Какво е новото в Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 помага на екипите да останат свързани и продуктивни, като се предоставя лесен достъп до хора, документи и информация, от която имат нужда, за да вземат добре информирани решения и да се свърши работата.

Рисунка за банер

Заедно групите може да работят ефективно и да настроят бързо сайтовете и работните области. SharePoint сайтовете са мащабируеми за всички размери, вариращи от малък екип до световна корпорация.

В тази статия

Ефективно сътрудничество

Бързо стартиране

Централизиране на управлението и контрола

Разширяване и развитие на други програми и услуги

Ефективно сътрудничество

Ключовите подобрения в Windows SharePoint Services може да подобрят начина, по който работите с документи и задачи, както и по който споделяте информация с други.

Изпращане на имейл на SharePoint сайт    Може да използвате имейл, за да добавяте съдържание към вашия сайт, например елементи за обсъждане, събития от календара и документи. Като изпращате имейл на вашия екип, за да обсъждате задачи и проекти, може да изпратите имейл до списъците и библиотеките на SharePoint сайта, на който е разрешено да получава имейл. По подразбиране, ако вашият администратор е разрешил входяща електронна поща на вашия сайт, може да добавите съдържание към следните списъци и библиотеки: дъски за обсъждания, съобщения, библиотеки с документи, библиотеки с формуляри и списъци с блог публикации. Също така може да архивирате имейл, изпратен на SharePoint група, така че членовете на вашия екип може лесно да следват обсъждането на SharePoint сайта вместо да им се налага да търсят съобщенията в пълните си входящи кутии.

Добавяне на съдържание към сайтове с изпращане на имейл

1. Документи, обсъждания и друго съдържание се изпращат по имейл.

2. Съдържанието се добавя към списъци и библиотеки.

Получаване на мобилен достъп до списък на SharePoint    Може да разглеждате списък на мобилно устройство, което ви помага да сте в течение на екипните проекти и задачи, когато сте на път. Списъците се се показват на телефони (или други телекомуникационни устройства, които поддържат международни стандарти) в опростен текстов формат с връзка, която може да използвате, за да разглеждате следващата страница на елементите в изгледа. Също така може да получавате предупреждения, когато се актуализират списъци.

Споделяне на идеи с блогове    Хората във вашата организация може да споделят идеи и информация за продукти, технологии и процеси, като публикуват информацията във формата на публикация в блог. Обикновено блоговете имат автор, който редовно създава съдържание.

Блогът (познат още като уеб лог) се състои от чести кратки публикации. Те се показват подред, като се започва с последните публикации. Отнема само няколко щраквания, за да създадете блог, публикация в блог, да се абонирате за актуализации и да персонализирате блог. Авторите може да си общуват с читателите посредством коментари.

Блог

Няколко възможни начини на употреба включват:

  • Дневник на изпълнителя за споделяне на мисли и гледна точка

  • Общност за изграждане на потребителски връзки

  • Неофициален сайт, където екипите може да споделят новини и съвети

Лесно нахвърляне на идеи с Wiki сайтове    Може да използвате Wiki сайт, за да нахвърляте идеи, да си сътрудничите по екипен проект, да управлявате бази със знания или просто на събирате рутинна информация във формат за търсене, който може лесно да се създаде. Като използвате уеб браузър, членовете на екипа може да създават и анотират страниците, които установяват връзки една с друга  – не им е необходим текстов редактор или техническо знание. Wiki сайтовете проследяват промените, когато хората добавят и променят съдържанието. Wiki сайтът може да помогне на вашия екип да изгради структура, която впоследствие да използвате в програма на текстов редактор.

Wiki сайт

По-ефективна проверка на хората посредством подобрение проучвания    Проучванията са по-гъвкави, имат по-добър контрол върху оформлението. Функцията за частичен отговор позволява на хората да запишат непълни отговори, ако не искат да завършат всичките си отговори наведнъж или ако са прекъснати.

Може да зададете въпросите да се показват условно въз основа на отговора на предишен въпрос в проучването. Например ако търсите обратна информация от участниците в професионална конвенция, може първо да попитате кои сесии са посещавали и след това да покажете само въпросите за тези сесии. Може да вмъкнете нови страници, за организирате по-добре проучването и за да вмъкнете повече въпроси за проучването. Няма вградени ограничения относно броя на въпросите, които може да включите, въпреки че може да изпитате ограничения, основани на вашата база данни и ресурсите на скоростта.

