Клавишни комбинации в Microsoft Publisher

Клавишните комбинации, описани в тази тема от помощта, се отнасят за американска подредба на клавиатурата. Клавишите в други подредби могат да не отговарят точно на клавишите върху американска клавиатура.

За да отпечатате тази тема, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички, натиснете ENTER, а после натиснете CTRL+P.

Онлайн помощ

В прозореца за помощ

Основи на Microsoft Office

Създаване, отваряне, затваряне или записване на публикация

Редактиране или форматиране на текст или обекти

Работа със страници

Отпечатване на публикация

Работа с уеб страници и имейл

Автоматизиране на задачи

Онлайн помощ

Клавишни комбинации при използване на прозореца за помощ

Прозорецът за помощ предоставя достъп до цялото съдържане на помощта за Office. Прозорецът за помощ показва темите и друго помощно съдържание.

В прозореца за помощ

За да направите това

Натиснете

Отваряне на прозореца за помощ

F1

Затваряне на прозореца за помощ

ALT+F4

Превключване между прозореца за помощ и активната програма.

ALT+TAB

Връщане в началната страница на Име на програма.

ALT+HOME

Избиране на следващия елемент в прозореца за помощ.

TAB

Избиране на предишния елемент в прозореца за помощ.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието на избрания елемент.

ENTER

В раздела Преглед на помощта за Име на програма на прозореца за помощ, избиране съответно на следващия или предишния елемент.

TAB или SHIFT+TAB

В раздела Преглед на помощта за Име на програма на прозореца за помощ, съответно разширяване или свиване на избрания елемент.

ENTER

Избиране на следващия скрит текст или хипервръзка, включвайки Покажи всички или Скрий всички отгоре в темата.

TAB

Избиране на предишния скрит текст или хипервръзка.

SHIFT+TAB

Изпълнение на действието за избраното Покажи всички, Скрий всички, скрит текст или хипервръзка

ENTER

Преместване обратно към предишната тема от помощта (бутона Назад).

Клавиши ALT+СТРЕЛКА НАЛЯВО или НАЗАД

Преместване напред към следващата помощна тема (бутона Напред).

Клавиши ALT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане малко нагоре или надолу съответно в текущо показаната помощна тема.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане повече нагоре или надолу съответно в текущо показаната помощна тема.

PAGE UP, PAGE DOWN

Промяна дали прозорецът на помощта да се появява свързан (мозайково) или отделно от активната програма.

ALT+U

Показване на менюто с команди за прозореца на помощта Изисква се прозорецът на помощта да има активния фокус (щракване в прозореца на помощта).

SHIFT+F10

Спиране на последното действие (бутона Спри).

ESC

Обновяване на прозореца (бутона Обнови).

F5

Отпечатване на текущата тема от помощта.

Забележка : Ако курсорът не е в текущата тема от помощта, натискане на F6, а после натискане на CTRL+P.

CTRL+P

Промяна на състоянието на връзката.

F6, а после щракване върху СТРЕЛКА НАДОЛУ

Въвеждане на текст в полето Въведете думи, по които да търсите.

F6, а после щракване върху СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превключване между области в прозореца за помощ; например превключване между лентата с инструменти, полето Въведете думи, по които да търсите и списъка Търсене.

F6

В съдържанието, в изгледа като дърво, избиране съответно на следващия или предишен елемент.

СТРЕЛКА НАГОРЕ, СТРЕЛКА НАДОЛУ

В съдържанието, в изгледа като дърво, разширяване или свиване съответно на избрания елемент.

СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО

Най-горе на страницата

Основи на Microsoft Office

Показване и използване на прозорци

За да направите това

Натиснете

Превключване към следващия прозорец.

ALT+TAB

Превключване към предишния прозорец.

ALT+SHIFT+TAB

Затваряне на активен прозорец.

CTRL+W или CTRL+F4

Възстановяване на размера на активния прозорец, след като сте го увеличили.

CTRL+F5

Преминаване към прозореца на задачите от друг екран в прозореца на програмата (посока по часовниковата стрелка). Може да е необходимо да натиснете F6 повече от веднъж.

