Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия са показани всички клавишни комбинации за Microsoft Word 2016. Клавишните комбинации, описани в тази статия, се отнасят до американска клавиатурна подредба. Клавишите за други подредби може да не отговарят точно на клавишите при американската подредба.

Забележка : Ако пряк път изисква два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

В тази статия

Често използвани клавишни комбинации

Отидете на лентата само с клавиатурата

Промяна на фокуса на клавиатурата без използване на мишката

Справка за клавишните комбинации за Microsoft Word

Справка за функционалните клавиши

Често използвани клавишни комбинации

Тази таблица показва най-често използваните клавишни комбинации в Microsoft Word.

За да направите това

Натиснете

Отиване на "Кажете ми какво искате да направите"

ALT+Ж

Отваряне

CTRL+O

Записване

CTRL+S

Затваряне

CTRL+W

Изрязване

CTRL+X

Копиране

CTRL+C

Поставяне

CTRL+V

Избиране на всичко

CTRL+A

Получер

CTRL+B

Курсив

CTRL+I

Подчертан

CTRL+U

Намаляване на размера на шрифта с 1 точка

CTRL+[

Увеличаване на размера на шрифта с 1 точка

CTRL+]

Центриране на текста

CTRL+E

Подравняване на текста отляво

CTRL+L

Подравняване на текста отдясно

CTRL+R

Отказ

ESC

Отмяна

CTRL+Z

Повтаряне

CTRL+Y

Мащабиране

ALT+О, Г,А, а след това преминете в диалоговия прозорец "Мащабиране" към стойността, която искате.

Отидете на лентата само с клавиатурата

Лентата е ивицата в горния край на Word, организирана по раздели. Всеки раздел показва различна лента. Лентите се състоят от групи, а всяка група включва една или повече команди. До всяка команда в Word има достъп с помощта на пряк път.

Забележка : Добавките и другите програми могат да добавят нови раздели към лентата и могат да предоставят клавиши за достъп за тези раздели.

Има два начина за навигация в разделите в лентата:

 • За да отидете на лентата, натиснете Alt и след това, за да се придвижвате между разделите, използвайте клавишите със стрелка надясно и наляво.

 • За да отидете направо към определен раздел на лентата, използвайте един от клавишите за достъп

За да направите това

Натиснете

За да използвате изгледа Backstage, отворете страницата Файл.

ALT+Ф

За да използвате теми, цветове и ефекти, например граници на страниците, отворете раздела Проектиране.

ALT+Ц

За да използвате често срещаните команди за форматиране, стилове на абзац или да използвате инструмента за търсене. Отворете раздела Начало.

ALT+Щ1

За да управлявате задачите от "Циркулярни документи" или да работите с пликове и етикети, отворете раздела Пощенски съобщения.

ALT+Я

За да вмъквате таблици, картини и фигури, колонтитули или текстови полета, отворете раздела Вмъкване.

ALT+N

За да работите с полета на страница, ориентация на страницата, отстъпи и разредка, отворете раздела Оформление.

ALT+М

За да въведете израз за търсене за помощно съдържание, отворете полето "Кажи ми" на лентата.

ALT+Ж, след което въведете израза за търсене

За да използвате проверка на правописа, да зададете език за проверка или да проследявате и преглеждате промените в документа, отворете раздела Преглед.

ALT+Е

За да добавите съдържание, бележки под линия или таблица с цитати, отворете раздела Препратки.

ALT+А

За да изберете изглед или режим на документ, като например режим на четене или структурен изглед, отворете раздела Изглед. Също така можете да зададете увеличение и да управлявате няколко прозореца на документи.

ALT+О

Използване на командите на лентата с клавиатурата

 • За да преминете към списъка с раздели на лентата, натиснете Alt; за да отидете директно на даден раздел, натиснете клавишна комбинация.

 • За да преминете в лентата, натиснете клавиша със стрелка надолу. (JAWS препраща към това действие като движение към долната лента.)

