Клавишни комбинации за Outlook

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използване на Outlook за управление на имейл, настройване и възлагане на задачи, планиране на събрания и др – всички, използващи клавишни комбинации. Клавишни комбинации в тази статия се отнася за подредба на клавиатурата. Клавиши за други оформления може да не отговарят точно на клавишите на американската клавиатура.

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, изберете Покажи всички в началото на темата, натиснете ENTER и след това CTRL+P.

Забележка : Outlook няма опция, с която да се променят или персонализират клавишни комбинации. Прегледайте тази статия в TechCenter за някои алтернативни опции.

Забележки : 

  • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате клавишите един веднага след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

  • В тази тема се предполага, че потребителите на JAWS са изключили функцията за виртуално меню на лентата.

В тази статия

Често използвани клавишни комбинации

За да направите това

Натиснете

Затваряне

Escape или Enter

Отидете на раздела Начало

ALT+л

Ново съобщение

ALT + H, N, 1

Изпращане

Alt+S

Вмъкване на файл

Alt + N, A, F

Нов елемент (в изглед на задача )

ALT + H, N, 1

Изтриване

Изтриване (когато е избран съобщение, задача или събрание)

Търсене

Ctrl + E ALT + H, R, P

Отговор

ALT + H, R, P

Препращане

ALT + H, F, W

Отговор до всички

ALT + H, R, А

Копиране

Ctrl + C или Ctrl + Insert

Забележка : Ctrl + Insert е недостъпно в екрана за четене .

Изпращане/получаване

ALT + S, S

Отидете на календар

Ctrl+2

Създаване на среща

Ctrl + Shift + A

Преместване в папка

ALT + H, M, V, изберете папка от списъка

SaveAs прикачен файл

ALT + я, A, S

Най-горе на страницата

Основна навигация

За да направите това

Натиснете

Превключване към изглед " поща "

Ctrl+1

Превключване към изглед на Календар

Ctrl+2

Превключване към изглед " Контакти "

Ctrl+3

Превключване към изглед " задачи "

Ctrl+4

Превключване към бележки

Ctrl+5

Превключване към списъка с папки в екрана с папки

Ctrl+6

Превключване към клавишни комбинации

Ctrl + 7

Преминаване към следваща отваряне на съобщение

Ctrl + точка (.)

Превключване към предишния отворено съобщение

Ctrl + запетая (,)

Преместване между екрана с папки , главния прозорец на Outlook , екрана за четене и лентата на заданията

Ctrl + Shift + Tab или Shift + Tab

Превключване между прозореца на Outlook , по-малките панели в екрана с папки , екрана за четене и разделите в лентата на заданията

Клавиша Tab

Превключване между прозореца на Outlook , по-малките панели в екрана с папки , екрана за четене и разделите в лентата на заданията и показва клавишите за достъп в лентата на Outlook

F6

Придвижване редовете на заглавката на съобщението в екрана с папки или отворено съобщение

Ctrl+Tab

Придвижване в екрана с папки

Клавиши със стрелки

Отидете в друга папка

Ctrl+Y

Отидете в полето за търсене

F3 или Ctrl + E

В екрана за четене Отиване в предишното съобщение

Alt + стрелка нагоре или Ctrl + запетая, или Alt + Page Up

В екрана за четене , страница надолу в текста

Интервал

В екрана за четене , страница нагоре в текста

Shift + интервал

Свиване или разгъване на група в списък с имейл съобщения

Стрелка наляво или стрелка надясно ключ, съответно

Връщане към предишния изглед в главния прозорец на Outlook

Alt + B или Alt + стрелка наляво

Премини към следващия изглед в главния прозорец на Outlook

Alt + стрелка надясно

Избор на информационната лента и, ако е възможно, Показване на командите на менюто

Ctrl + Shift + W

Най-горе на страницата

Търсене

За да направите това

Натиснете

Намиране на съобщение или друг елемент

Ctrl+E

Изчистване на резултатите от търсенето

Esc

Разгъване на търсенето да включва всички съобщения, Всички календарни елементиили Всички елементи на контакти, в зависимост от модула, които са в

Ctrl + Alt + A

Използване на Разширено търсене

Ctrl+Shift+F

Създаване на папка за търсене

Ctrl + Shift + P

Търсене на текст в отворен елемент

F4

Търсене и заместване на текст, символи или някои команди за форматиране, когато в екрана за четене или в отворен елемент

Ctrl+H

Разгъване на търсенето да включва елементи от текущата папка

Ctrl + Alt + K

Разгъване на търсенето да включва и подпапките Ctrl + Alt + Z Флагове

Ctrl + Alt + Z

Най-горе на страницата

Флагове

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец флаг за изпълнение за присвояване на флаг

Ctrl+Shift+G

Най-горе на страницата

Цветни категории

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избраната категория от списъка в диалоговия прозорец Цветови категории

Alt+D

Най-горе на страницата

Създаване на елемент или файл

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща

Ctrl + Shift + A

Създаване на контакт

Ctrl + Shift + C

Създаване на група с контакти

Ctrl + Shift + L

Създаване на Факс

Ctrl + Shift + X

Създаване на папка

Ctrl+Shift+E

Създаване на искане за събрание.

Ctrl + Shift + Q

Създаване на съобщение

Ctrl + Shift + M

Създаване на бележка

Ctrl + Shift + N

Създаване на документ на Office

Ctrl+Shift+H

Публикуване в избраната папка

Ctrl + Shift + S

Публикуване на отговор в избраната папка

Ctrl+T

Създаване на папка за търсене

Ctrl + Shift + P

Създаване на задача

Ctrl + Shift + K

Най-горе на страницата

Команди в повечето изгледи

За да направите това

Натиснете

Запиши (освен в " задачи" преглед)

Ctrl + S или Shift + F12

Запиши и затвори (освен в "поща" преглед)

Alt+S

Записване като (само в поща изглед)

F12

Отмяна

Ctrl + Z или Alt + Backspace

Изтриване на елемент

Ctrl+D

Печат

CTRL+P

Копиране на елемент

Ctrl+Shift+Y

Преместване на елемент

Ctrl + Shift + V

Имейл съобщение от администратора на електронната поща, уведомяващо, че пощенската кутия е над максималния размер.

Ctrl+K

Проверка на правописа

F7

Флаг за проследяване

Ctrl+Shift+G

Препращане

Ctrl+F

Изпращане или публикуване или покана до всички

Alt+S

Разрешаване на редактиране в поле, във всички изгледи, с изключение на поща или икона

F2

Подравняване на текста отляво

Ctrl+L

Центриране на текста

Ctrl+E

Подравняване на текста отдясно

Ctrl+R

Най-горе на страницата

Поща

За да направите това

Натиснете

Превключване към "Входящи"

Ctrl + Shift + I

Превключване към "Изходящи"

Ctrl + Shift + O

Имейл съобщение от администратора на електронната поща, уведомяващо, че пощенската кутия е над максималния размер.

Ctrl+K

Изпращане

Alt+S

Отговаряне на съобщение

Ctrl+R

Отговаряне на всички съобщения

Ctrl + Shift + R

Отговор с искане за събрание

Ctrl + Alt + R

Препращане на съобщение

Ctrl+F

Маркиране на съобщение като нежелано

Ctrl + Alt + J

Показване на блокирано външно съдържание (в съобщение)

Ctrl + Shift + I

Публикуване в папка

Ctrl + Shift + S

Прилагане на нормален стил

Ctrl + Shift + N

Проверка за нови съобщения

Ctrl + M или F9

Отиване в предишното съобщение

Клавиша със стрелка нагоре

Преминаване към следващото съобщение

Стрелка надолу

Създаване на съобщение (от изглед " поща ")

Ctrl+N

Създаване на съобщение (от всеки изглед на Outlook )

Ctrl + Shift + M

Отвори получено съобщение

Ctrl+O

Изтриване и игнориране на разговор

Ctrl + Shift + D

Отваряне на адресната книга

Ctrl+Shift+B

Добавяне на флаг "бързо" към неотворено съобщение

Вмъкване

Показване на диалоговия прозорец маркиране с флаг за последваща дейност

Ctrl+Shift+G

Маркиране като прочетено

Ctrl+Q

Маркиране като непрочетено

Ctrl+U

Отворете имейл в избраното съобщение.

Ctrl + Shift + W

Търсене или заместване

F4

Намери следващ

Shift+F4

Изпращане

Ctrl+Enter

Печат

CTRL+P

Препращане

Ctrl+F

Препрати като прикачен файл

Ctrl + Alt + F

Показване на свойствата за избрания елемент

Alt+Enter

Маркирането за изтегляне

Ctrl + Alt + M

Проверка на състоянието на маркиране за изтегляне

Ctrl + Alt + U

Показване на хода на Изпращане/получаване

Ctrl + B (по време на Изпращане/получаване )

Най-горе на страницата

Календар

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща (в изгледа на календара )

Ctrl+N

Създаване на среща (във всеки изглед на Outlook )

Ctrl + Shift + A

Създаване на искане за събрание.

