Клавишни комбинации

В тази тема се описват клавишни комбинации за често срещани задачи в сайт на Microsoft SharePoint Foundation 2010. Тези клавишни комбинации се отнасят до американската клавиатурна подредба. Възможно е клавишите в другите клавиатурни подредби да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

За клавишните комбинации, при които натискате едновременно два или повече клавиша, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишните комбинации, при които натискате един клавиш веднага след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

Клавишните комбинации са предназначени за работа с поддържани уеб браузъри. Поведението на клавишните комбинации е различно в зависимост от уеб браузъра, който използвате. Например, в Windows Internet Explorer клавишната комбинация, присвоена на хипервръзка, поставя активния фокус върху тази хипервръзка. След това трябва да натиснете ENTER, за да последвате хипервръзката. Във Firefox натискането на клавишната комбинация води до автоматично последване на връзката.

Дори и в браузъри, които не поддържат клавишни комбинации, е възможно да сте в състояние да използвате клавиша TAB за придвижване между командите.

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това Ctrl+P.

В тази статия

Навигация в лентата

Всички страници

Често срещани задачи

Получаване на помощ

Навигация в сайтове на SharePoint 2010, спрямо които не са приложени надстройки на потребителския интерфейс

Всички страници

Редактиране на RTF текст

Добавяне или редактиране на елемент, документ, коментар на обсъждане или отговор на проучване

Страница в списък или библиотека

Страница в библиотека с картини

Страница в проучване

Страница с разрешения

Страница "Цялото съдържание на сайта"

Табло за обсъждания

Изглед "Календар"

Списък с контакти

Страница с уеб части

Редактор на RTF текст на уеб частта за редактор на съдържание

Сродни теми

Навигация в лентата

Промяна на фокуса без използване на мишката

Можете да използвате клавиатурата за работа с лентата, като премествате фокуса между разделите и командите, докато не намерите функцията, която искате да използвате. В таблицата по-долу се изброяват някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, без да използвате мишката.

Забележка : Ако вашата организация е извършила надстройка от предишна версия на SharePoint, администраторът на сървъра е имал опцията да отложи прилагането на промените в потребителския интерфейс, които включват и лентата. Това може да е направено като краткосрочна стратегия с цел да се гарантира, че силно персонализираните страници ще продължат да работят с новия потребителски интерфейс на SharePoint 2010.

За да направите това

Натиснете

Съответно преместване наляво или надясно в друг раздел на лентата.

TAB, за да стигнете до желания раздел, и след това СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Показване на контекстното меню за избраната команда.

ENTER

Преместване на фокуса върху всяка команда на лентата, съответно напред или назад.

TAB, SHIFT+TAB

Съответно преместване надолу, нагоре, наляво или надясно между елементите на лентата.

СТРЕЛКА НАДОЛУ, СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Активиране на избраната команда или контрола от лентата.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на избраното меню или галерия от лентата.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Активиране на команда или контрола от лентата, за да можете да промените стойност.

ENTER

Приключване на променянето на стойност в контрола на лентата и връщане на фокуса обратно върху документа.

ENTER

Всички страници

Всички страници

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на по-достъпния режим.

По-достъпният режим променя начина, по който се рендира съдържанието на сайта, като го оптимизира за помощни технологии, например екранни четци.

TAB (натиснете неколкократно веднага след като отворите страницата в браузъра).

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Прескачане до основното съдържание.

ALT+X

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Пропускане на команди от лентата.

ALT+Y

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Преглед на цялото съдържание на сайта.

ALT+3

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Действия за сайта.

ALT+/

За да активирате или поставите фокуса върху полето Търсене.

За да поставите фокуса върху полето Търсене, активният фокус трябва да е върху лентата (Натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато фокусът бъде поставен върху раздела Преглед).

ALT+S

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Помощ.

ALT+6

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Начална страница.

ALT+1

За да активирате или поставите фокуса върху менюто Вашето име.

