Какво е новото в PerformancePoint Dashboard Designer

Най-новата версия на PerformancePoint Dashboard Designer улеснява повече от всякога създаването, публикуването и поддържането на вашите табла на PerformancePoint. Новите функции са по-тясна интеграция с Microsoft SharePoint Server 2010, по-стабилни водещи показатели на представянето (KPI) и карти с резултати, както и нови и подобрени типове отчети.

Допълнителните функции включват подобрения в интелигентното време, филтрите и други разширени функционални възможности, които ви дават възможност да създавате по-добри табла. Работната област на Dashboard Designer е опростена и това улеснява придвижването в нея, докато работите върху съдържанието на таблото.

В тази статия

По-добра интеграция с SharePoint Server

Записване на елементи на табло в списъци и библиотеки с документи на SharePoint

Организиране на съдържанието на таблото в папки на SharePoint

Контролиране на това, кой може да преглежда или редактира елементите на табло

Преглед на хронологията на версиите за елементи на табло

Записване на колекция от елементи във файл на работната област

Отваряне на Dashboard Designer по различни начини

Нови и подобрени водещи показатели на представянето, карти с резултати, отчети и филтри

Създаване на по-сложни водещи показатели на представянето

Използване на динамични йерархии в карти с резултати

Създаване на аналитични кръгови диаграми

Създаване на отчети с KPI данни

Използване на отчети с йерархична схема на информация

Създаване на многократно използваеми филтри

Свързване на филтри на PerformancePoint с повече видове уеб части

Използване на базирани на стойности филтри в табло

Подобрени функции, като интелигентно време

Създаване на отчети и карти с резултати, които използват интелигентно време за показване на конкретна информация

Показване на няколко времеви периода в един отчет или карта с резултати с използване на интелигентно време

Опростени лента и работна област

Допълнителни ресурси

По-добра интеграция с SharePoint Server

Dashboard Designer вече е тясно интегриран с SharePoint Server, като е по-лесно да се записва, организира и управлява цялото съдържание на вашето табло.

 • Записване на елементи на табло в списъци и библиотеки с документи на SharePoint

 • Организиране на съдържанието на таблото в папки на SharePoint

 • Контролиране на това, кой може да преглежда или редактира елементите на табло

 • Преглед на хронологията на версиите на елементи на табло, съхранени в списъци и библиотеки на SharePoint

 • Записване на колекция от елементи във файл на работната област

 • Отваряне на Dashboard Designer по различни начини

Записване на елементи на табло в списъци и библиотеки с документи на SharePoint

Вече записвате и управлявате всички елементи на табло на PerformancePoint, както и останалото съдържание на таблото, в списъци и библиотеки с документи на SharePoint. Можете също да преглеждате информация за хронологията за елементи на табло, като използвате опцията "Хронология на версиите" в списъци и библиотеки с документи на SharePoint, които съдържат вашия елемент на табло. За да научите повече вж. Преглед на хронологията на версиите на елемент или файл в списък или библиотека

За да ви помогне да управлявате съдържанието на таблото, Dashboard Designer ви предоставя няколко библиотеки и списъци със специално предназначение. Можете да намерите списъците и библиотеките на SharePoint, които искате да използвате за съдържание на PerformancePoint и други документи, в "Бързо стартиране", което се намира в горния ляв ъгъл на сайта на SharePoint.

"Бързо стартиране" може да изглежда така:

Диалоговият прозорец "Добавяне на списъци и разполагане"

Следващата таблица описва тези списъци и библиотеки на SharePoint:

Списък или библиотека с документи на SharePoint

Описание

Връзки с данни

Библиотеката за съдържание Връзки с данни съдържа източници на данни, които можете да използвате за елементите на таблото, с информация за връзка със сървъра и подробни данни за защита за всеки източник на данни. Администраторите на SharePoint могат да променят името на тази библиотека, когато конфигурират услугите на PerformancePoint в Microsoft SharePoint Server 2010.