Ctrl + Shift + Q

Препращане на среща или събрание

Отговаряне със съобщение на искане за събрание

Отговаряне на всички със съобщение на искане за събрание

Показване на един ден в календара

Alt + 1

Показване на два дни в календара

Alt + 2

Показване на три дни в календара

Alt + 3

Показване на 4 дни в календара

Alt + 4

Показване на 5 дни в календара

Alt + 5

Показване на 6 дни в календара

Alt + 6

Показване на 7 дни в календара

Alt + 7

Показване на 8 дни в календара

Alt + 8

Показване на девет дни в календара

Alt + 9

Показване на 10 дена в календара

Alt + 0

Отиване на дата

Ctrl+G

Превключване към изглед " месец "

ALT + равенство или Ctrl + Alt + 4

Отиване на следващия ден

Ctrl+стрелка надясно

Отиване на следващата седмица

Alt+стрелка надолу

Отиване на следващия месец

Alt + Page Down

Преминаване към предишния ден

Ctrl+стрелка наляво

Отиване на предишната седмица

Alt+стрелка нагоре

Отиване на предишния месец

Alt + Page Up

Отиване в началото на седмицата

Alt + Home

Отиване в края на седмицата

Alt + End

Превключване към пълен изглед за Седмицата

Alt + знак минус или Ctrl + Alt + 3

Превключване към изглед " Работна седмица "

Ctrl + Alt + 2

Отиване на предишната среща

Ctrl + запетая или Ctrl + Shift + запетая

Отиване на следващата среща

Ctrl + точка или Ctrl + Shift + точка

Задаване на повторяемост за отворена среща или събрание

Ctrl+G

Най-горе на страницата

Хора

За да направите това

Натиснете

Набиране на ново повикване

Ctrl + Shift + D

Намиране на контакт или друг елемент (търсене)

F3 или Ctrl + E

Въведете име в полето Търсене в адресни книги

F11

В изглед на таблица или списък с контакти отидете на първия контакт, който започва с определена буква

Shift +буква

Избор на всички контакти

Ctrl+A

Създаване на съобщение с избрания контакт като тема

Ctrl+F

Създаване на контакт (в изглед " Контакти)

Ctrl+N

Създаване на контакт (от всеки изглед на Outlook )

Ctrl + Shift + C

Отваряне на формуляра за избрания контакт

Ctrl+O

Създаване на група с контакти

Ctrl + Shift + L

Печат

CTRL+P

Актуализиране на списък на членовете на група с контакти

F5

Отидете в друга папка

Ctrl+Y

Отваряне на адресната книга

Ctrl+Shift+B

Използване на Разширено търсене

Ctrl+Shift+F

В отворен контакт отваряне на следващия контакт в списъка

Ctrl + Shift + точка

Намиране на контакт

F11

Затваряне на контакт

ESC

Изпращане на факс до избрания контакт

Ctrl + Shift + X

Отваряне на диалоговия прозорец Проверка на адреса

Alt+D

Във формуляра за контакт под интернет показва информацията в имейл 1

Alt + Shift + 1

Във формуляра за контакт под интернет показва информацията в имейл 2

Alt + Shift + 2

Във формуляра за контакт под интернет показва информацията в имейл 3

Alt + Shift + 3

Най-горе на страницата

Хората: в диалоговия прозорец електронни визитки

За да направите това

Натиснете

Отваряне на списъка Добавяне

Alt+A

Изберете текста в полето етикет , когато е избрано полето с присвоения етикет

Alt + B

Отваряне на диалоговия прозорец Добавяне на снимка към визитката

Alt+C

Поставяне на курсора в началото на полето за Редактиране

Alt + E

Изберете полето полета

Alt + F

Изберете квадратчето за падащия списък Подравняване на изображение

Alt + G

Избор на цветовата палитра за фон

ALT + K, въведете

Изберете оформление падащото поле

Alt + L

Премахване на избраното поле от полето полета

Alt+E

Най-горе на страницата

Задачи

За да направите това

Натиснете

Приемане на искане за задача

Ctrl+C

Отклоняване на искане за задача

Ctrl+D

Намиране на задача или друг елемент

Ctrl+E

Отидете в папката за събрание

Ctrl+Y

Създаване на задача, когато сте в изглед " задачи "

Ctrl+N

Създаване на задача от всеки изглед на Outlook

Ctrl + Shift + K

Отваряне на избрания елемент

Ctrl+O

Печат на избрания елемент

CTRL+P

Избор на всички елементи

Ctrl+A

Изтриване на избрания елемент

Ctrl+D

Препращане на задача като прикачен файл

Ctrl+F

Създаване на искане за задача

Ctrl + Shift + Alt + U

Превключване между екрана с папки , списък със задачи и лента на заданията

Tab или Shift + Tab

Отмяна на последното действие

Ctrl+Z

Маркиране с флаг елемент или Маркирай като завършено

Вмъкване

Най-горе на страницата

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто формат

Alt + O

Показване на диалоговия прозорец шрифт

Ctrl + Shift + P

Смяна на регистъра (при избран текст)

Shift+F3

Форматиране на буквите като умалени главни

Ctrl + Shift + K

Правене на буквите получерни

Ctrl+B

Добавяне на водещи символи

Ctrl + Shift + L

Правене на буквите курсивни

Ctrl+I

Увеличаване на отстъпа

Ctrl+T

Намаляване на отстъпа

Ctrl + Shift + T

Подравняване вляво

Ctrl+L

Центрирано

Ctrl+E

Подчертан

Ctrl+U

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl + дясна квадратна скоба или Ctrl + Shift + по-голям-от знака

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl + лява скоба или Ctrl + Shift + по-знак

Изрязване

Ctrl + X или Shift + Delete

Копиране

Ctrl + C или Ctrl + Insert

Забележка : Ctrl + Insert е недостъпно в екрана за четене

Поставяне

Ctrl + V или Shift + Insert

Изчистване на форматирането

Ctrl + Shift + Z или Ctrl + интервал

Изтриване на следващата дума

Ctrl+Shift+H

Двустранно подравняване на текст (разтягане абзац да се разпредели между полетата}

Ctrl + Shift + J

Прилагане на стилове.

Ctrl + Shift + S

Създаване на висящ отстъп

Ctrl+T

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Ляво подравняване на абзац

Ctrl+L

Дясно подравняване на абзац

Ctrl+R

Намаляване на висящ отстъп

Ctrl + Shift + T

Премахване на форматирането на абзац

Ctrl+Q

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб информация към елементи

За да направите това

Натиснете

Вмъкване или редактиране на хипервръзка в тялото на елемент

Ctrl+K

Най-горе на страницата

Печат

За да направите това

Натиснете

Отворете раздела " печат " в изгледа Backstage

ALT + F, P

Отпечатване на елемент от отворен прозорец

ALT + F, P, F и след това 1

Отваряне на диалоговия прозорец Настройка на страниците от изглед за печат

Alt + S или Alt + U

Изберете принтер от изглед за печат

ALT + F, P и след това

Отваряне на диалоговия прозорец Опции за печат

ALT + F, P и после R

Най-горе на страницата

Изпращане/получаване

За да направите това

Натиснете

Стартиране на изпращане/получаване за всички дефинирани групи за Изпращане/получаване при Включвай тази група за изпращане/получаване (F9) избран. Това може да включва заглавки, пълните елементи, зададени папки, елементи с по-малки от конкретен размер, или всякаква комбинация, зададени от вас

F9

Начало на изпращане/получаване за текущата папка, извличат целите елементи (горен елемент и всички прикачени файлове)

Shift+F9 

Начало на изпращане/получаване

Ctrl+M

Дефиниране на групи за Изпращане/получаване

  Ctrl+Alt+S

Най-горе на страницата

Редактор за Visual Basic

За да направите това

Натиснете

Отваряне на редактора на Visual Basic

Alt+F11

Най-горе на страницата

Макроси

За да направите това

Натиснете

Изпълняване на макрос

Alt+F8

Най-горе на страницата

Формуляри

За да направите това

Натиснете

Създаване на формуляр на InfoPath

Поставите фокуса върху папка на InfoPath и след това натиснете Ctrl + N

Затваряне на формуляр на InfoPath

Ctrl + Shift + Alt + T

Най-горе на страницата

Изгледи: Табличен изглед

За да направите това

Натиснете

абзац

абзац

абзац

абзац

Отиване на елемента в долната част на екрана

Page Down

Отиване на елемента в горната част на екрана

Page Up

Увеличаване или намаляване на избраните елементи с един елемент

Shift+стрелка нагоре или Shift+стрелка надолу

Преминаване към следващия или предишния елемент, без да се разширява селекцията

CTRL + стрелка нагоре или Ctrl + стрелка надолу

Избор или отмяна на избора на активния елемент

Ctrl+интервал

Най-горе на страницата

Изгледи: при избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на една избрана група