 • За да се придвижвате между командите, натиснете клавиша Tab или Shift+Tab.

 • За да преминете към групата, която е избрана в момента, натиснете клавиша със стрелка надолу.

 • За да преминавате между групите на лентата, натиснете Ctrl+стрелка надясно или Ctrl+стрелка наляво.

 • Контролите на лентата се активират по различни начини в зависимост от типа на контролата:

  • Ако избраната команда е бутон, за да го активирате, натиснете клавиша за интервал или ENTER.

  • Ако избраната команда е разделен бутон (тоест бутон, който се отваря меню с допълнителни опции), за да го активирате, натиснете Alt + стрелка надолу. Преминете през опциите. За да изберете опцията за текущата, натиснете клавиша за интервал или ENTER.

  • Ако избраната команда е списък (например списък "Шрифт"), за да отворите списъка, натиснете клавиша със стрелка надолу. След това, за да се придвижвате между елементите, използвайте клавиша със стрелка нагоре или стрелка надолу.

  • Ако избраната команда е галерия, за да изберете командата, натиснете клавиша за интервал или ENTER. След това преминете през елементите.

Съвет : В галерии с повече от един ред на елементите, клавишът Tab преминава от началото до края на текущия ред и когато достигне края на реда, преминава в началото на следващия. Натискането на клавиша със стрелка надясно в края на текущия ред връща в началото на текущия ред.

Използвайте клавишите за достъп, когато виждате клавишните подсказвания

За да използвате клавишите за достъп:

 1. Натиснете ALT.

 2. Натиснете буквата, показана в квадратчето за клавишно подсказване, което се появява над командата на лентата, която искате да използвате.

В зависимост от натиснатата буква, може да се покажат допълнителни клавишни подсказвания. Ако например натиснете ALT+Ф, се отваря Office Backstage в страницата с информация, в която има друг набор от клавишни подсказвания. Ако след това натиснете клавиша ALT отново, се появяват клавишни подсказвания за навигация в тази страница.

Промяна на фокуса на клавиатурата с използване на клавиатурата без използване на мишката

Следващата таблица показва някои начини за преместване на фокуса на клавиатурата, когато използвате само клавиатурата.

За да направите това

Натиснете

Избиране на активния раздел от лентата и активиране на клавишите за достъп.

ALT или F10. Използване на клавишите за достъп или клавишите със стрелки за преминаване към друг раздел.

Преместване на фокуса на командите на лентата.

TAB или SHIFT+TAB

Преместване на фокуса до всяка команда от лентата, съответно напред или назад.

TAB или SHIFT+TAB

Придвижване съответно надолу, нагоре, наляво или надясно из елементите от лентата.

Стрелка надолу, стрелка нагоре, стрелка наляво или стрелка надясно

Разгъване или свиване на лентата.

CTRL+F1

Показване на контекстното меню за избран елемент.

SHIFT+F10

Преместване на фокуса към друг екран на прозореца, например екрана за форматиране на картина, екрана на граматиката или екрана на селекцията.

F6

Активиране на избрана команда или контрола от лентата.

Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на избрано меню или галерия от лентата.

Клавиша ИНТЕРВАЛ или ENTER

Приключване на променянето на стойност в контрола от лентата и придвижване на фокуса обратно в документа.

ENTER

Справка за клавишните комбинации за Microsoft Word

Създаване и редактиране на документи

Създаване, визуализация и записване на документи

За да направите това

Натиснете

Създаване на нов документ.

CTRL+N

Отваряне на документ.

CTRL+O

Затваряне на документ.

CTRL+W

Разделяне на прозореца на документа.

ALT+CTRL+S

Премахване на разделянето на прозореца на документа.

ALT+SHIFT+C или ALT+CTRL+S

Записване на документ.

CTRL+S

Работа с уеб съдържание

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на хипервръзка.

CTRL+K

Връщане на една страница назад.

ALT+стрелка наляво

Преминаване на една страница напред.

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Обновяване.

