Какво е новото в SharePoint Designer 2010

С SharePoint Designer 2010 можете да изграждате завършени, богати, повторно използваеми, концентрирани върху процесите приложения на платформата SharePoint, които интегрират външни данни. SharePoint Designer 2010 прави възможно изграждането на съставни приложения чрез конфигуриране или проектиране на компоненти, като например източници на данни, списъци, типове на съдържанието, изгледи, формуляри, работни потоци и външни типове съдържание – всичко това без писане на никакъв код. Освен това SharePoint Designer 2010 вече предоставя инструменти за всички важни компоненти в решение на SharePoint: “Не е нужно да напускате SharePoint Designer, за да изградите вашето решение.”

В тази статия

Преработен потребителски интерфейс

Разделът Файл

Страница с резюме на сайта

Навигационен екран

Страници на галерията

Страници с резюме

Редактори за списъци и типове съдържание

Навигационна лента

Лентата

Мащабиране до съдържанието

Изгледът "Всички файлове"

Работни потоци

Повторно използваеми работни потоци

Експортиране на работни потоци

Колони за свързване

Свързване на работни потоци с типове съдържание

Работни потоци за сайта

Редактиране на работни потоци, включени с SharePoint Server

Проектиране на процес за одобрение по избор

Стъпки на представянето

Интегриране на Visio

Визуализации на работен поток

Формуляри на InfoPath

Подстъпки и нови действия за работен поток

Изгледи и формуляри

Уеб част "XSLT списъчен изглед"

Споделените XSLT шаблони означават по-чист код и по-добра производителност

Лесна отмяна на персонализациите чрез връщане към предишния XSLT код

Създаване на изгледи на данните от лентата

Прилагане на условно форматиране от лентата

Споделяне на стилове на изглед и прилагането им от лентата

Изгледите на данни поддържат AJAX

Изгледи на свързан елемент

Действия по избор

Формуляри на InfoPath

Външни типове съдържание и услуги за бизнес свързване

Външни типове съдържание

Създаване на външни типове данни в SharePoint Designer 2010

Външни списъци

Външни списъци в SharePoint Workspace

Външни списъци в Outlook

Колони на бизнес данните, работен поток и Word

Управление на това къде и как хората могат да използват SharePoint Designer 2010

Управление на страници за уеб приложение и колекция от сайтове

Персонализирането на страници изисква по-големи разрешения по подразбиране

Нова практика при редактиране на страници: режим по подразбиране в сравнение с разширения режим

Страници на сайта

Лесно връщане на страниците на сайта към предишна версия

По-лесни надстройки при придвижване напред

Преработен потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс на SharePoint Designer 2010 бе напълно преработен, за да "постави SharePoint в SharePoint Designer”. Сега всички важни компоненти в сайт или решение – списъци и типове на съдържанието, изгледи и формуляри, работни потоци, източници на данни и външни типове съдържание, оформления на страници и страници образец – са лесни за намиране. Лесно е да се види и как компонентите са свързани помежду си – например, когато преглеждате страницата с резюме за списък, можете лесно да видите всичките изгледи, формуляри, работни потоци, типове съдържание и действия по избор за този списък.

Разделът Файл

Когато стартирате SharePoint Designer 2010, новият раздел Файл улеснява започването на работа. Тук можете да отворите съществуващи сайтове или да създавате нови сайтове. Можете също да отворите страници или сайтове, с които сте работили наскоро, и да да добавяте нови компоненти, като например списъци и работни потоци, към текущия сайт.

Страница с резюме на сайта

Всеки сайт има страница с резюме, където можете да променяте настройки или да управлявате различни аспекти на сайта. Например, сега можете да управлявате разрешенията непосредствено от SharePoint Designer 2010. И като всяка страница с резюме, страницата с резюме на сайта показва свързани компоненти – например тук можете лесно да преглеждате и обхождате всички подсайтове в текущия сайт.

Навигационен екран

Навигационният екран улеснява намирането и обхождането на всички важни компоненти, които използвате, за да изградите решение. Независимо дали моделирате данните си и трябва да работите със списъци и типове съдържание или да проектирате работни потоци, за да добавите логика, която "слепва" решението ви в едно цяло, можете да намерите нужните ви компоненти в навигационния екран.