Стрелка надясно

Свиване на една избрана група

Стрелка наляво

Избор на предишната група

Клавиша със стрелка нагоре

Избор на следващата група

Стрелка надолу

Избор на първата група

Home

Избор на последната група

End

Изберете първия елемент от екрана в разширена група или първия елемент, който отдясно извън екрана

Стрелка надясно

Най-горе на страницата

Изгледи: Преглед календар ден/седмица/месец

За да направите това

Натиснете

Изглед от едно до девет дни

Alt + клавиш за броя на дните

Преглеждане на 10 дни

Alt + 0 (нула)

Превключване към изглед " седмица "

ALT + знак минус

Превключване към изглед " месец "

ALT + знак за равенство

Преместване между изглед на Календар , задачии списъка на папките

Ctrl + Tab или F6

Избор на предишната среща

Shift+Tab

Преминаване към предишния ден

Стрелка наляво

Отиване на следващия ден

Стрелка надясно

Отиване на същия ден от следващата седмица

Alt+стрелка надолу

Отиване на същия ден от предишната седмица

Alt+стрелка нагоре

Най-горе на страницата

Изгледи: Изглед "един ден"

За да направите това

Натиснете

Изберете момента, в който започва вашето работно време

Home

Изберете час, който завършва на работния си ден

End

Избиране на предишния часови блок

Клавиша със стрелка нагоре

Избиране на следващия часови блок

Стрелка надолу

Избиране на часовия блок в горната част на екрана

Page Up

Избиране на часовия блок в долната част на екрана

Page Down

Увеличаване или намаляване на избраното време

Shift + стрелка нагоре или Shift + стрелка надолу, съответно

Преместване на среща нагоре или надолу

С курсора в срещата натиснете Alt + стрелка нагоре или Alt + стрелка надолу, съответно

Промяна на среща началото или края

С курсора в срещата натиснете Alt + Shift + стрелка нагоре или Alt + Shift + стрелка надолу, съответно

Преместване на избрания елемент в същия ден от следващата седмица

Alt+стрелка надолу

Преместване на избрания елемент в същия ден от предишната седмица

Alt+стрелка нагоре

Най-горе на страницата

Изгледи: Изглед "седмица"

За да направите това

Натиснете

Отиване в началото на работното време за избрания ден

Home

Отиване в края на работното време за избрания ден

End

Отиване нагоре с една страница в избрания ден

Page Up

Отиване надолу с една страница в избрания ден

Page Down

Промяна на продължителността на избрания часови блок

Shift + стрелка наляво, Shift + стрелка надясно, Shift + стрелка нагоре или Shift + стрелка надолу, или Shift + Home/Shift + End

Най-горе на страницата

Изгледи: Изглед "месец"

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от седмицата

Home

Отиване на същия ден от седмицата в предишната страница

Page Up

Отиване на същия ден от седмицата в следващата страница

Page Down

Най-горе на страницата

Календарче

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от текущата седмица

Alt + Home

Отиване на последния ден от текущата седмица

Alt + End

Отиване на същия ден от предишната седмица

Alt+стрелка нагоре

Отиване на същия ден от следващата седмица

Alt+стрелка надолу

Най-горе на страницата

Визитни картички или изглед на адрес

За да направите това

Натиснете

Избор на определена карта в списъка

Въведете една или повече букви от името, което е попълнена картата под, или въведете името на полето, което извършвате сортирането

Избор на предишната карта

Клавиша със стрелка нагоре

Избор на следващата карта

Стрелка надолу

Избор на първата карта в списъка

Home

Избор на последната карта в списъка

End

Избор на първата карта от текущата страница

Page Up

Избор на първата карта от следващата страница

Page Down

Избор на най-близката карта в следващата колона

Стрелка надясно

Избор на най-близката карта от предишната колона

Стрелка наляво

Избор или отмяна на избора на активната карта

Ctrl+интервал

Разширяване на селекцията до предишната карта и отмени избора на картите след началната точка

Shift+стрелка нагоре

Разширяване на селекцията до следващата карта и отмени избора на картите преди началната точка

Shift+стрелка надолу

Разширяване на селекцията до предишната карта, независимо от началната точка

Ctrl + Shift + стрелка нагоре

Разширяване на селекцията до следващата карта, независимо от началната точка

Ctrl + Shift + стрелка надолу

Разширяване на селекцията до първата карта от списъка

Shift + Home

Разширяване на селекцията до последната карта от списъка

Shift + End

Разширяване на селекцията до първата карта от предишната страница

Shift + Page Up

Разширяване на селекцията до последната карта от последната страница

Shift + Page Down

Най-горе на страницата

Визитни картички: преместване между полетата в отворена карта

За да използвате следните ключове, уверете се, че е избрано поле от картата.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле и контрол

Клавиша Tab

Преминаване към предишното поле и контрол

Shift+Tab

Затваряне на активната карта

Въведете или Escape

Най-горе на страницата

Визитни картички: преместване между знаци в поле

За да използвате следните ключове, уверете се, че е избрано поле от картата или че фокусът се намира в полето.

За да направите това

Натиснете

Добавяне на ред в многоредово поле

Enter

Преместване в началото на реда

Home

Преместване в края на реда

End

Преместване в началото на многоредово поле

Page Up

Преместване в края на многоредово поле

Page Down

Преминаване към предишния ред от многоредово поле

Клавиша със стрелка нагоре

Преминаване на следващия ред от многоредово поле

Стрелка надолу

Преминаване на предишния знак от поле

Стрелка наляво

Преминаване на следващия знак от поле

Стрелка надясно

Най-горе на страницата

Изглед "времева скала" (задачи): когато е избран елемент

За да направите това

Натиснете

Избиране на предишния елемент

Стрелка наляво

Избиране на следващия елемент

Стрелка надясно

Избор на няколко съседни елемента

Shift + стрелка наляво или Shift + стрелка надясно

Изберете няколко несъседни елемента

Ctrl + стрелка наляво + интервал или Ctrl + стрелка надясно + интервал

Отваряне на избраните елементи

Enter

Избор на първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата

Home

Избор на последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата

End

Показване на (без избран) първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата

Ctrl+Home

Показване на (без избран) последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата

Ctrl + End

Най-горе на страницата

Изглед "времева скала" (задачи): при избрана група

За да направите това

Натиснете

Разширяване на групата

Enter или стрелка надясно

Свиване на групата

Enter или стрелка наляво

Избор на предишната група

Клавиша със стрелка нагоре

Избор на следващата група

Стрелка надолу

Избор на първата група от времевата скала

Home

Избор на последната група от времевата скала

End

Изберете първия елемент от екрана в разширена група или първия елемент, който отдясно извън екрана

Стрелка надясно

Най-горе на страницата

Изглед "времева скала" (задачи): при избрана единица време на времевата скала за дните

За да направите това

Натиснете

Връщане на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала

Стрелка наляво

Преместване напред на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала

Стрелка надясно

Превключване между активния изглед, лентата на задачите , търсенеи обратно към активния изглед

Tab и Shift + Tab

Най-горе на страницата

В тази статия

Основна навигация

За да направите това

Натиснете

Превключване към "Поща".

CTRL+1

Превключване към "Календар".

CTRL+2

Превключване към "Контакти".

CTRL+3

Превключване към "Задачи".

CTRL+4

Превключване към "Бележки".

CTRL+5

Превключване към списъка на папките в навигационния екран

CTRL+6

Превключване към "Преки пътища".

CTRL+7

Превключване към следващото съобщение (при отворено съобщение).

CTRL+. (точка)

Превключване към предишното съобщение (при отворено съобщение).

CTRL+запетая

Превключване между навигационния екран, главния прозорец на Outlook, екрана за четене и лентата на заданията.

CTRL+SHIFT+TAB или SHIFT+TAB

Превключване между прозореца на Outlook, по-малките екрани в навигационния екран, екрана за четене и секциите в лентата на заданията.

TAB

Превключване между прозореца на Outlook, по-малките екрани в навигационния екран, екрана за четене и секциите в лентата на заданията и показване на клавишите за достъп в лентата на Outlook.

F6

Преместване на редовете на заглавката на съобщението в навигационния екран или отворено съобщение.

CTRL+TAB

Преместване из навигационния екран.

Клавиши със стрелки

Отиване в друга папка.

CTRL+Y

Отиване в полето Търсене.