Забележка : Ако натискането на F6 не показва прозореца на задачите, който искате, опитайте с натискане на клавиша ALT да фокусирате върху лентата с менюта или лентата която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, а след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите в прозореца на задачите.

F6

Преместване към даден екран от друг екран в прозореца на програмата (посока, обратна на часовниковата стрелка).

SHIFT+F6

Когато е отворен повече от един прозорец, превключване към следващия прозорец.

CTRL+F6

Превключване към предишния прозорец.

CTRL+SHIFT+F6

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнете командата Премести (в менюто Контрола за прозореца). Използвайте клавишите със стрелки, за да премествате прозореца и когато завършите, натиснете клавиша ESC.

CTRL+F7

Когато прозорецът на документа не е увеличен, изпълнете командата Размер (в менюто Контрол за прозореца). Натиснете клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца и когато завършите, натиснете клавиша ESC.

CTRL+F8

Намаляване на прозореца до икона (работи само при някои програми на Microsoft Office).

CTRL+F9

Увеличаване или възстановяване на избран прозорец

CTRL+F10

Копиране на картина от екрана в клипборда.

PRINT SCREEN

Копиране на картина от избрания прозорец в клипборда.

ALT+PRINT SCREEN

Смяна на шрифта или на размера

За да направите това

Натиснете

Промяна на шрифта

CTRL+SHIFT+F

Промяна на размера на шрифта

CTRL+SHIFT+P

Увеличаване на размера на шрифта на избрания текст

Ctrl+(

Намаляване на размера на шрифта на избрания текст

Ctrl+)

Придвижване в текст или клетки

За да направите това

Натиснете

Преместване на един знак наляво.

СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на един знак надясно.

СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване на един ред нагоре.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване на един ред надолу.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване на една дума наляво.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Преместване на една дума надясно.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Преместване до края на реда.

END

Преместване в началото на реда.

HOME

Преместване с един абзац нагоре.

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Преместване с един абзац надолу.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преместване в края на текстовото поле.

CTRL+END

Преместване в началото на текстовото поле.

CTRL+HOME

Повтаряне на последното действие Намери.

SHIFT+F4

Придвижване и работа в таблици

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата клетка.

TAB

Преминаване към предишната клетка.

SHIFT+TAB

Преминаване към следващия ред.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване към предишния ред.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Вмъкване на табулатор в клетка.

CTRL+TAB

Започване на нов абзац.

ENTER

Добавяне на нов ред отдолу в таблицата.

TAB в края на последния ред.

Достъп и използване на прозорците на задачи

За да направите това

Натиснете

Преминаване към прозореца на задачите от друг екран в прозореца на програмата. (Може би е необходимо да натиснете клавиша F6 повече от веднъж.)

Забележка : Ако натискането на F6 не показва прозореца на задачите, който искате, опитайте с натискане на клавиша ALT да фокусирате върху лентата с менюта, а след това натиснете CTRL+TAB, за да се преместите в прозореца на задачите.

F6

Когато менюто или лентата с инструменти е активна, преминаване към прозореца на задачите. (Може би трябва да натиснете клавишите CTRL+TAB повече от веднъж.)

CTRL+TAB

Когато е активен прозорец на задачите, избиране на следваща или предишна опция в прозореца на задачите.

TAB или SHIFT+TAB

Показване на пълното множество команди в менюто на прозореца на задачите.

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Преминаване между опции в избраното подменю; преминаване между определени опции в група от опции в диалоговия прозорец.

СТРЕЛКА НАДОЛУ или СТРЕЛКА НАГОРЕ

Отваряне на избраното меню или изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон.

Клавиш ИНТЕРВАЛ или ENTER

Отваряне на контекстно меню; отваряне на падащо меню за елемента от избраната галерия.

SHIFT+F10

Когато менюто или подменюто е видимо, избиране на първата или последната команда в менюто или подменюто.

HOME или END

Превъртане нагоре или надолу в списъка на избраната галерия.

PAGE UP или PAGE DOWN

Преминаване в горната или долната част на списъка на избраната галерия.

CTRL+HOME или CTRL+END

Отваряне на прозореца на задачите "Изследване".

