Какво е новото в Microsoft SharePoint Server 2010

Microsoft SharePoint Server 2010 включва няколко важни подобрения и допълнения. Лентата, част от преработения потребителски интерфейс, помага да свършите по-бързо работата си, като поставя командите в раздели по задачи, в които можете лесно да се придвижвате. Можете да работите в различни интернет браузъри, като Microsoft Internet Explorer 7.0 и 8.0, Firefox 3.0 и Safari 3.0. Търсенето и работата с компоненти, като сайтове, списъци, wiki страници, блогове и разрешения на SharePoint вече е по-лесно и по-опростено. Новите компоненти за социални мрежи ви помагат по-лесно да намирате хората и информацията, от които се интересувате. С новите компоненти за управление на съдържанието във фирма, подобренията в търсенето и подобрените инструменти за сътрудничество ще имате възможност за по-ефективна и интуитивна работа в Microsoft SharePoint Server 2010.

Благодарение на разширената функционалност в Excel Services и услугите на PerformancePoint за SharePoint 2010 ще можете да управлявате вашите бизнес данни по-ефективно и по-лесно ще анализирате резултатите от бизнеса според поставените цели.

В тази статия

Нов потребителски интерфейс

Сътрудничество

Социално общуване чрез компютри

Управление на съдържанието във фирма за документи, записи, цифрови активи и уеб съдържание

Търсене

Управление и персонализиране на сайт

Бизнес разузнаване

Услуги за бизнес свързване (BCS)

Персонализиране на SharePoint чрез InfoPath и SharePoint Designer

Нов потребителски интерфейс

Използвайте новата лента за бързо изпълнение на задачите в контекста на вашата работа    

Новата лента

Ако работите с клиентски приложения от 2007 Microsoft Office system, като Microsoft Office Word 2007 или Microsoft Office PowerPoint 2007, вече сте запознати с лентата. Както лентата в тези програми на Office, новата лента в SharePoint Server 2010 е предназначена да ви помага да намирате бързо командите, които ви трябват за изпълнение на задача. Командите са организирани в логически групи, показвани заедно в раздели. Всеки раздел се отнася до даден тип дейност, например работа с документ в библиотека с документи или добавяне и форматиране на текст на страница. Можете да използвате лентата в SharePoint Server 2010 за:

 • Достъп до всички необходими команди и инструменти, събрани на едно място.

 • Изпълнение на действия в страници, документи и списъци само чрез необходимите ви команди, в контекста на това, което правите, и за задачата, която искате да изпълните.

Най-горе на страницата

Сътрудничество

Използвайте новата функция за съвместно създаване на документи, за да работите едновременно с колеги по документи на Word или презентации от слайдове на PowerPoint    

 • Няколко потребители могат едновременно да редактират документ на Word или слайдове в библиотека на SharePoint. Например, за преглед на документ можете да изпратите връзка към този документ в библиотека на SharePoint и всички проверяващи могат да дадат едновременно обратна информация в документа.

 • Вече няма нужда от прикачени файлове – можете например да съхраните всичките си скорошни документи в "Моят сайт" и да работите по тях заедно с други колеги по едно и също време.

По-лесно планиране на събрания и водене на записки в графика с подобрените календари     

Управлението и следенето на вашите срещи, събрания и други събития е по-лесно, тъй като можете да:

 • Покажете няколко календара на SharePoint и Exchange на една страница.

  Групирате календар

 • Добавите лесно събития към календар, като щракнете върху дадена дата и въведете подробности за събитието, без да излизате от календара.

 • Плъзгате и пускате елементи в календар.

 • Използвате новия календар за група, за да планирате събрания с колеги и да планирате ресурси, като аудиовизуално оборудване и зали за събрания.

Използвайте новия Microsoft SharePoint Workspace 2010, за да работите със сайтове, библиотеки и списъци на SharePoint офлайн и да синхронизирате промените, когато се свържете отново с мрежата на вашата фирма    

Microsoft SharePoint Workspace вече ви дава възможност да работите със сайт на SharePoint на вашия работен плот, независимо дали сте свързани с мрежата на вашата фирма. Основните предимства от тази интеграция в офлайн и онлайн режим са:

 • Възможността за бърз преглед, добавяне, редактиране и изтриване на документи от библиотека или елементи от списък на SharePoint, докато сте офлайн.