Страници на галерията

Страниците на галерията улесняват намирането и редактирането на всички важни компоненти на решението ви. Щракването върху кой да е компонент в навигационния екран ще ви покаже галерия на всички такива компоненти в текущия сайт – можете например лесно да видите всички работни потоци или списъци в сайта. В дадена страница на галерията просто щракнете върху някой компонент, за да го редактирате.

Страници с резюме

Една страница с резюме ви дава цялостен изглед или портал към всички части, които изграждат даден компонент. Например страницата с резюме за тип на съдържанието ви показва формулярите и работните потоци за този тип на съдържанието. Страницата с резюме за списък ви показва изгледите, формулярите, типа на съдържанието, действията по избор и работните потоци за този списък. От страница с резюме можете да редактирате настройките за съответния компонент – например името или разрешенията – или пък можете да редактирате самия компонент.

Редактори за списъци и типове съдържание

С помощта на SharePoint Designer 2010 можете да редактирате всички важни компоненти, които се съдържат в решение на SharePoint – включително списъци и типове съдържание. Използвате списъци и типове съдържание, за да моделирате данните си, така че тези компоненти често са същината на дадено решение. А сега SharePoint Designer 2010 предоставя редактор на цяла страница както за списъци, така и за типове съдържание. Можете бързо да редактирате колони и настройки на списък или тип на съдържанието на едно място, без да е необходимо да се придвижвате из страниците както в браузъра.

Навигационна лента

Докато навигирате из компонентите на даден сайт, навигационната лента може да ви помогне да разберете къде се намирате в сайта и как различните компоненти са свързани помежду си. Навигационната лента показва следи, указващи къде сте в йерархията на сайта. Има и бутони Напред и Назад, падащо меню Последни страници, което показва последната хронология на навигацията и падащи менюта за всеки един възел, които показват всички дъщерни елементи за коя да е страница или компонент в йерархията.

Лентата

Лентата ще ви направи по-ефикасни и по-производителни в SharePoint Designer 2010, тъй като върху нея са всички важни функции в правилния контекст за това, с което работите. Ако например работите с изглед на данни в редактора на страници, на лентата се показват контекстни раздели, които предоставят всички инструменти и опции за работа с изгледи на данни: условно форматиране, филтриране и сортиране, добавяне и премахване на колони, асинхронни актуализации и др. са на разположение просто с едно щракване.

Мащабиране до съдържанието

Една страница на SharePoint може да има маса контейнери за съдържание, зони на уеб части, контроли и други елементи на страницата. Когато работите със страница на SharePoint, често искате да се съсредоточите над единствен елемент, като например PlaceHolderMain, зона на уеб части или изглед на данни. Сега можете да изберете някой от тези елементи и след това да щракнете върху Мащабиране до съдържанието на лентата. След като мащабирате до съдържанието, както изгледът за проектиране, така и изгледът на кода ще показват само елемента, с който искате да работите, така че да не се разсейвате от визуално претрупване или код на останалата част от страницата.

Изгледът "Всички файлове"

Новият потребителски интерфейс в SharePoint Designer 2010 се съсредоточава над излагането на всички важни компоненти в решение на SharePoint. Ако сте използвали "Списък на папките" в предишни версии на SharePoint Designer, все още можете запазите опита си за работа с файловете и папките в сайт, като използвате изгледа "Всички файлове".

Най-горе на страницата

Работни потоци

SharePoint Designer 2010 включва значителни подобрения за работните потоци. Сега можете бързо да проектирате работни потоци, които улесняват широк диапазон от бизнес процеси и човешки дейности. Освен това наличността на много градивни блокове означава, че работните потоци са по-гъвкави и по-мощни и са в състояние да моделират по-сложни бизнес логика и процес.

Повторно използваеми работни потоци

С помощта на SharePoint Designer 2010 можете да създавате работни потоци, които са лесни за повторно използване. Можете да създадете повторно използваем работен поток в сайта от най-високо ниво в колекцията от сайтове и този работен поток е повторно използваем глобално, което означава, че работният поток може да се свърже с всеки списък или библиотека в колекцията от сайтове. Можете също така да създадете повторно използваем работен поток във всеки подсайт в колекцията от сайтове; този работен поток е на разположение за повторно използване в тази конкретен подсайт.

Експортиране на работни потоци

Вече можете да експортирате работен поток от една колекция от сайтове и след това да качите и активирате този работен поток в друга колекция от сайтове. SharePoint Designer 2010 поддържа експортиране на работен поток като решение или .wsp файл.

