Клавишни комбинации в Word Online

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Клавишните комбинации, описани в тази помощна тема, се отнасят до американска клавиатурна подредба. Клавишите при други подредби може да не отговарят точно на клавишите при американската подредба.

За общ преглед на достъпността в Word Online вижте Функции за достъпност в Word Online.

В тази статия

Често използвани клавишни комбинации

Тази таблица itemizes най-често използваните комбинации в Word Web App:

За да направите това

Натиснете

В изгледа за четене, отворете изгледа, базиран на PDF, маркирани за работа с екранни четци

Tab, за да генерира по-достъпен изглед (нов прозорец) команда, Enter

Намиране на текст в изглед за четене

CTRL + F или F3

Намиране на текст в изглед за редактиране

CTRL + F или Ctrl + H

Скриване на екрана за търсене

Esc

Превключване към контрола за мащабиране

Ctrl + Z

Превключване към контрола за номер на страница

Въведете номер на страница (в контрола за номер на страница)

Отидете на определена страница

CTRL + G

Печат

Ctrl+P

Преминаване към следващата забележителност зона

Ctrl+F6

Отиди на "Кажи ми"

Alt+Q

Първи стъпки

Като пряк път към команди натиснете Alt + Q да преминете към Кажи мии след това въведете командата, която искате (налично само в изглед за редактиране). Използвайте нагоре и надолу, за да изберете команда и натиснете клавиша Enter.

Word Online се изпълнява във вашия уеб браузър, така че клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма Word. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в и излизане от командите. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 и Ctrl+P, важат за уеб браузър, но не и за Word Online.

Придвижете се само с клавиатурата

В изгледа за четене, хоризонтален списък с команди е в горната част на екрана. Натиснете Tab, докато стигнете до реда на командите и след това, за да се предвижвате командите, натиснете Tab. За да изберете команда, натиснете клавиша Enter.

За превключване към изглед, премести в менюто на бутона Редактиране на документ за редактиране, натиснете клавиша Enter и след това изберете Редактиране в Word Web App. В изглед за редактиране лента с раздели на се показва над документа. Всеки раздел показва уникални съставени от групи от един или повече свързани команди на лентата.

За да използвате лентата, натиснете Ctrl + F6 няколко пъти, докато стигнете до разделите (например файл или Начало). Натиснете Tab и Shift + Tab за придвижване между разделите на лентата и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете раздел и въведете лентата.

Забележка : Добавки и други програми могат да добавят нови раздели на лентата и може да ви даде клавиши за достъп за тези раздели.

Клавишите за достъп са специални комбинации, които ви позволяват да бързо да използвате команда на лентата с натискане на няколко клавиши, независимо къде се намирате в Word Web App. Всяка команда в Word Web App могат да бъдат достъпни с помощта на клавиш за достъп.

  • За да се придвижвате между разделите, използвайте Tab и Shift + Tab.

  • За да въведете лентата за текущо избрания раздел, натиснете клавиша Enter.

  • За да се придвижвате между команди в лентата, използвайте Tab и Shift + Tab.

Контроли се активират по различни начини, в зависимост от типа на контролата:

  • Ако командата за избрания бутон или бутон за разделяне, за да го активирате, натиснете клавиша за интервал.

  • Ако избраната команда е списък (например списъка шрифт), за да отворите списъка, натиснете клавиша стрелка надолу. След това за да преместите между елементите, използвайте клавиша стрелка нагоре или стрелка надолу.

  • Ако избраната команда е галерия, преминете към командата повече за галерията и след това натиснете клавиша Enter, за да отворите галерията. Преминете през елементите и натиснете Enter, за да изберете една.

Изглед за четене

За да направите това

Натиснете

Преход към изглед, който е достъпен за софтуер за четене от екрана и за избиране на съдържание от клавиатура (изисква програма за четене на PDF)

Табулатор до командата Създаване на по-достъпен изглед (нов прозорец), Enter

Намиране на текст

Ctrl+F, или F3

Скриване на екрана за търсене

ESC

Превключване към контрола за мащабиране

Ctrl+Z

Превключване към контрола за номер на страница

Ctrl+G

Отиване на определена страница

Въвеждане на номер на страница (в контрола за номер на страница)

Печат

Ctrl+P

Изглед за редактиране

За да направите това

Натиснете

Преместване между лентата и съдържанието на документа

Ctrl+F6

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+[

Увеличи размера на шрифта

Ctrl+]

