Клавишни комбинации за Microsoft Office InfoPath

Тази помощна тема описва клавишните комбинации за често срещани задачи в Microsoft Office InfoPath 2007, като задачите при проектиране на шаблони на формуляр. Тези клавишни комбинации се отнасят за разположението на американска клавиатура. Клавишите на други разположения на клавиатурата може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

За клавишните комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишните комбинации, в които натискате един клавиш незабавно след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая (,).

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това натиснете клавишите Ctrl+P.

В тази статия

Проектиране на шаблони на формуляр

Получаване на помощ

В прозореца "Помощ"

Използване на менюта, ленти с инструменти и прозорци на задачите

Използване на диалогови прозорци

Основи на Microsoft Office

Проектиране на шаблони на формуляр

Разработване на шаблони на формуляр

За да

Натиснете

Проектирате нов шаблон на формуляр.

CTRL+SHIFT+D

Забележка : Ако диалоговият прозорец Начало е отворен, натиснете клавиша TAB, докато Проектиране на шаблон на формуляр стане избрано, и след това натиснете клавиша ENTER.

Отворите диалоговия прозорец Отваряне в режим на проектиране.

CTRL+O или CTRL+F12

Покажете прозореца на задачите Задачи за проектиране.

ALT+N

Визуализирате текущия шаблон на формуляр.

CTRL+SHIFT+B

Намерите дума или фраза.

CTRL+F

Замените дума или фраза.

CTRL+H

Изрежете избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копирате избрания текст или елемент.

CTRL+C

Поставите текст или елемент.

CTRL+V

Отпечатате текущия шаблон на формуляр.

CTRL+P

Покажете свойствата на избраната контрола.

ALT+ENTER

Вмъкнете контрола.

ALT+I, C

Изберете предишната контрола.

CTRL+< (знак за по-малко) или SHIFT+TAB

Изберете следващата контрола.

CTRL+> (знак за по-голямо) или TAB

Отворите Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Отворите уеб сайта на центъра за разработване на Microsoft Office в уеб браузър.

ALT+H, I

Вмъкнете хипервръзка.

CTRL+K

Изберете до началото на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изберете до края на абзаца.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Изберете текста, графиката или полето до един ред нагоре или един ред надолу.

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ или SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Вмъкнете нов ред.

SHIFT+ENTER

Вмъкнете знак за евро.

CTRL+ALT+E

Форматиране на текст

За да

Натиснете

Премахнете цялото форматиране.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Приложите или премахнете форматиране в получер от избрания текст.

CTRL+B

Приложите или премахнете форматиране в курсив от избрания текст.

CTRL+I

Приложите или премахнете подчертано от избрания текст.

CTRL+U

Приложите или премахнете зачеркнато от избрания текст.

ALT+SHIFT+K

Приложите или премахнете форматиране с горен индекс от избрания текст.

CTRL+SHIFT+Знак за равенство

Приложите или премахнете форматиране с долен индекс от избрания текст.

CTRL+Знак за равенство

Приложите или премахнете стила "Нормален" от избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Приложите или премахнете стила "Заглавие 1" от избрания текст.

ALT+CTRL+1

Приложите или премахнете стила "Заглавие 2" от избрания текст.

ALT+CTRL+2

Приложите или премахнете стила "Заглавие 3" от избрания текст.

ALT+CTRL+3

Приложите или премахнете форматиране със списък с водещи символи от избрания абзац.

CTRL+SHIFT+L

Отместите абзац наляво.

CTRL+M

Премахнете отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Подравните двустранно избрания абзац.

CTRL+J

Подравните вдясно избрания абзац.

CTRL+R

Центрирате избрания абзац.

CTRL+E

Подравните вляво избрания абзац.

CTRL+L

Увеличите размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+Запетая

Намалите размера на шрифта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+Точка

Отворите прозореца на задачите Шрифт.

CTRL+D

Работа с таблици

За да

Натиснете

Вмъкнете повтаряща се таблица

ALT+I, G

Промените ширината на колоната вляво от границата, без да променяте ширината на другите колони.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате границата на колоната.

Промените височината на реда над или под границата, без да променяте височината на другите редове.

Забележка : За редове, които имат минимална височина, тази клавишна комбинация променя височината на реда над границата. Минималната височина на реда се определя от няколко фактора, включително дали съдържа текст, или контроли.

Задръжте натиснат клавиша SHIFT, докато плъзгате границата на реда.

Преоразмерите всички избрани редове или колони до една и съща височина или ширина.

Задръжте натиснат клавиша ALT, докато плъзгате границата на реда или колоната.

Се преместите между следващата или предишната клетка в таблицата.