F3 или CTRL+E

От екрана за четене отиване в предишното съобщение.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или CTRL+ЗАПЕТАЯ или ALT+PAGE UP

Страница надолу в текста в екрана за четене.

ИНТЕРВАЛ

Страница нагоре в текста в екрана за четене.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Свиване или разгъване на група в списък с имейл съобщения.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Връщане към предишния изглед в главния прозорец на Outlook.

ALT+B или ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Премини към следващия изглед в главния прозорец на Outlook.

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на информационната лента и, ако е възможно, показване на командите на менюто.

CTRL+SHIFT+W

Най-горе на страницата

Търсене

За да направите това

Натиснете

Намиране на съобщение или друг елемент.

CTRL+E

Изчистване на резултатите от търсенето.

ESC

Разгъване на търсенето да включва всички съобщения, Всички календарни елементиили Всички елементи на контакти, в зависимост от изгледа, който сте в.

CTRL+ALT+A

Използване на Разширено търсене.

CTRL+SHIFT+F

Създаване на папка за търсене.

CTRL+SHIFT+P

Търсене на текст в отворен елемент.

F4

Намиране и заместване на текст, символи или някои команди за форматиране. Работи в екрана за четене на отворения елемент.

CTRL+H

Разгъване на търсенето да включва и елементи от текущата папка.

CTRL+ALT+K

Разгъване на търсенето да включва и подпапките.

CTRL+ALT+Z

Най-горе на страницата

Флагове

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Флаг "За изпълнение" за присвояване на флаг.

CTRL+SHIFT+G

Най-горе на страницата

Цветни категории

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избраната категория от списъка в диалоговия прозорец Цветови категории.

ALT+D

Най-горе на страницата

Създаване на елемент или файл

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща.

CTRL+SHIFT+A

Създаване на контакт.

CTRL+SHIFT+C

Създаване на списък с контакти.

CTRL+SHIFT+L

Създаване на факс.

CTRL+SHIFT+X

Създаване на папка.

CTRL+SHIFT+E

Създаване на запис в дневника.

CTRL+SHIFT+J

Създаване на искане за събрание.

CTRL+SHIFT+Q

Създаване на съобщение.

CTRL+SHIFT+M

Създаване на бележка.

CTRL+SHIFT+N

Създаване на документ в Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Публикуване в тази папка.

CTRL+SHIFT+S

Публикуване на отговор в тази папка.

CTRL+T

Създаване на папка за търсене.

CTRL+SHIFT+P

Създаване на задача.

CTRL+SHIFT+K

Създаване на искане за задача.

CTRL+SHIFT+U

Най-горе на страницата

Процедури във всички елементи

За да направите това

Натиснете

Запиши (освен в "Задачи").

CTRL+S или SHIFT+F12

Запиши и затвори (освен в "Поща")

ALT+3

Запиши като (само в "Поща")

F12

Отмени.

CTRL+Z или ALT+НАЗАД

Изтриване на елемент.

CTRL+D

Печат.

CTRL+P

Копиране на елемент.

CTRL+SHIFT+Y

Преместване на елемент.

CTRL+SHIFT+V

Проверка на имената

CTRL+K

Проверка на правописа

F7

Поставяне на флаг за проследяване.

CTRL+SHIFT+G

Препращане.

CTRL+F

Изпращане или публикуване или покана до всички.

ALT+P

Разрешаване на редактиране в поле (с изключение на изгледа "Поща" или "Икони").

F2

Подравни текста отляво.

CTRL+L

Центриране на текст

CTRL+E

Подравняване на текст отдясно

CTRL+R

Най-горе на страницата

Имейл

За да направите това

Натиснете

Превключване към Входящи.

CTRL+SHIFT+I

Превключване към Изходящи.

CTRL+SHIFT+O

Избор на акаунта, от който да се изпрати съобщение.

CTRL + TAB (с фокус в полето до ) и после TAB до бутона акаунти

Провери имената.

CTRL+K

Изпращане.

ALT+P

Отговаряне на съобщение.

CTRL+R

Отговаряне на всички съобщения.

CTRL+SHIFT+R

Отговор с искане за събрание.

CTRL+ALT+R

Препращане на съобщение.

CTRL+F

Маркиране на съобщение като нежелано.

CTRL+ ALT+J

Показване на блокирано външно съдържание (в съобщение).

CTRL+I

Публикуване в папка.

CTRL+ SHIFT+S

Прилагане на нормален стил.

CTRL+SHIFT+N

Проверка за нови съобщения.

CTRL+M или F9

Преминаване към предишното съобщение.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващото съобщение.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Създаване на съобщение (от изглед "Поща").

CTRL+N

Създаване на съобщение (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Отвори получено съобщение.

CTRL+O

Изтриване и игнориране на разговор.

CTRL+DELETE

Отваряне на адресната книга.

CTRL+SHIFT+B

Прибавяне на "Бърз флаг" към неотворено съобщение.

INSERT

Показване на диалоговия прозорец Флаг "За изпълнение".

CTRL+SHIFT+G

Маркиране като прочетено.

CTRL+Q

Маркиране като непрочетено.

CTRL+U

Отваряне на съвета за поща в избраното съобщение.

CTRL+SHIFT+W

Търсене или заместване.

F4

Намиране на следващ.

SHIFT+F4

Изпращане.

CTRL+ENTER

Печат.

CTRL+P

Препращане.

CTRL+F

Препращане като прикачен файл.

CTRL+ALT+F

Показване на свойствата на избрания елемент.

ALT+ENTER

Създаване на мултимедийно съобщение.

CTRL+SHIFT+U

Създаване на текстово съобщение.

CTRL+SHIFT+T

Маркиране за изтегляне.

CTRL+ALT+M

Изчистване на маркирането за изтегляне.

CTRL+ALT+U

Показване на хода на изпращането/получаването.

CTRL+B (по време на изпращане/получаване)

Най-горе на страницата

Календар

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща (от изглед "Календар").

CTRL+N

Създаване на среща (в който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Създаване на искане за събрание.

CTRL+SHIFT+Q

Препращане на среща или събрание.

CTRL+F

Отговаряне със съобщение на искане за събрание.

CTRL+R

Отговаряне със съобщение на всички искания за събрание.

CTRL+SHIFT+R

Показване на 10 дена в календара.

ALT+0

Показване на 1 ден в календара.

ALT+1

Показване на 2 дни в календара.

ALT+2

Показване на 3 дни в календара.

ALT+3

Показване на 4 дни в календара.

ALT+4

Показване на 5 дни в календара.

ALT+5

Показване на 6 дни в календара.

ALT+6

Показване на 7 дни в календара.

ALT+7

Показване на 8 дни в календара.

ALT+8

Показване на 9 дни в календара.

ALT+9

Отиване на дата.

CTRL+G

Превключване към изглед "Месец".

ALT+= или CTRL+ALT+4

Отиване на следващия ден.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отиване на следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отиване на следващия месец.

ALT+PAGE DOWN

Отиване на предишния ден.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отиване на предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отиване на на предишния месец.

ALT+PAGE UP

Отиване на началото на седмицата.

ALT+HOME

Отиване в края на седмицата.

ALT+END

Превключване към пълен изглед за седмицата.

ALT+ЗНАК МИНУС или CTRL+ALT+3

Превключване към изглед "Работна седмица".

CTRL+ALT+2

Отиване на предишната среща.

CTRL+ЗАПЕТАЯ или CTRL+SHIFT+ЗАПЕТАЯ

Отиване на следващата среща.

CTRL+ТОЧКА или CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Задаване на повторяемост за отворена среща или събрание.

CTRL+G

Най-горе на страницата

Контакти

За да направите това

Натиснете

Набиране на ново повикване.

CTRL+SHIFT+D

Намиране на контакт или друг елемент (търсене).

F3 или CTRL+E

Въвеждане на име в полето Търсене в адресни книги.

F11

Картичка или визитка изглед на контактите отидете на първия контакт, който започва с определена буква.

SHIFT+буква

Избор на всички контакти.

CTRL+A

Създаване на съобщение, което използва избрания контакт като тема.

CTRL+F

Създаване на запис в дневника за избрания контакт.

CTRL+J

Създаване на контакт (в изглед "Контакти").

CTRL+N

Създаване на контакт (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Отваряне на формуляра, който използва избрания контакт.

CTRL+O

Създаване на списък с контакти.

CTRL+SHIFT+L

Печат.

CTRL+P

Актуализиране на списък на членовете на списъка с контакти.

F5

Отиване в друга папка.

CTRL+Y

Отваряне на адресната книга.

CTRL+SHIFT+B

Използване на Разширено търсене.

CTRL+SHIFT+F

В отворен контакт, отваряне на следващия контакт в списъка.

CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Намиране на контакт.