F9

Отпечатване и визуализиране на документи

За да направите това

Натиснете

Отпечатване на документ

CTRL+P

Превключване към визуализация на печата.

ALT+CTRL+I

Преместване по визуализираната страница, когато е уголемена.

Клавиши със стрелки

Преместване с една визуализирана страница, когато е намалена.

Страница нагоре или страница надолу

Преминаване към първата визуализирана страница, когато е намалена.

CTRL+HOME

Преминаване към последната визуализирана страница, когато е намалена.

CTRL+END

Проверка на правописа и преглед на промените в документ

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на коментар (в прозореца на задачите за редакция).

ALT+Е, М, О

Включване и изключване на проследяването на промените

CTRL+SHIFT+E

Затваряне на прозореца за визуализация, ако е отворен.

ALT+SHIFT+C

Изберете раздела "Преглед" на лентата.

ALT+Е, след това СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да се придвижите до команди в този раздел.

Изберете "Правопис и граматика"

ALT+Е, 0

Търсене, заместване и преминаване към определени елементи в документа

За да направите това

Натиснете

Отваряне на полето за търсене в прозореца на задачите Навигация.

CTRL+F

Заместване на текст, форматиране и специални въпроси.

CTRL+H

Преминаване към страница, показалец, бележка под линия, таблица, коментар, графика или друго място.

CTRL+G

Превключване между последните четири места, които сте редактирали.

ALT+CTRL+Z

Придвижване в документ с помощта на клавиатурата

За да се преместите

Натиснете

С един знак наляво

СТРЕЛКА НАЛЯВО

С един знак надясно

СТРЕЛКА НАДЯСНО

С една дума наляво

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

С една дума надясно

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Един абзац нагоре

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Един абзац надолу

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

С една клетка наляво (в таблица)

SHIFT+TAB

С една клетка надясно (в таблица)

TAB

С един ред нагоре

СТРЕЛКА НАГОРЕ

С един ред надолу

СТРЕЛКА НАДОЛУ

До края на реда

END

До началото на реда

HOME

До началото на прозореца

ALT+CTRL+PAGE UP

До края на прозореца

ALT+CTRL+PAGE DOWN

С един екран нагоре (превъртане)

Страница нагоре

С един екран надолу (превъртане)

Страница надолу

Към началото на следващата страница

CTRL+PAGE DOWN

Към началото на предишната страница

CTRL+PAGE UP

Към края на документа

CTRL+END

Към началото на документа

CTRL+HOME

Към предишната редакция

SHIFT+F5

След отварянето на документ, до мястото, в което сте работили при последното затваряне на документа

SHIFT+F5

Вмъкване или маркиране на съдържание, бележки под линия и цитати

За да направите това

Натиснете

Маркиране на запис в таблица или съдържание.

ALT+SHIFT+O

Маркиране на запис в таблица на цитираните източници (цитати).

ALT+SHIFT+I

Маркиране на елемент от индекса

ALT+SHIFT+X

Вмъкване на бележка под линия.

ALT+CTRL+F

Вмъкване на бележка в края на документа.

ALT+CTRL+D

Преминаване на следващата бележка под линия (в Word 2016).

ALT+SHIFT+>

Преминаване на предишната бележка под линия (в Word 2016).

ALT+SHIFT+<

Преминаване към "Кажете ми какво искате да направите" и интелигентно търсене (в Word 2016).

ALT+Ж

Работа с документи в различни изгледи

Word предлага няколко различни изгледи на документ. Всеки изглед прави по-лесно да направите някои задачи. Например режим на четене ви позволява да представите две страници от документа един до друг и да използвате стрелка навигация, за да преместите към следващата страница.

Преминаване към друг изглед на документа

За да направите това

Натиснете

Преминаване към изглед на режим на четене

ALT+О, Ж

Преминаване към изглед "Оформление за печат".

ALT+CTRL+P

Преминаване към изглед "Структура".

ALT+CTRL+O

Преминаване към изглед "Чернова".

