Клавишни комбинации за PowerPoint 2007

Клавиши за използване в клавишни комбинации

Клавишните комбинации, описани в тази тема от помощта се отнасят до американска подредба на клавиатурата. Клавишите при други подредби може да не съответстват точно на клавишите в американката подредба на клавиатурата.

За клавишни комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знака "плюс" (+). За преки пътища, при които натискате един клавиш непосредствено след друг клавиш, клавишите са разделени със знак "запетая" (,).

Забележка : За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER, след което натиснете CTRL+P.

Помощ онлайн

Клавишни комбинации за използване в прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото съдържание на помощта за Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго съдържание на помощта.

В прозореца "Помощ"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца "Помощ".

F1

Затваряне на прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключване между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Връщане на началната страница на PowerPoint.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца "Помощ".

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца "Помощ".

SHIFT+TAB

Изпълнение на действие върху избрания елемент.

ENTER

В частта Преглед на помощта за PowerPoint на прозореца "Помощ", избор съответно на следващ или предишен елемент.

TAB, SHIFT+TAB

В частта Преглед на помощта за PowerPoint на прозореца "Помощ", съответно разгъване или свиване на избрания елемент.

СTRL+ENTER.

Избор на следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всичко или Скрий всичко в началото на тема

TAB

Избор на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието за избраните Покажи всичко, Скрий всичко, скрит текст или хипервръзка

CTRL+ENTER.

Връщане обратно към предишната тема от помощта (бутонНазад).

ALT+ СТРЕЛКА НАДЯСНО или НАЗАД

Преместване напред към следващата тема от помощта (бутон Напред)

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

Стрелка нагоре, стрелка надолу

Превъртане на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показваната тема от помощта.

Страница нагоре и страница надолу

Показване на меню с команди за прозореца "Помощ"; изисква прозорецът "Помощ" да е активен (щракнете върху някой елемент от прозореца "Помощ").

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутон Обнови ).

F5

Отпечатване на текущата тема на "Помощ"

Забележка : Ако курсорът не е в текущата тема на помощта, натиснете клавиша F6, след което натиснете CTRL+P.

CTRL+P

Промяна в състоянието на връзката. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

F6 (докато фокусът не попадне в полето Въвеждане на думи, по които да търсите), TAB, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въвеждане на текст в полето Въвеждане на думи, по които да търсите. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

F6

Превключване между области в прозореца "Помощ"; например между лентата с инструментите, полето Въвеждане на думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

В “Съдържание” от изгледа на дървото изберете съответно следващия или предишния елемент.

Стрелка нагоре, стрелка надолу

В “Съдържание” от изгледа на дървото, съответно разгъване или свиване на следващия или предишния елемент.

Стрелка наляво, стрелка надясно

Основни клавишни комбинации за Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановяване на размера на активния прозорец, след като сте го направили максимален по размер.

CTRL+F5

Преминаване в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Забележка : Ако след като сте натиснали F6, не се показва желаният прозорец на задачите, опитайте да натиснете ALT, за да насочите фокуса към лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, и след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите. Лентата е част от новия Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent. Тя замества множеството менюта и ленти с инструменти с едно място, където е лесно да откриете командите, от които се нуждаете.

F6

Преминаване от един екран в друг в прозореца на програмата (обратно на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Преминаване на следващия прозорец, при отворени повече от един прозорец.

CTRL+F6

Превключване на предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълняване на командата Премести (от менюто Контрол за прозореца). Използвайте клавишите със стрелки, за да премествате прозореца, а когато свършите, натиснете ESC.

CTRL+F7

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълняване на командата Оразмеряване (от менюто Контрол за прозореца). Натиснете клавишите със стрелки, за да оразмерите прозореца, а когато свършите, натиснете ESC.

CTRL+F8

Минимизиране на прозорец до размерите на икона (работи само за някои от програмите на Microsoft Office).

CTRL+F9

Възстановяване или извеждане в максимален размер на избрания прозорец.

CTRL+F10

Копиране на картина на екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картината на избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Промяна или преоразмеряване на шрифта

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта в избрания текст.

CTRL+(

Намаляване на размера на шрифта в избрания текст.

CTRL+)

Преместване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преминаване една дума вляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване една дума вдясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминаване един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване една дума вляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване една дума вдясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преминаване в края на реда.

END

Преминаване в началото на реда.

HOME

Преминаване с един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване с един абзац надолу.

CTRL+Стрелка надолу

Преминаване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преминаване в края на текстово поле.

