Какво е новото в Microsoft Office InfoPath 2007

Банер на InfoPath

Можете да използвате Microsoft Office InfoPath 2007, за да проектирате и попълвате електронни бизнес формуляри. Office InfoPath 2007 предоставя по-добра интеграция с други програми и сървъри на 2007 Microsoft Office system, което подобрява начина, по който събирате, организирате и управлявате данните.

В тази статия

Попълване на формуляри

Проектиране на шаблони на формуляр

Разработване на шаблони на формуляр

Публикуване на шаблони на формуляр

Поддръжка на шаблони на формуляр

Попълване на формуляри

Следните функции улесняват събирането на данни, които са ви необходими, от вашите служители в организацията и партньори, доставчици и други, които имат достъп до вашите формуляри извън корпоративната мрежа.

Имейл формуляри на InfoPath

Office InfoPath 2007 е проектиран да работи директно с Microsoft Office Outlook 2007. Ако публикувате шаблон на формуляр в списък с имейл получатели, потребителите могат да извършват различни задачи, свързани с формулярите, в Office Outlook 2007, включително следните:

 • Попълване и подаване на данни    В Office Outlook 2007 потребителите могат да отварят, попълват и подават формуляри на InfoPath, изпратени им като имейл съобщения. Те могат също да отговарят или препращат формуляри, точно както могат да правят с всички други имейл съобщения.

 • Съхраняване на данни в папки    В Office Outlook 2007 можете да използвате нов тип папка, наречена папка "Формуляри на InfoPath", в която да съхранявате колекции от свързани формуляри на Office InfoPath 2007. Например, ако публикувате шаблон за формуляр за отчитане на разходите към списък с имейл получатели, можете да съхранявате попълнените отчети за разходите в папка "Формуляри на InfoPath" във вашата папка "Входящи". Можете също да изберете да показвате данните от всеки формуляр в колони в тази папка. Това ви позволява бързо да групирате, филтрирате и сортирате данни от много формуляри. Например, в папката "Формуляри на InfoPath" за отчети за разходите можете да сортирате по количеството на общите разходи.

  Формуляри в папката ''Формуляри на InfoPath''

 • Обединяване на данни    Можете да обединявате данните от много имейл формуляра в един формуляр. Например ако събирате формуляри за отчет на състоянието от вашия екип, като използвате Office Outlook 2007, можете да обедините данните от тези формуляри в един формуляр резюме за вашия ръководител.

 • Експортиране на данни    Ако искате да изпълните подробен анализ на данни на формуляр, можете да го експортирате от вашата папка "Формуляри на InfoPath" в Office Outlook 2007 в Microsoft Office Excel 2007. В работната книга можете да анализирате данни, да създавате диаграми или графики или да записвате или експортирате съпоставените данни като стандартен XML, така че други потребители или системи да могат да ги обработват.

Формуляри за уеб

В Microsoft Office InfoPath 2003 потребителите трябваше да имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, за да попълват формуляр на InfoPath. Сега можете да използвате Office InfoPath 2007 заедно с InfoPath Forms Services, за да проектирате и публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър. След като шаблонът на формуляр, съвместим с браузър, е разрешен за браузър, потребителите, които нямат InfoPath, инсталиран на своите компютри, могат да попълват формуляра в уеб браузър.

Например, представете си, че създавате отчет за разходите в InfoPath. Очаквате, че повечето потребители, които ще попълват отчета за разходи, ще имат InfoPath, инсталиран на своите компютри. Обаче, някои потребители, които пътуват по работа, може да нямат достъп до компютри с инсталиран InfoPath. За да удовлетворите и двата типа потребители, можете да проектирате отчета за разходите като шаблон за формуляр, съвместим с браузър, и да го публикувате на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Тогава потребителите ще могат, ако се наложи, да попълват формуляра за отчитане на разходите в браузър.

Формуляр, отворен в браузър

InfoPath Forms Services предоставя също и централно място за съхранение и управление на шаблони на формуляри за вашата организация.