ALT+CTRL+N

Работа със заглавия в структурен изглед

Тези клавишни комбинации се прилагат само ако документът е в изглед "структура".

За да направите това

Натиснете

Повишаване нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Понижаване на нивото на абзац.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Понижаване на нивото до основен текст.

CTRL+SHIFT+N

Преместване на избраните абзаци нагоре.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на избрани абзаци надолу.

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разгъване на текста под заглавие.

ALT+SHIFT+знак "плюс"

Сгъване на текста под заглавие.

ALT+SHIFT+знак "минус"

Разгъване или сгъване на целия текст или заглавия.

ALT+SHIFT+A

Скриване или показване на форматирането на знаците.

Клавишът наклонена черта (/) от цифровата клавиатура

Показване на първия ред от текста или целия текст.

ALT+SHIFT+L

Показване на всички заглавия със стил "Заглавие 1".

ALT+SHIFT+1

Показване на всички заглавия до "Заглавие n".

ALT+SHIFT+n

Вмъкване на знак за табулация.

CTRL+TAB

Навигация в изглед на режим на четене

За да направите това

Натиснете

Преминаване към началото на документ.

HOME

Преминаване към края на документ.

END

Отиване на страница n.

n (n е номера на страницата, която искате да отидете в), ENTER

Излизане от режима на четене

ESC

Редактиране и преместване на текст и графика.

Избор на текст и графика

Изберете текст, като задържите натиснат клавиша SHIFT и използвате клавишите със стрелки, за да придвижите курсора.

Разширяване на селекция

За да направите това

Натиснете

Включване на режим разширение.

F8

Избор на най-близкия знак.

F8 и последващо натискане на стрелка наляво или стрелка надясно

Увеличаване на размера на избран пасаж.

F8 (с едно натискане се избира дума, с две – изречение и т.н.)

Намаляване на размера на избран пасаж.

SHIFT+F8

Изключване на режим разширение.

ESC

Разширяване на селекцията с един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на селекцията с един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията до края на думата.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Разширяване на селекцията до началото на думата.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Разширяване на селекцията до края на реда.

SHIFT+END

Разширяване на селекцията до началото на реда.

SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията с един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията с един ред нагоре.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията до края на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разширяване на селекцията до началото на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Разширяване на селекцията с един екран надолу.

SHIFT+PAGE DOWN

Разширяване на селекцията с един екран нагоре.

SHIFT+PAGE UP

Разширяване на селекцията до началото на документа.

CTRL+SHIFT+HOME

Разширяване на селекцията до края на документа.

CTRL+SHIFT+END

Разширяване на селекцията до края на прозореца.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Разширяване на селекцията за включване на целия документ.

CTRL+A

Избор на вертикален текстов блок.

CTRL+SHIFT+F8 и последващо използвате на клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC

Разширяване на селекцията до конкретно място в документа.

F8+клавишите със стрелки; режимът за избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC

Изтриване на текст и графика

За да направите това

Натиснете

Изтриване на един знак вляво.

НАЗАД

Изтриване на една дума вляво.

CTRL+НАЗАД

Изтриване на един знак вдясно.

DELETE

Изтриване на една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Изрязване на избрания текст в Office клипборда.

CTRL+X

Отменяне на последното действие.

CTRL+Z

Изрязване в склада. (Склада е функция, която ви позволява да съберете групи от текст от различни местоположения и да ги поставите на друго място).

CTRL+F3

Копиране и преместване на текст и графика

За да направите това

Натиснете

Отваряне на клипборда на Office.

Натиснете ALT+Щ1, за да се придвижите до раздела Начало, след което натиснете F,O.

Копиране на избрания текст или графика в клипборда на Office.

CTRL+C

Изрязване на избрания текст или графика в клипборда на Office.

CTRL+X

Поставяне на последната добавка или поставен елемент от клипборда на Office.

CTRL+V

Преместване на текст или графика еднократно.

F2 (след това преместете курсора и натиснете ENTER)

Копиране на текст или графика еднократно.

