Клавишни комбинации за международни знаци

За клавишни комбинации, при които се натискат едновременно два или повече клавиши, тези клавиши са разделени със знак "плюс" (+) в помощта за Word. За клавишни комбинации, при които се натиска един клавиш, след което друг, тези клавиши са разделени със запетая (,).

За да въведете малка буква, като използвате клавишна комбинация, която включва клавиша SHIFT, задръжте натиснати едновременно клавишите CTRL+SHIFT+символ, след което ги освободете, преди да напишете буквата.

За да вмъкнете това

Натиснете

à, è, ì, ò, ù,
À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL+` (ТЕЖКО УДАРЕНИЕ), буквата

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+' (АПОСТРОФ), буквата

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

CTRL+SHIFT+^ (КАРЕТА – знак за вмъкване), буквата

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL+SHIFT+~ (ТИЛДА), буквата

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

CTRL+SHIFT+: (ДВОЕТОЧИЕ), буквата

å, Å

CTRL+SHIFT+@, a или A

æ, Æ

CTRL+SHIFT+&, a или A

œ, Œ

CTRL+SHIFT+&, o или O

ç, Ç

CTRL+, (ЗАПЕТАЯ), c или C

ð, Ð

CTRL+' (АПОСТРОФ), d или D

ø, Ø

CTRL+/, o или O

¿

ALT+CTRL+SHIFT+?

¡

ALT+CTRL+SHIFT+!

ß

CTRL+SHIFT+&, s

Unicode знакът за указания код на знак на Unicode (шестнадесетичен)

Кодът на знак, ALT+X

Например за да вмъкнете символа за евро Символ за евро , натиснете 20AC, задръжте клавиша ALT и натиснете X.

набор от знаци АNSI за указания код на знак на ANSI (десетичен).

ALT+кода на знака (на цифровата клавиатура)

Забележка : Уверете се, че NUM LOCK е включен, преди да напишете кода на знака.

Например за да вмъкнете символа за евро, задръжте клавиша ALT и въведете 0128 от цифровата клавиатура.

Забележка : Ако въвеждате по-дълго на друг език, можете по желание да превключите на друга клавиатура.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×