Колони за свързване

Ако вашият повторно използваем работен поток изисква определени колони да присъстват в списъка или библиотеката, към които е свързан, можете да добавите тези колони като колони за свързване. Колоните за свързване се добавят автоматично към списък или библиотека, когато даден повторно използваем работен поток се свързва към този списък или библиотека.

Свързване на работни потоци с типове съдържание

Когато създавате повторно използваем работен поток, можете да изберете да филтрирате повторно използваеми поток до конкретен тип на съдържанието. След това в браузъра можете да свържете вашия повторно използваем поток или към този конкретен тип съдържание, или към кой да е тип на съдържанието, който наследява този тип на съдържанието. Ако свържете работен поток с тип съдържание на сайт, вие правите този работен поток достъпен за всички елементи с този тип на съдържанието във всеки списък и библиотека, към които може да бъде добавен този тип съдържание на сайт.

Работни потоци за сайта

Можете да си представяте работен поток за сайт като общ процес за сайта. Работният поток за сайт е свързан със сайт, а не със списък, библиотека или тип на съдържанието. Така че за разлика от повечето работни потоци, един работен поток за сайт не се изпълнява за конкретен елемент от списък. В браузъра можете да стартирате даден работен поток за сайта или да прегледате състоянието на изпълнение на работните потоци за сайта, като щракнете върху Работни потоци за сайта в менюто Действия за сайта.

Редактиране на работни потоци, включени с SharePoint Server

Трите най-популярни работни потока в SharePoint Server – работните потоци "Одобрение", "Събиране на обратна информация" и "Събиране на подписи" – са изцяло преработени като декларативни работни потоци, което значи, че те могат да се персонализират напълно в SharePoint Designer 2010. Тези работни потоци са управлявани от събития и всички важни събития в работния поток са изпожени в редактора за работни потоци както за всяка една задача в процеса, така и за процеса като цяло. Можете например да добавите лесно условия и действия, за да определите какво се случва, когато всяка една задача е възложена, с изтичащ срок или завършена.

Проектиране на процес за одобрение по избор

SharePoint Designer 2010 включва три нови действия за одобрение: "Задаване на елемент за одобрение", "Задаване на елемент за обратна информация" и "Общ процес за задача". “Голямата тройка” работни потоци, включена в SharePoint Server 2010 – работните потоци "Одобрение", "Събиране на обратна информация" и "Събиране на подписи" – са изградени от тези действия. Действията за одобрение излагат всички важни събития в процеса на одобрение, улеснявайки ви при проектирането на процес на работен поток за хора, където много хора си взаимодействат или работят съвместно по конкретен документ.

Стъпки на представянето

В предишната версия на SharePoint Designer работният поток винаги представяше потребителя, който е стартирал процеса, и се изпълняваше с тези разрешения на потребителя. Сега, в SharePoint Designer 2010 можете вече да използвате стъпки на представяне, за да накарате работния поток да извърши действия чрез представяне на автора на работния поток, а не иницииращия го. Стъпките за представяне са много полезни в сценарии за одобрение и публикуване, където хората, които подават съдържание за одобрение, и хората, които одобряват съдържание, имат различни разрешения.

Интегриране на Visio

Да предположим, че организацията ви има бизнес аналитик, който най-добре разбира процеса, който работният поток трябва да улови. С помощта на SharePoint Designer 2010 и Visio Professional 2010 бизнес аналитикът може да нахвърли графично работни потоци в Visio. Visio Professional 2010 включва шаблон Microsoft SharePoint Workflow, който включва фигури за всички условия и действия на работния поток. Можете да стартирате във Visio и след това да експортирате към SharePoint Designer или можете да стартирате в SharePoint Designer и след това да експортирате към Visio, или пък можете да повтаряте проектиране на работен поток с много отивания и връщания между двете програми, без да загубите никакви настройки на работния поток.

Визуализации на работен поток

Можете лесно да разгледате състоянието на всеки изпълняващ се работен поток на страницата "Състояние на работен поток". С визуализацията на работния поток автоматично се създава и показва една диаграма на Visio на вашия работен поток в уеб част Visio на страницата "Състояние на работен поток". Визуализацията на работния поток показва изглед “на живо” на точното място, до което е стигнал конкретният работен поток. Визуализациите на работен поток изискват Visio Professional 2010 да е инсталиран на компютъра ви и Visio Graphics Services да се изпълнява на сървъра.