Визуално проследяване на вашите задачи с изглед на Гант    Може да създадете списък Задачи по проект, които включват по подразбиране изглед на Гант или да добавите изглед на Гант към други типове списъци. Изгледът на Гант включва визуален общ преглед на задачите в проекта, понякога наричан диаграма на Гант, която може да използвате, за да наблюдавате датите и развитието.

Част от списък в изглед на Гант

Получаване на актуализации за списъци и библиотеки с RSS канали    Може да проследите проектите и информацията с RSS канали. Вместо да преглеждате множество екипни сайтове, може да получавате периодично актуализации за списъците и библиотеките, които ви интересуват. Може да използвате RSS канали, за да получавате актуализации от много източници, включително сайтове с новини и блогове, на едно място, например RSS четец или агрегатор на канали.

Управление на документи и списъци в офлайн режим    Сега имате възможност да вземете със себе си важната работа където и да отивате, когато работите в програми, съвместими с Windows SharePoint Services 3.0. Може да извличате файлове от някои програми, например Microsoft Office Word 2007 и да работите с тях в офлайн режим. С някои програми за бази данни, които са съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Access 2007, може да актуализирате, управлявате и анализирате данните от списъка.

С някои имейл програми, които са съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Outlook 2007, може да работите в офлайн режим върху файловете в библиотеката и елементите в следните типове списъци: календари, контакти, задачи и обсъждания. Когато се свържете отново в онлайн режим, може да актуализирате вашите файлове на сървъра. Елементите от списъка се актуализират автоматично.

Най-горе на страницата

Бързо стартиране

Сайтовете са по-използваеми с подобрен потребителски интерфейс, който е лесен за навигиране и проследяване. Специални компоненти, например подобрена навигация и по-достъпни сайтове, ви помагат по-лесно да работите със съдържанието на вашия сайт.

Бързо персонализиране на вашия сайт    Темите ви помагат бързо да дадете на вашите сайтове професионална визия. Може по-лесно да персонализирате и преподредите "Бързо стартиране" и други навигации направо от браузъра.

Бързо стартиране

Изглед на вашите файлове в папка или изглед на дърво    Може да работите с вашите файлове или списъци за събития в папкова структура, подобна на Microsoft Windows Explorer.

По-лесно навигиране на сайтове    Подобрената навигация ви помага да виждате къде сте на уеб сайта спрямо другите сайтове или в рамките на сайта. Сега може по-лесно да се премествате в сайтовете, до родителските сайтове и сред сайтовете. Навигационният текст, наречен трасирана навигация, помага на потребителите да се придвижват по-лесно в сайта и да разберат как текущата страница или подсайтът се помества в останалата част от структурата на сайта.

Проследяване на вашата работа с подобрени календари    Сега може да добавите и да коригирате събитията от вашия календар на SharePoint, докато работите с програма, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, например Office Outlook 2007. Дори може да припокривате вашите календари, за да обобщавате и сравнявате събитията на определени дати в програма на календара.

Във вашия календар на SharePoint може да въведете целодневни събития и да зададете повече типове повтарящи се събития. Може да проследявате по-ефективно проектите на екипа посредством визуалните подобрения в дневния, седмичния или месечния изглед. Може да приложите календарен изглед на списъците, които имат начални и крайни дати.

Избрани седмичен изглед в календар

1. Календарите имат различни изгледи.

2. Целодневните събития се показват в горната част на календара по дата; другите събития се показва според датата и часа.

Създаване на по-достъпни сайтове    Навигацията в сайта е подобрена и до списъците, библиотеките и другите компоненти може да има пълен достъп само с натискане на клавишите. По-достъпен режим позволява на потребителите на достъпните технологии да взаимодействат по-лесно с менюта и различни контроли. Връзките Прескачане до основно съдържание позволяват на използващите клавиатура да пропуснат повтарящите се навигационни връзки и да преминат към по-значимото съдържание на страница. Коректурата на заглавията е проектирана за по-доброто дефиниране на структурата и подобряване навигацията за хора, които използват екранни четци. Изображенията, които са качени на сайта, позволяват да се дефинира персонализиран алтернативен текст. Например може да присвоите персонализиран алтернативен текст към изображението, което се появява на началната страница в уеб част или към картината, която добавяте към библиотеката с картини. За да разгледате SharePoint сайтовете, опциите за повишена четливост в Microsoft Windows работят добре за потребителите със слабо зрение.