Табла

Библиотеката с документи Табла съдържа само съществуващи табла, които са били разположени. Администраторите на SharePoint могат да променят името на тази библиотека, когато конфигурират услугите на PerformancePoint.

Документи

Библиотеката за съдържание Документи съдържа разнообразни документи, които вие и другите потребители можете да използвате за преглед и съхранение на документи. По правило в тази библиотека няма съдържание на табла на PerformancePoint, макар че бихте могли да го видите описано в същата област, в която виждате в списъците и библиотеките на Връзки с данни, Съдържание на PerformancePoint и Табла.

Съдържание на PerformancePoint

Списъкът Съдържание на PerformancePoint представлява списък на SharePoint, съдържащ карти с резултати, отчети, филтри, непубликувани табла и други елементи на табла. Можете да организирате елементите от списъка в папки. Администраторите на SharePoint могат да променят името на този списък, когато конфигурират услугите на PerformancePoint.

Dashboard Designer дефинира типове съдържание за списъците и библиотеките с документи на SharePoint, които съдържат елементи на табла. Дефинициите на типовете съдържание определят по какъв начин могат да бъдат преглеждани или редактирани елементите. Библиотеката с документи Връзки с данни например съдържа само източниците на данни, които бихте използвали за съдържанието на таблото. Не можете да записвате други типове елементи на табло в библиотеката с документи Източници на данни.

Забележка : Действителните имена на тези списъци и библиотеки може да различават в организацията ви. Обърнете се към администратора на SharePoint за повече информация.

За да научите повече вж. Записване и организиране на съдържание на PerformancePoint

Най-горе на страницата

Организиране на съдържанието на таблото в папки на SharePoint

В Dashboard Designer можете да създавате показвани папки, които служат като етикети за елементите на табло в списъци и библиотеки с документи на SharePoint. В Dashboard Designer можете да използвате раздела Свойства, за да изберете или създадете тези папки, наречени "показвани папки", за елементите. Това е полезно, когато вашата организация има голям брой елементи на табло, записани в SharePoint Server 2010.

За да научите повече вж. Записване и организиране на съдържание на PerformancePoint

Най-горе на страницата

Контролиране на това, кой може да преглежда или редактира елементите на табло

Ако имате нужните разрешения, вие контролирате кой може да преглежда и използва съдържанието на таблото. Можете да присвоите или редактирате разрешения на SharePoint Server за отделните елементи на табло.

Важно : Трябва да имате разрешения за проектиране, за да създавате и редактирате елементи на табло. Но трябва да имате разрешения за пълен контрол, за да видите, редактирате или присвоите разрешения на елементи на табло, включително и създадени от вас елементи.

За да научите повече, вж. За потребителските разрешения за услугите на PerformancePoint

Най-горе на страницата

Преглед на хронологията на версиите за елементи на табло

Ако е разрешено управление на версиите в списъците и библиотеките с документи на SharePoint, които съдържат елементи на табло, можете лесно да прегледате хронологията на версиите за всеки елемент. А в случай че е извършена нежелана промяна на елемент на табло, можете да възстановите предишна версия на този елемент. За да научите повече, вж. Преглед на хронологията на версиите на елемент или файл в списък или библиотека

Най-горе на страницата

Записване на колекция от елементи във файл на работната област

Можете да създадете и запишете файл на работната област на вашия компютър, за да преглеждате и управлявате набор елементи на табло. В Dashboard Designer файлът на работната област съдържа списък с елементите на табло, които създавате или използвате повторно за дадено табло. Отделните елементи на табло се записват в SharePoint Server, но можете да запишете списък с елементите във файл на работната област на вашия компютър. Можете да използвате файловете на работната област за преглед и управление на съдържанието на таблото, без да се налага да преглеждате всички елементи, създадени и записани от други автори на табла в списъци и библиотеки с документи на SharePoint.