F11

Затваряне на контакт.

ESC

Изпращане на факс до избрания контакт.

CTRL+SHIFT+X

Отваряне на диалоговия прозорец Проверка на адреса.

ALT+D

Във формуляра за контакт под Интернет, показване на информацията в имейл 1.

ALT+SHIFT+1

Във формуляра за контакт под Интернет, показване на информацията в имейл 2.

ALT+SHIFT+2

Във формуляра за контакт под Интернет, показване на информацията в имейл 3.

ALT+SHIFT+3

Най-горе на страницата

В диалоговия прозорец "Електронни визитки"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на списъка Добавяне.

ALT+A

Изберете текста в полето етикет , когато е избрано полето с присвоения етикет.

ALT+B

Отваряне на диалоговия прозорец Добавяне на снимка към визитката.

ALT+C

Поставете курсора в началото на полето за Редактиране .

ALT+E

Избор на полето Полета.

ALT+F

Избор на падащия списък Подравняване на изображение.

ALT+G

Избор на цветовата палитра за фон.

ALT+K, после ENTER

Избор на падащия списък Оформление.

ALT+L

Премахване на избраното поле от полето Полета.

ALT+R

Най-горе на страницата

Задачи

За да направите това

Натиснете

Показване или скриване на Лентата на заданията.

ALT+F2

Приемане на искане за задача.

ALT+П

Отклоняване на искане за задача.

ALT+О

Намиране на задача или друг елемент.

CTRL+E

Отваряне на диалоговия прозорец Преход към папка.

CTRL+Y

Създаване на задача (в изглед "Задачи").

CTRL+N

Създаване на задача (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Отваряне на избрания елемент.

CTRL+O

Печат на избрания елемент.

CTRL+P

Избор на всички елементи.

CTRL+A

Изтриване на избрания елемент.

CTRL+D

Препращане на задача като прикачен файл.

CTRL+F

Създаване на искане за задача.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Превключване между навигационния екран, списъка Задачи и лентата на заданията.

TAB или SHIFT+TAB

Отваряне на избрания елемент като елемент в дневника.

CTRL+J

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Поставяне на флаг на елемент или маркирай като завършено.

INSERT

Най-горе на страницата

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто Форматиране.

ALT+O

Показване на диалоговия прозорец Шрифт.

CTRL+SHIFT+P

Смяна на малки с главни и обратно (при избран текст).

SHIFT+F3

Форматиране на всички букви като умалени главни.

CTRL+SHIFT+K

Правене на буквите получерни.

CTRL+B

Добавяне на водещи символи.

CTRL+SHIFT+L

Правене на буквите курсивни.

CTRL+I

Увеличаване на отстъпа.

CTRL+T

Намаляване на отстъпа.

CTRL+SHIFT+T

Подравняване вляво.

CTRL+L

Центриране.

CTRL+E

Подчертаване.

CTRL+U

Увеличаване на размера на шрифта.

CTRL+] или CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта.

CTRL+[ или CTRL+SHIFT+<

Изрязване.

CTRL+X или SHIFT+DELETE

Копиране.

CTRL+C или CTRL+INSERT

Забележка : CTRL + INSERT не е налична в екрана за четене.

Поставяне.

CTRL+V или SHIFT+INSERT

Изчистване на форматирането.

CTRL+SHIFT+Z или CTRL+интервал

Изтриване на следващата дума.

CTRL+SHIFT+H

Разтягане на абзаца, за да се разпредели между полетата.

CTRL+SHIFT+J

Прилагане на стилове.

CTRL+SHIFT+S

Създаване на висящ отстъп.

CTRL+T

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Подравняване вдясно на абзац.

CTRL+R

Намаляване на висящ отстъп.

CTRL+SHIFT+T

Премахване на форматирането на абзац.

CTRL+Q

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб информация към елементи

За да направите това

Натиснете

Редактиране на URL адрес в тялото на елемент.

Задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху.

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Най-горе на страницата

Печат

За да направите това

Натиснете

Отворете раздела Печат в изгледа Backstage.

Натиснете ALT+F, след което натиснете P

За да отпечатате елемент от отворен прозорец.

ALT+F, натиснете P, след което натиснете F и натиснете 1

Отваряне на Настройка на страниците във Визуализация на печата.

ALT+3 или ALT+U

За да изберете принтер от Визуализация на печата.

ALT+F, натиснете P, след което натиснете I

За Дефиниране на стилове.

ALT+F, натиснете P, след което натиснете L

За да отворите Опции за печат.

ALT+F, натиснете P, след което натиснете R

Най-горе на страницата

Изпращане/получаване

За да направите това

Натиснете

Стартиране на изпращане/получаване за всички дефинирани групи "Изпращане/получаване" при избрана опция Включвай тази група за изпращане/получаване (F9). Това може да включва заглавки, цели елементи, зададени папки, елементи с размер, по-малък от зададен, или произволна зададена от вас комбинация.

F9

Стартиране на изпращане/получаване за текуща папка, като се извличат целите елементи (заглавна част, елемент и всички прикачени файлове)

SHIFT+F9

Начало на изпращане/получаване.

CTRL+M

Дефиниране на групи за изпращане/получаване.

CTRL+ALT+S

Най-горе на страницата

Редактор за Visual Basic

За да направите това

Натиснете

Отваряне на редактора за Visual Basic.

ALT+F11

Най-горе на страницата

Макроси

За да направите това

Натиснете

Изпълняване на макрос.

ALT+F8

Най-горе на страницата

Формуляри

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов формуляр за Office InfoPath.

Щракнете в папка на InfoPath и след това натиснете CTRL+N.

Изберете формуляр на Microsoft InfoPath.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Най-горе на страницата

Изгледи

Табличен изглед

Обща употреба

За да направите това

Натиснете

Отваряне на елемент.

ENTER

Избор на всички елементи.

CTRL+A

Отиване на елемента в края на екрана.

PAGE DOWN

Отиване на елемента в началото на екрана.

PAGE UP

Увеличаване или намаляване на групата на избраните елементи с един елемент.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Отиване на следващия или на предишния елемент, без да се разширява селекцията.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ или CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Избор или отменяне на избора на активния елемент.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на една избрана група.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Свиване на една избрана група.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на предишната група.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата група.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата група.

HOME

Избор на последната група.

END

Избор на първия елемент от екрана в разширена група или първия елемент, който се намира отдясно извън екрана.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изглед на календара ден/седмица/месец

Всичките три

За да направите това

Натиснете

Преглеждане от 1 до 9 дни.

ALT+клавиш за броя на дните

Преглеждане на 10 дни.

ALT+0 (нула)

Превключване към седмици.

ALT+ЗНАК МИНУС

Превключване към месеци.

ALT+=

Превключване между Календар, Поле на задачите и Списък на папките.

CTRL+TAB или F6

Избор на предишната среща.

SHIFT+TAB

Отиване на предишния ден.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отиване на следващия ден.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отиване на същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отиване на същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изглед "ден"

За да направите това

Натиснете

Избиране на часа, в който започва вашето работно време.

HOME

Избиране на часа, в който завършва вашето работно време.

END

Избиране на предишния часови блок.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избиране на следващия часови блок.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на часовия блок в началото на екрана.

PAGE UP

Избиране на часовия блок в края на екрана.

PAGE DOWN

Увеличаване или намаляване на избраното време.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на среща нагоре или надолу.

С курсора в срещата, ALT + СТРЕЛКА НАГОРЕ или ALT + СТРЕЛКА НАДОЛУ

Промяна на началото или края на среща.

С курсора в срещата, ALT + SHIFT + СТРЕЛКА НАГОРЕ или ALT + SHIFT + СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избрания елемент в същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избрания елемент в същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изглед "седмица"

За да направите това

Натиснете

Отиване в началото на работното време за избрания ден.

HOME

Отиване в края на работното време за избрания ден.

END

Отиване нагоре с една страница в избрания ден.

PAGE UP

Отиване надолу с една страница в избрания ден.

PAGE DOWN

Промяна на продължителността на избрания часови блок.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО, SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО, SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ; или SHIFT+HOME или SHIFT+END

Изглед "месец"

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от седмицата.

HOME

Отиване на същия ден от седмицата в предишната страница.

PAGE UP

Отиване на същия ден от седмицата в следващата страница.

PAGE DOWN

Календарче

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от текущата седмица.

ALT+HOME

Отиване на последния ден от текущата седмица.

ALT+END

Отиване на същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отиване на същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Визитни картички изглед или изглед "адресни карти"

Обща употреба

За да направите това

Натиснете

Избор на определена карта от списъка.

Една или повече букви от името, под което е попълнена картата, или от името на полето,по което извършвате сортирането

Избор на предишната карта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата карта.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата карта от списъка.