SHIFT+F2 (след това преместете курсора и натиснете ENTER)

Когато е избран текст или обект, отваряне на диалоговия прозорец Създаване на нов градивен блок.

ALT+F3

Когато градивният блок – например графика SmartArt – е избран, показване на контекстното меню, свързано с него.

SHIFT+F10

Изрязване в склада.

CTRL+F3

Поставяне на съдържанието на склада.

CTRL+SHIFT+F3

Копиране на горния или долния колонтитул, използван в предишния раздел на документа.

ALT+SHIFT+R

Редактиране и навигация в таблици

Избор на текст и графика в таблица

За да направите това

Натиснете

Избор на съдържанието на следващата клетка.

TAB

Избор на съдържанието на предходната клетка.

SHIFT+TAB

Разширяване на избрана област до съседните клетки.

Последователно натискане на клавиш със стрелка при натиснат клавиш SHIFT

Избор на колона.

Използвайте клавишите със стрелки, за да се преместите до горната или долната клетка, след което направете едно от следните неща:

 • Натиснете SHIFT+ALT+PAGE DOWN, за да изберете колоната от горния до долния край.

 • Натиснете SHIFT+ALT+PAGE UP, за да изберете колоната от долния до горния край.

Избор на цял ред

Използвайте клавишите със стрелки, за да се придвижите до края на реда – или до първата клетка (най-вляво) в реда или до последната клетка (най-вдясно) в реда.

 • От първата клетка в реда натиснете SHIFT+ALT+END, за да изберете реда от ляво надясно.

 • От първата клетка в реда натиснете SHIFT+ALT+HOME, за да изберете реда от дясно наляво.

Разширяване на избрана област (блок)

CTRL+SHIFT+F8 и последващо използвате на клавишите със стрелки; режимът на избор се прекъсва с натискане на клавиша ESC

Избор на цялата таблица.

ALT+5 от цифровата клавиатура (при изключен NUM LOCK)

Придвижване в таблица

За да се преместите

Натиснете

Към следващата клетка в ред

TAB

Към предишната клетка в ред

SHIFT+TAB

Към първата клетка в ред

ALT+HOME

Към последната клетка в ред

ALT+END

Към първата клетка в колона

ALT+PAGE UP

Към последната клетка в колона

ALT+PAGE DOWN

Към предишния ред

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Към следващия ред

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Ред нагоре

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Ред надолу

ALT+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Вмъкване на абзаци и знаци за табулация в таблица

За да вмъкнете

Натиснете

Нови абзаци в клетка

ENTER

Знаци за табулация в клетка

CTRL+TAB

Форматиране на знаци и абзаци

Форматиране на знаци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт, за да промените форматирането на знаците.

CTRL+D

Смяна на регистъра на буквите.

SHIFT+F3

Форматиране на всички букви като главни.

CTRL+SHIFT+A

Прилагане на форматиране в получерен шрифт.

CTRL+B

Прилагане на подчертаване.

CTRL+U

Подчертаване на думите, но не и на интервалите.

CTRL+SHIFT+W

Подчертаване на текст с двойна линия.

CTRL+SHIFT+D

Прилагане на форматиране като скрит текст.

CTRL+SHIFT+H

Прилагане на форматиране с курсив.

CTRL+I

Форматиране на всички букви като умалени главни.

CTRL+SHIFT+K

Прилагане на форматиране като долен индекс (с автоматична разредка).

CTRL+знак за равенство

Прилагане на форматиране на горен индекс (автоматична разредка).

CTRL+SHIFT+знак плюс

Премахване на ръчното форматиране на знаците.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Промяна на шрифта на избрания текст на Symbol.

CTRL+SHIFT+Q

Промяна на шрифт или размера му

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Шрифт за промяна на шрифта.

CTRL+SHIFT+F

Увеличаване на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+>

Намаляване на размера на шрифта

CTRL+)

Увеличаване на размера на шрифта с 1 пункт.

CTRL+]

Намаляване на размера на шрифта с 1 пункт.