Формуляри на InfoPath

Ако сървърът ви изпълнява SharePoint Server 2010 (не SharePoint Foundation 2010 самостоятелно), всички формуляри на работния поток – формулярът за свързване, формулярът за иницииране и формулярите за задачи – сега са формуляри на InfoPath 2010. Външният вид и оформлението на формулярите на InfoPath могат лесно да се променят и можете да добавяте правила за проверка към формуляр на InfoPath. За да редактирате формуляр на работен поток в InfoPath 2010, просто щракнете върху формуляра и InfoPath се отваря направо от SharePoint Designer 2010.

Подстъпки и нови действия за работен поток

SharePoint Designer 2010 включва много нови градивни блокове, като например подстъпки и нови действия за работен поток. Ако например работният поток е свързан към библиотека с документи или ако той е филтриран до типа на съдържанието на документа, ще се появи група от контекстни действия за Колективна папка за документи. Колективната папка за документи е нова функция в SharePoint Server 2010, посредством която дадена група документи се обработва като отделна единица, така че едно действие за работен поток за колективна папка за документи ще се повтори за всички елементи в тази колективна папка с документи. Другите нови действия за работен поток включват действия на помощни програми за манипулиране на низове и дати; ново действие за отношение, което използва Active Directory за намиране на ръководител на лице и нови действия за списъци, които работният поток може да използва за задаване на разрешения за елемент от списък.

Най-горе на страницата

Изгледи и формуляри

Тази версия на SharePoint въвежда значителни нови възможности на изгледите и формулярите за списъци: уеб частта "XSLT списъчен изглед" и формулярите на InfoPath. Имате по-голяма гъвкавост от всякога при избирането на това как хората ще взаимодействат с данните чрез използване на изгледите и формулярите в решението ви.

Уеб част "XSLT списъчен изглед"

Всеки стандартен изглед на списък в продукти на SharePoint 2010 сега е изглед на данни, по-конкретно, уеб частта "XSLT списъчен изглед" (XLV). Това означава, че можете лесно да персонализирате всеки стандартен изглед на списък в SharePoint Designer 2010 – например сега можете да добавяте условно форматиране към всеки изглед на списък. А след като персонализирате изглед на списък в SharePoint Designer 2010, все още можете да модифицирате този изглед, като използвате всички опции в браузъра, например добавяне или премахване на колони или филтриране и сортиране. XLV може да се персонализира изцяло както в SharePoint Designer, така и в браузъра.

Споделените XSLT шаблони означават по-чист код и по-добра производителност

Уеб частта "XSLT списъчен изглед" (XLV) използва споделени XSLT листове със стилове, които се намират в указателя _layouts на сървъра. Всеки стандартен изглед на списък за целия сървър използва един и същ набор от споделени XSLT шаблони. XLV използва един шаблон за да форматира всяко поле (или колона), един шаблона за форматиране на реда и един шаблон за форматиране на таблицата. Когато персонализирате изгледа на XLV, вие генерирате заместващи XSL шаблони само за конкретните шаблони, които променяте – ако например осветите поле, вие създавате XSLT код, който замества само споделения шаблон за това конкретно поле. Това означава, че XLV е по-лесен за работа с изгледа "Код" и също така има по-добра производителност, когато тази страница се рендира в браузъра.

Лесна отмяна на персонализациите чрез връщане към предишния XSLT код

Ако персонализирате уеб част "XSLT списъчен изглед" и по-късно решите, че искате да отмените тези промени, или ако се натъкнете на грешки в XSL, които не можете да поправите, винаги можете да се върнете на XLV, така както е изглеждал преди да направите някакви промени. Когато връщате XSLT за XLV, този XLV се връща обратно чрез използване на споделените XSLT шаблони на сървъра. Можете да изберете да върнете целия изглед или само конкретни XSLT шаблони, например шаблон за елемент.

Създаване на изгледи на данните от лентата

Изгледът на данни е мощна функция за преглед и редактиране на данните от широк диапазон от източници на данни – включително за данни в списъци на SharePoint и на данни, външни за SharePoint. Лентата улеснява вмъкването на изглед на данни само с две щраквания. След това можете допълнително да персонализирате изгледа на данни чрез използване на всички опции под Инструменти за изглед на списък (за XLV) или Инструменти за изглед на данни (за уеб частта "Формуляр за данни") в лентата.