CTRL+HOME

Преминаване в Microsoft Office PowerPoint на следващия контейнер на заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер на слайд, това ще вмъкне нов слайд със същото оформление на слайда.

CTRL+ENTER

Повтаряне на последното действие Намери

SHIFT+F4

Търсене и заместване

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Търсене.

CTRL+F

Отваряне на диалоговия прозорец Заместване.

CTRL+H

Повтаряне на последното действие Намери

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преместване в следващата клетка.

TAB

Преместване в предишната клетка

SHIFT+TAB

Преместване на следващия ред

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на предишния ред

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка

CTRL+TAB

Започване на нов абзац

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата

TAB в края на последния ред

Достъп и работа с прозорците на задачите

За да направите това

Натиснете

Преминава в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

F6

Когато има активен прозорец на задачите, съответно избор на следващата или предишната опция в прозореца на задачите

TAB, SHIFT+TAB

Показване на пълния списък от команди от менюто на прозореца на задачите

CTRL+Стрелка надолу

Движение между възможните опции в избрано подменю; движение между определени опции в група от опции в даден диалогов прозорец

Стрелка надолу или стрелка нагоре

Отваряне на избраното меню или изпълняване на действието, определено за избрания бутон

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на контекстно меню; отваряне на падащо меню за избраната галерия от елементи

SHIFT+F10

Когато има видимо меню или подменю, съответно избор на първата или последната команда от менюто или подменюто

HOME, END

Превъртане съответно нагоре или надолу в избрания списък от галерия

Страница нагоре, страница надолу

Преминаване съответно в началото или края на избрания списък от галерия

HOME, END

Затваряне на прозорец на задачите

CTRL+ИНТЕРВАЛ, C

Отваряне на клипборда.

ALT+H, F, O

Достъп и използване на умни етикетчета

За да направите това

Натиснете

Показване на меню или съобщение за умно етикетче. Ако има повече от едно умно етикетче, превключване към следващото и показване на неговото меню или съобщение.

ALT+SHIFT+F10

Избиране на следващия елемент от меню на умни етикетчета.

Стрелка надолу

Избиране на предишния елемент от меню на умни етикетчета.

Стрелка нагоре

Извършване на действието за избрания елемент от меню на умни етикетчета.

ENTER

Затваряне на меню на умни етикетчета или съобщение.

ESC

Съвети

 • Може да поискате да бъдете уведомявани със звук всеки път, когато се появи умно етикетче. За да чувате звукови подсещания, трябва да имате звукова платка. Също така трябва да сте инсталирали Microsoft Office Sounds на вашия компютър.

 • Ако имате достъп до the мрежата, можете да изтеглите Microsoft Office звуци от уеб сайта на Microsoft Office Online. След като инсталирате звуковите файлове, направете следното в Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 или Microsoft Office Word 2007:

  1. Натиснете ALT+F за бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , след което натиснете буквата "I" за Програма Опции.

  2. Натиснете A за преместване на Разширени или използвайте клавишите СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да намерите тази опция.

  3. В темата Общо от категорията Разширени натиснете клавишите ALT+F, за да поставите отметка в квадратчето Обратна връзка със звук, натискайте клавиша TAB, докато не отидете на бутона OK, след което натиснете клавиша ENTER.

   Забележка : Когато поставите или изчистите отметката от това квадратче, настройката засяга всички програми от Office, които поддържат звук.

Преоразмеряване на прозорец на задачите

 1. В прозорец на задачите натиснете клавиша CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете меню с допълнителни команди.прозорец на задачите

 2. Използвайте клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Размер, а след това натиснете ENTER.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка се извършва преместване с по един пиксел.

Забележка : Когато приключите с преоразмеряването, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата опция или група от опции.

TAB

Преминаване към предишната опция или група от опции.

SHIFT+TAB

Превключване към следващия раздел в диалоговия прозорец.

CTRL+TAB

Превключване към предишния раздел в диалоговия прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Отваряне на избран падащ списък

ALT+стрелка надолу

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към опция в списъка.

Първа буква на опция в даден падащ списък

Придвижване между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции.

Клавиши със стрелки

Затваряне на избран падащ списък; отмяна на команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Извършване на действието, присвоено на избрания бутон; поставяне или изчистване на отметка в избраното квадратче.

ИНТЕРВАЛ

Избор на опцията; поставяне или изчистване на отметка в квадратче

ALT+ подчертаната буква в опция

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалогов прозорец.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или вмъквате елемент, като напр. име на потребител или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преместване в началото на елемента.

HOME

Преместване в края на елемента.

END

Преместване един знак вляво или вдясно.