По-лесно копиране на документи на друго местоположение    Може лесно да изпратите документ към друга библиотека с документи на същия или на друг сайт. Когато върнете обратно документ от браузъра, може да зададете дали искате да бъдете подканвани да актуализирате документа на други местоположения.

Ефективно използване на типове съдържание    Типовете съдържание ви помагат да организирате и управлявате съдържание по по-смислени и гъвкави начини. Например дали хората във вашата организация създават често работни листове с бюджета, които съдържат една и съща група с настройки? Или създават договори, които имат един и същ текст за юридически текст за отказ от отговорност? Ако това е така, може да създадете типове съдържание, за да улесните дублирането и подобрите последователността. Типът съдържание е колекция с настройки, която може да се използва повторно и която се прилага в определена категория съдържание. Също така може да зададете повече от един тип шаблони, които да използвате в рамките на една и съща библиотека с документи с настройките, които зададете, например презентации, работни листове на бюджета и договори. Типовете съдържание може да се управляват из целия сайт и един тип съдържание на сайт може да наследи своите настройки от друг тип съдържание на сайт.

Създаване на по-стабилни списъци    Сега списъците може да са по-големи и да се разнообразят с употребата на папки и индексиране. Може да настроите папките в рамките на списъци, да присвоите метаданни на папки и да проследите версиите на елементите от списъци. Повече опции са налични за справочните полета, които имат достъп до данни от други списъци. Например може да позволите на потребителите да избират множество елементи в един и същ списък.

Най-горе на страницата

Централизиране на управлението и контрола

SharePoint сайтовете предоставят по-добри начини за управление на съдържание и хора. Независимо дали сте участник в екипен сайт, собственик на сайт, или сървърен администратор, има няколко начина, по които може да работите по-ефективно.

Съдържание

По-добро възстановяване на документ    Когато изтриете документ, той първо се изпраща във вашето кошче. Оттам може да извадите елемента от кошчето или да го възстановите обратно в сайта. При премахването на елемент от кошчето елементът се изпраща в кошчето на колекцията със сайтове, където администраторът на колекцията със сайтове може изтрие или да възстанови елемента.

Кошчето може да съхранява списъци, библиотеки, папки, елементи от списъци, документи и страници с уеб компоненти. Администраторът на колекцията със сайтове може да разглежда цялото изтрито съдържание за колекцията със сайтове. Сървърният администратор може да контролира начина, по който се използва кошчето. Например сървърният администратор може да изчисти елементите, които са там повече от определен брой дни, или да забрани изцяло кошчето.

Кошчета

1. Крайният потребител изтрива документа "Дневен ред" от библиотеката с документи.

2. Документът се премества в кошчето на сайта, където хората може да го възстановят или изтрият.

3. Ако файлът се изтрие от кошчето на сайта, той се изпраща в кошчето на колекцията със сайтове, където администраторът може да го възстанови или изтрие окончателно.

Опция за изискване извличане на документ    Потребителите може да бъдат задължени да извлекат файла от библиотеката, преди да го редактират. Изискването за извличане означава, че в даден момент само един потребител може да променя файла, което намалява възможността промените да се презапишат по случайност от друг потребител.

По-добър контрол със страници образец    Дизайнерите на сайта може по-лесно да управляват общите елементи на уеб сайта, например фирмен горен колонтитул или навигационен формат, като се използва страница образец. Тази страница образец се използва повторно в целия сайт, така че може веднъж да персонализирате вида и поведението на сайта, а не да правите едни и същи промени на всяка страница.

Страници образец

Централизиран контрол на списъци с колони на сайт    Може да създадете колони на сайт, за да проверите дали всеки списък, който се базира на колоната на сайта, има една и съща дефиниция. Тази функция премахва досадната задача на повторно произвеждане на колоната за всеки списък и ви позволява на поддържате на едно място настройките. Например може да създадете колона, която съдържа имената на регионалните офиси, така че хората лесно може да избират името на офиса от списъка. Ако имената се променят или ако трябва да се добавят нови имена, може да актуализирате на едно място информацията. Тъй като колоната на сайта не се променя за всички списъци, може да използвате колоната на сайта, за да управлявате и анализирате данните в множество списъци.