Прилагане на условно форматиране от лентата

Условното форматиране може да придаде на вашите изгледи на данни по-голямо въздействие чрез изтъкване на информацията, която е критична за екипа ви. Сега можете да прилагате правила за условно форматиране към вашите изгледи на данни направо от лентата.

Споделяне на стилове на изглед и прилагането им от лентата

Можете лесно да споделяте стилове по избор за вашите списъци на изгледи (XLV) с другите в колекцията от сайтове, като качите стиловете (.XSL файлове) в библиотеката със стилове в сайта от най-високо ниво в колекцията от сайтове. Всеки с подходящи разрешения може след това да използва SharePoint Designer 2010, за да приложи тези стилове по избор към своите собствени изгледи на списъци само с едно щракване.

Изгледите на данни поддържат AJAX

Изгледите на данни предоставят много функции, които правят данните лесни за работа, например страниране, филтриране и сортиране по заглавки на колони и редактиране на място. Сега можете включвате асинхронни актуализации за всеки изглед, така че всички тези функции вече не изискват пълно обновяване на страницата в браузъра – обновява се само изгледът на данните. Можете също да укажете времеви интервал, на който данните да се обновяват автоматично, или пък можете да добавите бутон към изгледа на данни, върху който хората да могат да щракнат, за да обновят изгледа ръчно.

Изгледи на свързан елемент

SharePoint Designer 2010 улеснява създаването на страници от тип табло, които показват всички данни, свързани с конкретен елемент. Първо използвате колони за справки, за да създадете зависимост родител-дете между данните в два различни списъка – и сега, в продуктите на SharePoint 2010 можете да използвате опциите за колона за справки, за да наложите цялост на връзките между тези списъци, така че да няма дъщерни елементи, които да са останали без родител. След това от лентата в SharePoint Designer 2010 можете лесно да създадете свързани изгледи за елемент, които показват всички дъщерни елементи в един списък, свързан с конкретен родителски елемент в друг списък.

Действия по избор

С SharePoint Designer 2010 можете да улесните хората при откриване на важните действия, които те може би трябва да предприемат за даден елемент. Можете например да добавите действие по избор към менюто за елементи от списъка на всеки списък, така че хората да могат да стартират работен поток направо от менюто в елемента от списъка. Можете също да добавите действия по избор като бутони на лентата за страниците на формуляра и изгледа на списък. Действията по избор правят използването на решенията по-лесно за хората чрез предоставяне на правилните действия в правилния контекст.

Формуляри на InfoPath

В SharePoint Server 2010 списъците сега могат да използват формуляри на InfoPath от техните формуляри "Нов елемент", "Показване на елемент" и "Редактиране на елемент". InfoPath улеснява пълната промяна на оформлението и облика на формулярите. В допълнение формулярите на InfoPath предоставят много полезни функции, като например правила за форматиране и правила за проверка. Освен това имате гъвкавост, понеже всеки тип съдържание, свързан със списък, може да има свой собствен набор от формуляри. Когато се нуждаете от проектиране на формуляри в InfoPath, можете да стартирате InfoPath 2010 направо от лентата в SharePoint Designer 2010.

Най-горе на страницата

Външни типове съдържание и услуги за бизнес свързване

Продуктите на SharePoint 2010 и Office 2010 включват нови възможности за дълбоко интегриране на външни бизнес данни и процеси в работата на потребителите в Office и SharePoint. Тези възможности включват нови функции, услуги и инструменти в платформата SharePoint. С помощта на "Услуги за бизнес свързване" (BCS) можете да се свържете с външни данни от Microsoft SQL Server, уеб услуги или .NET асемблирания. А можете да се свържете с тези външни данни от клиента или от сървъра – или онлайн, или офлайн – и можете да създавате, четете, актуализирате и изтривате данни в тези външни източници на данни.

Външни типове съдържание

В предишната версия на SharePoint съществуваше понятието за "Обект на бизнес данни", което бе тип външни бизнес данни, наличен в каталог за бизнес данни. Например, обектът би могъл да е "Клиент" или "Поръчка". Сега обектът е наречен външен тип съдържание (external content type – ECT). Типовете съдържание в SharePoint могат да имат поведения, като например работни потоци или правила, свързани с тях. По същия начин външните типове данни могат да имат поведения, наречени операции, свързани с тях. Една операция не е работен поток или правило; тя определя дали хората могат да създават, четат, актуализират, изтриват или търсят екземпляри от този външен тип съдържание. По този начин типовете съдържание и външните типове съдържание имат следната обща характеристика: Те дефинират не само схемата на данните (полетата и типове на полетата), но също и поведения или операции, свързани с данните.