Забележка : Тази клавишна комбинация не работи в Microsoft Office PowerPoint или Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+Click

Достъп и използване на умни етикетчета

За да направите това

Натиснете

Показване на менюто или съобщение за умно етикетче. Ако има повече от едно умно етикетче, превключете към следващото умно етикетче и покажете неговото меню или съобщението.

ALT+SHIFT+F10

Избиране на следващия елемент от менюто на умни етикетчета.

СТРЕЛКА НАДОЛУ

Избиране на предишния елемент от менюто на умни етикетчета.

СТРЕЛКА НАГОРЕ

Извършване действието за избрания елемент от менюто на умни етикетчета.

ENTER

Затваряне на менюто на умни етикетчета или съобщението.

ESC

Съвет : Можете да помолите да бъдете уведомяван от звук винаги, когато се появи умно етикетче. За да чуете аудио подсещания, трябва да имате звукова карта. Трябва също така да имате инсталирани звуковите файлове на Microsoft Office на компютъра си.

Преоразмеряване и преместване на ленти с инструменти, менюта и прозорци на задачи

 1. Натиснете ALT, за да изберете лентата с менюта.

 2. Натиснете няколкократно CTRL+TAB, за да изберете желаната лента с инструменти или прозореца на задачите.

 3. Направете едно от следните неща:

  Преоразмеряване на лентата с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже менюто Опции за лентата с инструменти.

  2. Щракнете върху командата Размер, а след това натиснете ENTER.

  3. Преоразмеряването на лентата с инструменти се извършва с помощта на клавишите със стрелки. При натискане на CTRL+ клавишите със стрелки, преоразмеряването се извършва на стъпки по един пиксел.

  Преместване на лентата с инструменти

  1. В лентата с инструменти натиснете клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ, за да се покаже менюто Опции за лентата с инструменти.

  2. Щракнете върху командата Премести, а след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да позиционирате лентата с инструменти. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка, се извършва преместване с по един пиксел. За да откачите лентата с инструменти, натиснете няколкократно клавиша "СТРЕЛКА НАДОЛУ". За да закачите лентата с инструменти вертикално към лявата или дясната страна, натиснете съответно "СТРЕЛКА НАЛЯВО" или "СТРЕЛКА НАДЯСНО", когато лентата с инструменти е в лявата или дясната страна.

  Преоразмеряване на прозореца на задачите

  1. За да се покаже меню с допълнителни команди, в прозореца на задачите се натискат клавишите CTRL+интервал.

  2. Използвайте клавиша "СТРЕЛКА НАДОЛУ", за да изберете командата Размер, а след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да преоразмерите прозореца на задачите. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка, се извършва преместване с по един пиксел.

  Преместване на прозорец на задачите

  1. За да се покаже меню с допълнителни команди, в прозореца на задачите се натискат клавишите CTRL+ИНТЕРВАЛ.

  2. Използвайте клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете командата Премести, а след това натиснете ENTER.

  3. Използвайте клавишите със стрелки, за да позиционирате прозореца на задачите. При всяко натискане на CTRL+ клавиш със стрелка, се извършва преместване с по един пиксел.

 4. Когато сте приключили с преместването или преоразмеряването, натиснете ESC.

Използване на диалогови прозорци

За да направите това

Натиснете

Преминаване към следващата опция или група от опции.

TAB

Преминаване към предишната опция или група от опции.

SHIFT+TAB

Превключване към следващия раздел в диалогов прозорец.

CTRL+TAB

Превключване към предишния раздел в диалогов прозорец.

CTRL+SHIFT+TAB

Придвижване между опции в отворен падащ списък или между опции в група от опции.

Клавишите със стрелки

Изпълнение на действието, присвоено на избрания бутон; отмятане или изчистване на отметката от избрано квадратче.

ИНТЕРВАЛ

Отваряне на списъка, ако е затворен, и преминаване към опцията в списъка.

Първа буква от опция в падащ списък

Избор на опция; отмятане или изчистване на отметка в квадратче.

ALT+ подчертаната буква на опция

Отваряне на избран падащ списък.

ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Затваряне на избран падащ списък; отменяне на команда и затваряне на диалогов прозорец.