Натиснете ALT+W неколкократно за превключване между менюто Вашето име и всички уеб части на страницата.

ALT+W

Разгъване на менюта, например падащо меню на елемент в списък.

SHIFT+ENTER

Разгъване на падащи списъци, например менюто Обхват на търсене до полето Търсене в горната част на някои страници.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избора от една уеб част в друга на страници, използващи няколко уеб части.

ALT+W

Най-горе на страницата

Често срещани задачи

Редактиране на RTF текст

Редактирането на RTF текст е достъпно на няколко места, като лентата за страница за публикуване или уеб частта за редактор на съдържание.

За да направите това

Натиснете

Промяна на цвета на текста.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до раздела Форматиране на текст под Инструменти за редактиране).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано менюто Цвят на шрифт).

Промяна на размера на текста.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до раздела Форматиране на текст под Инструменти за редактиране).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано менюто Размер на шрифт).

Промяна на шрифта на текста.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до раздела Форматиране на текст под Инструменти за редактиране).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано менюто Шрифт).

Прилагане или премахване на получерно форматиране за избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Промяна на цвета на осветяване за текста.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до раздела Форматиране на текст под Инструменти за редактиране).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избран бутонът Цвят на осветяването).

Подравняване вляво на избрания абзац.

CTRL+L

Центриране на избора.

CTRL+E

Подравняване вдясно на избрания абзац.

CTRL+R

Преобразуване на избора в ориентация отляво надясно.

CTRL+SHIFT+ >

Преобразуване на избора в ориентация отдясно наляво.

CTRL+SHIFT+ <

Създаване на номериран списък.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до раздела Форматиране на текст под Инструменти за редактиране).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избран бутонът Номериран списък).

Прилагане или премахване на форматиране за списък с водещи символи за избрания абзац.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до раздела Форматиране на текст под Инструменти за редактиране).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избран бутонът Списък с водещи символи).

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Отстъп на абзац отляво.

CTRL+ M

Изтриване на избора, без да се поставя в клипборда.

DELETE

Превключване между вмъкване и припокриване на текст.

INSERT

Изтриване на избора или, ако няма такъв, на знака преди курсора.

Клавиш НАЗАД

Изтриване на цялата дума преди курсора, но не и на интервала преди нея.

CTRL+НАЗАД

Вмъкване на нов ред (но не и в HTML елемента за абзац <P>).

SHIFT+ENTER

За страници или диалогови прозорци, които имат бутони "Отвори" или "Отказ"

Използвайте посочените по-долу клавишни комбинации, за да приложите или отмените редакции в страници или диалогови прозорци, които имат бутони "Отвори", "Запиши", "Създай" или "Отказ". Такива диалогови прозорци или страници са "Ново предупреждение", "Качване на документ" или "Нова библиотека".

За да направите това

Натиснете

Бутон Отказ (промените се отменят и се връщате в списъка, библиотеката, таблото за обсъждания или проучването)

ALT+C

В зависимост от контекста, бутон OK, Запиши или Създаване (промените се записват и страницата или диалоговият прозорец се затварят).

ALT+O

Страница в списък или библиотека

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов документ.

Натиснете TAB неколкократно, докато бъде избран нужният ви елемент.

В библиотека името на бутона в лентата може да бъде Нов документ. В списък името на бутона в лентата може да бъде Нов елемент или име, специфично за типа на списъка, като Добавяне на нова връзка.

Качване на документ.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

Натиснете TAB неколкократно, докато бъде избрана нужната ви връзка.

В библиотека командата може да бъде Добавяне на нов документ или Добавяне на нов елемент. В списък командата може да бъде Добавяне на нов елемент или специфична за типа на списъка, като Добавяне на нова връзка.

Редактиране на страница в изглед на лист с данни.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Изглед на лист с данни в раздела Списък или Библиотека).

