Клавишни комбинации за InfoPath

Тази помощна тема описва клавишни комбинации за попълване на формуляри на Microsoft Office InfoPath.

Ако използвате подредба на клавиатура, която се различава от езиковата версия на програмата – например немска подредба на клавиатурата с английска (САЩ) версия на програмата – някои от клавишните комбинации, показани по-долу, може да работят различно.

За клавишните комбинации, в които натискате два или повече клавиша едновременно, клавишите са разделени със знак плюс (+). За клавишните комбинации, в които натискате един клавиш незабавно след друг клавиш, клавишите са разделени със запетая (,).

Съвет : За да потърсите определена клавишна комбинация в тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това CTRL+F. За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER и след това CTRL+P.

Попълване на формуляри

Преместване между полета

За да

Натиснете

Се преместите напред между полета в реда на обхождане с табулация във формуляра.

TAB

Се преместите назад между полета в реда на обхождане с табулация във формуляра.

SHIFT+TAB

Вмъкнете нов ред на повтаряща се таблица или секция.

CTRL+ENTER

Въвеждане на текст в полета

За да

Натиснете

Намерите дума или фраза в поле.

CTRL+F

Замените дума или фраза в поле.

CTRL+H

Изрежете избрания текст или елемент.

CTRL+X

Копирате избрания текст.

CTRL+C

Поставите текст или елемент.

CTRL+V

Покажете избраната контрола за избор на дата.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Се преместите в началото на елемента.

HOME

Се преместите в края на елемента.

END

Се преместите един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Се преместите един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Се преместите една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Се преместите една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изтриете един знак отляво.

BACKSPACE

Изтриете един знак отдясно.

DELETE

Изтриете една дума отляво.

CTRL+BACKSPACE

Изтриете една дума отдясно.

CTRL+DELETE

Вмъкнете знака за евро.

CTRL+ALT+E

Вмъкнете нов ред.

SHIFT+ENTER

Избор на текст в полета

За да

Натиснете

Изберете или да отмените селекцията един знак наляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Изберете или да отмените селекцията един знак надясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете или да отмените селекцията една дума наляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Изберете или да отмените селекцията една дума надясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Изберете от точката на вмъкване до началото на реда.

SHIFT+HOME

Изберете от точката на вмъкване до края на реда.

SHIFT+END

Изберете от точката на вмъкване до началото на елемента в многоредови полета.

CTRL+SHIFT+HOME

Изберете от точката на вмъкване до края на елемента в многоредови полета.

CTRL+SHIFT+END

Форматиране на текст в полета

Можете да форматирате текст само в поле в RTF формат, които поддържат форматиране и графики освен текст.

Съвет : За да установите бързо дали едно поле е RTF поле, поставете точката на вмъкване в полето. Ако бутоните в лентата за инструменти Форматиране изглеждат активни, а не недостъпни, значи полето е RTF поле.

За да

Натиснете

Премахнете цялото форматиране от избрания текст.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Вмъкнете хипервръзка.

CTRL+K

Приложите или премахнете форматиране в получер от избрания текст.

CTRL+B

Приложите или премахнете форматиране в курсив от избрания текст.

CTRL+I

Приложите или премахнете подчертано от избрания текст.

CTRL+U

Приложите или премахнете зачеркнато форматиране от избрания текст.

ALT+SHIFT+K

Приложите или премахнете форматиране с горен индекс от избрания текст.

CTRL+SHIFT+=

Приложите или премахнете форматиране с долен индекс от избрания текст.

CTRL+=

Копирате форматиране от избрания текст.

CTRL+SHIFT+C

Приложите копирано форматиране за избрания текст.

CTRL+SHIFT+V

Приложите или премахнете стила "Нормален" от избрания текст.

CTRL+SHIFT+N

Приложите или премахнете стила "Заглавие 1" от избрания текст.

ALT+CTRL+1

Приложите или премахнете стила "Заглавие 2" от избрания текст.

ALT+CTRL+2

Приложите или премахнете стила "Заглавие 3" от избрания текст.

ALT+CTRL+3

Приложите или премахнете форматиране със списък с водещи символи от избрания абзац.

CTRL+SHIFT+L

Отместите абзац наляво.

CTRL+M

Премахнете отстъпа на абзац отляво.

CTRL+SHIFT+M

Подравните двустранно избрания абзац.

CTRL+J

Подравните вдясно избрания абзац.

CTRL+R

Центрирате избрания абзац.

CTRL+E

Подравните вляво избрания абзац.

CTRL+L

Приложите шрифт за избрания текст.

CTRL+SHIFT+F

Приложите размер на шрифт за избрания текст.

CTRL+SHIFT+P

Увеличите размера на шрифта с 2 пункта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+,

Намалите размера на шрифта с 2 пункта за избрания текст.

CTRL+SHIFT+.

Увеличите размера на шрифта с 1 пункт за избрания текст.

CTRL+]

Намалите размера на шрифта с 1 пункт за избрания текст.

CTRL+[

Отворите прозореца на задачите Шрифт.

CTRL+D

Работа с текст отдясно наляво

Следващите клавишни комбинации са разрешени само ако сте инсталирали езици "отдясно наляво".

За да

Натиснете

Промените посоката на абзаца на "отдясно наляво".

CTRL+десен клавиш SHIFT

Промените посоката на абзаца на "отляво надясно".

CTRL+ляв клавиш SHIFT

Работа с таблици

Следващите клавишни комбинации са разрешени само в поле в RTF формат.

Съвет : За да установите бързо дали едно поле е RTF поле, поставете точката на вмъкване в полето. Ако бутоните в лентата за инструменти Форматиране изглеждат активни, а не недостъпни, значи полето е RTF поле.

За да

Натиснете

Промените ширината на колоната отляво, без да променяте ширината на другите колони.

Задръжте клавиша SHIFT, докато плъзгате показалеца

Се преместите между съседни клетки.

Клавишите стрелки (натиснете неколкократно, ако клетките съдържат текст)

Преоразмерите всички избрани редове или колони до една и съща височина или ширина.

Задръжте клавиша ALT, докато плъзгате показалеца

Изберете съдържанието на клетка на таблица.

F2

Коригиране и записване на промени

За да

Натиснете

Отмените последното действие.

CTRL+Z

Върнете последното действие.

CTRL+Y

Покажете следващата грешка при проверка на данни.

CTRL+SHIFT+E

Покажете подробни данни за избраната грешка при проверка на данни.

CTRL+SHIFT+S

Проверите правописа.

F7

Покажете диалоговия прозорец Запиши като.

SHIFT+F12

Запишете формуляра.

CTRL+S

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×