CTRL+[

Копиране на форматирането

За да направите това

Натиснете

Копиране на форматирането на текст.

CTRL+SHIFT+C

Прилагане на изкопираното форматиране към текст.

CTRL+SHIFT+V

Промяна на подравняването на абзац

За да направите това

Натиснете

Променяне на абзац на центриран и ляво подравнен.

CTRL+E

Променяне на абзац на двустранно и ляво подравнен.

CTRL+J

Променяне на абзац на дясно и ляво подравнен.

CTRL+R

Ляво подравняване на абзац.

CTRL+L

Отстъп на абзац отляво.

CTRL+M

Премахване на отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Създаване на висящ отстъп.

CTRL+T

Намаляване на висящ отстъп.

CTRL+SHIFT+T

Премахване на форматирането на абзац.

CTRL+Q

Копиране и преглед на текстови формати

За да направите това

Натиснете

Показване на непечатаемите знаци.

CTRL+SHIFT+* (звездичка на цифровата клавиатура не работи)

Преглеждане на форматирането на текста.

SHIFT+F1 (с последващо щракване върху текста с форматирането, което искате да видите)

Копиране на форматите.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на формати.

CTRL+SHIFT+V

Задаване на редова разредка

За да направите това

Натиснете

Единична разредка.

CTRL+1

Двойна разредка.

CTRL+2

Разредка на 1,5 реда.

CTRL+5

Добавяне или премахване на разредката от един ред преди абзаца.

CTRL+0 (нула)

Прилагане на стилове към абзаци

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца на задачите Прилагане на стилове.

CTRL+SHIFT+S

Отваряне на прозореца на задачите Стилове.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Начало на автоформатиране.

ALT+CTRL+K

Прилагане на нормален стил.

CTRL+SHIFT+N

Прилагане на стил "Заглавие 1".

ALT+CTRL+1

Прилагане на стил "Заглавие 2".

ALT+CTRL+2

Прилагане на стил "Заглавие 3".

ALT+CTRL+3

За затваряне на прозореца на задачите "Стилове"

 1. Ако прозорецът на задачите Стилове не е избран, натиснете F6, за да го изберете.

 2. Натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ.

 3. Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Затвори, след което натиснете ENTER.

Вмъкване на специални знаци

За да вмъкнете това

Натиснете

Поле

CTRL+F9

Край на ред

SHIFT+ENTER

Край на страница

CTRL+ENTER

Край на колона

CTRL+SHIFT+ENTER

Дълго тире

ALT + CTRL + знак минус (на цифровата клавиатура)

Средно тире

CTRL + знак минус (на цифровата клавиатура)

Незадължително тире

CTRL+тире

Твърдо тире

CTRL+SHIFT+тире

Твърд интервал

CTRL+SHIFT+интервал

Знак за авторско право

ALT+CTRL+C

Знак за регистрирана търговска марка

ALT+CTRL+R

Знак за търговска марка

ALT+CTRL+T

Многоточие

ALT+CTRL+ТОЧКА

Отварящи кавички

CTRL+` (единична кавичка), ` (единична кавичка)

Затварящи кавички

CTRL+' (единична кавичка), ' (единична кавичка)

Двойни отварящи кавички

CTRL+` (единична кавичка), SHIFT+' (единична кавичка)

Двойни затварящи кавички

CTRL+' (единична кавичка), SHIFT+' (единична кавичка)

Въвеждане на автотекст

ENTER (след като напишете първите няколко знака и на екрана се появи пояснение)

Вмъкване на знаци с кодове на знаци

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на Unicode знака за указания код на знак на Unicode (шестнадесетичен). Например за да вмъкнете символа за евро ( символ за евро ), въведете 20AC, задръжте ALT и натиснете X.

Кода на знака, ALT+X

Откриване на Unicode знака за избрания знак

ALT+X

Вмъкване на знака на ANSI за указания код на знак на ANSI (десетичен). Например за да вмъкнете символа за евро, задръжте клавиша ALT и въведете 0128 от цифровата клавиатура.