 • Двустранно синхронизиране между вашия компютър и мрежата – тоест, актуализирането на данни на вашия компютър или в мрежата е автоматично, докато сте свързани с мрежата.

 • Съдържанието се синхронизира автоматично, когато минете в офлайн режим на компютъра си и след това се върнете онлайн.

 • Можете да използвате новата функция "Външен списък" за по-ефективна работа с бизнес данни на сървъра, като бази данни на SQL Server и SAP, когато сте в офлайн режим.

По-ефективно споделяне на информация с останалите с подобрени wiki страници и екипни сайтове     

Екипен сайт на SharePoint

Работата с wiki страници е опростена, защото вече можете да:

 • Вмъквате и форматирате съдържание директно на страницата с новия редактор на RTF текст.

 • Намирате изображения и снимки на вашия локален компютър или мрежа и да ги вмъквате във вашия сайт, без да напускате страницата, на която сте.

  Добавяне на изображение към сайт

По-ефективно управление на множество елементи в списъци на SharePoint    

Извличане на множество елементи

Вече можете да изберете няколко елемента в списък и да щракнете върху един бутон, за да се изпълни едно и също действие за всички елементи едновременно. Можете например да вкарате или извлечете няколко документа едновременно.

По-лесно създаване и управление на блогове с подобрените инструменти за авторство и нова навигация    

С подобренията в работата по създаване на блогове можете да:

 • Използвате новия редактор на RTF текст, за по-лесно и интуитивно създаване на блог публикации.

  Редактор на RTF текст за блогове

 • Намирате изображения и снимки на вашия локален компютър или мрежа и да ги вмъквате във вашата блог публикация, без да излизате от страницата.

 • Преглеждате записи в блог както по месец, така и по категории. Можете да видите броя публикации за всеки месец или категория в реално време. Нова връзка "Архивиране" дава достъп до изглед на всички месеци от стартирането на блога, а в рамките на всеки месец публикациите са изредени по категория.

Разглеждане и работа с информация на SharePoint от вашето мобилно устройство    

С уеб страниците на SharePoint, оптимизирани за преглед на малки устройства, вече можете да преглеждате и работите с документи, блогове, wiki страници, бизнес данни на сървъра и сайтове от вашия мобилен телефон. По-долу са изброени някои от новите функции за мобилни телефони в SharePoint Server 2010.

 • Използване на олекотен интерфейс и навигация за достъп до библиотеки с документи, списъци, wiki страници, блогове, страници на уеб части и бизнес данни на сървъра на SharePoint.

 • Използване на възможностите за търсене от мобилния телефон за намиране на хора, информация за връзка, съдържание на SharePoint и данни в потребителски бази данни.

 • Абониране за известия чрез текстови съобщения (SMS) за промени в документи в SharePoint или в библиотеки с документи или списъци на SharePoint.

 • Преглед на документи на Microsoft Office Word, Excel и PowerPoint в браузъри на мобилни устройства.

 • Интеграция с шлюзове, като UAG и ISA, за достъп през защитна стена.

 • Предоставяне на платформа за разработки за мобилни устройства за изграждане на потребителски мобилни решения на SharePoint отвъд предоставените при закупуване.

Най-горе на страницата

Социално общуване чрез компютри

С новите функции в SharePoint Server 2010 можете да намерите съдържание и да се информирате за хора и интересни теми, които имат най-голямо значение за вас.

Намерете и помогнете на другите хора да намерят интересна информация    

Новите функции включват информационни канали за дискусионни групи, социални етикети и оценки, за да можете по-лесно да следите действията на колегите си, както и да споделяте съответно съдържание.

Използвайте ''Моят сайт'', за да подпомогнете взаимодействието чрез споделянето на опит    

Профил в "Моят сайт"

Подобренията в ''Моят сайт'' ви помагат да използвате ''Моят сайт'' и профилите си, за да споделите знания в областта си на специализация с колеги. Добавянето на интереси и отговорности в профилите улеснява колегите да се намират чрез канали за новини, да задават въпроси и да им отговарят, и да се свързват по други начини.