Активиране на друг раздел на лентата

Tab, Enter

Преместване между командите на лентата

Табулатор

Изпълняване на текущо избраната команда от лентата

Изображение на икона

Свиване или разгъване на лентата

Ctrl+F3

Преместване на точката на вмъкване

За да направите това

Натиснете

С един знак надясно

Стрелка надясно

С един знак наляво

Стрелка наляво

С една дума надясно

Ctrl+стрелка надясно

С една дума наляво

Ctrl+стрелка наляво

С един ред нагоре

Стрелка нагоре

С един ред надолу

Стрелка надолу

С един абзац нагоре

Ctrl+стрелка нагоре

С един абзац надолу

Ctrl+стрелка надолу

В началото на реда

Начало

В края на реда

End

В началото на страницата

Ctrl+Home

В края на страницата

Ctrl+End

Избиране на съдържането: разгъване на селекцията

За да направите това

Натиснете

С един знак надясно

Shift+стрелка надясно

С един знак наляво

Shift+стрелка наляво

С една дума надясно

Shift+Ctrl+стрелка надясно

С една дума наляво

Shift+Ctrl+стрелка наляво

С един ред нагоре

Shift+стрелка нагоре

С един ред надолу

Shift+стрелка надолу

С един абзац нагоре

Shift+Ctrl+стрелка нагоре

С един абзац надолу

Shift+Ctrl+стрелка надолу

До началото на реда

Shift+Home

До края на реда

Shift+End

До началото на документа

Shift+Ctrl+Home

До края на документа

Shift+Ctrl+End

Целият документ

Ctrl+A

Редактиране на съдържание

За да направите това

Натиснете

Изрязване

Ctrl+X

Копиране

Ctrl+C

Поставяне

Ctrl+V

Вмъкване на хипервръзка

Ctrl+K

Отмяна

Ctrl+Z

Връщане

Ctrl+Y

Преместване от една сгрешена дума към друга

Alt+F7

Увеличаване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+>

Намаляване на размера на шрифта

Ctrl+Shift+<

Да форматирате текст

За да направите това

Натиснете

Получер

Ctrl+B

Курсив

Ctrl+I

Подчертан

Ctrl+U

Списък с водещи символи

Ctrl+точка

Номериран списък

Ctrl+/

Подравняване отляво

Ctrl+L

Подравняване отдясно

Ctrl+R

Центрирано подравняване

Ctrl+E

Клавишни еквиваленти на Windows и Mac

Клавиш

Модификатор

Прозорци

Mac

Назад

Alt

Изтриване по една дума

End

Alt

Преместване на точката на вмъкване в долната част на документа или изложението

Изображение на икона

Alt

В Internet Explorer показва свойствата на страницата

Табулатор

Ctrl-Alt

Превключване на задачите

Начало

Alt

Към началната страница

Преместване на точката на вмъкване в горната част на документа или изложението

Наляво

Alt

В Internet Explorer връщане назад

Придвижване наляво с по една дума

PageDn

Alt

Преместване на точката на вмъкване в дъното на документа

PageUp

Alt

Преместване на точката на вмъкване най-горе на документа

Надясно

Alt

В Internet Explorer – отиване напред

Отиване назад с по една дума

Табулатор

Alt

Превключване между приложения

Преместване на фокуса между браузъра и елементите на страницата (цикъл на достъпност)

Надолу

Alt-Shift

Преместване на текущата страница с една позиция надолу в навигационния екран

Избиране от точката на вмъкване до края на абзаца

Изображение на икона

Alt-Shift

В Internet Explorer, превключване към пълен екран

Табулатор

Ctrl-Alt-Shift

Превключване на задачите

Наляво

Alt-Shift

Премахване на едно ниво отстъп

Избиране наляво с по една дума

Надясно

Alt-Shift

Отстъп

Избиране наляво с по една дума

Табулатор

Alt-Shift

Превключване между приложения

Преместване на фокуса между браузъра и елементите на страницата (цикъл на достъпност)

Нагоре

Alt-Shift

Преместване на текущата страница с една позиция надолу в навигационния екран

Избиране от точката на вмъкване до края на абзаца

Назад

Изтриване по една дума

Изтриване

Изтриване по една дума

Надолу

Преместване на точката за вмъкване надолу с един абзац

End

Преместване на точката на вмъкване в дъното на документа или изложението

Начало

Връщане към горната част на документа или структурата (в Safari, към началната страница на браузъра)

Наляво

Преместване на точката на вмъкване в началото на реда (във Firefox, връщане към предишната страница)

Надясно

Преместване на точката на вмъкване в края на реда (във Firefox, отиване напред)

Табулатор

Превключване на задачи (като Alt-Tab на Windows)

Нагоре

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един абзац

ESC

⌘-Alt

Отваряне на диспечера на задачите (принудено затваряне на приложения)

Начало

⌘-Alt

В Safari, към началната страница на браузъра)

Наляво

⌘-Alt

В Chrome, превключване между разделите на браузъра

Изтриване

⌘-Shift

Във Firefox, изчиства кеша на браузъра

Надолу

⌘-Shift

Избиране надолу, с по един абзац

End

⌘-Shift

Избиране до дъното на документа или страницата

Начало

⌘-Shift

Избиране до върха на документа или страницата (в Safari, към началната страница на браузъра)

Наляво

⌘-Shift

Избиране до началото на реда

Надясно

⌘-Shift

Избиране до края на реда

Табулатор

⌘-Shift

Превключване на задачи (като Alt-Tab на Windows)