Отваряне на елемент в Windows Explorer.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Отваряне с Explorer в раздела Списък или Библиотека).

Експортиране на списък в Microsoft Excel 2010.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Експортиране към Excel в раздела Списък или Библиотека).

Преглед на RSS канала за библиотеката.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано RSS канал в раздела Списък или Библиотека).

Създаване на известяване за библиотеката.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Предупреждение в раздела Списък или Библиотека).

Създаване на колона.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Създаване на колона в раздела Списък или Библиотека).

Създаване на изглед.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Създаване на изглед в раздела Списък или Библиотека).

Промяна на настройките на библиотеката.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Настройки на библиотеката в раздела Списък или Библиотека).

Създаване на папка.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Нова папка в раздела Списък или Документи).

Разгъване на менюто с опции за документ в библиотека.

Активният фокус трябва да е върху областта с основното съдържание (натиснете ALT+X).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрана сочещата надолу стрелка на менюто, след което натиснете ENTER).

Филтриране на колона в списък.

Активният фокус трябва да е върху областта с основното съдържание (натиснете ALT+X, за да поставите фокуса върху областта с основното съдържание, след което натиснете неколкократно TAB)

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрана сочещата надолу стрелка на менюто, след което натиснете ENTER).

Страница в библиотека със слайдове

За да направите това

Натиснете

Качване на слайдове.

Активният фокус трябва да е върху областта с основното съдържание (натиснете ALT+X).

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано менюто Качване, след което натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете Публикуване на слайдове).

Изтриване на слайдове.

Тази команда е в менюто Действия.

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано менюто Действия, след което натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете Изтрий).

Копиране на слайд в презентация.

ALT+N

Страница в библиотека с картини

За да направите това

Натиснете

Активиране или поставяне на фокуса върху командата Редактиране.

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху командата Изтрий.

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху командата Изтегляне.

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху командата Изпрати до.

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху командата Преглед на слайдшоу.

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху командата Отваряне с Windows Explorer.

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Страница в проучване

За да направите това

Натиснете

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Отговор на това проучване.

ALT+N

Активиране или поставяне на фокуса върху командата Експортирай резултатите в електронна таблица.

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката Показване на графично резюме на отговорите.

ALT+R

Избор на бутона Запиши и затвори във формуляр за редактиране на отговор на проучване.

ALT+S

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката Показване на всички отговори.

ALT+U

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Настройки.

ALT+I

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Следваща страница.

ALT+N

Страница с разрешения

За да направите това

Натиснете

Даване на разрешения на потребители.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не изберете бутона Даване на разрешения в раздела Редактиране).

Създаване на група.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не изберете Създаване на група в раздела Редактиране).

Премахване на потребителски разрешения.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не изберете Премахване на потребителски разрешения в раздела Редактиране).

Редактиране на потребителски разрешения.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не изберете Редактиране на потребителски разрешения в раздела Редактиране).

Проверка на разрешения.

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не изберете Проверка на разрешенията в раздела Редактиране).

Страница "Цялото съдържание на сайта"

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Създаване

ALT+N

Табло за обсъждания

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху връзката Добавяне на ново обсъждане.

Активният фокус трябва да е върху областта с основното съдържание (натиснете ALT+X).

TAB (натиснете неколкократно, докато не стигнете до връзката Добавяне на ново обсъждане).

Изглед "Календар"

За да направите това

Натиснете

За да активирате или поставите фокуса върху връзката към изгледа Ден

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не изберете Ден в раздела Календар).

За да активирате или поставите фокуса върху връзката към изгледа Седмица

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не изберете Седмица в раздела Календар).

За да активирате или поставите фокуса върху връзката към изгледа Месец

Активният фокус трябва да е върху лентата (натиснете ALT+/, за да поставите фокуса върху менюто Действия за сайта, след което натиснете TAB неколкократно, докато не стигнете до нужния ви раздел от лентата).

