIFT+СТРАНИЦА НАДОЛУ

Селекцията се разширява до началото на съдържанието.

CTRL+SHIFT+HOME

Селекцията се разширява до края на съдържанието.

CTRL+SHIFT+END

Избира се цялото съдържание.

CTRL+A

Навигиране на таблици, изображения или обекти (HTML блок елементи)

За да направите това

Натиснете

Преминавате към следващата таблица, изображение или обект (HTML блок елемент) в съдържанието.

TAB

Преминавате към предишната таблица, изображение или обект (HTML блок елемент) в съдържанието.

SHIFT+TAB

Преминавате от съдържанието към следващия блок елемент на уеб страницата.

CTRL+TAB

Преминавате на бутон Запис.

SHIFT+CTRL+TAB

Превключвате между абсолютно и относително поставяне на таблица, изображение или обект (HTML блок елемент).

CTRL+K

Страница за поддръжка на уеб компоненти

За да направите това

Натиснете

Преминава се на бутон Затваряне.

ALT+C

Преминава се на бутон Изтриване.

ALT+X

Връщате се към предишната уеб страница.

ALT+G

Преминава се на бутон Начално състояние.

ALT+R

Превключва се между споделен и личен изглед.

ALT+S

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Използване на прозореца "Помощ".

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание "Помощ" на целия SharePoint сайт. Прозорецът "Помощ" показва темите и друго съдържание за помощ.

В прозореца "Помощ".

За да направите това

Натиснете

Отворете прозореца "Помощ".

ALT+6

Затворете прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключва се между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Извършва се действието по подразбиране за избрания елемент.

ENTER

В прозореца за помощ и "как да" изберете съответно следващия и предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

В темата "Помощ" съответно разширете или свийте избрания елемент.

ENTER

Избира се следващият скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема

TAB

Избира се предишният скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършва се действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Връща се към предишния прозорец "Помощ".(бутона Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Отива се на следващата тема "Помощ".(бутона Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превърта се на малки стъпки съответно нагоре и надолу в текущо показаната тема от помощната информация.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превърта се на по-големи стъпки съответно нагоре и надолу в текущо показаната тема от помощната информация.

PAGE UP, PAGE DOWN

Спира се последното действие (бутона Стоп).

ESC

Прозорецът се обновява (бутон Обновяване).

F5

Отпечатва се текущата тема от "Помощ"

Забележка : Ако текущата помощна тема не е активният прозорец, натиснете F6 и след това CTRL+P.

CTRL+P

Въведете текст в полето за търсене.

TAB (натиснете повторно)

Изберете предишната хипервръзка.

SHIFT+TAB

Отпечатва се текущата тема от "Помощ"

CTRL+P

Най-горе на страницата

Сродни теми

Функции за достъпност

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×