По-добро управление на версиите    Може бързо да видите кой прави промени във файл или елемент от списъка и да възстановите предишни версии на документите или елементите от списъци. Подробните данни, които описват документа, но не са част от него, понякога се наричат метаданни и също се съхраняват за всяка версия на документа. Хората може лесно да настроят изгледи, за да проследяват как се променят метаданните.

Може да запишете документ като основна версия при съществени промени или като второстепенна версия при несъществени промени, например поправяне на печатни грешки. Собствениците на библиотеката с документи задават колко стари версии да се запазват.

Номериране на версии в библиотека

1. Текущата публикувана главна версия се осветява, а номерът на версията е цяло число.

2. Версия се създава, когато се променят свойствата или метаданните.

3. Първата версия на файла е винаги второстепенна версия номер 0.1.

Версии на елементите от списъци    Версиите може да се разрешат на списъци, така че всеки елемент от списък има собствена хронология на версиите. Може да виждате кога и как се променят елементите и да възстановите по-стари версии на елементи. Както и при версиите на документите, също може да зададете колко версии да запазите.

История на версиите на списък

Видимост и одобрение на чернови документи     Файловете може да се скрият от определени групи потребители на сайта, докато се изготвят. Също така може да зададете съответното ниво на разрешение за документ, като го управлявате с работен поток.

Управление на процеса чрез работни потоци    Може да оптимизирате цената и времето, необходими за координиране на общи бизнес процеси, например одобрение на проект или преглед на документ, като се управляват и проследяват задачите, включени в тези процеси. Например дадена организацията може да създава и разполага основен потребителски работен поток, за да управлява процеса на одобрение за черновите на документите в библиотеката с документи.

Хора, групи и предупреждения

По-добро управление на хора и групи    Страницата "Хора и групи" улеснява управлението на хора на вашия сайт. Може да добавите хора към групи, така че да управлявате по-ефективно в даден момент достъпа за група потребители. Също така може да видите информацията за другите хора въз основа на вашата справочна услуга и да управлявате информацията за себе си. Например в зависимост от това как е настроен вашият сайт, може да видите нечий служебен номер или да добавите своя снимка към профила. Независимо къде работите в момента на SharePoint сайта, може да използвате този компонент, за да намирате лесно информацията за другите хора.

По-уместни предупреждения    Предупрежденията позволяват на хората да получават правилната информация в подходящия момент, например да знаят кога се променя важен документ или кога се добавят нови елементи към списък. Според вашата роля може да настроите предупрежденията автоматично за други хора или групи. Например може да предупреждавате хората в друг екип, когато се правят промени в график, който ги засяга.

Сайтове и разрешения

По-специфични разрешения    Може да управлявате разрешенията, като използвате нивата на разрешения или да управлявате потребителите, като използвате групите на SharePoint. Нивото на разрешение е колекция с разрешения, които може да се прилагат върху потребител или група. Групата на SharePoint е колекция с потребители, които споделят сходни разрешения.

Може да зададете разрешения за елемент, файл, папка, списък, библиотека или ниво на сайт. Например може да разрешите на хората да работят с повечето елементи в библиотеката с документи, но да ограничите достъпа до даден конфиденциален документ.

Подобрено архивиране и възстановяване на сайтове    Администраторите разполагат с повече гъвкавост за архивиране и възстановяване на сайтове в случай на системни и катастрофални грешки. Инструментите на централното администриране може да изпълняват архиви на данни на Structured Query Language (SQL) за повечето елементи от сайта.

Подобрено търсене и регистриране    Индексирането на търсене се поддържа в рамките на колекцията със сайтове и сред списъците. Индексирането позволява по-ефективни заявки в папки и големи списъци. Може да сте създали регистрационен файл с промените, който позволява по-ефективно търсене и обхождане на сайт. Регистрационният файл с промените се базира на точно индексиране на променените елементи, което предоставя по-бързо резултатите от търсенето и с по-ниски разходи.

Контекстуален дисплей, базиран на потребителски разрешения    Когато потребителите нямат разрешение за промяна на настройките на съдържанието, свързаните връзки, командите, бутоните и инструкциите не се показват на сайта. Това не позволява на крайните потребители да виждат компонентите и съдържанието, което не им е разрешено да използват или променят, както и да се опитват да променят функциите, които не са разрешени или не са конфигурирани с правилните настройки.

