Какво е новото в Power View в HTML5

HTML5 версията на Power View има няколко нови функции.

Виждате повече данни в повечето визуализации

При повечето типове диаграми всяка диаграма сега може да показва до 30 000 точки от данни. Тези точки от данни са разделени между категориите и сериите в диаграмата. Ако например диаграмата има 3 серии, всяка серия може да показва 10 000 точки от данни. 

Забележка : Линейните диаграми са единственото изключение в момента. Те могат да показват до 60 серии, всяка с по 1000 точки от данни. При над 1000 точки от данни диаграмата показва представителна извадка.

Добавяне на повече етикети на данни

 • Етикети на данни за карти

 • Етикети на данни за линейни диаграми. Когато добавяте етикети на данни, ние също добавяме точки към точките от данни.

Подобрение на оста на изпълнение

В мехурчести и точкови диаграми с ос на изпълнение можете да плъзнете манипулатора на оста на изпълнение, за да промените датата за стойностите в диаграмата.

Вече съществуващи функции в Power View в HTML5

Превключване между Silverlight и HTML5

 • За да изпробвате HTML5 версията на Power View, докоснете тази икона в долния десен ъгъл:

  Изпробване на предварителния преглед в HTML5 на Power View

 • За да се върнете към версията със Silverlight, докоснете инструмента и усмихнатото лице в долния десен ъгъл:

  Обратна връзка за Power View в HTML5 и икони за обратно превключване

Прогнозиране

Можете да правите прогнози за своите данни в Power View в HTML5 и приложението Power BI в линейна диаграма с една линия за времева серия. Изберете линейната диаграма, след което докоснете двукратно стрелката, сочеща надясно.

Манипулатор на "Прогноза за времето" за Power View в HTML5
Манипулатор за прогнозиране

Визуализиране

Карти

Картите могат да показват много серии от данни, което означава не само точки, но и кръгови диаграми с различни размери върху картите.

Детайлизиране в картите.

Повече информация за картите в Power View.

Набор диаграми с обща ос

набор диаграми с обща ос в power view

 • Осветяване     Можете да осветявате стойности в малки набори диаграми с обща ос, за да направите кръстосано филтриране на други визуализации на листа.

 • Детайлизиране    Можете да детайлизирате и да се придвижвате към по-обобщени данни в малки набори диаграми с обща ос.

 • Наборът диаграми с обща ос може да съдържа карти   .

Допълнителна информация за набор диаграми с обща ос в Power View.

Таблици и матрици

 • Превъртане и зареждане на повече данни по време на превъртане.

 • Размерите на шрифтовете и колоните са оптимизирани за сензорен екран. Може да е необходимо да превъртате повече, отколкото в Excel.

 • Детайлизиране и обобщаване на данни в матрица.

 • Форматиране за плоски таблици.

 • Двукратно щракване върху границите на колони за промяна на размера на колоните в таблица или матрица.

Колонни, стълбовидни, линейни, точкови, мехурчести и кръгови диаграми.

Включва колонни и стълбовидни диаграми с клъстери, с наслагване и 100 % наслагване.

 • Осветяване и филтриране.

 • Избор на стойностите от легендата.

 • Етикети на данните в стълбовидни, колонни, точкови и мехурчести диаграми.

 • Пояснения за данни в стълбовидни, колонни, точкови, мехурчести, кръгови и линейни диаграми.

 • Пояснения за други елементи на проекта: заглавие, легенда, етикети на осите.

 • Детайлизиране и придвижване към по-обобщени данни в колонни и стълбовидни диаграми.

 • Форматиране за диаграми.

Мехурчести и точкови диаграми с ос на изпълнение

 • Докосвайте различни местоположения на оста на изпълнение, за да превключвате на различни рамки на диаграмата.

 • Осветяването на стойности в други визуализации извършва кръстосано филтриране на мехурчести и точкови диаграми с ос на изпълнение.

 • Сегментаторите и филтрите в областта на филтрите филтрират мехурчести и точкови диаграми с ос на изпълнение.

 • Осветяването на стойности в мехурчести и точкови диаграми не извършва кръстосано филтриране на други визуализации на листа.

 • Детайлизиране и обобщаване на данни в мехурчета в мехурчести и точкови диаграми с ос на изпълнение

Плочки

Плочки с текст или изображения като раздели в лентата за навигация. Плочките с изображения и текст като раздели показват само изображението в раздела. Лентата за навигация може да преминава през горния или през долния край на плочките.

Плочките функционират малко по-различно в Power View в HTML5 в сравнение с Power View в Excel:

 • Приложенията се стартират с избрани всички плочки.

 • Избирането в диаграми в плочка филтрира и осветява само визуализациите в плочката, изключвайки останалата част на страницата.

Допълнителна информация за плочките в Power View.

Взаимодействие

Филтри

 • Сега можете да редактирате разширените текстови и числови филтри.

 • Филтри на ниво изглед.

 • Текст постановява текущите филтри.

 • Филтрите на списъци за отделни полета могат да съдържат различни типове данни, включително числа, дати и текст.

 • Проверка или изтриване на една или на всички стойности.

 • Квадратчета за отметка показват дали сте филтрирали всички, никои или някои от стойностите в поле.

 • Включване или изключване (например "Е синьо и червено" или "Не е оранжево").

 • Числов плъзгач: можете да прегледате крайните точки на филтър на диапазон, но не и да ги редактирате.

 • Филтриране на дати с контрола за избор на дата.

Сортиране

 • Показване на съществуващия ред на сортиране.

 • Сортиране на данни в диаграми.

Сегментатори

Множествен избор

Избиране на множество стойности във визуализация.

Езици

HTML5 версията на Power View сега се предлага на девет езика:

 • Португалски (Бразилия)

 • Китайски (опростен)

 • Китайски (традиционен)

 • Английски

 • Френски

 • Немски

 • Японски

 • Руски

 • Испански

Забележка :  Локализацията е в ход. Възможно е някои текстове все още да са на английски.

Изпращане на обратна връзка

 1. За да изпратите обратна връзка, докоснете инструмента и усмихнатото лице в долния десен ъгъл.

  Обратна връзка за Power View в HTML5 и икони за обратно превключване

 2. Докоснете Обратна връзка, за да отворите формуляра за нова обратна връзка.

Вж. също

HTML5 версия на Power View

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×