Създаване на външни типове данни в SharePoint Designer 2010

В предишната версия SharePoint не поддържаше авторство на дефиниция на приложение в каталога за бизнес данни. Сега SharePoint Designer 2010 предоставя инструментите за свързване с външни данни за създаване на външни типове съдържание, за публикуване на тези външни типове съдържание в каталога за бизнес данни на сървъра и за автоматично генериране както на външен списък, така и на всички формуляри, които се изискват от този външен списък. С SharePoint Designer 2010 можете да извличате външни данни от специализирани бизнес системи, като SAP или Siebel, в SharePoint без писане на нито един ред код.

Външни списъци

Външният списък е ключов градивен блок за BCS решения. Един външен списък изглежда и се държи практически по същия начин като всеки списък на SharePoint, но съдържа данни от външен източник. Външният списък улеснява хората при четене и записване на външни данни в рамките на познатия опит в работата със списък на SharePoint. Можете да създадете външен списък и неговите формуляри от SharePoint Designer 2010. Създаването на външен списък създава също и изгледи (чрез използване на уеб частта XSLT списъчен изглед) и формуляри (чрез използване на уеб частта XSLT списъчен формуляр) за браузъра и формуляр на Outlook 2010 с възможност за персонализиране и формуляр на InfoPath 2010. Формулярът на InfoPath може да се използва вместо XSLT изгледите и формулярите по подразбиране за преглед и редактиране на данни във външния списък в браузъра, а формулярът на Outlook се използва за показване на външни данни в Outlook 2010.

Външни списъци в SharePoint Workspace

След като създадете външен списък, можете просто да щракнете върху бутона Свързване с SharePoint Workspace на лентата на сървъра, за да направите този външен списък достъпен в SharePoint Workspace 2010. В SharePoint Workspace можете да преглеждате и редактирате външните данни направо от клиента, независимо дали сте свързани, или сте офлайн. BCS предоставя механизъм за кеширане и синхронизация, който е инсталиран на компютъра клиент и който запазва данните актуални и синхронизирани със сървърната система. SharePoint Workspace осигурява и отстраняване на грешки и разрешаване на конфликти. Когато свържете външен списък с SharePoint Workspace, формулярите на InfoPath 2010 за преглед и редактиране на данните в SharePoint Workspace се генерират автоматично.

Външни списъци в Outlook

Можете също да свържете външен списък с Outlook 2010. Когато създавате външен тип съдържание в SharePoint Designer 2010, можете да го нанесете в присъщ за Office тип на елемента, като например контакт или задача, така че външните данни изглеждат и имат същото поведение като контакт и задача в Outlook. Да предположим например, че вашите външни данни са списък от клиенти и искате да покажете тези външни данни в Outlook. Тъй като данните за клиентите много приличат на контакти в Outlook, можете да нанесете този външен тип съдържание в контакт на Outlook. След като свържете външния списък с Outlook, можете да създавате, актуализирате и изтривате данни направо от Outlook, точно както бихте създавали и актуализирали собствени контакти на Outlook.

Колони на бизнес данните, работен поток и Word

След като създадете външен тип съдържание, можете да добавите колона на бизнес данните към списък или библиотека. Една колона на бизнес данните е свързана с външен тип съдържание и представя поле от този ECT. Ако дадена библиотека с документи използва документ на Word за шаблона си, можете да редактирате шаблона в Word чрез добавяне на бързи части, които са контроли на съдържание и са обвързани към колони на бизнес данните. Когато хората създават нов документ на базата на този шаблон на Word, външните данни се показват вътре в документа в контролите на съдържание. Контролите на съдържание автоматично разрешават функционалност за вземане и разрешаване за външните данни. С помощта на SharePoint Designer 2010 можете също да създадете работен поток, който е свързан с тази библиотека с документи и чете и записва данни във външния списък. В SharePoint Designer стандартните действия за списък на работен поток са значително подобрени за работа с външни данни.