Следвайте хора и интереси, които имат значение за вас    

Поставяне на етикети на съдържание

Можете да използвате информационните канали за активност на "Моят сайт", за да следите действията на вашите колеги, да се информирате за разработките в интересуващите ви области и да се свързвате с други хора, които търсят помощ в тези области. Можете също така да получавате препоръки за нови колеги или ключови думи, които да следите, за да можете да разширите професионалните си контакти и знания.

Най-горе на страницата

Управление на съдържанието във фирма за документи, записи, цифрови активи и уеб съдържание

Новите функции за управление на съдържанието във фирма в SharePoint Server 2010 ви позволяват да управлявате по-ефективно документи, записи, цифрови активи и публикувани уеб страници.

С новите функции за управлявани метаданни можете да управлявате класификации и метаданни в сайтовете на SharePoint    

Управление на метаданни

Новата услуга за управлявани метаданни в SharePoint Server 2010 предоставя набор от функции, даващи възможност на организациите да управляват по последователен начин корпоративните класификации и метаданни. С новата услуга за управлявани метаданни можете да:

 • Публикувате и споделяте типове съдържание в колекции от сайтове и уеб приложения.

 • Използвате хранилището за изрази за управление на изрази и класификации.

Класификацията представлява йерархично организирани изрази. Потребителите могат да прилагат тези изрази спрямо съдържание на сайта, ако добавите новата колона за управлявани метаданни към списъци, библиотеки или типове съдържание. Класификациите и изразите могат да се управляват централно във вашата организация или можете да интегрирате управляваните метаданни със социалните етикети и да дадете възможност на потребителите да предлагат изрази, когато поставят етикет на съдържание.

Управление на отделен готов или работен продукт, който включва множество документи с колективни папки за документи    

SharePoint Server 2010 въвежда колективните папки за документи, които са нов тип съдържание и ви позволяват да създавате и управлявате работни продукти, обхващащи множество документи. Колективните папки за документи са конфигурирани като останалите типове съдържание. Те могат да се настроят така, че да включват набор от документи по подразбиране, които хората след това да персонализират, когато създават нов екземпляр на колективна папка за документи. Функциите за колективни папки за документи, като споделени метаданни, работни потоци и създаване на версии, позволяват на групите ефективно да управляват разработката на работни продукти или набори от съдържание. Често срещан пример за колективна папка за документи е "брошура за продажбите на фирмата", използвана от екип за продажби и маркетинг за групиране на различни типове документи за представянето на продукта.

Използване на подобрения шаблон за сайта "Център за документи" за по-лесно управление на вашите документи в едно местоположение    

Актуализираният шаблон на сайта "Център за документи" позволява нови функции за управление на документи за сайт на SharePoint, включително новата функция за навигация въз основа на метаданни. С тази функция можете да преглеждате съдържание в голям списък или библиотека с помощта на метаданни вместо чрез местоположението на папките. Уникалните идентификатори на документи правят съдържанието лесно за намиране, независимо от неговото местоположение.

Нови гъвкави функции за управление на правила и записи ви дават възможност да избирате дали да управлявате записите на място, или в централно хранилище    

SharePoint Server вече поддържа управлението и откриването на съдържание на място, без да е необходимо заключено хранилище за официални записи. Някои от новите функции за управление на записи са:

 • Управление на записи на място, което ви позволява да съхранявате записи до изпълняващо се съдържание.

  Деклариране на запис на място

 • Правилата за задържане включват сложни графици, като многоетапни графици, и повече от седем включени действия за управление на записи, като “Изпращане в архив със записи” и “Деклариране като запис на място”.

 • Сайтът "Център за записи" е подобрен за по-големи архиви чрез добавянето на йерархичен план на файловете, методи за подаване чрез метаданни и възможност за обединяване на множество колекции от сайтове, които да могат да се управляват като едно голямо хранилище.

Подобрените функции за управление на уеб съдържание улесняват създаването и управлението на вашия сайт    

Новите и подобрени функции за управление на уеб съдържание улесняват публикуването на уеб страници и управлението на сайтове. Освен това SharePoint Server 2010 вече включва поддръжка за поточно прехвърляне на видео.