Нагоре

⌘-Shift

Избиране нагоре, с по един абзац

ESC

Ctrl-Shift

Отваряне на диспечера на задачите

Надясно

Ctrl-Shift

Избиране надясно с по една дума

Надолу

Ctrl

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един абзац

Преместване на точката за вмъкване в края на реда

Наляво

Ctrl-Shift

Избиране наляво с по една дума

ESC

Ctrl

Отваря менюто "Старт" или началния екран

Изтриване

Ctrl-Alt

Отваряне на менюто "Екран при заключване"

Наляво

Ctrl

Преместване на точката за вмъкване наляво с по една дума

Показване на табло на изпълним модул

PageDn

Ctrl

Във Firefox и Chrome, превключване между отворените раздели

PageUp

Ctrl

Преместване на точката на вмъкване в края на документа или изложението

Във Firefox и Chrome, превключване между отворените раздели

End

Ctrl

Преместване на точката на вмъкване в края на документа или изложението

Табулатор

Ctrl

Превключване между отворените раздели

Превключване между отворените раздели

Нагоре

Ctrl

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един абзац

Преместване на точката на вмъкване в началото на реда

Назад

Ctrl-Alt

Изтриване по една буква

Изтриване по една буква

Начало

Ctrl

Преместване на точката на вмъкване в началото на документа или изложението

Надолу

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане на страницата надолу

End

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане до дъното на страницата

Начало

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане до върха на страницата

PageDn

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане надолу

PageUp

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане нагоре

Надясно

Ctrl

Преместване на точката за вмъкване наляво с една дума

Нагоре

Ctrl-Alt

В Internet Explorer, превъртане на страницата надолу

Назад

Ctrl-Alt-Shift

Изтриване по една дума

Изтриване по една дума

End

Ctrl-Alt-Shift

В Internet Explorer, превъртане до дъното на страницата

Начало

Ctrl-Alt-Shift

В Internet Explorer, превъртане до върха на страницата

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

В Internet Explorer, превъртане надолу

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

В Internet Explorer, превъртане нагоре

ESC

Alt

Намаляване на прозореца

Надолу

Ctrl-Shift

Избиране надолу, с по един абзац

Избиране до края на реда

ESC

Alt-Shift

Намаляване на прозореца

Начало

Ctrl-Shift

Избиране нагоре, с по един абзац

Избиране до началото на реда

Вмъкване

Няма

Стартиране на режим на въвеждане с припокриване

Табулатор

Ctrl-Shift

Превключване между отворените раздели

Превключване между отворените раздели

Нагоре

Ctrl-Shift

Избиране нагоре, с по един абзац

Избиране до началото на реда

Назад

Няма

Изтриване по една буква

Изтриване по една буква

Изтриване

Няма

Изтриване по една буква

Изтриване по една буква

Надолу

Няма

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един ред

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един ред

End

Няма

Преместване на точката за вмъкване в края на реда

Преместване на точката за вмъкване в края на реда

Изображение на икона

Няма

Вмъкване на нов ред

Вмъкване на нов ред

Назад

Ctrl

Изтриване по една дума

Начало

Няма

Преместване на точката на вмъкване в началото на реда

В Safari и Chrome, преместване на точката на вмъкване в началото на абзаца

Наляво

Няма

Преместване на точката за вмъкване наляво с по една буква

Преместване на точката за вмъкване наляво с по една буква

PageDn

Няма

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един екран

Преместване на точката за вмъкване надолу с по един екран

PageUp

Няма

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един екран

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един екран

Надясно

Няма

Преместване на точката за вмъкване надясно с по една буква

Преместване на точката за вмъкване надясно с по една буква

Табулатор

Няма

Отстъп или отиване на следващата клетка от таблица

Отстъп, отиване на следващата клетка от таблица или вмъкване на таблица

Нагоре

Няма

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един ред

Преместване на точката за вмъкване нагоре с по един ред

Назад

Shift

Изтриване по една буква

Изтриване по една буква

Надолу

Shift

Избиране надолу, с по един ред

Избиране надолу, с по един ред

End

Shift

Избиране до края на реда

Избиране до края на реда

Изображение на икона

Shift

Вмъкване на "мек" нов ред

Вмъкване на "мек" нов ред

Начало

Shift

Избиране до началото на реда

Избиране до началото на реда

Наляво

Shift

Избиране наляво с по една буква

Избиране наляво с по една буква

Надясно

Shift

Избиране надясно с по една буква

Избиране надясно с по една буква

Табулатор

Shift

Премахване на едно ниво на отстъп, отиване на предишната клетка от таблица

Премахване на едно ниво на отстъп, отиване на предишната клетка от таблица

Нагоре

Shift

Избиране нагоре, с по един ред

Избиране нагоре, с по един ред

Още клавишни комбинации за Word

Клавишните комбинации в Word Online приличат много на клавишните комбинации в Microsoft Word. Клавишните комбинации, изредени в тази статия, са за най-често срещаните задачи в Word Online. За списък на клавишните комбинации в настолната програма Word вижте:

Често срещани задачи в Word Online

За стъпки за изпълнението на конкретни задачи в Word Online вижте следните статии:

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×