Най-горе на страницата

Управление на това къде и как хората могат да използват SharePoint Designer 2010

Ако сте ИТ специалист, който ръководи SharePoint за вашата организация, знайте, че можете да разположите SharePoint Designer 2010 с пълната увереност, че можете лесно да управлявате къде и как хората във вашата организация могат да използват SharePoint Designer. Освен това новият опит при редактиране на страници в SharePoint Designer 2010 означава, че по подразбиране персонализирането на страници (познато и като “конкретизиране”) не е нито възможно, нито необходимо, за да се съставят силни страници и табла.

Управление на страници за уеб приложение и колекция от сайтове

Ако сте администратор на сървъра, имате нова страница в "Централно администриране", посветена специално на настройките за SharePoint Designer 2010. Ако сте администратор на колекция от сайтове, имате подобна страница в "Настройки на сайта" на сайта от най-високо ниво в колекцията от сайтове. Сега за всяко уеб приложение или колекция от сайтове имате опции, които позволяват на хората да използват SharePoint Designer, да персонализират страници, да персонализират страници образец и оформления на страници и да използват изгледа "Всички файлове".

Персонализирането на страници изисква по-големи разрешения по подразбиране

Персонализирането на страници (познато и като “конкретизиране”) сега изисква по-големи разрешения, отколкото в предишната версия: По подразбиране само администраторите на колекция от сайтове могат да персонализират страници, страници образец и оформления на страници или да използват изгледа "Всички файлове". Това означава, че в навигационния екран повечето хора няма да виждат възлите за страници образец, оформления на страници и "Всички файлове". Вместо това хората ще изграждат решения чрез създаване и съхраняване на страници с уеб части в библиотеката "Страници на сайта". По този начин за вас е лесно да запазите съгласувано поставяне на търговска марка и оформление из цялото уеб приложение или колекция от сайтове.

Нова практика при редактиране на страници: режим по подразбиране в сравнение с разширения режим

В SharePoint Designer 2010 ударението е върху създаване и конфигуриране на компоненти като изгледи на данните, формуляри и работни потоци – и по-малко върху редактиране на HTML и други дизайнерски задачи. Следователно, режимът по подразбиране за редактиране на страници с уеб части е по-прост и по-интуитивен – в действителност режимът по подразбиране много прилича на добавяне на съдържание в wiki страница. Хората могат да вмъкват изгледи на данни и формуляри, да въвеждат текст и да добавят друго съдържание в основния контейнер за съдържание (PlaceHolderMain), но останалата част от страницата е заключена за редактиране. В този режим цялото потребителско съдържание се намира в скрита уеб част, така че в режима по подразбиране страницата не може да се персонализира (“конкретизира”). Противно на това, в разширен режим можете да персонализирате страницата напълно чрез редактиране на всичко в страницата. Още веднъж, по подразбиране само администраторите на колекция от сайтове могат да редактират страници в разширен режим.

Страници на сайта

В предишната версия може да сте били между хората, които са записвали файлове в корена на сайта или са променяли структурата на папките на сайта. В SharePoint Designer 2010 по подразбиране повечето хора няма да имат достъп до изгледа "Всички файлове" в даден сайт; вместо това всички новосъздадени страници в сайта се намират в библиотеката с документи "Страници на сайта". Библиотеката "Страници на сайта" осигурява на хората прост праволинеен начин за създаване и съхраняване на файловете, необходими за техните решения.

Лесно връщане на страниците на сайта към предишна версия

Библиотеката "Страници на сайта" използва версии, така че ако по невнимание повредите страница, можете лесно да анулирате промените, връщайки се към предишна версия. В SharePoint Designer 2010 всяка страница на SharePoint има страница с резюме, която показва хронология на версиите за тази страница. В страницата с резюме можете да възстановите предишна версия направо от лентата.

По-лесни надстройки при придвижване напред

Персонализираните страници могат да усложнят процеса на надстройка. Например, когато надстройвате до Office SharePoint Server 2007, персонализираните страници няма автоматично да приемат новия изглед и усещане и често ще трябва ръчно да възпроизведете персонализациите в нова версия на страницата. В SharePoint Designer 2010 хората могат да се възползват от предимствата на всичките му възможности за изграждане на приложения и настройка (персонализация) без персонализиране (“конкретизиране”) на никакви страници. По този начин можете да разположите SharePoint Designer 2010 и да знаете, че всички бъдещи надстройки на SharePoint няма да се усложняват от голям брой персонализирани страници.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×