Какво е тема?

В тази статия

Общ преглед на темите на Office

Какво мога да правя с цветовете на тема?

Какво мога да правя с шрифтове на тема?

Какво мога да правя с ефектите на тема?

Какво са бързите стилове?

Какво са стиловете за фон на PowerPoint?

Общ преглед на темите на Office

Използвайте тема, за да опростите процеса на на създаване на професионално проектирани презентации. Цветовете, шрифтовете и ефектите на тема работят не само в PowerPoint, а са налични и в Excel, Word и Outlook, така че вашите вашите презентации, документи, работни листове и имейли могат да имат съгласуван изглед.

пример на една и съща тема, използвана в няколко програми

Една и съща тема, използвана в PowerPoint, Excel и Word.

За да опитате други теми, поставете показалеца върху миниатюра в галерията с теми и вижте как се променя вашият документ.

Различни теми, приложени към една и съща графика SmartArt

Четири теми, приложени към една и съща графика SmartArt. По часовниковата стрелка от горния ляв ъгъл: "Метро", темата на Office по подразбиране, "Връх" и "Пътуване".

Съвет : За да изтеглите допълнителни теми от Microsoft Office.com, в галерията с теми щракнете върху връзката Още теми в Microsoft Office.com.

Прилагането на нова тема променя основни подробности на вашия документ. WordArt ефекти се прилагат към заглавия в PowerPoint. Таблиците, диаграмите, графиките SmartArt, фигурите и другите обект се актуализират, за да се съчетават помежду си. Освен това в PowerPoint дори оформленията и фоновете на вашите слайдове може да се променят коренно от тема в тема. Ако харесвате начина, по който изглежда една тема, когато я приложите към вашата презентация, можете да завършите преформатирането само с едно щракване. Ако искате да продължите да персонализирате вашата презентация, можете да промените цветовете на темата, шрифтовете на темата или ефектите на темата.

Можете да използвате вградени теми или да персонализирате тема в PowerPoint 2010.

Най-горе на страницата

Персонализиране на теми

Можете да създадете много други потребителски теми, като започнете от основните вградени теми. Персонализирането на цветовете, шрифтовете и ефектите на тема е до галерията с теми. Изберете тема, променете настройките й или дефинирайте ваши собствени настройки и след това запишете настройките като нова тема във вашата галерия.

За още повече нови цветове, шрифтове и ефекти направете едно от следните неща, за да изтеглите нови теми от Microsoft Office.com:

  • В раздела Проектиране, в групата Теми щракнете върху бутона Още Изображение на бутон и след това щракнете върху Още теми в Microsoft Office.com.

За информация за стъпките за променяне или персонализиране на цветовете или шрифтовете за темите вж. статията Персонализиране на тема в PowerPoint 2010.

Най-горе на страницата

Какво мога да правя с цветовете на тема?

Модифицирането на цветове на тема е най-съществената промяна, която можете да направите във вашата презентация, с изключение на смяната на темата. С едно щракване можете да промените тона на презентацията от неофициален на официален или обратно, като промените цветовете на темата.

Цветовете на тема имат 12 цветови сегмента. Първите четири хоризонтални цвята са за текст и фонове. Текст, който е създаден със светли цветове, винаги ще се чете лесно на фона на тъмни цветове, а текст, който е създаден с тъмни цветове, винаги ще се чете лесно на фона на светли цветове. Следващите шест са акцентиращи цветове, които винаги се виждат върху четирите потенциални фонови цвята. Последните два цвята, които не са показани на картината по-долу, са запазени за хипервръзка и проследена хипервръзка.

Цветове на тема

Цветовете на тема поддържат много добре и светлите, и тъмните фонове. В темата има приети правила за видимост, така че да можете да превключвате цветове по всяко време и цялото ваше съдържание да остане лесно за четене и да изглежда добре. PowerPoint 2007 използва едър текст, понякога в светъл цвят на тъмен фон.

Когато щракнете върху Цветове в групата Теми, цветовете, които виждате до името на темата, са цветовете за акцентиране и за хипервръзки за тази тема. Ако промените някой от тези цветове, за да създадете ваш собствен набор от цветове за тема, цветове, които са показани на бутона Цветове и до името на темата, ще бъдат актуализирани по съответен начин.

Цветове на тема

Цветовете за темите са показани във всяка галерия за цветове заедно с набор от оттенъци и сенки, които се базират на цветовете на тема. Чрез избора на цветове от този разгънат съгласуван набор можете да правите избор за форматиране на отделни части от съдържанието на темата. Когато цветовете на темата се променят, галерията с цветове се променя заедно с цялото съдържание на документа, използващ цветовете на тема.

Избор на цвят на тема

Галерията с цветове на тема показва целия набор от цветове от вградените теми. За да създадете ваши собствени потребителски цветове на тема, в групата Теми щракнете върху Цветове и след това щракнете върху Създаване на нови цветове на тема.

За информация за стъпките за персонализиране на цветовете или шрифтовете за темите вж. статията Персонализиране на тема в PowerPoint 2010.

Най-горе на страницата

Какво мога да правя с шрифтове на тема?

