Как да коригиране на грешка #N/A

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Грешката #N/A обикновено означава, че формулата не може да намери това, което е бил помолен да търси.

Най-доброто решение

Най-често срещаната причина за грешката #N/A е с VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP или MATCH функции, ако формула не може да намери посочената стойност. Например вашата търсената стойност не съществува в данните източник.

Търсената стойност не съществува.  Формула в клетка E2 = VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,FALSE).  Стойност банани не може да се намери, така че формулата връща грешка #N/A.
Елементът не е намерен в източник на данни

В този случай няма никакви "банани", изброени в таблица за справки, така че VLOOKUP връща грешка #N/A.

Решение: Уверете се, че търсената стойност съществува в данните източник, или използвайте манипулатор на грешка, като например IFERROR във формулата. Например = IFERROR(FORMULA(),0), която се казва:

  • = IF(your formula evaluates to an error, then display 0, otherwise display the formula's result)

Можете да използвате "" за показване на нищо, или заместване на ваш собствен текст: = IFERROR (формула (), "Съобщение за грешка")

Ако не сте сигурни какво да направите в този момент или от какъв вид помощ имате нужда, можете да потърсите подобни въпроси във форума на общността на Excel или да публикувате свой.

Връзка към форума на общността на Excel

Забележка : Щракнете тук, ако имате нужда от помощ за грешка #N/A с конкретна функция, например VLOOKUP или INDEX и MATCH.

Ако искате да продължите напред, следващият контролен списък предоставя стъпките за отстраняване на неизправности, за да ви помогне да разберете какво може да се е объркало във вашите формули.

Търсената стойност и изходните данни са различни типове данни. Например се опитате да имат VLOOKUP пореден номер, но данните източник е записано като текст.

Типове на неправилни стойности.  Пример показва формула на VLOOKUP връща грешка #N/A, защото справка елемент е форматирано като число, но справочна таблица е форматирано като текст.
Грешка #N/A, причинени от различни типове данни

Решение: Уверете се, че типовете данни са еднакви. Можете да проверите форматите на клетките, като изберете клетка или диапазон от клетки, и след това щракнете с десния бутон и изберете Форматиране на клетки > число (или натиснете Ctrl + 1) и промяна на числовия формат, ако е необходимо.

Форматиране на клетки диалоговия прозорец показване на раздел "номер" и избрана опция "текст"

Съвет : Ако трябва да сила промяната на формата на цяла колона, първо приложете формата, който искате, и след това можете да използвате данни > текст в колони > Готово.

Можете да използвате функцията TRIM , за да премахнете всички начални или крайни интервали. Следващият пример използва TRIM вложени вътре в функцията VLOOKUP, за да премахнете водещите интервали от имена в a2: A7 и да върне името на отдел.

Използвате VLOOKUP с ПОДРЕДЕН във формула за масив, за да премахнете водещи/крайни интервали.  Формула в клетка E3 е {= VLOOKUP(D2,TRIM(A2:B7),2,FALSE)} и трябва да бъдат въведени с CTRL + SHIFT + ENTER.

{= VLOOKUP (D2, TRIM (A2:B7), 2, FALSE)}

Забележка : Това е формула за масив и трябва да бъдат въведени с Ctrl + Shift + Enter. Excel автоматично ще се пренася формулата в фигурните скоби {} вместо вас. Ако се опитате да ги въведете сами, Excel ще покаже формулата като текст.

По подразбиране функциите, които търсят информация в таблици трябва да бъдат сортирани във възходящ ред. Въпреки това функции за работен лист VLOOKUP и HLOOKUP съдържат диапазон_справка аргумент, който указва на функцията да търси точно съвпадение, дори ако таблицата не е сортирана. За да намерите точно съвпадение, задайте аргумента диапазон_справка FALSE. Обърнете внимание, че използването на TRUE, която указва как функцията да търси приблизително съвпадение, не могат да само доведе до съобщение за грешка #N/A, той също може да връща грешни резултати, както се вижда в следващия пример.