ESC

Изпълнение на действието, присвоено на бутон по подразбиране в диалоговия прозорец.

ENTER

Използване на полета за редактиране в диалогови прозорци

Полето за редактиране е празно място, в което въвеждате или вмъквате елемент, като име на потребител или път към папка.

За да направите това

Натиснете

Преминаване към началото на елемента.

HOME

Преминаване към края на елемента.

END

Преминаване с един знак вляво или вдясно.

Стрелка наляво или стрелка надясно

Преместване на една дума наляво.

CTRL+ЛЯВА СТРЕЛКА

Преместване на една дума надясно.

CTRL+ДЯСНА СТРЕЛКА

Избиране или отменяне на избора на един знак вляво.

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избиране или отменяне на избора на един знак вдясно.

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране или отменяне на избора на една дума вляво.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Избиране или отменяне на избора на една дума вдясно.

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Избиране от точката на вмъкване до началото на записа.

SHIFT+HOME

Избиране от точката на вмъкване до края на записа.

SHIFT+END

Използване на диалоговите прозорци Отвори публикация иЗапиши като

За да направите това

Натиснете

Отива в предишната папка Изображение на бутон

ALT+1

Бутон Едно ниво нагоре Изображение на бутон : отваря папката, която се намира едно ниво над отворената папка

ALT+2

Бутон Търси в уеб Изображение на бутон : затваря диалоговия прозорец и отваря уеб страницата за търсене

ALT+3

Бутон Изтрий Изображение на бутон : изтрива избраната папка или файл.

ALT+3

Бутон Създай нова папка Изображение на бутон : създава нова папка

ALT+4

Бутон Изгледи Изображение на бутон : превключва между възможните изгледи на папка.

ALT+5

Бутон Инструменти: показва менюто Инструменти.

ALT+L

Извеждане на контекстно меню за избран елемент – например папка или файл.

SHIFT+F10

Преместване между опции или области в диалоговия прозорец.

TAB

Отваряне на списъка Търси в.

F4 or ALT+I

Обновяване на списъка на файловете.

F5

Най-горе на страницата

Създаване, отваряне, затваряне или записване на публикация

Създаване, отваряне, затваряне на публикация

За да направите това

Натиснете

Отваряне на нов екземпляр на Publisher.

CTRL+N

Показване на диалоговия прозорец Отваряне на публикация.

CTRL+O

Затваряне на текуща публикация.

CTRL+F4 или CTRL+W

Показване на диалоговия прозорец Запиши като.

CTRL+S

Най-горе на страницата

Редактиране или форматиране на текст или обекти

Редактиране или форматиране на текст

Повечето клавишни комбинации не работят, ако преглеждате публикацията във "Визуализация на уеб страница".

За да направите това

Натиснете

Показване на прозореца Търсене и заместване с избрана опция Търси под Търсене или заместване. Тези клавишни комбинации могат да не работят, ако вече е отворен друг прозорец на задачи. Тази клавишна комбинация не работи във "Визуализация на уеб страница".

F3 или CTRL+F или SHIFT+F4

Показване на прозореца на задачите Търсене и заместване с избрана опция Замести под Търсене или заместване. Тези клавишни комбинации могат да не работят, ако вече е отворен друг прозорец на задачи.

CTRL+H

Проверка на правописа.

F7

Показване на прозореца на задачите Изследване за намиране на синоними.

SHIFT+F7

Показване на прозореца на задачите Изследване за изпълнение на заявка

Задръжте натиснат клавиша ALT и щракнете върху дума

Избор на целия текст. Ако курсорът е в текстово поле, тази клавишна комбинация избира целия текст в текущия текстов блок. Ако курсорът не е в текстово поле, тази клавишна комбинация избира всички обекти върху страница.

CTRL+A

Правене на текста получерен.

CTRL+B

Курсивиране на текст.

CTRL+I

Подчертаване на текст.

CTRL+U

Правене на текста с умалени главни букви или връщане на умалените главни букви на главни и малки.

CTRL+SHIFT+K

Избиране на полето Стил в лентата с инструменти Форматиране.

CTRL+SHIFT+S

Избиране на полето Шрифт в лентата с инструменти Форматиране.