По-гъвкаво и мащабируемо разполагане и надстройка    Разполагането е по-видимо и опростено за конфигурация на един сървър и подобрено и по-лесно конфигуриране от фирмени организации. Има повече възможности за организациите, които се надстройват от предишна версия, включително повече автоматизиране и гъвкавост за надстройване на определени колекции със сайтове след известно време, като се запазват на място текущите сайтове, за да се намали разрушаването и да се запази целостта на сайта. Програмно може да използвате интерфейси за програмиране на приложения (API) на миграция на съдържание, за да експортирате и импортирате по-малко елементи, като се запазва защитата.

Управление на обобщена информация    Може да контролирате дали и как вашата организация да използва RSS канали, за да получава актуализации за списъците и друга информация с абонаменти.

Меню Добри дошли    SharePoint сайтът показва меню Добри дошли, което хората може да използват, за да управляват настройките си. Менюто Добре дошли може да изисква потребителите да се регистрират и да излязат, когато приключат. От менюто някой друг може да се регистрира с други идентификационни данни на сайта.

Меню ''Добре дошли''

Най-горе на страницата

Разширяване и развитие на други програми и услуги

Платформата, която може да се персонализира и разширява, ви улеснява да изграждате основни решения на процеси и да работите с останалите програми. Следната информация предоставя общ преглед на някои ключови компоненти; за подробна информация вж. Център за разработчици на Windows SharePoint Services на MSDN.

Подобрения в събитие    Събитията са ключови за разработването на обогатени решения. Събитията помагат на доставчиците на решения да се възползват от поведенията и да пренебрегнат поведенията по подразбиране. Поддържат се синхронни и асинхронни събития за богат набор от типове събития сред списъците и библиотеките. Например решението, което осигурява, че документът винаги има авторско право в долния колонтитул, може да се свърже с централния тип съдържание, който се прилага към всички библиотеки с документи, свързани с този тип.

Подобрения на шаблона на сайта на разработчиците     Функционалността на компонентите се изгражда върху сайт и включва дефиниции от предишна версия на Windows SharePoint Services и разширява функционалността в една рамка.

Предоставя отделни части функционалност, които може да се приложат към сайта и след това индивидуално да се разрешат или забранят.

Функции    Може да използвате функции, за да намалите сложността, включена при правенето на прости персонализации на сайт. Функциите премахват необходимостта от копиране на големи раздели с код, за да се промени простата функционалност, както и да се намалят версиите и проблемите в непоследователността, които може да възникнат сред междинни уеб сървъри. Функциите улесняват активирането и дезактивирането на функционалността в хода на развитие, а администраторите може лесно да трансформират шаблона или дефиницията на сайта само като включват и изключват компонента в потребителския интерфейс. Функционалността на компонентите включва интегрирана проверка на компонентите и локализация.

Разширени типове на полета    Разработчиците може да използват разширени типове на полета, за да създадат потребителски контроли. Тези типове може да се изложат като прости полета в списъка или библиотеката с документи. Например някой може да използва тип на поле по избор, за да изгради система за оценки, която присвоява звездички на съдържанието въз основа на неговата популярност.

Поддръжка на заявка между списъци    Може да изградите по-обогатени и подходящи заявки, които обхващат обекти, сайтове и колекции със сайтове. Това позволява на разработчиците да изградят по-ефективни заявки, подобни на SQL заявки.

Поддръжка на Microsoft .NET Framework    При разработването на .NET Framework разработчиците на решения от външни доставчици може да изградят обогатени решения и да персонализират компонентите.

Програмно управление на миграцията на сайта    Може да използвате API на миграция на съдържание, за да експортирате и импортирате по-малки елементи, като запазите защитата.

Подобрени уеб услуги    За различните уеб услуги се предоставят нови методи, включително интеграция на тип съдържание, манипулиране на библиотека с документи, търсене, синхронизация на приложението на съобщенията, публикуване на съдържание и работен поток. За повече информация вж. Център за разработчици на Windows SharePoint Services на MSDN.

Разширени шаблони на сайт     Проектантите може да използват шаблоните като отправна точка и да ги редактират в програми за уеб проектиране или приложение за проектиране, съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Visual Studio или Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×