Клавишни комбинации в Business Contact Manager

Клавишната комбинация е всяка комбинация от натискане на клавиши, която може да се използва за изпълнение на задача, която иначе би изисквала мишка или друго посочващо устройство.

Следващият списък показва клавишните комбинации за Business Contact Manager за Outlook.

Забележки : 

  • Част от съдържанието на тази тема може да е неприложимо за някои езици.

  • За да отпечатате тази тема, когато показвате съдържанието на "Помощ" на компютъра си, натиснете клавиша TAB, за да изберете Покажи всички най-горе в темата, натиснете ENTER и след това натиснете CTRL+P.

Използване на менюто на Business Contact Manager

ALT+O

Отваряне на менюто Business Contact Manager.

ALT+O+U

Отваряне на папката на акаунт; сметка; бизнес партньор.

ALT+O+B

Отваряне на папката на бизнес контакт.

ALT+O+O

Отваряне на папката на възможност.

ALT+O+P

Отваряне на папката на бизнес проект.

ALT+O+T

Отваряне на папката на проектни задача.

ALT+O+C

Отваряне на папката на маркетингова кампания.

ALT+O+H

Отваряне на Папка за хронология на комуникация.

ALT+O+R

Отваряне на менюто Отчети. За да изберете и изпълните един отчет на бизнес партньор, натиснете ENTER+СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+R+A

Изпълняване на отчет за бизнес партньори. За да изберете и изпълните един от отчетите, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+R+C

Изпълняване на отчет за дейност. За да изберете и изпълните един от отчетите, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+R+B

Изпълняване на отчет на бизнес контакт. За да изберете и изпълните един от отчетите, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+R+L

Изпълняване на отчет за потенциален клиент. За да изберете и изпълните един от отчетите, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+R+O

Изпълняване на отчет за възможности. За да изберете и изпълните един от отчетите, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+R+P

Изпълняване на отчет за бизнес проекти. За да изберете и изпълните един от отчетите, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+R+M

Изпълняване на отчет за маркетингова кампания. За да изберете и изпълните един от отчетите, натиснете СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+R+S

Отваряне на записан отчет.

ALT+O+R+F

Open the Financial Reports dialog box to select the report group and type of report to open.

Забележка : This option is available only when your счетоводна система is integrated with Business Contact Manager за Outlook.

ALT+O+A

If you have not yet connected Business Contact Manager за Outlook to your accounting system, press ENTER to open the Set Up Connection to Accounting System wizard. If Business Contact Manager за Outlook is connected to your accounting system, and you want to disconnect your accounting system, press ENTER to open a Business Contact Manager confirmation message.

ALT+O+A+S

Open the Submit Billable Time dialog box to submit billable time to your accounting system.

Забележка : This option is available only when your accounting system is integrated with Business Contact Manager за Outlook .

ALT+O+E

Отваряне на диалоговия прозорец Управление на автоматичното свързване на имейли, за да промените настройките за свързване на имейл съобщения.

ALT+E, след това E+ENTER

Отваряне на бутона Автоматично свързване към имейл.

ALT+O+D

Отваряне на менюто Инструменти за бази данни.

За да отворите съветника за споделяне на бази данни, натиснете ENTER.

ALT+O+D+D

Отваряне на съветника за споделяне на бази данни.

ALT+O+D+M

Отваряне на съветника за управление на бази данни.

ALT+O+D+C

Отваряне на съветника за създаване или избор на бази данни за Business Contact Manager.

ALT+O+D+T

Отваряне на съветника за импортиране и експортиране на бизнес данни.

ALT+O+F

Избор на опции за работа офлайн. За да изберете една от опциите, натиснете TAB+СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

Забележка : Опциите за работа офлайн са достъпни, ако работите със споделена база данни.

ALT+O+F+W

Използване на копие офлайн на база данни за Business Contact Manager на преносимия си компютър.

ALT+O+F+O

Разрешаване или забрана на офлайн база данни.

ALT+O+F+S

Отваряне на диалоговия прозорец Офлайн настройки.

ALT+O+F+D

Прекратяване на използването на копието на базата данни офлайн.

ALT+O+Z

Персонализиране на формуляр с дефинирано от потребителя поле или с помощта на редактиране на списъците със стойности на полетата. За да отворите една от опциите на Управление на дефинирани от потребителя полета, натиснете ENTER+СТРЕЛКА НАДОЛУ+ENTER.

ALT+O+Z+M+A

Отваряне на диалоговия прозорец Бизнес партньор – Управление на дефинирани от потребителя полета.

ALT+O+Z+M+B

Отваряне на диалоговия прозорец Бизнес контакт – Управление на дефинирани от потребителя полета.

ALT+O+Z+M+O

Отваряне на диалоговия прозорец Възможност – Управление на дефинирани от потребителя полета.

ALT+O+Z+M+P

Отваряне на диалоговия прозорец Бизнес проект – Управление на дефинирани от потребителя полета.

ALT+O+Z+L

Отваряне на диалоговия прозорец Редактиране на списъци, за да редактирате един списък със стойности на полета.

ALT+O+I

Отваряне на диалоговия прозорец Списък с продукти и услуги, за да промените вашите продукти и услуги.

Създаване на нов бизнес партньор, бизнес контакт, възможност, бизнес проект, задача от проект, или маркетингова кампания.

ALT+O+U, след това ALT+N+ENTER

Отваряне на папката "Бизнес партньори" и създайте нов запис за бизнес партньор.

ALT+O+B, след това ALT+N+ENTER

Отваряне на папката "Бизнес контакти" и създайте нов запис за бизнес контакт.

ALT+O+O, след това ALT+N+ENTER

Отваряне на папката "Възможности" и създаване на нов запис на възможност.

ALT+O+P, след това ALT+N+ENTER

Отваряне на папката "Бизнес проекти" и създаване на нов запис за бизнес проект.

ALT+O+T, след това ALT+N+ENTER

Отваряне на папката "Задачи от проект" и създаване на нов запис за задача от проект.

ALT+O+C, след това ALT+N+ENTER

Отваряне на папката "Маркетингови кампании" и създаване на нов запис за маркетингова кампания.

Използване на менюто "Помощ"

ALT+H

Отваряне на менюто Помощ.

ALT+H+S

Проверка на актуализациите на защитата с помощта на Microsoft Baseline Security Analyzer.

ALT+H+H или F1

Отваряне на помощта за Microsoft Office Outlook.

ALT+H+B+ENTER

Отваряне на помощта за Business Contact Manager за Outlook.

ALT+H+B+L

Научаване на нещо повече за Business Contact Manager за Outlook.

ALT+H+B+M

Научете се да използвате Business Contact Manager за Outlook с мобилни устройства.

ALT+H+U

Прочетете нещо повече за Business Contact Manager за Outlook.

Навигирайте през лентата, която е част от потребителския интерфейс на Microsoft Office Fluent.

ALT+КЛАВИШИ СЪС СТРЕЛКИ

Използвайте клавишите със стрелки за навигация между елементите в лента и след това натиснете ENTER, за да изберете един елемент. Например в едно имейл съобщение, за да го свържете към един или повече запис в Business Contact Manager за Outlook, натиснете ALT+СТРЕЛКА НАДОЛУ+СТРЕЛКА НАДЯСНО, за да изберете Връзка към запис, и след това натиснете ENTER.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×