Какво е новото в Microsoft Office Outlook 2007

Изображение на бутон

Microsoft Office Outlook 2007 ви предоставя развита среда за управление на времето и информацията. Като използвате новите функции от рода на "Незабавно търсене" и лента на заданията, вие можете да организирате и незабавно да намирате нужната ви информация. Новите възможности за споделяне на календари, Microsoft Exchange Server 2007 технологията и подобреният достъп Windows SharePoint Services 3.0 информация ви позволяват безопасно да споделяте съхранявани в Office Outlook 2007 данни с колеги, приятели и членове на семейството ви, без значение къде се намират тези хора. Office Outlook 2007 облекчава приоритизирането и управлението на вашето време, като ви позволява да се съсредоточите върху най-съществените неща. Тази статия предлага обзор на Office Outlook 2007 с ударение върху новите и подобрени функционални възможности.

В тази статия

Управляване на времето и информацията

Свързване през граници

Бъдете в безопасност и дръжте нещата под контрол

Управляване на времето и информацията

За да можете по-лесно да управлявате вашето време и информираност, Office Outlook 2007 ви предлага няколко нови и подобрени функции, като се започне от незабавното търсене и се стигне до интегрирането на задачите в календара. Тези функции облекчават възможностите ви да търсите, управлявате, приоритизирате и действате на база масивите от информация, с които се сблъсквате ежедневно.

Бързо намиране на необходимата ви информация

 • Незабавно търсене     Office Outlook 2007 ви предлага нов бърз начин да намирате нужната ви информация, без значение в коя папка се намира. Outlook сега използва същата технология за търсене, която използва и Microsoft Windows, което позволява бързо да получавате резултати, независимо от размера на пощенската ви кутия. В допълнение към това разполагате с подобрен визуален дизайн, който ви показва незабавно всеки индивидуален резултат от търсенето, веднага щом стане достъпен, макар търсенето още да не е завършило. Търсенето сега се показва на едно и също място, независимо къде се намирате в Outlook. Освен това можете да препращате заявки за търсене до Windows Desktop Search за по-широкообхватно търсене в целия ви компютър. За повече информация вж. Намиране на съобщение или елемент чрез използване на незабавното търсене.

 • Цветови категории     Новите "Цветови категории" ви дават бърз и визуален начин да персонализирате елементи и да разграничавате елементите един от друг, което облекчава намирането на информация. Да предположим например, че искате да присвоите цветова категория на всички елементи, отнасящи се към даден проект. Можете да добавите една и съща цветова категория към електронната поща, календара и задачите, така че после лесно да намерите с един поглед всички елементи на този проект. Когато по-късно се наложи да търсите информация, можете да я търсите и сортирате по цветова категория за по-бързо и по-лесно идентифициране на онова, което търсите. За повече информация вж. Добавяне на цветова категория към имейл съобщение.

 • Роуминг на цветовите категории     Цветовите категории сега се записват във вашия файл с данни по подразбиране, вместо в системния регистър на Windows. Ако използвате акаунт на Microsoft Exchange, вашите категории сега са налични на всички компютри, на които работите.

 • Потребителски интерфейс, създаден с оглед показването на резултати     Office Outlook 2007 има изцяло подновен потребителски интерфейс, който облекчава и прави по-интуитивно съставянето, форматирането и извършването на действие въз основа на вашата електронна поща. Сега вече имате достъп до цялата гама от функции и възможности в Outlook от едно лесно за намиране място във вашето имейл съобщение.

 • Визуализиране на прикачените файлове     Като използвате новата функция за преглед на прикачените файлове, вие можете да разглеждате прикачените файлове в прозореца за четене с помощта на едно-единствено щракване с мишката. Това подобрение ви спестява време и ви позволява да разглеждате прикачените файлове в контекста на имейл съобщението. За повече информация вж. Визуализиране на съобщения.

 • Намален навигационен екран     Навигационният екран може да бъде намерен до вертикална лента с бутони, за да ви предостави по този начин по-голяма работна област, като едновременно с това ви предлага бърз достъп до предпочитаните папки и другите изгледи. За повече информация вж. Намаляване или разширяване на навигационния екран.