ALT+кода на знака (на цифровата клавиатура)

Вмъкване и редактиране на обекти

Вмъкване на обект

 1. Натиснете ALT, Ъ, ОО, след което Б, за да отворите диалоговия прозорец Обект.

 2. Направете едно от следните неща.

  • Натиснете стрелка надолу, за да изберете тип обект, след което натиснете ENTER, за да създадете обект.

  • Натиснете CTRL+TAB, за да превключите към раздела Създай от файл, натиснете TAB, след което напишете името на файла на обекта, който искате да вмъкнете, или намерете файла.

Редактиране на обект

 1. С курсора, поставен вляво от обекта във вашия документ, изберете обекта, като натиснете SHIFT+стрелка надясно.

 2. Натиснете SHIFT+F10.

 3. Натиснете клавиша TAB, за да стигнете до Име на обект, натиснете клавиша ENTER и натиснете отново клавиша ENTER.

Вмъкване на SmartArt графики

 1. Натиснете и пуснете ALT, Ъ, В, след което А, за да изберете SmartArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания вид на графиката.

 3. Натиснете клавиша TAB, след което използвайте клавишите със стрелки, за да изберете графиката, която искате да вмъкнете.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Вмъкване на WordArt

 1. Натиснете и пуснете ALT, Ъ, след което А, А, за да изберете WordArt.

 2. Натиснете клавишите със стрелки, за да изберете желания стил на WordArt, и след това натиснете ENTER.

 3. Напишете текста, който искате.

 4. Натиснете ESC, за да изберете WordArt обект, и след това използвайте клавишите със стрелки, за да преместите обекта.

 5. Натиснете ESC отново, за да се върнете към документа.

Циркулярни документи и свързаните с това полета

Забележка : Трябва да натиснете ALT+Я или да щракнете върху Пощенски съобщения, за да използвате тези клавишни комбинации.

Обединяване на циркулярни документи

За да направите това

Натиснете

Визуализация на циркулярен документ

ALT+SHIFT+K

Обединяване на документ.

ALT+SHIFT+N

Отпечатване на циркулярния документ.

ALT+SHIFT+M

Редактиране на документа с данни за циркулярен документ.

ALT+SHIFT+E

Вмъкване на поле за циркулярен документ.

ALT+SHIFT+F

Работа с полета

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на поле DATE.

ALT+SHIFT+D

Вмъкване на поле LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Вмъкване на поле PAGE.

ALT+SHIFT+P

Вмъкване на поле TIME.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на празно поле.

CTRL+F9

Актуализиране на свързана информация в документ източник на Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

Актуализиране на избраните полета.

F9

Премахване на връзката към поле.

CTRL+SHIFT+F9

Превключване между избран код на поле и резултата от него.

SHIFT+F9

Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях.

ALT+F9

Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата.

ALT+SHIFT+F9

Преминаване към следващото поле.

F11

Преминаване към предишното поле.

SHIFT+F11

Заключване на поле.

CTRL+F11

Отключване на поле.

CTRL+SHIFT+F11

Езикова лента

Задаване на език за проверка

Всеки документ има език по подразбиране – обикновено същия език по подразбиране като операционната система на компютъра ви. Но ако вашият документ съдържа думи или фрази на друг език, е добре да зададете езика за проверка за тези думи. Това не само дава възможност да проверите правописа и граматиката за тези фрази, но прави възможно и за помощните технологии, например екранни четци, да боравят с тях.

За да направите това

Натиснете

Отворете диалоговия прозорец Задаване на език за проверка

ALT+Е, Ю, М, Е, З, З

Списък за преглед на езиците за проверка

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Задаване на езици по подразбиране

ALT+Е, Ю, М, Е, З, П

Включване на редактори за въвеждане на източноазиатски езици

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на метод на редактиране на входа (IME – Input Method Editor) на японски със 101 клавиша.

ALT+~

Включване или изключване на редактор за въвеждане на (IME) на корейски със 101 клавиша.