TAB (натиснете неколкократно, докато не изберете Месец в раздела Календар).

Преминаване към предишния месец в контрола за избор на дата

ALT+<

Преминаване към следващия месец в контрола за избор на дата

ALT+>

Страница с уеб части

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата уеб част.

ALT+W

Отваряне на менюто Уеб компонент.

(Активният фокус трябва да е върху уеб частта. Натиснете ALT+X, за да отидете в основното съдържание, след което натиснете ALT+W неколкократно, докато не изберете заглавието на нужната ви уеб част. Натиснете TAB, за да изберете менюто.)

ENTER

Редактиране на уеб част.

(Активният фокус трябва да е върху менюто Уеб част. Натиснете ALT+W неколкократно, докато не изберете заглавието на нужната ви уеб част, натиснете TAB и след това ENTER.)

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Редактиране на уеб част)

Записване на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб част и затваряне на екрана с инструменти.

ALT+O

Записване на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб част и оставяне на екрана с инструменти отворен.

ALT+Y

Отмяна на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб част и затваряне на екрана с инструменти.

ALT+C

Добавяне на избраната в екрана "Добавяне на уеб части" уеб част към страница с уеб части.

TAB (натиснете неколкократно, докато не бъде избрано Добави)

Преминаване към предишния елемент в падащ списък, меню или подменю.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващия елемент в падащ списък, меню или подменю.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Използване на прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото помощно съдържание в сайт на SharePoint. В прозореца "Помощ" се показват теми и друго помощно съдържание.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

ALT+6

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Извършване на действието по подразбиране за избрания елемент.

ENTER

Избор съответно на следващия или предишния елемент в прозорците "Помощ" и "Как да".

TAB или SHIFT+TAB

Разгъване или свиване на избрания елемент в тема за помощ.

ENTER

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всички или Скрий всички в началото на тема.

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършване на действието за избраните опции Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка.

ENTER

Връщане към предишната тема за помощ (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преминаване напред към следващата тема за помощ (бутон Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане с малка стъпка съответно нагоре или надолу в текущо показаната тема за помощ.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане с по-голяма стъпка съответно нагоре или надолу в текущо показаната тема за помощ.

PAGE UP, PAGE DOWN

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови).

F5

Печат на текущата тема за помощ.

Забележка : Ако текущата тема за помощ не е активният прозорец, натиснете ALT+F6 и след това CTRL+P.

CTRL+P

Въвеждане на текст в полето за търсене.

TAB (натиснете неколкократно)

Избор на предишната хипервръзка.

SHIFT+TAB

Печат на текущата тема за помощ.

CTRL+P

Най-горе на страницата

Навигация в сайтове на SharePoint 2010, спрямо които не са приложени надстройки на потребителския интерфейс

Ако вашата организация е извършила надстройка от предишна версия на SharePoint, администраторът на сървъра е имал опцията да отложи прилагането на промените в потребителския интерфейс, които включват и лентата. Това може да е направено като краткосрочна стратегия с цел да се гарантира, че силно персонализираните страници ще продължат да работят с новия потребителски интерфейс на SharePoint 2010.

В такъв случай можете да използвате клавишните комбинации от предишната версия, които са изредени по-долу.

Ако вашият сайт на SharePoint 2010 не съдържа надстройки на потребителския интерфейс

Всички страници
Редактиране на RTF текст
Добавяне или редактиране на елемент, документ, коментар на обсъждане или отговор на проучване
Страница в списък или библиотека
Страница в библиотека с картини
Страница в проучване
Страница с разрешения
Страница "Цялото съдържание на сайта"
Табло за обсъждания
Изглед "Календар"
Списък с контакти
Страница с уеб части
Редактор на RTF текст на уеб частта за редактор на съдържание

Всички страници

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на по-достъпния режим.

