Как да коригирате грешка #DIV/0! грешка

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Excel показва грешка #DIV/0!, когато число се раздели на нула (0). Това се случва, когато въведете проста формула, като напр. =5/0, или когато формула сочи към клетка, в която има 0 или която е празна, както е показано на тази фигура.

Примери на формули, което води до грешка #DIV/0! грешки.

За да коригирате грешката, направете едно от следните неща:

  • Убедете се, че делителят във функцията или формулата не е нула (0) или празна клетка.

  • Сменете препратката към клетка във формулата в друга клетка, която няма нула (0) или празна стойност.

  • Въведете #N/A в клетката, която е посочена като делител във формулата, което ще промени резултата от формулата на #N/A, за да се покаже, че стойността на делителя не е налична.

Много пъти #DIV/0! грешка не може да се избегне, защото вашите формули са изчакване за въвеждане на данни от вас или някой друг. В този случай не искате съобщението за грешка за показване на всички, така че да има няколко грешка обработка методи, които можете да използвате за потискане на грешката, докато чакате за въвеждане на данни.

Знаменател за 0 или няма стойност се оценяват

Най-простият начин да подтиска стойността за грешка #DIV/0! грешка е да използвате функцията IF се оценява наличието на знаменателя. Ако е 0 или няма стойност, след това покажете 0 или няма стойност като резултат от формулата вместо #DIV/0! стойността за грешка, в противен случай ще се изчисли формулата.

Например ако формулата, която връща грешката е = A2/A3, използвайте =IF(A3,0,A2/A3) да се върне 0 или =IF(A3,A2/A3,"") да се върне празен низ. Можете да покажете персонализирано съобщение като това: = IF (A3, A2 и A3, "Необходими входни данни"). С функцията QUOTIENT от първия пример можете да използвате =IF(A3,QUOTIENT(A2,A3),0). Това показва на Excel IF (A3 съществува, след което връща резултата от формулата, в противен случай, Игнорирайте го).

Примери за отстраняване на грешка #DIV/0! грешки.

Използвайте IFERROR, за да потиска стойността за грешка #DIV/0! грешка

Можете също да скриете тази грешка чрез влагането си операция по деление вътре във функция IFERROR. Отново като използвате A2 и A3, можете да използвате =IFERROR(A2/A3,0). Това показва на Excel, ако формулата изчислява грешна, след това връщане 0, в противен случай връща резултата от формулата.

За версии на Excel стари от Excel 2007, можете да използвате IF(ISERROR()) метод: =IF(ISERROR(A2/A3),0,A2/A3) (вижте е функции).

Забележка: IFERROR и IF(ISERROR()) методи са шаблонни грешка манипулатори, че те ще да скриете всички грешки, не само #DIV/0!. Трябва да се уверите, вашата формула работи правилно преди прилагането на всички отстраняване на грешки, в противен случай не може да установите, че вашата формула не работи според очакванията ви.

Съвет : Ако в Excel е включена проверката за грешки, можете да щракнете върху Изображение на бутон до клетката, за която се показва грешката. Щракнете върху опцията Показване на стъпките на изчисление, ако е налична, и изберете решението, което ще свърши работа за вашите данни.

Имате ли въпрос за конкретна функция?

Публикация на въпрос във форума на Общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

IF функция

IFERROR функция

IS функции

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Използвайте проверката за грешки за откриване на грешки във формули

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×