Как да коригирате #REF! грешка

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

#REF! грешка показва, когато една формула препраща към клетка, която не е валиден. Това се случва най-често, когато клетки, които са адресирани от формулите се изтриват или поставили над.

Пример – #REF! грешка, причинени от изтриване на колона

Следващият пример използва формулата =SUM(B2,C2,D2) в колона E.

Формула, която използва явни клетка препраща към като =SUM(B2,C2,D2) може да предизвика #REF! грешка, ако дадена колона се изтрива.

Ако ви се налага да изтриете колона B, C или D това ще предизвика #REF! грешка. В този случай ще изтриете колона C (2007 продажби), а формулата сега показва =SUM(B2,#REF!,C2). Когато използвате явни препратки към клетки по следния начин (където можете да препращате към всяка клетка поотделно, разделени със запетая) и изтриете посочената ред или колона, Excel не може да разрешите проблема, така че тя връща #REF! грешка. Това е основната причина защо чрез явни препратки към клетки във функции не се препоръчва.

Пример за #REF! грешка, причинени от изтриване на колона.

Решение

  • Ако случайно изтриете редове или колони, можете веднага да щракнете върху бутона "Отмени" в лентата с инструменти за бърз достъп (или натиснете CTRL + Z) да ги възстановите.

  • Регулиране на формулата, така че да използва препратка към диапазон вместо отделни клетки, като =SUM(B2:D2). Сега може да изтриете всяка колона в диапазона за сума и Excel автоматично ще регулира формулата. Можете също да използвате =SUM(B2:B5) за сума на редовете.

Пример – VLOOKUP с препратки към неправилни диапазони

В следващия пример =VLOOKUP(A8,A2:D5,5,FALSE) ще върне #REF! грешка, защото това е търсене стойност за връщане от колона 5, но препратка към диапазона е A:D, която е само 4 колони.

Пример на формула VLOOKUP с неправилен диапазон.  Формулата е = VLOOKU(A8,A2:D5,5,FALSE).  Има няма петата колона в диапазона на VLOOKUP, така че 5 кара #REF! грешка.

Решение

Настроите диапазона става по-голямо или да намалите търсената стойност колоната да съответства на препратка към диапазон. =VLOOKUP(A8,a2:E5,5,FALSE) ще бъде валидна препратка към диапазон, както бихте = VLOOKUP(A8,A2:D5,4,FALSE).

Пример – индекс с неправилен ред или колона за справка

В този пример формулата =INDEX(B2:E5,5,5) връща #REF!. грешка, защото индекс диапазон е 4 реда с 4 колони, но формулата да се иска да се върне това, което е в колоната за 5-ти ред и 5..

Пример на формула за ИНДЕКСА с невалиден диапазон препратка.  Формулата е = INDEX(B2:E5,5,5), но диапазонът е само 4 реда с 4 колони.

Решение

Настройте ред или колона препратките, така че те са вътре в диапазона ИНДЕКСА за търсене. =Index(B2:E5,4,4) ще върне валиден резултат.

Пример – препратка към затворена работна книга с INDIRECT

В следващия пример INDIRECT функция се опитва да се препраща работна книга, която е затворен, което води до #REF! грешка.

Пример за #REF! грешка, причинени от косвени препратки затворена работна книга.

Решение

Отворете работната книга, посочената

OLE/DDE проблеми

Ако сте използвали връзка за свързване и вграждане на обекти (OLE), който се връща #REF! грешка и след това Старт на програмата, която се обажда връзката.

Бележка: OLE е технология, която можете да използвате за споделяне на информация между програми.

Ако сте използвали тема за динамичен обмен на данни (DDE), който се връща #REF! грешка, уверете се, че сте препратка към правилната тема.

Бележка: DDE е установена протокол за обмен на данни между Microsoft Windows базираните програми.

Проблеми с макроси

Ако макрос въвежда функция в работния лист, който препраща към клетка над функцията, а клетката, съдържаща функцията е в ред 1, функцията ще върне #REF! тъй като има няма клетки над ред 1. Проверете функцията, за да видите, ако един аргумент, който препраща към клетка или диапазон от клетки, който не е валиден. Това може да изисква редактиране на макрос във Visual Basic Editor (VBE) да отчита това положение.

Имате ли въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения за това как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, моля, Прегледайте темите по Excel потребител глас

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Използвайте проверката за грешки за откриване на грешки във формули

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×