 • Yomi имена     Office Outlook 2007 поддържа японски Yomi имена в "Контакти".

 • Променен изглед "Седмица" в календара     Office Outlook 2007 предлага нов изглед за седмицата. Предишният изглед "Седмица" беше оформен в две колони от дни и беше подобен на планировчика на деня в предишните версии.

 • Ниво по подразбиране на подробните данни     Нивото по подразбиране за подробните данни в изгледа "Месец" е променено. За повече информация вж. Промяна нивото на подробни данни в изгледите за седмица и месец на календара.

Лесно управление на приоритетите ви за деня

 • Лента на заданията     Новата лента на заданията интегрира в едно удобно място вашите задачи, имейл съобщенията, маркирани за изпълнение, предстоящите срещи и календарната информация. Тя също включва задачи от програмата за водене на бележки Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Project 2007 и уеб сайтове на Windows SharePoint Services 3.0. Лентата на заданията ви дава обобщен изглед на приоритетите ви за деня. За повече информация вж. Проследяване на вашите задания и задачи.

 • Маркиране на поща за изпълнение     Флаговете вече са много по-полезни навсякъде в Outlook. Можете да използвате даден флаг, за да създадете бърз елемент за изпълнение, който може да бъде проследен в лентата на заданията, в папката ви "Входящи" и дори в календара. Те също са удобни за създаване на напомняния за вас и други хора. За повече информация вж. Проследяване на имейл съобщения, изискващи изпълнение.

 • Интегриране на задачите в календара     Office Outlook 2007 интегрира задачите в календара в списък на задачите за деня, за да можете да ги видите показани под срещите и събранията ви за деня. За да заделите време за работа върху дадена задача е достатъчно просто да плъзнете задачата в календара си. Когато приключите задачата в даден ден, тя остава привързана към този ден, което ви дава визуален запис на свършената работа. Неприключените задачи се прехвърлят за следващия ден и се натрупват, докато не ги маркирате като завършени. За повече информация вж. Разглеждане на вашите задачи.

 • Подобрени възможности за планиране     Подобрените възможности за планиране в Office Outlook 2007 и Exchange 2007 ви помагат лесно и за по-кратко време да планирате събрания. Когато използвате Exchange 2007, графиците на присъстващите се преглеждат и се предлага идеалното време и място за провеждане на събранието. Ред други подобрения в Office Outlook 2007 облекчават допълнително работата с календара за хора, които използват Exchange 2003 или Exchange 2007. Когато в дневния ред или мястото на дадено събрание настъпят промени, поканените да присъстват получават актуализация на информацията и не се налага да препотвърждават съгласието си за участие в събранието. Допълнителните промени са осветени в актуализацията на събранието, което облекчава разпознаването на променената информация. За повече информация вж. Планиране на събрания.

Най-горе на страницата

Свързване през граници

За да ви помогне в свързването с лица, които работят на други места и използват различни платформи, Office Outlook 2007 внася значителни подобрения – от по-лесно споделяне на календари до вградено поддържане на RSS (Really Simple Syndication) и интегриране на Windows SharePoint Services 3.0 информация.

Предоставяне на лесен достъп до използваема информация

Като доставя съществена информация направо в папката ви "Входящи", Office Outlook 2007 ви дава контакт с информацията, от която се нуждаете ежедневно.

 • Свързване наWindows SharePoint Services 3.0 списъци с Outlook     Office Outlook 2007 ви позволява да взаимодействате от всякъде и по всяко време с информация, съхранявана с списъци на SharePoint. Можете да свързвате календари, библиотеки с документи, форуми за обсъждания, контакти и задачи в Office Outlook 2007, а след това да преглеждате, търсите и редактирате това съдържание. Всякакви промени, които правите в тази информация, се актуализират както във версията на сървъра, така и във вашия уеб браузър. Новите Office Outlook 2007 функции (като припокриване на календари, електронни визитни картички и лента на заданията) също включват SharePoint съдържание. За повече информация вж. Отваряне, редактиране и актуализиране на файлове от сайт на SharePoint.