Професионалистите по създаване на документи знаят, че използването на един единствен шрифт за целия документ е винаги стилен и безопасен избор. Два шрифта са по-добър избор, когато се използват внимателно за контраст. Всяка тема на Office дефинира два шрифта  – един за заглавия и един за основен текст. Те може да бъдат еднакви (и да се използват навсякъде) или да са различни. PowerPoint използва тези шрифтове, за да създава автоматични текстови стилове. Освен това галериите за текст Бързи стилове и WordArt използват същите тези шрифтове на тема.

Промяната на шрифтовете за темите актуализира всички заглавия и водещи символи в текста на вашата презентация. В предишните издания на PowerPoint този вид глобални промени трябваше да се правят вобразец за слайд.

Когато щракнете върху Шрифтове в групата Теми, под името на темата се показват имената на шрифта за заглавия и на шрифта за основен текст, които се използват в темата.

Избор на шрифт на тема

Освен това диалоговият прозорец Създаване на нови шрифтове за тема се актуализира, за да показва използваните за темата текущи шрифтове.

Диалогов прозорец ''Създаване на нови шрифтове за тема''

За информация за стъпките за персонализиране на шрифтовете за теми вж. статията Персонализиране на тема в PowerPoint 2010.

Най-горе на страницата

Какво мога да правя с ефектите на тема?

ефекти на тема задават как да са прилагат ефекти към вашите диаграми, SmartArt графики, фигури, картини, таблици, WordArt и текст. С помощта на галерията с ефекти за теми можете да замествате различни набори от ефекти, за да променяте бързо изгледите на тези обект. Въпреки че не можете да създавате свои набори от ефекти за теми, можете да изберете този ефект, който искате да използвате във вашата тема.

Във всяка тема има матрица на ефектите, която се използва за генериране на ефекта за темата. Матрицата на ефектите има три стилови нива за линия, запълване и специален ефекти, например сянка и тримерни (3-D) ефекти. Професионалните дизайнери често наричат тези стилови нива "щрих", "тон" и "дълбочина". Чрез комбинирането на трите нива на форматирането – линии, запълване и ефекти – можете да генерирате изображения, които съответстват на едни и същи ефекти за теми.

Това е матрицата на ефектите за темата Office (темата по подразбиране).

Матрица на ефектите за темата ''Office''

Всяка тема има различна матрица на ефектите за различен изглед. Например една тема може да има металически нюанси, а друга да изглежда като заскрежено стъкло.

За информация за стъпките за персонализиране на ефектите за теми вж. статията Персонализиране на тема в PowerPoint 2010.

Най-горе на страницата

Какво са бързите стилове?

Въпреки че темите променят изцяло използваните цветове, шрифтове и ефекти , Бързи стилове, (или стиловете), променят начина, по който различните цветове, шрифтове и ефекти се комбинират, и кой цвят, шрифт и ефект доминира. Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе върху вашата таблица, графика SmartArt, диаграма или фигура.

Описанието на проекта (цветове на тема, шрифтове на тема и ефекти на тема) за темите предоставя галерии с бързи стилове, които винаги съответстват на темата на вашия документ. И темите, и бързите стилове се създават от дизайнери, така че всички ваши документи изглеждат създадени професионално. Когато избирате от различните галерии с бързи стилове, вашето съдържание ще бъде добре съгласувано с цялата тема на документа.

Галерия с бързи стилове за фигури

Галерията с бързи стилове за фигури

В PowerPoint цветовете на тема, шрифтове за теми и ефектите за теми са подобни на списък със елементи за форматиране, а всеки бърз стил е подобен на рецепта.

Най-горе на страницата

Какво са стиловете за фон на PowerPoint?

Стиловете за фон са уникални за PowerPoint и използват новия модел на цветове на тема, който дефинира два тъмни цвята и два светли цвята, използвани за текст и фонове. Светлите цветове винаги се виждат върху тъмните цветове и обратно, например когато текст с тъмен цвят се използва на светъл фон. Има шест акцентиращи цвята, които изглеждат добре върху четирите възможни фонови цвята.

Налични цветове на стилове за фон

Пример за цветове в стилове за фон

Освен това във всяка тема има три дефиниции за запълване на фон: леко, умерено и интензивно. Чрез комбиниране на 4-те цвята на фона с 3-те фона на теми, ще получите 12 възможни стила за фон.

Във вградените теми горният ред на галерията от стилове за фон е винаги плътно запълнен. За да получите достъп до галерията от стилове за фон, в раздела Проектиране, в групата Фон щракнете върху Стилове за фон.

Галерия от стилове за фон

Пример на галерия от стилове за фон

Ако приложите стилове за фон от втория ред на галерията, показана в горната илюстрация, ще получите четирите варианта, показани на следващата илюстрация.

Варианти на галерия от фонове

Четири варианта на стилове за фон

Забележете как тъмният и светлият текст и цветовете на фона се превключват автоматично на базата на фона, който изберете. Много проектори за слайдшоу показват тъмен фон и светъл текст по-добре от светъл фон и тъмен текст. Можете да използвате стиловете за фон като бърз начин за преобразуване на вашата презентация за по-добра прожекция.

За информация за стъпките за добавяне на фон към вашия слайд вж. статията Прилагане на фоново изображение, цвят или воден знак към вашите слайдове.

Съвет : За да приложите стил за фон или тема само към някои слайдове от вашата презентация, щракнете с десния бутон върху стила за фон или темата и след това щракнете върху Приложи към избраните слайдове в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Връзки към още информация за теми на PowerPoint

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×