Пример за използване на VLOOKUP с TRUE диапазон_справка аргумент може да предизвика грешни резултати.
VLOOKUP е неуспешно поради използване на аргумента приблизително съвпадение в несортирана таблица

В този пример не само се "Банани" връща грешка #N/A, "Круши" връща грешна цена. Това се дължи на използване на аргумента истина, която разказва VLOOKUP да търси приблизително съвпадение вместо точно съвпадение. Няма затваряне съвпадение на "Банани" и "Круши" идва преди "Праскови" по азбучен ред. В този случай използвате VLOOKUP с аргументът FALSE ще върне правилната цена за "Круши", но "Банани" все още ще даде като резултат в грешка #N/A, тъй като няма никакви съответните "банани" в списъка търсене.

Ако използвате функцията MATCH, опитайте да промените стойността на аргумента съвпадение_тип, за да зададете реда на сортиране на таблицата . За да намерите точно съвпадение, задайте съвпадение_тип до 0 (нула).

За да коригирате, се уверете, че диапазонът, към който препраща формулата за масив, има същия брой редове или колони като диапазона от клетки, в който е въведена формулата за масив, или въведете формулата за масив в по-малко или повече клетки, така че да отговарят на препратката към диапазон във формулата.

В този пример клетка E2 има препратки грешни диапазони:

Масив плаваща колонна диаграма с препратки към грешни диапазони, което води до грешка #N/A.  Формула в клетка E2 е {= SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B5))} и трябва да бъдат въведени с CTRL + SHIFT + ENTER.

{= SUM (IF (A2: A11 = D2, B2: B5))}

За да формулата да се изчисляват правилно, тя трябва да се променят, така че и двата диапазони отразяват редове 2 – 11.

{= SUM (IF (A2: A11 = D2, B2:B11))}

Забележка : Това е формула за масив и трябва да бъдат въведени с Ctrl + Shift + Enter. Excel автоматично ще се пренася формулата в фигурните скоби {} вместо вас. Ако се опитате да ги въведете сами, Excel ще покаже формулата като текст.

Пример за #N/A въведени в клетки, който предотвратява формула със SUM правилно изчисляване.

В този случай май-декември имат стойности на #N/A, така че общата сума не може да изчисли и вместо това се връща грешка #N/A.

За да коригирате това, проверете Синтаксисът на функцията, която използвате и въведете всички задължителни аргументи във формулата, която връща грешката. Това може да изисква пристигат във Visual Basic редактора (VBE), за да проверите на функцията. Можете да отваряте VBE от раздела "разработчик", или с ALT + F11.

За да коригирате, се уверете, че работната книга, която съдържа дефинираната от потребителя функция, е отворена и че функцията работи правилно.

За да коригирате, се уверете, че аргументите в тази функция са правилни и се използват на правилното място.

За да коригирате това, натиснете Ctrl + Atl + F9, за да преизчислите листа

Можете да използвате съветника за функции да ви помогне, ако не сте сигурни правилното аргументи. Изберете клетката с формулата в въпрос и след това отидете на раздела формула в лентата и натиснете Вмъкване на функция.

Вмъкване на бутон за функция.

Excel автоматично ще се зареди съветника вместо вас:

Пример на формула съветника диалоговия прозорец.

Като щракнете върху всеки един аргумент, Excel ще ви даде съответната информация за всяка от тях.

#N/A може да бъде полезна! Това е обичайна практика да използвате #N/A, когато използвате данни като следващия пример за диаграми, като #N/A стойности няма да изчертаете в диаграма. Ето някои примери на диаграма изглежда с 0 срещу #N/A.

Пример за изобразяване на 0 стойности линейна диаграма.

В предишния пример ще видите, че 0 стойности са изобразяват и се показват като хоризонтална линия в долната част на диаграмата и след това се изстрелва да показва общата сума. В следващия пример ще видите 0 стойности, заместени с #N/A.

Пример на линейна диаграма не изобразяване на #N/A стойности.

За повече информация относно #NA грешка, които се показват в конкретна функция вижте темите по-долу:

Най-горе на страницата

Имате ли въпрос за конкретна функция?

Публикация на въпрос във форума на Общността на Excel

Помогнете ни да подобрим на Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Преобразуване на числа, съхранени като текст, в числа

VLOOKUP функция

HLOOKUP функция

Синтаксисът на функцията LOOKUP

MATCH функция

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Използвайте проверката за грешки за откриване на грешки във формули

Клавишни комбинации в Excel 2016 за Windows

Клавишни комбинации в Excel 2016 за Mac

Всички Excel функции (по азбучен ред)

Функции на всички Excel (по категории)

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×