 • Работата при създаване на уеб съдържание е подобрена и опростена чрез добавянето на лентата, която обединява командите за страници според задачите.

 • Подобренията в поведението при експортиране, както и регистрирането и отчитането улесняват разполагането на съдържание.

 • Външни уеб аналитични функции осигуряват поддръжка за "Трафик", "Търсене" и "Аналитични отчети за наличностите".

 • Новата поддръжка за богата мултимедия включва нова библиотека с активи с богати изгледи и инструменти за избор, поддръжка за видеоклипове като тип съдържание на SharePoint; опростена видео инфраструктура и мултимедиен плейър Silverlight с възможност за смяна на кожите.

 • Големите библиотеки със страници опростяват управлението на уеб сайтове с много страници.

 • Създаването и управлението на различни версии или "вариации" на публикувани сайтове или страници е операция, която вече се предава в опашка и се изпълнява във фонов режим, така че потребителите могат да продължат работата си в SharePoint, докато операцията завърши. Добавена е командата Преглед на промените, която ви дава възможност да сравните по-стара с по-нова версия на уеб страница. Промените се отбелязват в специален отчет, което позволява редактиране "един до друг" в редактора за RTF текст.

  Работа с вариации

Най-горе на страницата

Търсене

Новите функции за търсене в SharePoint Server 2010 ви улесняват да намерите по-точна информация и да откриете колеги бързо и ефективно. Подобренията включват ново оформление на резултатите, което прецизира информацията по категории и включва по-добри описания и метаданни. Освен това хората, които са във вашия социален кръг, ще се показват в горната част на резултатите от търсенето.

По-бързо получаване на по-добри отговори    

Функциите за корпоративно търсене включват начини за намиране на информация и хора и за навигиране в резултатите от търсенето. Новите функции са:

 • Уточняване: помага да получите информация за резултатите и ви позволява да ги стесните по определени типове, като сайт, автор или дата.

 • Предварително попълнени предложения за заявки, свързани връзки за търсене и откриване на акроними.

  В полето за търсене се показват думи, подобни на тези, които въвежда потребителят

 • Възможност за извършване на заявки за документи чрез булев синтаксис (AND, OR и NOT) и префиксни заместващи символи (*).

 • Възможност за търсене на съдържание на SharePoint от компютър, работещ под Windows 7.

 • Подобрена функция “Какво имахте предвид?”, така че да поддържа повече езици и изрази в рамките на вашето предприятие.

Търсенето е познание за “обществото”    

Като използвате търсенето заедно с функциите за социално общуване чрез компютри и сътрудничество в SharePoint Server 2010, можете да:

 • Търсите човек според познанията, за да намерите някого с нужните ви умения.

 • Използвате търсене по фонетично име, за да намерите имена, звучащи по подобен начин (дали е Марин или Мартин?).

 • Прецизирате резултатите от търсенето с използване на категории, като отдел или длъжност.

Други подобрения в търсенето    

Моделът на търсене използва свойствата (или метаданните), които вие или вашият компютър предоставяте за документите. При търсене вече се преглежда съдържанието за ключови фрази, с които могат да бъдат открити липсващи или неточни свойства, и това спомага за подобряване на точността.

На търсенето в сайт автоматично се дава обхватът да е текущият сайт и неговите подсайтове, а не всички сайтове.

Най-горе на страницата

Управление и персонализиране на сайт

Няколко нови функции, свързани с управлението на разрешения, проектирането на сайтове и многоезиков потребителски интерфейс оптимизират начина, по който може да използвате, проектирате и влизате в сайтове и съдържание на SharePoint.

Преглед и настройка на нивата на разрешения, включително разрешения на ниво елемент, за определен потребител или група с помощта на новия инструмент за управление на разрешенията    

Нова функция за разрешения

Новото управление на разрешенията е достъпно от всяка колекция от сайтове, сайт, списък или елемент от списък, за да можете лесно да добавяте или премахвате потребители или групи, да променяте нива на разрешение, да прекратявате наследяване и да управлявате анонимния достъп. Освен това можете да преглеждате и настройвате всички нива на разрешение, дадени на определен потребител или група.