Най-горе на страницата

Отваряне на Dashboard Designer по различни начини

Вече имате повече опции за инсталиране и отваряне на Dashboard Designer. Първо, стартирате Dashboard Designer от шаблона за сайт на PerformancePoint. Започвате чрез намиране на "Център за бизнес разузнаване", който изглежда така:

Центърът за бизнес разузнаване, който съдържа полезна информация и връзки, за да направите първите си стъпки

Тук можете да щракнете върху връзката Започнете да използвате услугите на PerformancePoint.

Щракнете върху връзката "Започнете да използвате услугите на PerformancePoint", за да отворите шаблона за сайт на PerformancePoint

Шаблонът за сайт на PerformancePoint се зарежда и в него можете да щракнете върху Стартирайте Dashboard Designer.

Шаблонът за сайт на PerformancePoint, който ви улеснява да научите повече за услугите на PerformancePoint и да стартирате PerformancePoint Dashboard Designer

За да научите повече, вижте следните ресурси:

Видео: Въведение в PerformancePoint Dashboard Designer

Най-горе на страницата

Нови и подобрени водещи показатели на представянето, карти с резултати, отчети и филтри

С Dashboard Designer можете да създадете по-сложни водещи показатели на представянето, карти с резултати, отчети и филтри. Картите с резултати на PerformancePoint включват много подобрения, като по-сложни водещи показатели на представянето и динамични йерархии. В отчетите на PerformancePoint има важни подобрения, включително опростени съветници, които улесняват създаването на отчети. Освен това, има повече опции за шрифтове и форматиране на числа, така че да упражнявате по-строг контрол върху начина, по който изглеждат отчетите ви в табла.

Някои типове отчети, които присъстваха в Microsoft Office PerformancePoint Server 2007, като диаграми за анализ на тенденциите, отчети с обобщена таблица и обобщена диаграма и статистически електронни таблици, вече не съществуват като отчети, които можете да създадете с Dashboard Designer. Но лесно можете да замените тези отчети с нови типове отчети. Можете да използвате отчети с обобщена диаграма и обобщена таблица от работни книги на Excel Services и можете да замените диаграмите за анализ на тенденциите с аналитични линейни диаграми.

Като използвате последното издание на Dashboard Designer, можете да направите всяко едно от следните неща:

 • Създаване на по-сложни водещи показатели на представянето за картите с резултати

 • Използване на динамични йерархии в карти с резултати

 • Създаване на аналитични кръгови диаграми

 • Създаване на отчети с KPI данни

 • Разрешаване на потребителите на табла да стартират йерархична схема на информация от стойности в някои карти с резултати и аналитични отчети

 • Създаване на многократно използваеми филтри, които могат да се съхраняват в различни страници на табло и в различни табла

 • Свързване на филтри на PerformancePoint с повече видове уеб части

 • Даване възможност на потребителите на табла да се концентрират върху по-конкретна информация, като използват базирани на стойности филтри в табло

В следващите раздели ще намерите повече информация за тези възможности.

Създаване на по-сложни водещи показатели на представянето

Можете вече да създавате карти с резултати с няколко действителни стойности във водещите показатели на представянето. Това означава, че можете да имате няколко метрики за всеки KPI на един и същи ред. Също така, можете да създавате карти с резултати, включващи водещи показатели на представянето, които се базират на метрики за изчисляване за вашето табло.

Картата с резултати с няколко действителни стойности може да изглежда така:

Карта с резултати на PerformancePoint, която има няколко KPI в колони

Най-горе на страницата

Използване на динамични йерархии в карти с резултати

Вече можете да сложите йерархия, като например Продукти, в карта с резултати и автоматично да получите възможност за разгъване и свиване. Вече не трябва да избирате отделни членове на измерение за картата с резултати и след това ръчно да им слагате отстъп. Йерархичната структура на измерението се запазва, когато го поставите в карта с резултати.

Картата с резултати с йерархия Продукти в редове може да изглежда така:

Карта с резултати на PerformancePoint, показваща следващото ниво на подробност за категория продукти

Най-горе на страницата

Създаване на аналитични кръгови диаграми

Вече можете да изберете кръгова диаграма като тип на изгледа за аналитична диаграма или решетка. Подобно на аналитична линейна или стълбовидна диаграма, аналитичната кръгова диаграма позволява на потребителите да щракнат върху даден сегмент, за да видят следващото ниво на детайлизация. Потребителите могат и да влязат навътре в данните, за да видят друго измерение в куба на услугите за анализ.