Стрелка наляво, стрелка надясно

Преместване една дума вляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване една дума вдясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор или отмяна на избора една дума вляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор или отмяна на избора една дума вдясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор от курсора до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избор от курсора до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отвори и Запиши като

За да направите това

Натиснете

Преминаване към последната или предишната хипервръзка от слайда Изображение на бутон

ALT+1

Бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон : отваряне на папката, която се намира едно ниво над отворената папка

ALT+2

Бутон Изтрий Изображение на бутон : изтриване на избраната папка или файл

ALT+3 или DELETE

Бутон Създай нова папка изображение на бутон : създаване на нова папка

ALT+4

Бутон Изгледи Изображение на бутон : превключване между възможните изгледи на папка

ALT+5

Бутон Инструменти: показване на менюто Инструменти

ALT+L

Показване на контекстно меню за избран елемент като папка или файл

SHIFT+F10

Преместване между опции или области в диалогов прозорец

TAB

Отваряне на списъка Търси в

F4 или ALT+М

Обновяване на списъка на файловете

F5

Навигиране в лентата, част от новия Потребителски интерфейс Office Fluent

Достъп до всяка команда с няколко натискания на клавиши

 1. Натиснете ALT.

  Над всяка функция, достъпна в текущия изглед, се показват бързи клавиши. Следният пример е от Microsoft Office Word.

  Лента с показани бързи клавиши

  Горното изображение е извадено от Обучение на Microsoft Office Online.

 2. Натиснете буквата, показана в бързия клавиш над функцията, която искате да използвате.

 3. В зависимост от това коя буква натиснете, може да се покажат допълнителни бързи клавиши. Например ако разделът Начало е активен и натиснете буквата "В", се показва разделът Вмъкване, заедно с бързи клавиши за групите в този раздел.

 4. Продължавайте да натискате букви, докато не натиснете буквата на командата или контролата, която искате да използвате. В някои случаи трябва първо да натиснете буквата за групата, която съдържа командата. Например ALT+Н, Ш, Р ще ви отведе на списъчното поле Размер в групата Шрифт.

  Забележка : За да отмените действието, което предприемате, и да скриете клавишните пояснения, натиснете клавиша ALT.

Промяна на фокуса на клавиатурата, без да използвате мишката

Друг начин да използвате клавиатурата за работа с лентата е да премествате фокуса между разделите и командите, докато не намерите функцията, която искате да използвате. Таблицата по-долу изброява някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, без да използвате мишката.

За да направите това

Натиснете

Избор на активния раздел на лентата и активиране на клавиш за достъп.

ALT или F10. Натиснете някой от тези клавиши, за да се върнете обратно на документа и да отмените клавишите за достъп.

Съответно преместване надясно или наляво в друг раздел на лентата.

F10 за избор на активния раздел, след което СТЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Скриване или показване на лентата.

CTRL+F1

Показване на контекстното меню за избраната команда.

SHIFT + F10

Преместване на фокуса за избор на всяка от следните области в прозореца:

 • Активен раздел на лентата

 • Всички отворени прозорец на задачите

 • Вашия документ

F6

Преместване на фокуса върху всяка команда на лентата, съответно напред или назад.

TAB, SHIFT+TAB

Съответно преместване надолу, нагоре, наляво или надясно между елементите на лентата.

СТРЕЛКА НАДОЛУ, СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Активиране на избраната команда или контрола на лентата.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на избраното меню или галерия на лентата.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Активиране на команда или контрола на лентата така, че да можете да промените дадена стойност.

ENTER

Приключване на изменението на стойност в контролата на лентата и връщане на фокуса обратно върху документа.

ENTER

Получаване на помощ за избраната команда или контрола на лентата. (Ако с избраната команда няма свързана тема на помощта, вместо такава се показва обща тема на помощта за програмата.)

F1

Обичайни задачи в Microsoft Office PowerPoint

Преместване между прозорци

За да направите това

Натиснете

Преместване по посока на часовниковата стрелка в нормален изглед.

F6

Преместване обратно на часовниковата стрелка в нормален изглед.

SHIFT+F6

Превключване между разделите Слайдове и Структура в структурен екран и екран за слайдове в нормален изглед.

CTRL+SHIFT+TAB

Работа в структура

За да направите това

Натиснете

Повишаване нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Понижаване на нивото на абзац.

ALT+SHIFT+стрелка надясно

Преместване на избрани абзаци нагоре.

ALT+SHIFT+стрелка нагоре

Преместване на избрани абзаци надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Показване на заглавие с ниво 1.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на текст под заглавие.

ALT+SHIFT+знак плюс

Свиване на текст под заглавие.