Промяна на цвета и шрифта за даден сайт чрез новоподдържаните файлове на теми    

Прилагане на тема към сайт

Използвайте новата галерия с теми, за да изберете от няколко теми, включени в SharePoint Server 2010. Можете също така да създадете собствени файлове на теми от Microsoft PowerPoint и да ги добавите към галерията, за да можете да ги изберете.

Направете сайта си достъпен от всяка страна, като промените езика му    

Когато имате инсталирани подходящите езикови пакети, може да преглеждате страниците с настройки, помощта и съдържанието на приложенията, като заглавия на списъци и имена на колони, на предпочитания от вас език.

Най-горе на страницата

Бизнес разузнаване

SharePoint Server предлага по-стабилни възможности за бизнес разузнаване чрез подобрена функционалност в Excel Services, услугите на PerformancePoint и услугите за свързване на бизнес данни (BCS). Това е платформа, базирана на SharePoint, която осигурява стандартизирани интерфейси за съществуващите бизнес данни и процеси.

Работа с подобрените възможности за бизнес разузнаване чрез Excel Services    

Excel Services подобрява възможностите за бизнес разузнаване на SharePoint Server 2010, като предоставя:

 • Подобрени функции за визуален анализ на данни, като усъвършенствано условно форматиране, блещукащи линии и интуитивно изследване на данните чрез филтри.

 • Тясно интегрирани клиентски функции с PowerPivot за SharePoint, нова “самостоятелна функция за бизнес разузнаване” от услугите за анализ на SQL Server.

 • Възможност за бърз и лесен анализ на милиони записи.

Ако освен това инсталирате и конфигурирате Office Web Apps, Excel Web App предлага още повече. Новите функции включват:

 • Нови възможности за форматиране и редактиране, които ви позволяват да редактирате и форматирате електронни таблици директно в уеб браузъра, точно както бихте го направили в Excel. Вече можете да прилагате форматиране на цвят, стил и размер за линии, граници и числа, и да използвате същите функции за цвят на фона, които са ви познати от Excel.

 • Създаване в браузъра на нови работни книги и на таблици в работни книги.

Добавяне на богати диаграми в сайтовете на SharePoint чрез новата уеб част за диаграми    

Новата уеб част за диаграми, базирана на техниките за визуализиране на данни на Dundas, ви позволява да добавяте богати диаграми към вашите сайтове на SharePoint чрез уеб-базирана конфигурация за свързване на диаграмите с данни от редица източници, като списъци на SharePoint, външни списъци, услуги за бизнес данни, Excel Services и други уеб части.

Уеб част за диаграми

Наблюдение и анализ на бизнес дейността чрез услугите на PerformancePoint    

Услугите на PerformancePoint улесняват наблюдението и анализа на дейността съгласно поставените цели и вземането на по-добри бизнес решения.

 • Създавайте и използвайте интерактивни табла с карти с резултати, отчети (включително отчети на услугите за отчети и на Excel Services) и филтри.

 • Създавайте и използвайте карти с резултати, които обединяват данни от множество източници на данни (включително услуги за анализ, SQL Server, списъци на SharePoint и Excel Services), за проследяване и наблюдение на данните.

 • Използвайте мощни аналитични отчети за идентифициране на движещите сили и основните причини и прилагайте филтри за персонализиране на отчетите.

 • Интегрирайте вашите приложения за бизнес разузнаване и информацията с други мощни функции на SharePoint, като сътрудничество и управление на съдържанието.

Управление и защита на съдържанието на PerformancePoint чрез по-добра интеграция с SharePoint    

Услугите на PerformancePoint ви позволяват да управлявате и защитавате съдържанието на PerformancePoint в SharePoint Server 2010. Услугите на PerformancePoint се възползват от предимствата на мащабируемостта, сътрудничество, архивирането, възстановяването и възможността за аварийно възстановяване на SharePoint Server. Таблата и елементите на таблата се съхраняват, управляват и защитават в списъци и библиотеки на SharePoint, като това ви осигурява единна платформа за защита и съхранение.