Аналитичната кръгова диаграма може да изглежда така:

Аналитична кръгова диаграма на PerformancePoint

Най-горе на страницата

Създаване на отчети с KPI данни

Вече можете да създадете отчет с KPI данни на вашето табло, за да предоставите допълнителна информация за водещите показатели на представянето в картите с резултати, без да задръствате картите с резултати. Отчетът с KPI данни се използва обикновено за показване на подробна информация, която няма да се събере в оформлението на картата с резултати. Например, могат да бъдат показани типовете метрики, използвани за водещите показатели на представянето, как се изчисляват резултатите, какви са праговете за отделните резултати, коментарите, публикувани от други потребители на картата с резултати и друга информация. Когато създадете отчет с KPI данни, можете да изберете конкретната информация, която искате да се показва за всеки водещ показател на представянето в карта с резултати.

Един отчет с KPI данни може да изглежда така:

Отчетът с KPI данни предоставя допълнителна информация за стойности в карта с резултати на PerformancePoint

Най-горе на страницата

Използване на отчети с йерархична схема на информация

Вече можете да позволите на потребителите на таблото да отворят отчет с йерархична схема на информация от отчет или карта с резултати. Отчетът с йерархична схема на информация показва как дадена стойност в отчет или карта с резултати може да бъде разбита на своите съставни членове. Йерархичната схема на информация съществува като действие, което потребителите могат да приложат спрямо аналитични отчети и карти с резултати, използващи данни на услугите за анализ.

За да отворят йерархичната схема на информация, потребителите на таблото могат да щракнат върху отделна стойност, например точка в линейна диаграма, стълбче в диаграма или клетка в мрежа или карта с резултати. След това могат да изберат Дърво на декомпозицията. Йерархичната схема на информация се отваря в нов прозорец, където потребителите могат да влязат в следващото ниво на детайлизация или да влязат навътре в данните, за да видят друго измерение на куба.

Една йерархична схема на информация може да изглежда така:

Аналитичен изглед, който е наличен в услугите на PerformancePoint

Забележка : Йерархичната схема на информация не се предлага в Dashboard Designer. Предлага се само за табло на PerformancePoint, разположено в SharePoint Server 2010. Освен това потребителите трябва да имат инсталиран на своя компютър Microsoft Silverlight 2 или Silverlight 3. В противен случай йерархичната схема на информация липсва в менюто, което се показва при щракване с десния бутон.

За да научите повече, вж. Научете повече за йерархичната схема на информация

Най-горе на страницата

Създаване на многократно използваеми филтри

Вече можете да използвате многократно филтър за табло в повече от едно табло. Когато създадете филтър за табло, можете да го запишете в SharePoint Server. След това вие и други автори на табла можете да използвате този филтър в няколко табла, както и на няколко страници в едно и също табло.

Свързване на филтри на PerformancePoint с повече видове уеб части

Можете да свържете филтър на PerformancePoint с по-широк диапазон уеб части, включително уеб части на SharePoint, които не са създадени с Dashboard Designer.

Важно : Не всички филтри работят с всички елементи на табло. Проверете дали филтърът, който искате да свържете с елемент на табло, съдържа подобни измерения. Например ако искате да свържете филтър География, съдържащ списък със страни и региони, с друг отчет, този отчет трябва да използва данни, включващи измерение География със същите страни и региони.

За да научите повече, вижте следните ресурси:

Най-горе на страницата

Използване на базирани на стойности филтри в табло

Потребителите на табла вече могат да прилагат базирани на стойности филтри, като "Топ 10" или "е повече от", спрямо аналитични отчети. Вие не създавате базираните на стойности филтри с Dashboard Designer. Тези филтри се предоставят автоматично на потребителите, когато разположите табло.