ALT+SHIFT+знак минус

Работа с фигури, картини, полета, обекти и WordArt

Вмъкване на фигура

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това С, след това Ф и след него И, за да изберете Фигури.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижвате през категориите на фигури и да изберете желаната фигура.

 3. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на фигурата, която сте избрали.

Вмъкване на поле

 1. Натиснете и отпуснете клавиша ALT, след което натиснете клавиша С.

 2. Натиснете TAB, за да се преместите до Текстово поле, което се намира в раздела Вмъкване, в групата Текст.

 3. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на текстовото поле.

Вмъкване на обект

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това О, за да изберете Обект.

 2. Използване на клавишите на стрелките за придвижване през обекти.

 3. Натиснете CTRL+ENTER за вмъкване на обекта, който искате.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и след това отпуснете клавиша ALT, след това W, за да изберете WordArt.

 2. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Въведете текста, който искате.

Избор на фигура

Забележка : Ако курсора е в рамките на текста, натиснете клавиша ESC.

 • За да изберете една-единствена фигура, натискайте клавиша TAB, за да обхождате циклично напред (или SHIFT+TAB за да обхождате циклично назад) обектите, докато манипулаторите за оразмеряване се появят върху обекта, който искате да изберете.

 • За избор на няколко елемента използвайте екрана на селекцията.

Групиране или разгрупиране на фигури, картини и обекти на WordArt

 • За групиране на фигури, картини или обекта на WordArt изберете елементите, които искате да групирате, след което натиснете CTRL+G.

 • За разгрупиране на група, изберетегрупата, след което натиснете CTRL+SHIFT+G.

Показване или скриване на мрежа или водачи

За да направите това

Натиснете

Скриване или показване на мрежа.

SHIFT+ F9

Скриване или показване на водачи.

ALT + F9

Копиране на атрибутите на фигура

 1. Избиране на фигурата с атрибутите, които искате да копирате.

  Ако изберете фигура с прикачен текст, копирате облика и стила на текста, както и атрибутите на фигурата.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+C, за да прекопирате атрибутите на обекта.

 3. Натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете обекта, чиито атрибути искате да копирате.

 4. Натиснете CTRL+SHIFT+V.

Избор на текст и обекти

За да направите това

Натиснете

Избор на един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор до края на дадена дума.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор до началото на дадена дума.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на един ред нагоре

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на един ред надолу

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на обект (с текст, избран вътре в обекта).

ESC

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

TAB или SHIFT+TAB докато желаният от вас обект бъде избран

Избор на текст в рамките на обект (с избран обект).

ENTER

Избор на всички обекти.

CTRL+A (в раздела Слайдове)

Избор на всички слайдове.

CTRL+A (в изглед на сортиране на слайдове)

Избор на целия текст.

CTRL+A (в раздела Структура)

Изтриване и копиране на текст и обекти

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво.

НАЗАД

Изтриване на една дума вляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на един знак вдясно.

DELETE

Изтриване на една дума вдясно.

CTRL+DELETE

Изрязване на избран обект.

CTRL+X

Копиране на избран обект.

CTRL+C

Поставяне на изрязан или копиран обект.

CTRL+V

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Повтаряне на последното действие

CTRL+Y

Копиране само на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне само на форматирането.

CTRL+SHIFT+V

Специално поставяне

CTRL+ALT+V

Преместване по текста

За да направите това

Натиснете

Преместване един знак вляво.

Стрелка наляво

Преместване един знак вдясно.

Стрелка надясно

Преместване един ред нагоре

Стрелка нагоре

Преместване един ред надолу

Стрелка надолу

Преместване една дума вляво.

CTRL+стрелка наляво

Преместване една дума вдясно.

CTRL+стрелка надясно

Преместване в края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване един абзац нагоре.

CTRL+стрелка нагоре

Преместване един абзац надолу.

CTRL+стрелка надолу

Преместване в края на текстово поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстово поле.

CTRL+HOME

Преминаване на следващия контейнер на заглавие или основен текст. Ако това е последният контейнер на слайд, това ще вмъкне нов слайд със същото оформление на слайда.

CTRL+ENTER

Преместване за повтаряне на последното действие Търсене

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на раздел в клетка

CTRL+TAB

Начало на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред в дъното на таблицата

TAB в края на последния ред

Редактиране на свързан или вграден обект

 1. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозорец на задачите.

 2. Натиснете SHIFT+F10 за контекстното меню.

 3. Натиснете бутона на СТРЕЛКА НАДОЛУ за избор на Обект на работен лист, след което изберете Редактиране.