По-достъпният режим променя начина, по който се рендира съдържанието в сайт на Office SharePoint Server 2007 или Office Forms Server 2007, като го оптимизира за помощни технологии, например екранни четци.

TAB (натиснете неколкократно веднага след като отворите страницата в браузъра).

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката Прескачане до основното съдържание.

ALT+J

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката Преглед на цялото съдържание на сайта.

ALT+3

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Действия за сайта.

ALT+/

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката Търсене.

ALT+S

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката Помощ.

ALT+6

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката Начална страница.

ALT+1

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Добре дошли.

ALT+L

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Изглед.

ALT+V

Разгъване на менюта, например менюто Действия за сайта.

SHIFT+ENTER

Разгъване на падащи списъци, например менюто Обхват на търсене до полето Търсене в горната част на повечето страници.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избора от една уеб част на друга при страници, използващи няколко уеб части, например началната страница.

ALT+W

Начало на раздела

Редактиране на RTF текст

За да направите това

Натиснете

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Посока на текста отдясно наляво.

CTRL+SHIFT+<

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Посока на текста отляво надясно.

CTRL+SHIFT+>

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Получер.

CTRL+B

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Копирай.

CTRL+C

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Цвят на текста.

CTRL+SHIFT+C

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Центрирано.

CTRL+E

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Номериран списък.

CTRL+SHIFT+E

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Шрифт.

CTRL+SHIFT+F

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Курсивен.

CTRL+I

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Подравни отляво.

CTRL+L

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Списък с водещи символи.

CTRL+SHIFT+L

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Увеличи отстъпа.

CTRL+M

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Намали отстъпа.

CTRL+SHIFT+M

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Размер на шрифт.

CTRL+SHIFT+P

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Подравни отдясно.

CTRL+R

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Подчертан.

CTRL+U

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Постави.

CTRL+V

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Цвят на фона.

CTRL+SHIFT+W

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Изрежи.

CTRL+X

Начало на раздела

Добавяне или редактиране на елемент, документ, коментар на обсъждане или отговор на проучване

За да направите това

Натиснете

Бутон Отказ (промените се отменят и се връщате в списъка, библиотеката, таблото за обсъждания или проучването)

ALT+C

Бутон ОК (промените се записват и страницата се затваря)

ALT+O

Начало на раздела

Страница в списък или библиотека

За да направите това

Натиснете

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Създай в лентата с инструменти на списъка или библиотеката.

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Качване в лентата с инструменти на списъка или библиотеката.

В зависимост от типа на библиотеката, менюто Качване съдържа командите Качване на документ и Качване на множество документи.

ALT+U (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Действия в лентата с инструменти на списъка или библиотеката.

В зависимост от типа на списъка или библиотеката менюто Действия съдържа командите Редактиране в листа с данни, Отваряне с Windows Explorer, Експортиране в електронна таблица, Преглед на RSS канал и Предупреждение.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Настройки в лентата с инструменти на списъка или библиотеката.

В зависимост от типа на списъка или библиотеката менюто Настройкисъдържа командите Създаване на колона, Създаване на изглед и Настройки на библиотеката натип библиотека.

ALT+I (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Създаване на Нов документ

Тази команда е в менюто Създай.

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда,натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Създаване на Нова папка

Тази команда е в менюто Създай.

ALT+N (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Качване на документ

Тази команда е в менюто Качване.

ALT+U (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

В стандартен изглед, Редактиране в листа с данни

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Разгъване на менюто с опции за документ в библиотека.

SHIFT+ENTER

Филтриране на колона в списък. Активният фокус трябва да е върху заглавката на колоната (натиснете ALT+J, за да преминете в областта с основното съдържание, след което натиснете TAB неколкократно, докато не бъде избрана заглавката).

SHIFT+ENTER

Начало на раздела

Страница в библиотека с картини

За да направите това

Натиснете

Редактиране

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Изтрий

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Изтегляне

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Изпрати до

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Преглед на слайдшоу

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Отваряне с Windows Explorer

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Начало на раздела

Страница в проучване

За да направите това

Натиснете

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Отговор на това проучване.