CTRL+SHIFT+F

Избиране на полето Размер на шрифта в лентата с инструменти Форматиране.

CTRL+SHIFT+P

Копиране на форматирането.

CTRL+SHIFT+C

Поставяне на форматите.

CTRL+SHIFT+V

Включване или изключване на Специални знаци.

CTRL+SHIFT+Y

Връщане на форматирането на знаците към текущия стил на текста.

CTRL+ИНТЕРВАЛ

Прилагане или премахване на форматиране за долен индекс.

CTRL+=

Прилагане или премахване на форматиране за горен индекс.

CTRL+SHIFT+=

Увеличаване на пространството между буквите в дума (кърнинг).

CTRL+SHIFT+]

Намаляване на пространството между буквите в дума (кърнинг).

CTRL+SHIFT+[

Увеличаване на размера на шрифта с 1,0 пункт.

CTRL+]

Намаляване на размера на шрифта с 1,0 пункт.

CTRL+[

Увеличаване до следващия размер в полето Размер на шрифта.

Ctrl+(

Намаляване до следващия размер в полето Размер на шрифта.

Ctrl+)

Задаване на центрирано подравняване за абзац.

CTRL+E

Задаване на ляво подравняване за абзац.

CTRL+L

Задаване на дясно подравняване за абзац.

CTRL+R

Задаване на двустранно подравняване за абзац.

CTRL+J

Задаване на разпределено подравняване за абзац.

CTRL+SHIFT+D

Задаване на подравняване за вестници за абзац (само за източноазиатски езици).

CTRL+SHIFT+J

Показване на диалоговия прозорец Сричкопренасяне. Тази клавишна комбинация не работи за уеб страници.

CTRL+SHIFT+H

Вмъкване на текущия час.

ALT+SHIFT+T

Вмъкване на текущата дата.

ALT+SHIFT+D

Задаване на текущия номер на страница.

ALT+SHIFT+P

Вмъкване на твърд интервал нула с нулева ширина.

CTRL+SHIFT+0 (zero)

Задаване на текущия абзац с единична разредка.

CTRL+1

Задаване на текущия абзац с двойна разредка.

CTRL+2

Задаване на текущия абзац с разредка 1,5 реда.

CTRL+5

Копиране на формати на текст

За да направите това

Натиснете

Копиране на форматирането от текст.

CTRL+SHIFT+C

Прилагане на изкопираното форматиране към текст.

CTRL+SHIFT+V

Копиране, изрязване, поставяне или изтриване на текст или обекти

За да направите това

Натиснете

Копиране на избрания текст или обект.

CTRL+C или CTRL+INSERT

Изрязване на избрания текст или обект.

CTRL+X или SHIFT+DELETE

Поставяне на текст или обект.

CTRL+V или SHIFT+INSERT

Изтриване на избрания обект.

DELETE или CTRL+SHIFT+X

Отменяне или повтаряне на действие

За да направите това

Натиснете

Отмяна на последното действие.

CTRL+Z или ALT+НАЗАД

Връщане на последното действие.

CTRL+Y или F4

Побутване на обект

За да направите това

Натиснете

Побутване на избран обект нагоре, надолу, наляво или надясно.

Клавиши със стрелки

Ако избраният обект има курсор в текста си, побутване на избрания обект нагоре, надолу, наляво или надясно.

ALT+клавиши със стрелки

Поставяне на обектите в слоеве

За да направите това

Натиснете

Преместване на обекта отпред.

ALT+F6

Изпращане на обекта назад.

ALT+SHIFT+F6

Прилепване на обекти

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на Прилепване към водачи.

CTRL+SHIFT+W

Включване или изключване на Прилепване към водачи

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+M

Включване или изключване на Прилепване към водачи

F10, SHIFT+R, SHIFT+S, SHIFT+O

Избиране или групиране на обекти

За да направите това

Натиснете

Избор на всички обекти в страницата – ако курсорът ви не е в текст в текстово поле или автофигура. Ако курсорът ви е в текстово поле и натиснете тези клавишни комбинации, това избира целия текст в текстовия блок – дори ако текстовият блок продължава в допълнителни текстови полета.