Достъп до по-подробна бизнес информация чрез подобрени карти с резултати    

Подобрените карти с резултати улесняват намирането и бързия достъп до по-подробна информация. Картите с резултати на PerformancePoint предлагат също и по-гъвкави функции за опции за оформление, динамични йерархии и изчисляеми водещи показатели на представянето (KPI). Като използвате тези подобрени функционални възможности, вече можете да създавате метрики по избор, които използват множество източници на данни. Освен това можете да сортирате, филтрирате и преглеждате разликите между действителни и зададени стойности, което да ви помогне да идентифицирате проблемите или рисковете.

Създаване на аналитични отчети за по-добро вникване в основните сили на бизнеса, които стоят зад резултатите    

Подобрените аналитични отчети поддържат филтриране на стойности, нови типове диаграми и условно форматиране на сървър. Уникалната йерархична схема на информация за визуализация, нов тип отчет, наличен в услугите на PerformancePoint, ви позволява бързо и визуално разлагане на стойности от по-високо ниво, така че да може да разберете движещите им сили.

Най-горе на страницата

Услуги за бизнес свързване (BCS)

Услугите за бизнес свързване (BCS) позволяват интеграция на SharePoint с външни данни, включително специализирани бизнес приложения. Услугите за бизнес свързване са изградени върху технологията на каталога за бизнес данни (BDC), предоставена в Microsoft Office SharePoint Server 2007. Използвайте услугите за бизнес свързване за:

 • По-лесно дефиниране на външни типове съдържание, наричани преди "обекти", като използвате визуалния интерфейс на SharePoint Designer, без да е необходим XML редактор.

 • Свързване към по-голям диапазон от източници на данни – релационни бази данни, SAP, уеб услуги и потребителски приложения – и взаимодействайте с тях по повече начини, включително пълна поддръжка на създаване, четене, актуализация и изтриване.

 • Използване на богати клиентски разширения за изграждане на приложение на SharePoint и разширяването му до клиентски приложения на Office, като SharePoint Workspace, Outlook и Word, така че да можете да работите с вашите външни данни офлайн.

 • Преглеждане на външни бизнес данни на сървър в сървърни и клиентски приложения без нужда от персонализиране, включително безпроблемно интегриране на бизнес данните със списъци на SharePoint.

Най-горе на страницата

Персонализиране на SharePoint чрез InfoPath и SharePoint Designer

По-силната интеграция между InfoPath, Microsoft SharePoint Designer 2010 и SharePoint Server 2010 ви позволява по-лесно да персонализирате списъци, изгледи и работни потоци на SharePoint.

Персонализиране на формуляри за списък на SharePoint    

Персонализиране на формуляри с Infopath

InfoPath вече може да се използва за пълно персонализиране на формуляри за списъци на SharePoint. Можете да промените външния вид на формуляра, да превключите на оформления с много колони, да разделите формуляра на секции, да проверите въведената информация, да попълните предварително полета и да зададете някои секции на формуляра да се показват и скриват автоматично. От произволен списък щракнете върху бутона Персонализиране на формуляр в лентата, за да стартирате InfoPath. След персонализирането на формуляра го публикувайте обратно в сайта на SharePoint, за да замени формуляра по подразбиране.

Персонализиране на списъчни изгледи на SharePoint    

Всички стандартни изгледи на списъчни елементи в SharePoint Server 2010 вече използват уеб частта за XSLT списъчен изглед, която може да се персонализира, и това прави персонализирането на списъчен изглед в SharePoint по-бързо и по-лесно. От SharePoint Designer 2010 можете бързо да приложите стилове по избор към списъчните изгледи на SharePoint и да форматирате условно редове въз основа на съдържанието им.

Персонализиране на работни потоци на SharePoint    

Илюстрация на SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 вече може да се използва за пълно персонализиране на "големите три" работни потока в SharePoint – "Одобрение", "Събиране на обратна информация" и "Събиране на подписи". Възможностите за работни потоци са разширени с нови действия, например богатите вградени действия за одобрение. Повторно използваемите работни потоци могат да бъдат създадени веднъж и след това да се използват многократно в различни списъци, библиотеки с документи или типове съдържание. Начинът на работа на потребителите в SharePoint Designer 2010 е напълно променен чрез лентата, което създава една по-проста и позната среда за хората, използващи Office.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×