Да предположим например, че разположите табло, съдържащо аналитична диаграма. Диаграмата показва информация за продажби в различни географски области. Да предположим също така, че даден потребител на таблото иска да види само "Топ 10" географски области в отчета. Потребителят на таблото може да щракне с десния бутон върху отчета и да избере "Топ 10". Отчетът се актуализира автоматично, за да покаже първите 10 географски области.

Услуги на PerformancePoint

Сега да предположим, че потребителят на таблото иска да види само географските области с количества на продажбите, по-големи от дадена стойност. Потребителят на таблото може да щракне с десния бутон върху отчета, да избере Филтър и да щракне върху Филтър за стойност. Отваря се диалогов прозорец Филтър за стойност. Потребителят на таблото може да използва диалоговия прозорец Филтър за стойност, за да създаде филтър, който да показва само географските области с количества на продажбите над дадена стойност.

Аналитичен изглед, създаден с помощта на услугите на PerformancePoint

Най-горе на страницата

Подобрени функции, като интелигентно време

Има някои подобрения за разширената функционалност, като например интелигентно време. Можете не само да създавате филтри за интелигентно време, които се свързват с отчети и карти с резултати, но и да използвате интелигентно време директно в отделни отчети и карти с резултати. Можете също така да използвате интелигентно време за показване на динамични времеви периоди, като за годината до днешна дата, за тримесечието до днешна дата и за месеца до днешна дата, в картите с резултати и отчети.

Картата с резултати, която използва интелигентно време, може да изглежда по следния начин:

Карта с резултати на PerformancePoint, използваща интелигентно време

Най-горе на страницата

Създаване на отчети и карти с резултати, които използват интелигентно време за показване на конкретна информация

Вече можете да покажете конкретни времеви периоди в отчети и карти с резултати, като използвате интелигентно време. Например можете да създадете карта с резултати, която показва резултати за годината до днешна дата спрямо определени цели. Можете също да създадете аналитична диаграма, в която да се показва информация за продажбите през тримесечието до днешна дата.

В зависимост от начина, по който времевите периоди са нанесени в източника на данни, а също и от начина на конфигуриране на интелигентното време, можете да покажете информацията до днешна дата или за последния цялостен период. Например, можете да покажете информация за месеца до днешна дата или годината до днешна дата, която не включва текущия частичен месец.

Най-горе на страницата

Показване на няколко времеви периода в един отчет или карта с резултати с използване на интелигентно време

Вече можете да покажете няколко времеви периода като отделни членове на отчет или карта с резултати. Например можете да създадете карта с резултати, която показва информация за годината до днешна дата, тримесечието до днешна дата и месеца до днешна дата в отделни колони. Можете също така да създадете аналитична диаграма, която показва обема на продажбите за последната година заедно с обема на продажбите за годината до днешна дата.

Най-горе на страницата

Опростени лента и работна област

Dashboard Designer има лесен и опростен потребителски интерфейс. Подобренията в лентата, браузъра на работната област, екрана "По-подробно" и централния екран улесняват повече от когато и да било създаването и прегледа на елементи на табло.

PerformancePoint Dashboard Designer, в който можете да създавате, редактирате и публикувате съдържание на табло

Например, Браузър на работната област вече съдържа две главни категории: Връзки с данни и Съдържание на PerformancePoint. В зависимост от елемента на таблото, който искате да създадете или редактирате, избирате категория и разглеждате списъка с елементи на табло, спадащи към нея, в централния екран. Например, когато щракнете върху Връзки с данни в Браузър на работната област, в централния прозорец се показва списък с източници на данни. А когато щракнете върху Съдържание на PerformancePoint, в централния прозорец се показва списък с елементите на таблото, които не са източници на данни.

За да научите повече, вж. Видео: Разглеждане на PerformancePoint Dashboard Designer

Най-горе на страницата

Допълнителни ресурси

За да научите повече за Dashboard Designer, вижте следните ресурси:

На висока скорост с PerformancePoint Dashboard Designer

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×