CTRL+A

Групиране на избрани обекти или разгрупиране на групирани обекти.

CTRL+SHIFT+G

Изчиства избора от текст – ако е избран текст – но обектът, който съдържа текста, остава избран.

ESC

Изчиства избора от обект – ако е избран обект.

ESC

Избира обекта в групата – ако този обект съдържа текст, който е вече избран.

ESC

Правене на обект прозрачен

За да направите това

Натиснете

Превключване между правенето на един обект прозрачен или непрозрачен (с бяло запълване).

CTRL+T

Вмъкване на обект

За да използвате тази клавишна комбинация, трябва първо да изберете лентата с инструменти за обекти или менюто Вмъкване.

За да използвате тази клавишна комбинация от лентата с инструменти за обекти, първо натиснете клавиша ALT, за да изберете лентата с менюта, а после натиснете CTRL+TAB, докато се избере лентата с инструменти на обекти. След това натиснете клавиша TAB или SHIFT+TAB, за да изберете бутона за типа обект, който искате да вмъкнете в публикацията си.

За да използвате тази клавишна комбинация от менюто Вмъкване, първо натиснете ALT+I, а после използвайте клавиша "СТРЕЛКА НАДОЛУ", за да изберете елемента в менюто за типа обект, който искате да вмъкнете.

За да направите това

Натиснете

Вмъкване на текстово поле, линия, съединител, кръг или квадрат, избран в менюто Лента с инструменти за обекти или Вмъкване. Като алтернатива, отворете меню или диалогов прозорец, който предоставя повече опции за вмъкване на друг тип обект.

CTRL+ENTER

Най-горе на страницата

Работа със страници

Избиране или вмъкване на страници

Ако публикацията ви е в изглед на две страници разтворени, то тези команди се прилагат към избраните две страници разтворени. Ако публикацията ви не е в изглед на две страници разтворени, тези команди се прилагат към избраната страница.

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Преход към страница.

F5 или CTRL+G

Вмъкване на страница или на разтворени две страници. Ако създавате бюлетин, се отваря диалоговия прозорец Вмъкване Типа на публикация Страници. Ако създавате поздравителна картичка или програма, се показва съобщение, питащо ви дали искате много страници да се вмъкнат автоматично.

CTRL+SHIFT+N

Вмъкване на дублирана страница след избраната страница.

CTRL+SHIFT+U

Преминаване между страници

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Преход към страница.

F5 или CTRL+G

Преминаване към следваща страница.

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване към предишна страница.

CTRL+PAGE UP

Превключване между текущата страница и страницата образец.

CTRL+M

Използване на страница образец

За да направите това

Натиснете

Превключване между текущата страница и страницата образец.

CTRL+M

Показване или скриване на граници или водачи

За да направите това

Натиснете

Включване или изключване на Граници и водачи.

CTRL+SHIFT+O

Включване или изключване на Хоризонтални базови линии. Тази клавишна комбинация не е налична за уеб изглед.

CTRL+F7

Включване или изключване на Вертикални базови линии (само за източноазиатски езици). Тази клавишна комбинация не е налична за уеб изглед.

CTRL+SHIFT+F7

Мащабиране

За да направите това

Натиснете

Превключване между текущия изглед и действителния размер.

F9

Уголемяване до изглед на цяла страница

CTRL+SHIFT+L

Най-горе на страницата

Отпечатване на публикация

Използване на визуализация на печата

Тези клавишни комбинации са налични, когато сте във визуализация на печата (меню Файл, команда Визуализация на печата).

За да направите това

Натиснете

Превключване между текущия изглед и действителния размер.

F9

Превъртане нагоре или надолу.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане наляво или надясно.

СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане нагоре на големи стъпки.

СТРЕЛКА НАГОРЕ или CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Превъртане надолу на големи стъпки.

PAGE DOWN или CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане наляво на големи стъпки.

CTRL+СТРЕЛКА НАЛЯВО

Превъртане надясно на големи стъпки.

CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО

Превъртане до горния ляв ъгъл на страницата.

HOME

Превъртане до долния десен ъгъл на страницата.

END

Показване на диалоговия прозорец Преход към страница.

F5 или CTRL+G

Преминаване към предишна страница.