 • RSS канали     RSS каналите предлагат удобен а издателите на съдържание начин да разпространяват информация в стандартизиран формат. Прост пример на RSS съдържание са често актуализираните източници на информация, като новинарските заглавия и личните уеб дневници (наричани блогове). Ползата от RSS е в обобщаването на едно място на всичкото съдържание от различни уеб източници, към което следва да се добави, че за да получите информацията не се налага да съобщавате имейл адреса си на издателите на съдържание. Вече не трябва да посещавате различни уеб сайтове, за да получите най-новата информация по темите, от които се интересувате.

 • Автоматично конфигуриране на акаунти     Новата функция за автоматично конфигуриране на акаунти облекчава добавянето на акаунти в Office Outlook 2007. Трябва само да въведете името на акаунта и паролата от вашия имейл акаунт за Exchange, POP3 или IMAP. Office Outlook 2007 конфигурира акаунта вместо вас. Не се налага да помните името на сървъра, нито някаква друга странно звучаща информация, не трябва да конфигурирате портовете, не е нужно да правите нищо повече. Когато използвате акаунт на Exchange 2007, вашият акаунт остава актуален, понеже е в динамична връзка със сървъра, изпълняващ Exchange. По този начин, ако пощенската ви кутия бъде преместена от един сървър на друг, Office Outlook 2007 автоматично открива промяната и продължава да поддържа ежедневната ви работа без никакво прекъсване. За повече информация вж. Добавяне или премахване на имейл акаунт.

Лесно споделяне на информация с всекиго и навсякъде

 • Снимки на календара     Можете да изпратите календара си в имейл съобщение до всеки. Получателят може да отвори календара ви или в своя уеб браузър или в Outlook. За повече информация вж. Споделяне на информацията в календара ви.

 • Абониране за Интернет календари     Интернет календарите са календари, които се споделят в Интернет. Тези календари, независимо дали са създадени в Outlook, или в друго приложение, се изтеглят от услугата за публикуване на календари или от специален уеб сайт, на който хората могат да подслоняват и да се абонират за календари. В абонамента за Интернет календар е включена информация, указваща на Outlook къде и колко често да изпраща заявки за актуализации. За повече информация вж. Въведение в Интернет календарите.

 • Припокриване на календари     Преглеждането на календари в режим на припокриване ви позволява да обхождате много наложени един върху друг календари, което облекчава сравняването на вашия календар с този на колега или с календара на екипа, за да се намери свободно време за събрание. За повече информация вж. Разглеждане на календарите един до друг или с припокриване.

 • Публикуване на календари в Microsoft Office Online     Можете да споделяте календара си с всекиго или само с определени хора, като публикувате Интернет календарите си в Office Online. За повече информация вж.Споделяне на вашия календар в Office Online.

 • Електронни визитни картички     Можете да създавате и споделяте персонализирани електронни визитни картички, които предлагат персонализиран начин да предадете вашата информация. Можете да споделите вашата картичка като прикачен файл или като част от електронния ви подпис. Електронните визитни картички ви позволяват да персонализирате контактната информация за вас, а също да добавяте емблеми и снимки, с което правите контактите по-обвързани с личността и по-лесни за намиране. Електронните визитни картички могат лесно да бъдат обменяни чрез имейл съобщения и могат да бъдат записвани в папката ви "Контакти". За повече информация вж. Създаване на електронни визитни картички.

 • Записване като PDF или XPS     Office Outlook 2007 поддържа експортирането на вашия файл в един от следните формати:

  • Portable Document Format (PDF)     PDF е електронен файлов формат с фиксирано оформление, което запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. PDF форматът гарантира, че когато файлът се преглежда онлайн или се отпечатва, той запазва точно предвидения от вас формат и че данните във файла не могат да бъдат променени лесно. PDF форматът е полезен също и за документи, които се размножават с помощта на средствата за професионален печат.