Десен клавиш ALT

Включване или изключване на редактор за въвеждане на (IME) на китайски със 101 клавиша.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Справка за функционалните клавиши

Функционални клавиши

За да направите това

Натиснете

Получаване на помощ или посещаване на Office.com.

F1

Преместване на текст или графика.

F2

Повторение на последното действие.

индикатор, показван в ъгъла на клетка с коментар

Избор на командата Отиди на (раздел Начало).

F5

Преминаване към следващия прозорец или рамка.

F6

Избор на командата Правописна проверка (раздел Преглед).

F7

Разширяване на избран пасаж.

F8

Актуализиране на избраните полета.

F9

Показване на бързите клавиши.

F10

Преминаване към следващото поле.

F11

Избор на командата Запиши като.

F12

SHIFT+функционални клавиши

За да направите това

Натиснете

Начало на чувствителна към контекста помощна информация или разкриване на форматирането.

SHIFT+F1

Копиране на текст.

SHIFT+F2

Смяна на регистъра на буквите.

SHIFT+F3

Повторение на действие Търсене или Отиди на.

SHIFT+F4

Преместване до последната промяна.

SHIFT+F5

Преминаване към предишния прозорец или рамка (след натискане на F6).

SHIFT+F6

Избор на командата Синонимен речник (раздела Преглед, групата Проверка).

SHIFT+F7

Намаляване на размера на избран пасаж.

SHIFT+F8

Превключване между код на поле и резултата от него.

SHIFT+F9

Извеждане на контекстно меню.

SHIFT+F10

Преминаване към предишното поле.

SHIFT+F11

Избор на командата Запиши.

SHIFT+F12

CTRL+функционални клавиши

За да направите това

Натиснете

Разгъване или свиване на лентата.

CTRL+F1

Избор на командата Визуализация на печата.

CTRL+F2

Изрязване в склада.

CTRL+F3

Затваряне на прозореца.

CTRL+F4

Преминаване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Вмъкване на празно поле.

CTRL+F9

Увеличаване на прозореца на документа.

CTRL+F10

Заключване на поле.

CTRL+F11

Избор на командата Отвори.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+функционални клавиши

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на съдържанието на склада.

CTRL+SHIFT+F3

Редактиране на показалец.

CTRL+SHIFT+F5

Преминаване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Актуализиране на свързана информация в документ на Word източник.

CTRL+SHIFT+F7

Разширяване на избрана област или блок

CTRL+SHIFT+F8 и след това натиснете клавиш със стрелка

Премахване на връзката към поле.

CTRL+SHIFT+F9

Отключване на поле.

CTRL+SHIFT+F11

Избор на командата Печат.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+функционални клавиши

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващото поле.

ALT+F1

Създаване на нов Градивен блок.

ALT+F3

Излезте от Word.

ALT+F4

Възстановяване на размера на прозореца на програмата.

ALT+F5

Връщане от отворен диалогов прозорец към документа, за диалогови прозорци, които поддържат това.

ALT+F6

Намиране на следващата правописна или граматична грешка.

ALT+F7

Изпълнение на макрос.

ALT+F8

Превключване между всички кодове на полета и резултатите от тях.

ALT+F9

Показване на прозореца на задачите на селекцията .

ALT+F10

Показване на текста на програма на Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+функционални клавиши

За да направите това

Натиснете

Преминаване към предишното поле.

ALT+SHIFT+F1

Избор на командата Запиши.

ALT+SHIFT+F2

Изпълнение на GOTOBUTTON или MACROBUTTON от полето, показващо резултатите от полетата.

ALT+SHIFT+F9

Показва меню или съобщение за възможно действие.

ALT+SHIFT+F10

Изберете бутона Съдържание в контейнера "Съдържание", когато контейнерът е активен.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+функционални клавиши

За да направите това

Натиснете

Показване на системната информация на Microsoft.

CTRL+ALT+F1

Избор на командата Отвори.

CTRL+ALT+F2

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×