Форматиране и подравняване на знаци и абзаци

Промяна на шрифт или размера му

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на размера на шрифта.

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта

CTRL+(

Намаляване на размера на шрифта

CTRL+)

Прилагане на знакови формати

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на форматирането на знаците.

CTRL+T

Промяна на буквите между главни, малки и букви в изречение.

SHIFT+F3

Прилагане на получерно форматиране.

CTRL+B

Прилагане на подчертаване.

CTRL+U

Прилагане на форматиране с курсив.

CTRL+I

Прилагане на форматиране на долен индекс (автоматична разредка).

CTRL+знак за равенство

Прилагане на форматиране на горен индекс (автоматична разредка).

CTRL+SHIFT+V

Премахване на ръчно форматиране на знаци, например на долен или горен индекс.

CTRL+.

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+ K

Копиране на текстово форматиране

За да направите това

Натиснете

Копиране на формати.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на формати.

CTRL+SHIFT+V

Подравняване на абзаци

За да направите това

Натиснете

Центриране на абзац.

CTRL+E

Подравняване на абзац.

CTRL+J

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Дясно подравняване на абзац.

CTRL+R

Изпълнение на презентация

Можете да използвате следните клавишни комбинации при изпълнение на вашата презентация в режим на цял екран.

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентацията отначало.

F5

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд.

N, ENTER, СТРАНИЦА НАДОЛУ, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАДОЛУ или ИНТЕРВАЛ

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд.

P, PAGE UP, СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или НАЗАД

Преминаване на слайд номер.

номера+ENTER

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд.

B или точка

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд.

W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация.

S

Край на презентация.

ESC или ТИРЕ

Изтриване на екранни анотации.

E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит.

H

Задаване на нови времена при репетиране.

T

Използване на първоначалните времена при репетиране.

O

Използване на щракване с мишката за смяна на слайдовете при репетиране.

M

Връщане към първия слайд

1+ ENTER

Повторно показване на скрит показалец или промяна на показалеца в перо.

CTRL+P

Повторно показване на скрит показалец или промяна на показалеца в стрелка.

CTRL+A

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация.

CTRL+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация в рамките на 15 секунди.

CTRL+U

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преминаване към първата или следващата хипервръзка от слайда

TAB

Преминаване към последната или предишна хипервръзка от слайда

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER при избрана хипервръзка

Съвет : Можете да натиснете клавиша F1 по време на презентация, за да видите списък с контролите.

Преглед на уеб презентации

За показване на вашите уеб презентации с Microsoft Internet Explorer 4.0 или по-нова версия се използват следните клавиши.

За да направите това

Натиснете

Преместване напред в хипервръзките в уеб презентация, лентата с адреси и лентата с връзките.

TAB

Преместване назад в хипервръзките в уеб презентация, лентата с адресите и лентата с връзките.

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER

Преминаване към следващия слайд

Интервал

Преминаване на предишния слайд

НАЗАД

Използване на функцията "Екран на селекцията"

Използвайте следните клавишни комбинации в екрана на селекцията.

За да направите това

Натиснете

Зареждане на екрана на селекцията.

ALT, J, D, A и после P

Циклично повтаряне на фокуса върху различните прозорци.

F6

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преместване на фокуса върху единствен елемент или група.

Стрелка нагоре или стрелка надолу

Преместване на фокуса от елемент в дадена група към неговата родителска група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на фокуса от група към първия елемент в тази група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разгъване на фокусираната група и нейните дъщерни групи.

* (Само за цифрова клавиатура)

Разгъване на фокусирана група.

+ (Само за цифрова клавиатура)

Свиване на фокусирана група.

- (Само за цифрова клавиатура)

Преместване на фокуса към отделен елемент и негов избор.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на фокусиран елемент.

ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отмяна на селекция на фокусиран елемент.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ или SHIFT+ENTER

Преместване на избран елемент напред.

CTRL+SHIFT+F

Преместване на избран елемент назад.

CTRL+SHIFT+B

Показване или скриване на фокусиран елемент.

CTRL+SHIFT+S

Преименуване на фокусиран елемент.

F2

Превключване на фокуса на клавиатурата в рамките на екрана на селекцията между изглед на дърво и бутоните Покажи всички и Скрий всички.

TAB или SHIFT+TAB

Свиване на всички групи.

ALT+SHIFT+1

Разгъване на всички групи.

ALT+SHIFT+9

За присвояване на потребителски клавишни комбинации за елементи от менюта, записани макроси и код на Visual Basic for Applications (VBA) в Office PowerPoint 2007, трябва да използвате добавка от друг производител, например диспечера на преки пътища за PowerPoint.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×