ALT+N

Експортиране на резултатите в електронна таблица

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Връзка Показване на графично резюме на отговорите.

ALT+R

Избор на бутона Запиши и затвори във формуляр за редактиране на отговор на проучване.

ALT+S

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката Показване на всички отговори.

ALT+U

Активиране или поставяне на фокуса върху менюто Настройки.

ALT+I

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Следваща страница.

ALT+N

Начало на раздела

Страница с разрешения

За да направите това

Натиснете

Премахване на потребителски разрешения

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Редактиране на потребителски разрешения

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Наследяване на разрешения

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Начало на раздела

Страница "Цялото съдържание на сайта"

За да направите това

Натиснете

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Създаване.

ALT+N

Начало на раздела

Табло за обсъждания

За да направите това

Натиснете

Активиране или поставяне на фокуса върху бутона Ново обсъждане.

ALT+N

Начало на раздела

Изглед "Календар"

За да направите това

Натиснете

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката към изгледа Ден.

ALT+ТОЧКА

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката към изгледа Седмица.

ALT+ЗНАК МИНУС

Активиране или поставяне на фокуса върху връзката към изгледа Месец.

ALT+ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО

Преминаване към предишния ден, седмица или месец в изглед.

ALT+[

Преминаване към следващия ден, седмица или месец в изглед.

ALT+]

Преминаване към предишния месец в контрола за избор на дата.

ALT+<

Преминаване към следващия месец в контрола за избор на дата.

ALT+>

Начало на раздела

Списък с контакти

За да направите това

Натиснете

Свързване с Outlook

Тази команда е в менюто Действия.

ALT+C (За да активирате менюто, натиснете SHIFT+ENTER. За да изберете команда, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ.)

Начало на раздела

Страница с уеб части

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата уеб част или секция на екрана с инструменти.

ALT+W

Отваряне на менюто Уеб компонент. (Активният фокус трябва да е върху уеб частта. Натиснете ALT+W неколкократно, докато не изберете заглавието на нужната ви уеб част, след което натиснете клавиша TAB.)

ALT+ENTER

Промяна на уеб част. (Активният фокус трябва да е върху менюто Уеб компонент. Натиснете ALT+W неколкократно, докато не изберете заглавието на нужната ви уеб част, натиснете клавиша TAB и след това ALT+ENTER.)

СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете неколкократно)

Записване на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб компонент и затваряне на екрана с инструменти.

ALT+O

Записване на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб компонент и оставяне на екрана с инструменти отворен.

ALT+Y

Отмяна на промените на свойствата в екрана с инструменти Уеб компонент и затваряне на екрана с инструменти.

ALT+C

Добавяне на избраната в прозореца "Добавяне на уеб компоненти" уеб част към страница с уеб части.

ALT+O

Преминаване към предишния елемент в падащ списък, меню или подменю.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващия елемент в падащ списък, меню или подменю.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на подменю и връщане към предишното меню или подменю.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отваряне на следващото подменю.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Начало на раздела

Редактор на RTF текст на уеб частта за редактор на съдържание

Долните клавишни комбинации се отнасят за уеб частта за редактор на съдържание.

Лента с инструменти Стандартна

За да направите това

Натиснете

Изрязване на избора и поставянето му в клипборда.

CTRL+X

Копиране на избора в клипборда.

CTRL+C

Поставяне на съдържанието на клипборда в текущото местоположение.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Отмяна на последната команда.

CTRL+Z

Връщане на последната отменена команда.

CTRL+Y

Намиране на текст.

CTRL+F

Превключване между скриване и показване на линиите на мрежата.

CTRL+SHIFT+G

Създаване на хипервръзка за избор или редактиране на съществуваща хипервръзка.

CTRL+L

Вмъкване на изображение.