HOME

Избор на последната карта от списъка.

END

Избор на първата карта от текущата страница.

PAGE UP

Избор на първата карта от следващата страница.

PAGE DOWN

Избор на най-близката карта от следващата колона.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на най-близката карта от предишната колона.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на или отмени избора на активната карта.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Разширяване на селекцията до предишната карта и отмени избора на картите след началната точка.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до следващата карта и отмени избора на картите преди началната точка.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до предишната карта, независимо от началната точка.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията до следващата карта, независимо от началната точка.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията до първата карта от списъка.

SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до последната карта от списъка.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до първата карта от предишната страница.

SHIFT+PAGE UP

Разширяване на селекцията до последната карта от последната страница.

SHIFT+PAGE DOWN

Преместване между полетата в отворена карта

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле от картата. За да изберете поле, когато дадена карта е избрана, щракнете върху това поле.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле и контрол.

TAB

Преминаване към предишното поле и контрол.

SHIFT+TAB

Затваряне на активната карта.

ENTER

Преместване между знаци в поле

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле от картата. За да изберете поле, когато дадена карта е избрана, щракнете върху това поле.

За да направите това

Натиснете

Добавяне на ред в многоредово поле.

ENTER

Преминаване в началото на реда.

HOME

Преминаване в края на реда.

END

Преминаване в началото на многоредово поле.

PAGE UP

Преминаване в края на многоредово поле.

PAGE DOWN

Преминаване на предишния ред от многоредово поле.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване на следващия ред от многоредово поле.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния знак от поле.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване на следващия знак от поле.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изглед на времевата скала (задачи или дневник)

Когато е избран елемент

За да направите това

Натиснете

Избор на предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на следващия елемент.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на няколко съседни елемента.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на няколко несъседни елемента.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО+ИНТЕРВАЛ или CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО+ИНТЕРВАЛ

Отваряне на избраните елементи.

ENTER

Изберете първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент в групата.

HOME

Изберете последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент в групата.

END

Показване на (без избран) първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата.

CTRL+HOME

Показване на (без избран) последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата.

CTRL+END

При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на групата.

ENTER или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Свиване на групата.

ENTER или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на предишната група.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата група.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата група от времевата скала.

HOME

Избор на последната група от времевата скала.

END

Избор на първия елемент от екрана в разширена група или първия елемент, който се намира отдясно извън екрана.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

При избрана единица време на времевата скала за дните

За да направите това

Натиснете

Връщане на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване напред на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превключване между активния изглед, лентата на заданията, търсене, папките "Дневник" и обратно към активния изглед.

TAB и SHIFT+TAB

Най-горе на страницата

В тази статия

Основна навигация

За да направите това

Натиснете

Превключване към "Поща".

CTRL+1

Превключване към "Календар".

CTRL+2

Превключване към "Контакти".

CTRL+3

Превключване към "Задачи".

CTRL+4

Превключване към "Бележки".

CTRL+5

Превключване към списъка на папките в навигационния екран

CTRL+6

Превключване към "Преки пътища".

CTRL+7

Превключване към следващото съобщение (при отворено съобщение).

CTRL+. (точка)

Превключване към предишното съобщение (при отворено съобщение).

CTRL+запетая

Превключване между навигационния екран, главния прозорец на Outlook, екрана за четене и лентата на заданията.

F6 или CTRL+SHIFT+TAB

Превключване между прозореца на Outlook, по-малките екрани в навигационния екран, екрана за четене и секциите в лентата на заданията.

TAB

Преместване из навигационния екран.

Клавиши със стрелки

Отиване в друга папка.

CTRL+Y

Отиване в полето Търсене.

F3 или CTRL+E

От екрана за четене отиване в предишното съобщение.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или CTRL+ЗАПЕТАЯ или ALT+PAGE UP

Страница надолу в текста в екрана за четене.

ИНТЕРВАЛ

Страница нагоре в текста в екрана за четене.

SHIFT+ИНТЕРВАЛ

Разгъване или свиване на група (при избрана група) в навигационния екран.

SHIFT+ЗНАК ПЛЮС или ЗНАК МИНУС, съответно

Разгъване или свиване на група в списък с имейл съобщения.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, съответно

Преминаване към следващото поле в екрана за четене.

SHIFT+TAB

Връщане към предишното поле в екрана за четене.

CTRL+TAB

Връщане се към предишния изглед в главния прозорец на Outlook.

ALT+B, ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или ALT+НАЗАД

Премини към следващия изглед в главния прозорец на Outlook.

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на информационната лента и, ако е възможно, показване на командите на менюто.

CTRL+SHIFT+W

Най-горе на страницата

Търсене

За да направите това

Натиснете

Намиране на съобщение или друг елемент.

CTRL+E

Изчистване на резултатите от търсенето.

ESC

Разгъване на търсенето да включва всички съобщения, всички календари или всички елементи на контакти в зависимост от модула, в който се намирате.

CTRL+ALT+A

Разгъване на търсенето на конструктор на заявки.

CTRL+ALT+W

Използване на Разширено търсене.

CTRL+SHIFT+F

Създаване на нова папка за търсене.

CTRL+SHIFT+P

Търсене на текст в съобщение или друг елемент.

F4

Следващо търсене при търсене на текст в съобщение или друг елемент.

SHIFT+F4

Намиране и заместване на текст, символи или някои команди за форматиране в отворен елемент. Работи в екрана за четене на отворения елемент.

CTRL+H

Разгъване на търсенето да включва и работния плот.

CTRL+ALT+K

Най-горе на страницата

Флагове

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Флаг "За изпълнение" за присвояване на флаг.

CTRL+SHIFT+G

Най-горе на страницата

Цветни категории

За да направите това

Натиснете

Изтриване на избраната категория от списъка в диалоговия прозорец Цветови категории.

ALT+D

Най-горе на страницата

Създаване на елемент или файл

За да направите това

Натиснете

Създаване на среща.

CTRL+SHIFT+A

Създаване на контакт.

CTRL+SHIFT+C

Създаване на списък за разпространение.

CTRL+SHIFT+L

Създаване на факс.

CTRL+SHIFT+X

Създаване на папка.

CTRL+SHIFT+E

Създаване на запис в дневника.

CTRL+SHIFT+J

Създаване на искане за събрание.

CTRL+SHIFT+Q

Създаване на съобщение.

CTRL+SHIFT+M

Създаване на бележка.

CTRL+SHIFT+N

Създаване на нов документ в Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Публикуване в тази папка.

CTRL+SHIFT+S

Публикуване на отговор в тази папка.

CTRL+T

Създаване на папка за търсене.

CTRL+SHIFT+P

Създаване на задача.

CTRL+SHIFT+K

Създаване на искане за задача.

CTRL+SHIFT+U

Най-горе на страницата

Всички елементи

За да направите това

Натиснете

Запиши.

CTRL+S или SHIFT+F12

Запиши и затвори.

ALT+3

Запиши като.

F12

Отмени.

CTRL+Z или ALT+НАЗАД

Изтриване на елемент.

CTRL+D

Печат.

CTRL+P

Копиране на елемент.

CTRL+SHIFT+Y

Преместване на елемент.

CTRL+SHIFT+V

Проверка на имената

CTRL+K

Проверка на правописа

F7

Поставяне на флаг за проследяване.

CTRL+SHIFT+G

Препращане.

CTRL+F

Изпращане или публикуване или покана до всички.

ALT+P

Включване на редактиране в поле (с изключение на изглед "Икони").

F2

Подравни текста отляво.

CTRL+L

Центриране на текст

CTRL+E

Подравняване на текст отдясно

CTRL+R

Най-горе на страницата

Имейл

За да направите това

Натиснете

Превключване към Входящи.

CTRL+SHIFT+I

Превключване към Изходящи.

CTRL+SHIFT+O

Избор на акаунта, от който да се изпрати съобщение.

CTRL+TAB (с фокус в прозореца До ) и после с TAB до достигане на бутона Акаунти

Провери имената.

CTRL+K

Изпращане.

ALT+P

Отговаряне на съобщение.

CTRL+R

Отговаряне на всички съобщения.

CTRL+SHIFT+R

Препращане на съобщение.

CTRL+F

Маркиране на съобщение като нежелано.

CTRL+ ALT+J

Показване на блокирано външно съдържание (в съобщение).

CTRL+I

Публикуване в папка.

CTRL+ SHIFT+S

Прилагане на нормален стил.

CTRL+SHIFT+N

Проверка за нови съобщения.

CTRL+M или F9

Преминаване към предишното съобщение.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване към следващото съобщение.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Създаване на ново съобщение (от изглед "Поща").

CTRL+N

Създай Създаване на ново съобщение (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Отвори получено съобщение.