TAB или SHIFT+TAB
TAB добавя нов ред в таблицата, ако го натиснете, докато курсорът е в последната клетка на последния ред.

Изберете или отмените селекцията на клетка на таблицата.

F2

Коригиране и записване на промени

За да

Натиснете

Намерите следващата правописна или граматическа грешка.

Забележка : Квадратчето за отметка Проверявай правописа при въвеждане трябва да бъде отметнато (Натиснете клавишите ALT+T и след това натиснете O).

ALT+F7

Запишете или публикувате текущия шаблон на формуляр.

Забележка : Тази клавишна комбинация отваря диалогов прозорец, който предлага избор между записване и публикуване на вашия шаблон на формуляр. Ако изберете да скриете този диалогов прозорец, натискането на клавишите ALT+SHIFT+F2 ще покаже диалоговия прозорец Запиши като.

ALT+SHIFT+F2

Отмените последното действие.

CTRL+Z

Върнете последното действие.

CTRL+Y

Запишете текущия шаблон на формуляр.

SHIFT+F12

Визуализация на шаблон на формуляр преди печат

За да

Натиснете

Покажете диалоговия прозорец Визуализация на печата.

ALT+F, V

Се преместите на следващата страница.

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Се преместите на предишната страница.

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Увеличите мащаба, за да получите по-близък изглед на шаблона на формуляр.

ALT+Знак за равенство

Намалите мащаба, за да виждате повече от шаблона на формуляр в намален размер.

ALT+Тире

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Използване на прозореца "Помощ"

Прозорецът "Помощ" предоставя достъп до цялото помощно съдържание на Microsoft Office. Прозорецът "Помощ" показва теми и друго помощно съдържание.

В прозореца "Помощ"

За да

Натиснете

Отворите прозореца "Помощ".

F1

Затворите прозореца "Помощ".

ALT+F4

Превключите между прозореца "Помощ" и активната програма.

ALT+TAB

Се върнете към Помощ и статии 'как да' за InfoPath 2007.

ALT+HOME

Изберете следващия елемент.

TAB

Изберете предишния елемент.

SHIFT+TAB

Извършите действието по подразбиране за избрания елемент.

ENTER

Изберете следващия или предишния елемент в секцията Преглед на помощ за Име на програма.

TAB или SHIFT+TAB

Разгърнете или свиете избрания елемент в секцията Преглед на помощ за Име на програма.

ENTER

Изберете следващия скрит текст или хипервръзка, включително Покажи всички или Скрий всички в горния край на тема.

TAB

Изберете предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършите действието за избраните Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка.

ENTER

Се преместите назад към предишната помощна тема (бутон Назад).

ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Се преместите напред към следващата помощна тема (бутон Напред).

ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртите на малки стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показаната помощна тема.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртите на по-големи стъпки съответно нагоре или надолу в текущо показаната помощна тема.

СТРАНИЦА НАГОРЕ, СТРАНИЦА НАДОЛУ

Покажете меню с команди за прозореца "Помощ". Това изисква прозорецът "Помощ" да има активния фокус (натиснете клавиша F1).

SHIFT+F10

Спрете последното действие (бутон Спри).

ESC

Обновите прозореца (бутон Обновяване).

F5

Отпечатате текущата помощна тема.

Забележка : Ако текущата помощна тема не е активният прозорец, натиснете клавиша F6 и след това клавишите CTRL+P.

CTRL+P

Промените състоянието на връзката.

F6, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въведете текст в полето Въведете думи, по които да търсите.

F6, СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете неколкократно)

Превключите между области в прозореца "Помощ"; например да превключите между лентата с инструменти, полето Въведете думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

Изберете следващия или предишния елемент в съдържание в изглед на дърво.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Разгънете или свиете избрания елемент в съдържание в изглед на дърво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете следващата хипервръзка или Покажи всички или Скрий всички в горния край на тема.

TAB

Изберете предишната хипервръзка.

SHIFT+TAB

Извършите действието за избраната хипервръзка – Покажи всички или Скрий всички.

ENTER

Отпечатате текущата помощна тема.

CTRL+P

Въвеждане на въпрос за търсене

Преди да можете да въведете въпрос за търсене, трябва да отметнете полето Въведете въпрос.

how

 1. Натиснете клавиша ALT, за да изберете лентата с менюта .

 2. Натиснете клавиша TAB неколкократно, докато курсорът се появи в полето Въведете въпрос.

 3. Въведете въпроса си.

 • За да подадете термин за търсене, който сте въвели в полето Въведете въпрос, натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Използване на менюта, ленти с инструменти и прозорци на задачите

Достъп до и използване на ленти с менюта и инструменти

Преди да можете да преместите или преоразмерите лента с инструменти, най-напред трябва да я изберете.

how

 1. Натиснете клавиша ALT, за да изберете лентата с менюта .

