Какво ново: Промени в обобщените таблици

Следните подобрения и нова функционалност правят обобщените таблици и обобщените таблици за OLAP по-лесни и по-бързи за използване в Microsoft Excel 2010.

В тази статия

Нова и подобрена функционалност в обобщените таблици

Нова и подобрена функционалност в обобщените таблици за OLAP

Нова и подобрена функционалност в обобщените таблици

Подобрени технически показатели

В Excel 2010 многопоточността помага за подобряване на общите технически показатели на обобщената таблица. Това означава, че получавате по-бързо резултатите, когато работите с големи количества данни, например когато сортирате и филтрирате данни на обобщена таблица.

Най-горе на страницата

Етикети на обобщена таблица

В Excel 2010 можете да запълвате надолу етикети в обобщена таблица, така че можете по-лесно да използвате обобщената таблица. Можете също да повтаряте етикети в обобщена таблица, за да показвате надписи на елементи на вложени полета във всички редове и колони. Можете да повтаряте етикети за отделни полета, но можете също да включите или изключите опцията за повтаряне на етикети за всички полета в обобщената таблица едновременно.

Функцията за повтаряне на етикети е полезна например, когато имате обобщена таблица, която има полета за стойности в колони и изключени общи суми и междинни суми за всички полета в редовете.

Най-горе на страницата

Именувани набори

В Excel 2010 можете да създавате многойерархични именувани набори. Именуваният набор е израз от езика за многомерни изрази (MDX), който връща набор от членове на измерение. Ако не сте запознати с езика MDX, можете да използвате диалогов прозорец за дефиниране на прости именувани набори. Ако сте запознати с MDX, можете да използвате MDX редактора за създаване на по-сложни именувани набори. Именуваните набори се поддържат както от обобщените таблици, така и от OLAP формулите. С именувани набори можете да създавате отчети с обобщени таблици за OLAP, които показват различни метрики за различни области на бизнеса ви.

Най-горе на страницата

Търсене на елементи

Excel 2010 предоставя търсене на елементи в обобщена таблица, за да позволи на потребителите да работят с полета и колони, които имат голям брой елементи. Като използват търсене на елемент, потребителите могат да намерят уместните елементи измежду хиляди или дори милиони редове в обобщената таблица. Можете да използвате търсене на елементи, за да потърсите елемент на PivotField или OLAP CubeField в единична колона с включено или изключено автофилтриране.

Най-горе на страницата

Сортиране

Excel 2010 предоставя многопоточно сортиране, за да позволи по-бързо сортиране на големи количества данни в обобщени таблици и таблици на Excel. Многопоточното сортиране може да бъде включено или изключено.

Най-горе на страницата

Филтриране

Филтрирането е подобрено, за да позволява анализ на големи количества данни. В Excel 2010 филтрирането по множество елементи е много по-бързо, а данните, които не са видими (като например скрити елементи в суми), се включват, когато прилагате филтри както в обобщени таблици за OLAP, така и в не-OLAP обобщени таблици. Можете да използвате същата подобрена функционалност за филтриране в Excel Services.

В Excel 2010 имате също опцията за използване на сегментатори, за да филтрирате данните. Сегментаторите предоставят бутони, върху които можете да щракнете, за да филтрирате данни на обобщена таблица. Освен че филтрират бързо, сегментаторите посочват също текущото състояние на филтриране, което улеснява разбирането на това какво точно е показано във филтрирания отчет с обобщена таблица.

Най-горе на страницата

Показване на стойности като функция

В Excel 2010 функцията Показвай стойностите като е лесна за намиране и използване, като е с подобрена функционалност както в обобщените таблици за OLAP, така и в не-OLAP обобщените таблици. Функцията Показвай стойностите като включва допълнителни изчисления, като например % от сумата на родителския ред, % от сумата на родителската колона, % от родителската сума, % подвижната обща стойност, Нареждане от най-малко към най-голямо и Нареждане от най-голямо към най-малко. По-лесно е да се зададе поле или елемент, на които да се базира изчислението. Както в не-OLAP обобщените таблици, сега можете да добавяте много пъти една и съща мярка към областта на стойностите в OLAP обобщени таблици, така че можете да показвате едновременно стойността и изчисление, което се базира на стойността.

Най-горе на страницата

Поддръжка на отменянето за големи обобщени таблици

Операциите за отменяне, които добавят множество елементи към стека за отменяне (като например операциите за обновяване), могат значително да влошат производителността в големи обобщени таблици. За да се увеличи производителността в големи обобщени таблици, командата "Отмени" бе реализирана да поддържа по-големи стекове за отменяне. Производителността намалява също, когато се прилагат Автопобиране и Стилове едновременно с актуализиране или обновяване на обобщена таблица. За да се отстраните този проблем в Excel 2010, можете да отмените Автопобиране и Стилове, като натиснете клавиша ESC. Изключването на тези опции може да повиши производителността, когато обновявате или актуализирате данни в голяма обобщена таблица.

Най-горе на страницата

Подобрения за обобщените диаграми

В Excel 2010 е по-лесно да се взаимодейства с отчети с обобщена диаграма. По-конкретно, по-лесно е да се филтрират данни направо в обобщена диаграма и да се реорганизира оформлението на обобщената диаграма посредством добавяне и премахване на полета. По подобен начин с единствено щракване можете да скриете всички бутони на полета в отчет с обобщена диаграма.

Най-горе на страницата

Нова и подобрена функционалност в обобщените таблици за OLAP

Поддръжка на обратното записване

Обратното записване е важна функция за работа с данни в кубове на "Услуги за анализ". Обратното записване често се използва в разнообразни сценарии, от планиране на високо ниво и формиране на бюджет до просто събиране на данни от множество потребители.

В Excel 2010 можете да променяте стойности в областта за стойности на обобщена таблица за OLAP и да ги имате записани обратно в куба на "Услуги за анализ" в OLAP сървъра. Можете да използвате функцията за обратно записване в хипотетичен режим и след това да върнете промените, когато вече не се нуждаете от тях, а можете и да запишете промените. Можете да използвате функцията за обратно записване с всякакъв OLAP доставчик, който поддържа инструкцията UPDATE CUBE.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×