  • XML Paper Specification (XPS)     XPS е формат на електронен файл, който запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. XPS форматът осигурява, че, когато файлът се разглежда онлайн или отпечатан, той остава със същото форматиране, което сте замислили, и данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

   Забележка : Създаването на PDF и XPS е налично само когато отворите елемент в Office Outlook 2007. Менюто Файл в основния прозорец на Outlook не предоставя достъп до тази функционалност.

   Можете да запишете файл от 2007 Microsoft Office system програма като PDF или XPS само след като инсталирате добавка. За повече информация вж. Разрешаване на поддръжка на други файлови формати, като PDF или XPS.

   За повече информация вж. Записване като PDF или XPS.

 • Microsoft Office InfoPath 2007 в Outlook     Пълното интегриране на Office Outlook 2007 с Office InfoPath 2007 прави възможно да се вгради в дадено имейл съобщение формуляр на InfoPath и да го изпратите на други хора, заедно с искане да попълнят нужната информация. Единственото, което се изисква от получателя е да отговори на съобщението ви и да попълни приложения формуляр. След като съберете отговорите на получателите, можете да експортирате данните в Microsoft Office Excel 2007 за анализ или да обедините отговорите от разпространения формуляр в един основен формуляр.

 • Помощник при отсъствие от офиса     По-рано, когато стартирахте Outlook и вашият помощник при отсъствие от офиса беше включен, се показваше диалогов прозорец с предупреждение. В Office Outlook 2007 когато е включен помощникът извън офиса, включват се и автоотговорите, а в лентата на състоянието се показва уведомление. Когато използвате акаунт на Exchange 2007, сега вече можете да планирате включването на вашия помощник извън офиса предварително и да не се безпокоите кога той е включен и кога изключен. В допълнение към това, когато използвате имейл акаунти на Exchange 2007, можете да зададете отделни съобщения за получатели, които са във вашата организация и такива, които са извън нея. За повече информация вж. Автоматично отговаряне на входящите съобщения, докато сте извън офиса.

 • Обединени съобщения     Когато използвате Exchange 2007, вашата гласова поща и факсовете ви могат да се доставят във вашата папка "Входящи" на Office Outlook 2007.

 • Поддържане на многоезични имена на домейни     Office Outlook 2007 сега поддържа в имейл адресите многоезични имена на домейни. Поддържането на многоезични имена на домейни позволява на хората да регистрират и използват имена на домейни на родния им език, вместо само на английски.

 • Подобрено кеширане на данните     Office Outlook 2007 сега поддържа кеширане – създаване на локално синхронизирано копие – на споделените данни, с които работите. Например, ако работите със споделените папки на друго лице, в компютъра ви се съхранява копие на тази информация. Това предлага по-добра производителност и ви позволява да работите със споделените данни дори когато нямате връзка със сървъра, изпълняващ Exchange.

Най-горе на страницата

Бъдете в безопасност и дръжте нещата под контрол

За да ви помогне да защитите личната си и фирмена информация, Office Outlook 2007 предлага набор от мощни инструменти, като се започне от филтрирането на нежелана електрона поща и технологиите против фишинг до новите папки за управление на имейли. В резултат на всичко това вие имате повече контрол над информацията, която стига до вас, така че оставате в безопасност и можете да се съсредоточите върху ежедневните си задачи.

Контролиране на имейл съобщенията, които стигат до вас

 • Outlook E-mail Postmark     Outlook E-mail Postmark е нова технология от Microsoft, имаща за цел да спре нежеланата поща. Тази технология изисква от компютъра на подателя да изпълни изчисление или ребус и да прикачи отговора като маркер за легитимност на имейл съобщението. Създаването на Outlook E-mail Postmark затруднява подателите на нежелана поща в разпращането на циркулярни имейл съобщения, но не променя за вас нищо в изпращането на легитимни съобщения. Когато Office Outlook 2007 получи съобщение с пощенски щемпел, системата лесно проверява валидността на това съобщение. Ако щемпелът е валиден, това е доказателство, че компютърът на подателя е платил определена цена, за да изпрати съобщението. В резултат на това, съобщението с пощенския щемпел постъпва в папката Входящи вместо в папката Нежелана поща. За повече информация вж. По какъв начин поставянето от Outlook на пощенски щемпел в имейл съобщенията помага да се намали нежеланата поща.