 2. Натиснете клавишите CTRL+TAB неколкократно, за да изберете лента с инструменти.

 3. Натиснете клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто Опции за лентата с инструменти.

 4. Натиснете M или S, за да изберете командата Преместване или Размер.

За да

Натиснете

Преместите лента с инструменти.

CTRL+клавиши със стрелка

Откачите лента с инструменти.

СТРЕЛКА НАДОЛУ (натиснете неколкократно)

Закачите лента с инструменти вертикално в лявата или дясната страна на екрана.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО (натиснете неколкократно)

Изберете лентата с менюта или да затворите отворено меню и подменю в един и същи момент.

ALT или F10

Изберете прозорец на задачите или лента с инструменти, след като натиснете F10 или ALT, за да изберете лентата с менюта. Натиснете клавишите неколкократно, за да преместите фокуса в отворените ленти с инструменти, ленти с менюта и прозорци на задачите.

CTRL+TAB или CTRL+SHIFT+TAB

Изберете следващия бутон или меню в лентата с инструменти, когато е избрана лента с инструменти или менюта.

TAB или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете предишния бутон или меню в лентата с инструменти, когато е избрана лента с инструменти или менюта.

SHIFT+TAB или СТРЕЛКА НАЛЯВО

Отворите избраното меню или да изпълните действието за избрания бутон или команда.

ENTER

Покажете контекстното меню за избрания елемент.

SHIFT+F10

Покажете контекстното меню на заглавната лента.

ALT+ИНТЕРВАЛ

Изберете следващата команда, когато е отворено меню или подменю.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Изберете предишната команда, когато е отворено меню или подменю.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Изберете менюто вляво. Когато има отворено подменю, с тази комбинация превключвате между главното меню и подменюто.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Изберете менюто вдясно. Когато има отворено подменю, с тази комбинация превключвате между главното меню и подменюто.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете първата команда от менюто или подменюто.

HOME

Изберете последната команда от менюто или подменюто.

END

Затворите отворено меню. Когато има отворено подменю, тази комбинация затваря само подменюто.

ESC

Отворите избраното меню.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Покажете пълния набор от команди, когато е отворено контекстно меню.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключите между прозореца на задачите и активния шаблон на формуляр.

F6

Изберете следващия елемент в прозореца на задачите.

TAB

Изберете предишния елемент в прозореца на задачите.

SHIFT+TAB

Забележка : Можете да използвате клавиатурата, за да изберете всяка команда от лентата с менюта. Натиснете клавиша ALT, за да изберете лентата с менюта. Натиснете подчертаната буква от името на елемента на менюто, съдържащо желаната команда.

Достъп до и използване на прозорци на задачите

Преди да можете да работите с прозорец на задачите, първо трябва да го отворите и след това да го изберете.

how

 1. Натиснете клавишите CTRL+F1, за да отворите прозорец на задачите.

 2. Натиснете клавиша F6, за да изберете лентата с менюта.

 3. Натиснете клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да покажете менюто с опции на прозореца на задачите.

 4. Натиснете M или S, за да изберете командата Преместване или Размер.

За да

Натиснете

Покажете прозореца на задачите Задачи за проектиране.

ALT+N

Се преместите в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока на часовниковата стрелка). Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.

Забележка : Ако след като сте натиснали F6, желаният прозорец на задачите не се показва, опитайте да натиснете ALT, за да насочите фокуса към лентата с менютата, и след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите до прозореца на задачите.

F6

Се преместите в прозорец на задачите от друг екран в прозореца на програмата (по посока, обратна на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Преоразмерите прозорец на задачите (след като сте избрали командата Размер).

Клавишите със стрелки

Преместите прозорец на задачите (след като сте избрали командата Преместване).

Клавишите със стрелки

Отворите прозореца на задачите или да скриете текущия прозорец на задачите.

CTRL+F1

Преместите прозорец на задачите от прозореца на активната програма. (Може да се наложи да натиснете F6 повече от един път.)

F6

Се преместите в прозорец на задачите, когато има активно меню или лента с инструменти. (Може да се наложи да натиснете CTRL+TAB повече от един път.)

CTRL+TAB

Отворите менюто с опции на прозореца на задачите.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Затворите меню, ако има такова отворено в момента, или да се върнете към шаблона на формуляр.

ESC

Изберете следващата опция в прозореца на задачите, когато има активен прозорец на задачите.

TAB

Изберете предишната опция в прозореца на задачите, когато има активен прозорец на задачите.