CTRL+O

Отваряне на адресната книга.

CTRL+SHIFT+B

Конвертиране на съобщение от HTML или RTF формат в обикновен текст.

CTRL+SHIFT+O

Прибавяне на "Бърз флаг" към неотворено съобщение.

INSERT

Показване на диалоговия прозорец Флаг "За изпълнение".

CTRL+SHIFT+G

Маркиране като прочетено.

CTRL+Q

Маркиране като непрочетено.

CTRL+U

Показване на менюто за изтегляне на картини, промяна на настройки за автоматично изтегляне или добавяне на подател в списъка с безопасни податели.

CTRL+SHIFT+W

Търсене или заместване.

F4

Намиране на следващ.

SHIFT+F4

Изпращане.

CTRL+ENTER

Печат.

CTRL+P

Препращане.

CTRL+F

Препращане като прикачен файл.

CTRL+ALT+F

Показване на свойствата на избрания елемент.

ALT+ENTER

Маркиране за изтегляне.

CTRL+ALT+M

Изчистване на маркирането за изтегляне.

CTRL+ALT+U

Показване на хода на изпращането/получаването.

CTRL+B (по време на изпращане/получаване)

Най-горе на страницата

Календар

За да направите това

Натиснете

Създаване на нова среща (от изглед "Календар").

CTRL+N

Създаване на нова среща (в който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Създаване на искане за събрание.

CTRL+SHIFT+Р

Препращане на среща или събрание.

CTRL+F

Отговаряне със съобщение на искане за събрание.

CTRL+R

Отговаряне със съобщение на всички искания за събрание.

CTRL+SHIFT+R

Показване на 10 дена в календара.

ALT+0

Показване на 1 ден в календара.

ALT+1

Показване на 2 дни в календара.

ALT+2

Показване на 3 дни в календара.

ALT+3

Показване на 4 дни в календара.

ALT+4

Показване на 5 дни в календара.

ALT+5

Показване на 6 дни в календара.

ALT+6

Показване на 7 дни в календара.

ALT+7

Показване на 8 дни в календара.

ALT+8

Показване на 9 дни в календара.

ALT+9

Отиване на дата.

CTRL+G

Превключване към изглед "Месец".

ALT+= или CTRL+ALT+4

Отиване на следващия ден.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отиване на следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отиване на следващия месец.

ALT+PAGE DOWN

Отиване на предишния ден.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отиване на предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отиване на на предишния месец.

ALT+PAGE UP

Отиване на началото на седмицата.

ALT+HOME

Отиване в края на седмицата.

ALT+END

Превключване към пълен изглед за седмицата.

ALT+ЗНАК МИНУС или CTRL+ALT+3

Превключване към изглед "Работна седмица".

CTRL+ALT+2

Отиване на предишната среща.

CTRL+ЗАПЕТАЯ или CTRL+SHIFT+ЗАПЕТАЯ

Отиване на следващата среща.

CTRL+ТОЧКА или CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Задаване на повторяемост за среща или задача.

CTRL+G

Най-горе на страницата

Контакти

За да направите това

Натиснете

Набиране на ново повикване.

CTRL+SHIFT+D

Намиране на контакт или друг елемент.

F3 или CTRL+E

Въвеждане на име в полето Търсене в адресни книги.

F11

В изгледи "Таблица" или "Списък" отиване на първия контакт, който започва с определена буква.

SHIFT+буква

Избор на всички контакти.

CTRL+A

Създаване на ново съобщение, адресирано до избрания контакт.

CTRL+F

Създаване на запис в дневника за избрания контакт.

CTRL+J

Създаване на нов контакт (в изглед "Контакти").

CTRL+N

Създаване на нов контакт (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Отваряне на формуляра за избрания контакт.

CTRL+O или CTRL+SHIFT+ENTER

Създаване на нов списък за разпространение.

CTRL+SHIFT+L

Печат.

CTRL+P

Актуализиране на членовете в списък за разпространение.

F5

Отиване в друга папка.

CTRL+Y

Отваряне на адресната книга.

CTRL+SHIFT+B

Използване на Разширено търсене.

CTRL+SHIFT+F

В отворен контакт, отваряне на следващия контакт в списъка.

CTRL+SHIFT+ТОЧКА

Затваряне на контакт.

ESC

Отваряне на уеб страница за избрания контакт (ако е включена такава).

CTRL+SHIFT+X

Отваряне на диалоговия прозорец Проверка на адреса.

ALT+D

Във формуляра за контакт под Интернет, показване на информацията в имейл 1.

ALT+SHIFT+1

Във формуляра за контакт под Интернет, показване на информацията в имейл 2.

ALT+SHIFT+2

Във формуляра за контакт под Интернет, показване на информацията в имейл 3.

ALT+SHIFT+3

Най-горе на страницата

В диалоговия прозорец "Електронни визитки"

За да направите това

Натиснете

Отваряне на списъка Добавяне.

ALT+A

Избор на текста в полето Етикет, когато е избрано полето с присвоения етикет.

ALT+B

Отваряне на диалоговия прозорец Добавяне на снимка към визитката.

ALT+C

Поставяне на курсора в началото на полето Редактиране.

ALT+E

Избор на полето Полета.

ALT+F

Избор на падащия списък Подравняване на изображение.

ALT+G

Избор на цветовата палитра за фон.

ALT+K, после ENTER

Избор на падащия списък Оформление.

ALT+L

Премахване на избраното поле от полето Полета.

ALT+R

Най-горе на страницата

Задачи

За да направите това

Натиснете

Показване или скриване на Лентата на заданията.

ALT+F2

Приемане на искане за задача.

ALT+П

Отклоняване на искане за задача.

ALT+О

Намиране на задача или друг елемент.

CTRL+E

Отваряне на диалоговия прозорец Преход към папка.

CTRL+Y

Създаване на нова задача (в изглед "Задачи").

CTRL+N

Създаване на нова задача (от който и да е изглед на Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Създаване на ново искане за задача.

CTRL+SHIFT+U

Отваряне на избрания елемент.

CTRL+O

Печат на избрания елемент.

CTRL+P

Избор на всички елементи.

CTRL+A

Изтриване на избрания елемент.

CTRL+D

Препращане на задача като прикачен файл.

CTRL+F

Превключване между навигационния екран, списъка Задачи и лентата на заданията.

SHIFT+TAB

Отваряне на избрания елемент като елемент в дневника.

CTRL+J

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z

Поставяне на флаг на елемент или маркирай като завършено.

INSERT

Най-горе на страницата

Форматиране на текст

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто Форматиране.

ALT+O

Показване на диалоговия прозорец Шрифт.

CTRL+SHIFT+P

Смяна на малки с главни и обратно (при избран текст).

SHIFT+F3

Форматиране на всички букви като умалени главни.

CTRL+SHIFT+K

Правене на буквите получерни.

CTRL+B

Добавяне на водещи символи.

CTRL+SHIFT+L

Правене на буквите курсивни.

CTRL+I

Увеличаване на отстъпа.

CTRL+T

Намаляване на отстъпа.

CTRL+SHIFT+T

Подравняване вляво.

CTRL+L

Центриране.

CTRL+E

Подчертаване.

CTRL+U

Увеличаване на размера на шрифта.

CTRL+] или CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта.

CTRL+[ или CTRL+SHIFT+<

Изрязване.

CTRL+X или SHIFT+DELETE

Копиране.

CTRL+C или CTRL+INSERT

Забележка : CTRL+INSERT е недостъпно в екрана за четене.

Поставяне.

CTRL+V или SHIFT+INSERT

Изчистване на форматирането.

CTRL+SHIFT+Z или CTRL+интервал

Изтриване на следващата дума.

CTRL+SHIFT+H

Разтягане на абзаца, за да се разпредели между полетата.

CTRL+SHIFT+J

Прилагане на стилове.

CTRL+SHIFT+S

Създаване на висящ отстъп.

CTRL+T

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Подравняване вдясно на абзац.

CTRL+R

Намаляване на висящ отстъп.

CTRL+SHIFT+T

Премахване на форматирането на абзац.

CTRL+Q

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб информация към елементи

За да направите това

Натиснете

Редактиране на URL адрес в тялото на елемент.

Задръжте CTRL и щракнете с бутона на мишката.

Указване на уеб браузър.

Задръжте SHIFT и щракнете бутона на мишката.

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Най-горе на страницата

Визуализация на печата

За да направите това

Натиснете

Отвори Визуализация на печата.

Натиснете ALT+F, след което натиснете V

За да отпечатате елемент в отворен екран, натиснете ALT+F, натиснете W, а след това натиснете V

Печат на визуализация на печата.

ALT+P

Отваряне на Настройка на страниците във Визуализация на печата.

ALT+3 или ALT+U

Мащабиране.