ALT+CTRL+I

Вмъкване на таблица.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на ред в таблица.

ALT+CTRL+R

Вмъкване на колона в таблица.

ALT+CTRL+C

Вмъкване на клетка в таблица.

ALT+CTRL+L

Обединяване на клетки в таблица.

ALT+CTRL+M

Разделяне на клетки в таблица.

ALT+CTRL+S

Получаване на помощ.

F1

Лента с инструменти Форматиране

За да направите това

Натиснете

Промяна на стила на текста.

CTRL+SHIFT+S

Промяна на шрифта на текста.

CTRL+SHIFT+F

Прилагане или премахване на получерно форматиране за избрания текст.

CTRL+B

Прилагане или премахване на курсивно форматиране за избрания текст.

CTRL+I

Прилагане или премахване на подчертаване за избрания текст.

CTRL+U

Промяна на фоновия цвят на текста.

CTRL+SHIFT+B

Подравняване вляво на избрания абзац.

ALT+SHIFT+[

Центриране на избора.

ALT+SHIFT+|

Подравняване вдясно на избрания абзац.

ALT+SHIFT+]

Преобразуване на избора в ориентация отляво надясно.

CTRL+SHIFT+ >

Преобразуване на избора в ориентация отдясно наляво.

CTRL+SHIFT+ <

Създаване на номериран списък.

ALT+CTRL+N

Прилагане или премахване на форматиране за списък с водещи символи за избрания абзац.

ALT+CTRL+B

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+T

Отстъп на абзац отляво.

CTRL+T

Редактиране на съдържание

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избора, без да се поставя в клипборда.

DELETE

Превключване между вмъкване и припокриване на текст.

INSERT

Изтриване на избора или, ако няма такъв, на знака преди курсора.

Клавиш НАЗАД

Изтриване на цялата дума преди курсора, но не и на интервала преди нея.

CTRL+НАЗАД

Вмъкване на нов ред (но не и в HTML елемент за абзац: <P>).

SHIFT+ENTER

Навигация в съдържание

За да направите това

Натиснете

Преместване на курсора с един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на курсора с един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на курсора с един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на курсора с един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на курсора с една дума напред.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на курсора с една дума назад.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на курсора в началото на реда.

HOME

Преместване на курсора в края на реда.

END

Преместване на курсора с един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на курсора с един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на курсора с една страница нагоре.

PAGE UP

Преместване на курсора с една страница надолу.

PAGE DOWN

Преместване на курсора в началото на съдържанието.

CTRL+HOME

Преместване на курсора в края на съдържанието.

CTRL+END

Разширяване на избора на съдържание

За да направите това

Натиснете

Разширяване на избора с един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на избора с един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на избора с една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на избора с една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на избора с един ред нагоре.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на избора с един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на избора до края на реда.

SHIFT+END

Разширяване на избора до началото на реда.

SHIFT+HOME

Разширяване на избора с една страница нагоре.

SHIFT+PAGE UP

Разширяване на избора с една страница надолу.

SHIFT+PAGE DOWN

Разширяване на избора до началото на съдържанието.

CTRL+SHIFT+HOME

Разширяване на избора до края на съдържанието.

CTRL+SHIFT+END

Избор на цялото съдържание.

CTRL+A

Навигация в таблици, изображения или обекти (блокови HTML елементи)

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата таблица, изображение или обект (блоков HTML елемент) в съдържанието.

TAB

Преминаване към предишната таблица, изображение или обект (блоков HTML елемент) в съдържанието.

SHIFT+TAB

Преминаване от съдържанието към следващия блоков елемент на уеб страницата.

CTRL+TAB

Преминаване към бутона Запиши.

SHIFT+CTRL+TAB

Превключване между абсолютно и относително позициониране на таблица, изображение или обект (блоков HTML елемент).

CTRL+K

Начало на раздела

Най-горе на страницата

Сродни теми

Функции за достъпност

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×