SHIFT+TAB

Се движите нагоре между възможности за избор в избрано подменю или да се движите между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Се движите надолу между възможности за избор в избрано подменю или да се движите между опции в група от опции.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Отворите избраното меню или да изпълните действието на избрания бутон.

ENTER

Отворите контекстно меню в шаблон на формуляр или да отворите падащо меню за избрания елемент в прозореца на задачите.

SHIFT+F10

Изберете първата команда от менюто или подменюто, когато меню или подменю е видимо.

HOME

Изберете последната команда от менюто или подменюто, когато меню или подменю е видимо.

END

Се преместите в началото на избрания списък на прозорец на задачите.

CTRL+HOME

Се преместите в края на избрания списък на прозорец на задачите.

CTRL+END

Най-горе на страницата

Използване на диалогови прозорци

Достъп до и избор на опции в диалогови прозорци

За да

Натиснете

Отворите диалоговия прозорец Отваряне в режим на проектиране.

CTRL+O или CTRL+F12

Се преместите от отворен диалогов прозорец назад към шаблона на формуляр за диалогови прозорци, които поддържат такова поведение.

ALT+F6

Се преместите на следващата опция.

TAB

Се преместите на предишната опция.

SHIFT+TAB

Превключите към следващия раздел.

CTRL+TAB

Превключите към предишния раздел.

CTRL+SHIFT+TAB

Превключите към следващата категория.

TAB

Забележка : След като категорията е избрана, използвайте клавишите стрелки, за да се преместите до категорията, която искате.

Превключите към предишната категория.

SHIFT+TAB

Забележка : След като категорията е избрана, използвайте клавишите стрелки, за да се преместите до категорията, която искате.

Се преместите между опции в списък или група от опции.

Клавишите със стрелки

Извършите действието за избрания бутон или да отметнете или изчистите избраното квадратче.

ИНТЕРВАЛ

Отворите списъка, ако е затворен, и да преминете към определена опция в списъка.

Първа буква от опция в падащ списък

Изберете опция или да отметнете или изчистите квадратче.

ALT+ подчертаната буква в опция

Отворите избрания падащ списък.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затворите избрания падащ списък или да отмените команда и след това да затворите диалоговия прозорец.

ESC

Изпълните избраната команда.

ENTER

Отидете в предишната папка.

ALT+1

Отворите папката едно ниво нагоре от избраната папка.

ALT+2

Изтриете избраната папка или файл.

ALT+3

Създадете нова подпапка в отворената папка.

ALT+4

Превключите между изгледите Миниатюри, Мозайки, Икони, Списък, Подробни данни, Свойства и Визуализация.

ALT+5

Покажете контекстно меню за избраната папка или файл.

SHIFT+F10

Отворите списъка Търси в или Запиши в.

F4 или ALT+I

Актуализирате списъка с папки и файлове в диалоговия прозорец Отвори, Отваряне в режим на проектиране или Запиши като.

F5

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е поле, в което можете да въвеждате или поставяте елемент, като например вашето потребителско име или път към папка.

За да

Натиснете

Се преместите в началото на елемента.

HOME

Се преместите в края на елемента.

END

Се преместите един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Се преместите един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Се преместите една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Се преместите една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете или да отмените селекцията един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Изберете или да отмените селекцията един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете или да отмените селекцията една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Изберете или да отмените селекцията една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете от точката на вмъкване до началото на елемента.

SHIFT+HOME

Изберете от точката на вмъкване до края на елемента.

SHIFT+END

Най-горе на страницата

Основи на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да

Натиснете

Превключите към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключите към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затворите активния прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановите размера на активния прозорец, след като сте го намалили или увеличили.

CTRL+F5

Превключите към следващия прозорец, когато има отворени повече от един прозорец.

CTRL+F6

Превключите към предишния прозорец, когато има отворен повече от един прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Изпълните командата Преместване (в менюто Контрол за прозореца), когато прозорецът на документа не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки, за да преместите прозореца, и след това натиснете ESC, когато сте готови.

CTRL+F7

Изпълните командата Размер (в менюто Контрол за прозореца), когато прозорецът на документа не е увеличен. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца и след това натиснете ESC, когато сте готови.

CTRL+F8

Намалите прозорец до икона (работи само за програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличите или възстановите избран прозорец, който е преоразмерен.

CTRL+F10

Копирате картина от екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копирате картината от избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Преместване в текст

За да

Натиснете

Се преместите един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Се преместите един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Се преместите един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Се преместите един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Се преместите една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Се преместите една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Се преместите в края на реда.

END

Се преместите в началото на реда.

HOME

Се преместите един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Се преместите един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×