ALT+Z

Затваряне на Визуализация на печата.

ALT+C

Най-горе на страницата

Изпращане/получаване

За да направите това

Натиснете

Стартиране на изпращане/получаване за всички дефинирани групи "Изпращане/получаване" при избрана опция Включвай тази група за изпращане/получаване (F9). Това може да включва заглавки, цели елементи, зададени папки, елементи с размер, по-малък от зададен, или произволна зададена от вас комбинация.

F9

Стартиране на изпращане/получаване за текуща папка, като се извличат целите елементи (заглавна част, елемент и всички прикачени файлове)

SHIFT+F9

Начало на изпращане/получаване.

CTRL+M

Дефиниране на групи за изпращане/получаване.

CTRL+ALT+S

Най-горе на страницата

Редактор за Visual Basic

За да направите това

Натиснете

Отваряне на редактора за Visual Basic.

ALT+F11

Най-горе на страницата

Макроси

За да направите това

Натиснете

Изпълняване на макрос.

ALT+F8

Най-горе на страницата

Формуляри

За да направите това

Натиснете

Записване на образец на формуляр.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Записване на данните за формуляр.

CTRL+SHIFT+F11

Създаване на нов формуляр за Microsoft Office InfoPath.

Щракнете в папка на InfoPath и след това натиснете CTRL+N.

Най-горе на страницата

Изгледи

Табличен изглед

Обща употреба

За да направите това

Натиснете

Отваряне на елемент.

ENTER

Избор на всички елементи.

CTRL+A

Отиване на елемента в края на екрана.

PAGE DOWN

Отиване на елемента в началото на екрана.

PAGE UP

Увеличаване или намаляване на групата на избраните елементи с един елемент.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Отиване на следващия или на предишния елемент, без да се разширява селекцията.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ или CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Избор или отменяне на избора на активния елемент.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Обновяване на изгледа.

F5

При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на всички групи.

CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Свиване на групата.

CTRL+ЗНАК МИНУС

Разгъване на една избрана група.

SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Свиване на една избрана група.

ЗНАК МИНУС

Избор на предишната група.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата група.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата група.

HOME

Избор на последната група.

END

Избор на първия елемент от екрана в разширена група или първия елемент, който се намира отдясно извън екрана.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Всички групи

За да направите това

Натиснете

Свиване на всички групи.

CTRL+ЗНАК МИНУС

Разгъване на всички групи.

CTRL+SHIFT+ЗНАК ПЛЮС

Изглед на календара ден/седмица/месец

Всичките три

За да направите това

Натиснете

Преглеждане от 1 до 9 дни.

ALT+клавиш за броя на дните

Преглеждане на 10 дни.

ALT+0 (нула)

Превключване към седмици.

ALT+ЗНАК МИНУС

Превключване към месеци.

ALT+=

Превключване между Календар, Поле на задачите и Списък на папките.

CTRL+TAB или F6

Избор на предишната среща.

SHIFT+TAB

Отиване на предишния ден.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отиване на следващия ден.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Отиване на същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отиване на същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изглед "ден"

За да направите това

Натиснете

Избиране на часа, в който започва вашето работно време.

HOME

Избиране на часа, в който завършва вашето работно време.

END

Избиране на предишния часови блок.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избиране на следващия часови блок.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на часовия блок в началото на екрана.

PAGE UP

Избиране на часовия блок в края на екрана.

PAGE DOWN

Увеличаване или намаляване на избраното време.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, съответно

Преместване на среща нагоре или надолу.

При курсор в срещата, ALT+стрелка нагоре или ALT +стрелка надолу, съответно

Промяна на началото или края на среща.

При курсор в срещата, ALT+SHIFT+стрелка нагоре или ALT+SHIFT+стрелка надолу, съответно

Преместване на избрания елемент в същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на избрания елемент в същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изглед "седмица"

За да направите това

Натиснете

Отиване в началото на работното време за избрания ден.

HOME

Отиване в края на работното време за избрания ден.

END

Отиване нагоре с една страница в избрания ден.

PAGE UP

Отиване надолу с една страница в избрания ден.

PAGE DOWN

Преместване на срещата нагоре, надолу, наляво или надясно.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ, ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ, ALT+ЛЯВА СТРЕЛКА или ALT+ДЯСНА СТРЕЛКА, съответно

Промяна на продължителността на избрания часови блок.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО, SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО, SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ; или SHIFT+HOME или SHIFT+END

Изглед "месец"

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от седмицата.

HOME

Отиване на същия ден от седмицата в предишната страница.

PAGE UP

Отиване на същия ден от седмицата в следващата страница.

PAGE DOWN

Календарче

За да направите това

Натиснете

Отиване на първия ден от текущата седмица.

ALT+HOME

Отиване на последния ден от текущата седмица.

ALT+END

Отиване на същия ден от предишната седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отиване на същия ден от следващата седмица.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Визитни картички изглед или изглед "адресни карти"

Обща употреба

За да направите това

Натиснете

Избор на определена карта от списъка.

Една или повече букви от името, под което е попълнена картата, или от името на полето,по което извършвате сортирането

Избор на предишната карта.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата карта.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата карта от списъка.

HOME

Избор на последната карта от списъка.

END

Избор на първата карта от текущата страница.

PAGE UP

Избор на първата карта от следващата страница.

PAGE DOWN

Избор на най-близката карта от следващата колона.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на най-близката карта от предишната колона.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на или отмени избора на активната карта.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Разширяване на селекцията до предишната карта и отмени избора на картите след началната точка.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до следващата карта и отмени избора на картите преди началната точка.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до предишната карта, независимо от началната точка.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията до следващата карта, независимо от началната точка.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията до първата карта от списъка.

SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до последната карта от списъка.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до първата карта от предишната страница.

SHIFT+PAGE UP

Разширяване на селекцията до последната карта от последната страница.

SHIFT+PAGE DOWN

Преместване между полетата в отворена карта

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле от картата. За да изберете поле, когато дадена карта е избрана, щракнете върху това поле или натиснете клавиша F2.

За да направите това

Натиснете

Преминаване в следващото поле и от последното поле на дадена карта премини в първото поле от следващата карта.

TAB

Преминаване в предишното поле и от първото поле на дадена карта премини в последното поле от предишната карта.

SHIFT+TAB

Преминаване в следващото поле или добави ред към многоредово поле.

ENTER

Преминаване в предишното поле, без да се напуска активната карта.

SHIFT+ENTER

Показване на точката на вмъкване в активното поле, за да бъде редактиран текстът.

F2

Преместване между знаци в поле

За да използвате следващите клавиши, трябва да е избрано поле от картата. За да изберете поле, когато дадена карта е избрана, щракнете върху това поле или натиснете клавиша F2.

За да направите това

Натиснете

Добавяне на ред в многоредово поле.

ENTER

Преминаване в началото на реда.

HOME

Преминаване в края на реда.

END

Преминаване в началото на многоредово поле.

PAGE UP

Преминаване в края на многоредово поле.

PAGE DOWN

Преминаване на предишния ред от многоредово поле.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преминаване на следващия ред от многоредово поле.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване на предишния знак от поле.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преминаване на следващия знак от поле.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изглед на времевата скала (задачи или дневник)

Когато е избран елемент

За да направите това

Натиснете

Избор на предишния елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на следващия елемент.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на няколко съседни елемента.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избор на няколко несъседни елемента.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО+ИНТЕРВАЛ или CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО+ИНТЕРВАЛ

Отваряне на избраните елементи.

ENTER

Показване на елементите, намиращи се един екран над елементите на екрана.

PAGE UP

Показване на елементите, намиращи се един екран под елементите на екрана.

PAGE DOWN

Избор на първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата.

HOME

Избор на последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата.

END

Показване на (без да бъде избран) първия елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или първия елемент от групата.

CTRL+HOME

Показване на (без да бъде избран) последния елемент от времевата скала (ако елементите не са групирани) или последния елемент от групата.

CTRL+END

При избрана група

За да направите това

Натиснете

Разгъване на групата.

ENTER или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Свиване на групата.

ENTER или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избор на предишната група.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Избор на следващата група.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избор на първата група от времевата скала.

HOME

Избор на последната група от времевата скала.

END

Избор на първия елемент от екрана в разширена група или първия елемент, който се намира отдясно извън екрана.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

При избрана единица време на времевата скала за дните

За да направите това

Натиснете

Връщане на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване напред на времеви стъпки, съвпадащи с показаните на времевата скала.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Когато е избрана долната времева скала, избор на горната времева скала.

SHIFT+TAB

Когато е избрана горната времева скала, избор на долната времева скала.

TAB

Когато е избрана долната времева скала, избор на първия елемент от екрана или първата група от екрана, ако елементите са групирани.

TAB

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×