 • Филтър за защита срещу нежелана поща/фишинг     Office Outlook 2007 предлага подобрен филтър на нежелана поща, който отделя повече нежелани имейл съобщения от преди. Освен това има нова защита срещу "фишинг" (използването на измамнически имейл съобщения, имащи за цел да ви подмамят да издадете лична информация). Office Outlook 2007 проследява подозрителните имейл съобщения и помага да бъдете защитени, като автоматично забранява връзките в такива съобщения, докато не ги одобрите. Вие ще бъдете предупредени от самото имейл съобщение за възможни опасни сайтове. За повече информация вж. Как Outlook помага в защитата срещу вируси, нежелана поща и фишинг.

Опазване на личната и фирмена информация

 • Управлявани имейл папки     Когато използвате Exchange 2007, управляваните имейл папки помагат на фирмите да наложат правила за съхраняване на електронната поща за пощенските кутии на служителите, включително начини за достъп на други хора до такива пощенски кутии.

 • Хранилище на записи на електронна поща     Можете да записвате и архивирате имейл съобщенията в библиотека с документи на Windows SharePoint Services 3.0. Office Outlook 2007 ви предоставя достъп до папките на хранилището, по същия начин, по който имате достъп до вашите пощенски папки, като ви позволява да ги използвате така както бихте използвали другите си папки. Разликата е, че тези папки могат да се направят публично достъпни за други хора и те са оптимизирани за нуждите на дългосрочно архивиране и съобразяване със стандарти.

 • Управление на правата за достъп до информация (IRM)     Подобреното IRM е технология за налагане на правила, достъпна в Microsoft Office System, която помага в защитата на документи, работни листа, презентации и имейл съобщения срещу неупълномощен достъп и използване. IRM ви позволява да укажете кой да има достъп до документ или имейл съобщение и да контролирате кой от тези хора може да редактира, копира, препраща и/или отпечатва съдържанието, в това число на прикачените файлове. За повече информация вж. Ограничаване на достъпа до поверителна информация в имейл съобщения.

 • Управляване на информацията за заетост     Когато използвате акаунт на Exchange 2007, вие можете да укажете кой може да вижда вашата информация за заетост, което ви позволява да държите под контрол личните си данни.

 • Център за сигурност     Центърът за сигурност е мястото, където можете да намерите настройките за защита и поверителност за програмите на 2007 Microsoft Office system. Нивата на защита "Много високо", Високо", "Средно" и "Ниско", използвани в предишните версии на Office, са заменени с по-опростена система за защита.

Предотвратяване загубата на данни

 • Диагностика на Office     Диагностиката на Microsoft Office представлява поредица от диагностични тестове, които ви помагат да откриете защо компютърът ви блокира. Диагностичните тестове могат директно да решат някои проблеми и могат да разкрият начини за решаване на други проблеми. Диагностиката на Microsoft Office заменя следните функции на Microsoft Office 2003: "Откриване и поправяне" и "Възстановяване на Microsoft Office приложение след грешка".

  За повече информация вж. Диагностика и поправяне на блокирали програми на Office чрез използване на диагностиката на Office.

 • Възстановяване на програма     Office Outlook 2007 притежава подобрени възможности за избягване загубата на данни при аварийно затваряне на програмата. Когато е възможно, Office Outlook 2007 се опитва да възстанови някои аспекти на състоянието на програмата след нейното рестартиране.

  Например нека работите над няколко файла едновременно. Всеки файл е отворен в отделен прозорец и във всеки прозорец се виждат конкретни данни. Office Outlook 2007 блокира. Когато рестартирате Office Outlook 2007, програмата отваря файловете и възстановява прозорците в състоянието им преди блокирането на Office Outlook 2007.

  За повече информация вж. Избягване загубата на данни при ненормално затваряне на програма на Office.

Изпращане на вярно съобщение

 • Инструменти за проверка     По-долу са изброени някои нови функции на програмата за проверка на правописа:

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×