CTRL+PAGE UP

Преминаване към следваща страница.

CTRL+PAGE DOWN

Преминаване към следващия прозорец, ако на работния си плот имате отворени много публикации.

CTRL+F6

Изход от "Визуализация на печата" и показване на диалоговия прозорец Печат.

CTRL+P

Изход от "Визуализация на печата".

ESC

Отпечатване на публикация

За да направите това

Натиснете

Отворете диалоговия прозорец Печат.

CTRL+P

Най-горе на страницата

Работа с уеб страници и имейл

Вмъкване на хипервръзки и визуализация на уеб страници

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка. Показалецът ви трябва да бъде в текстово поле.

CTRL+K

Визуализиране на уеб страницата ви в екземпляр на браузъра ви.

CTRL+SHIFT+B

Изпращане на имейл

След като изберете Изпрати като съобщение (меню Файл, команда Изпрати имейл), можете да използвате следните клавишни комбинации.

Важно : Microsoft Office Outlook трябва да бъде отворен преди да изпращате имейл съобщения. Ако Outlook не е отворен, съобщението ще бъде съхранено в папката ви Изходящи.

За да направите това

Натиснете

Изпращане на текущата страница или публикация.

ALT+P

Отваряне на адресната книга, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

CTRL+SHIFT+B

Отваряне на "Проверка на проект", когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

ALT+K

Отметки в имената в редовете До, Як и Ск вместо адресната книга, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

CTRL+K

Отваряне на адресната книга с избрано поле До, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

ALT+.(точка)

Отваряне на адресната книга с избрано поле Як, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

ALT+C

Отваряне на адресната книга с избрано поле Ск, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението и полето Ск е видимо.

За да се покаже полето Ск, когато е избрана лентата с инструменти Поща, натиснете SHIFT+P, натиснете клавиша стрелка надолу, за да изберете Ск, а след това натиснете ENTER.

ALT+B

Преход към полето "Тема".

ALT+J

Отваряне на диалоговия прозорец на Microsoft Office Outlook Опции за съобщения.

ALT+P

Отваряне на диалоговия прозорец По избор, за да създадете флаг за имейл съобщение, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

CTRL+SHIFT+G

Преместване на курсора до следващото поле на имейл съобщението, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

TAB

Преместване на курсора до предишното поле на заглавката на имейл съобщението.

SHIFT+TAB

Превключване между точката на вмъкване в заглавката на имейл съобщението и бутона Изпрати в лентата с инструменти "Поща".

CTRL+TAB

След като изберете Изпрати като съобщение (меню Файл, команда Изпрати имейл), можете да използвате следните клавишни комбинации.

След като изберете Изпращане на публикация като прикачен файл (меню Файл, команда Изпрати имейл), можете да използвате следните клавишни комбинации.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на адресната книга, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

CTRL+SHIFT+B

Отваряне на адресната книга с избрано поле До, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

ALT+.(точка)

Отваряне на адресната книга с избрано поле Як, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

ALT+C

Отваряне на адресната книга с избрано поле Ск, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението и полето Ск е видимо. Тази клавишна комбинация работи само ако има име в Поле "Ск".

За да се покаже полето Ск, когато е избрана лентата с инструменти Поща, натиснете SHIFT+P, натиснете клавиша СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да изберете Ск, а след това натиснете ENTER.

ALT+B

Преход към полето "Относно".

ALT+J

Отваряне на диалоговия прозорец По избор, за да създадете флаг за имейл съобщение, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

CTRL+SHIFT+G

Преместване на курсора до следващото поле на имейл съобщението, когато курсорът е в заглавката на имейл съобщението.

TAB

Преместване на курсора до предишното поле на заглавката на имейл съобщението.

SHIFT+TAB

След като изберете Изпрати като съобщение (меню Файл, команда Изпрати имейл), можете да използвате следните клавишни комбинации.

Най-горе на страницата

Автоматизиране на задачи

Работа с макроси

За да направите това

Натиснете

Показване на диалоговия прозорец Макрос.

ALT+F8

Работа с Visual Basic

За да направите това

Натиснете

Показване на редактора на Visual Basic.

ALT+F11

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×