Формуляри за мобилни устройства

Като използвате Office InfoPath 2007 заедно с InfoPath Forms Services, можете да проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, който се изпълнява на мобилно устройство. Можете да проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, предназначен за показване на малък екран. Също така можете да създадете специален изглед за мобилни потребители във вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър и да създадете други изгледи за хората, които попълват формуляра в InfoPath или в уеб браузър. И в двата случая е най-добре да знаете точно към какви мобилни устройства се целите, така че да оптимизирате дизайна, за да отговаря на тази среда.

Формуляр, отворен в мобилно устройство

Формуляри за InfoPath 2003

Ако някои от вашите потребители все още използват Microsoft Office InfoPath 2003, можете да запишете вашия шаблон на формуляр на Office InfoPath 2007 във формат, който е съвместим с InfoPath 2003. Можете да използвате тази настройка на база формуляр по формуляр или да направите InfoPath 2003 формат по подразбиране за записване на всички шаблони на формуляр, които проектирате, като използвате Office InfoPath 2007.

Формуляри за обработване на документи

В много програми от Microsoft Office system можете да актуализирате свойствата за сървърен документ от информационния панел на документа, който се появява като множество от полета с възможност за редактиране в горната част на документа. Например в документ на Microsoft Office Word 2007 може да се налага да редактирате свойствата име на автора, дата на създаване и тип документ. Това ви улеснява в намирането на това, което търсите на сървъра. Например можете бързо да намерите всички съобщения за пресата, в които свойството на клиента съвпада с името на конкретен клиент. Можете да използвате InfoPath, за да създавате или редактирате персонализиран информационен панел на документа за употреба с тип съдържание като сайт или списък. Това ви позволява да контролирате изгледа и внушението на информационния панел на документа и да използвате функции на InfoPath като проверка на данни и условно форматиране, за да персонализирате реакциите на полетата на формуляра в панела.

Формуляри за потребителски бизнес приложения

Разработчиците на формуляри сега могат да вграждат средата на InfoPath за попълване на формуляри в потребителско приложение на Windows или на уеб страница (.aspx). Тази функция позволява на разработчиците да интегрират шаблони на формуляр на InfoPath в съществуващи бизнес приложения или да създават потребителски приложения, които включват вградени шаблони на формуляр на InfoPath. Например застрахователна компания може да вгради контроли и друга функционалност на шаблон на формуляр в потребителско приложение за обработка на застрахователни искове.

Най-горе на страницата

Проектиране на шаблони на формуляр

Следните функции улесняват проектирането и проверката на шаблони на формуляр.

Опции за импортиране и експортиране

Ако използвате съществуващи формуляри в Microsoft Office Word или Microsoft Office Excel и искате да ги конвертирате в шаблони за формуляри на InfoPath, няма да се наложи да ги създавате отначало в InfoPath. Вместо това можете да използвате съветник, за да конвертирате бързо съществуващите документи или работни книги в шаблон за формуляр на InfoPath.

Диалоговият прозорец ''Опции при импортиране'' със съветника за импортиране, отворен на заден план

В допълнение, можете да изтеглите програми за импортиране и експортиране от други компании и хора, които предлагат услуги в уеб сайта на пазара на Microsoft Office.

В InfoPath 2003 потребителите можеха да експортират своя попълнен формуляр в работен лист на Excel или файл на Уеб страница от един файл (MHTML). Office InfoPath 2007 сега поддържа експортиране на файлове в следните формати:

 • Формат за преносими документи (PDF)     PDF е формат на електронен файл с фиксирано оформление, който запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. PDF форматът осигурява, че, когато файлът се разглежда онлайн или отпечатан, той остава със същото форматиране, което сте замисли и данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени. PDF форматът е полезен също и за документи, които ще бъдат копирани чрез използване на търговски методи на печат.

 • XML Paper Specification (XPS)     XPS е формат на електронен файл, който запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. XPS форматът осигурява, че, когато файлът се разглежда онлайн или отпечатан, той остава със същото форматиране, което сте замислили, и данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

Можете да запишете файл от 2007 Microsoft Office system програма като PDF или XPS само след като инсталирате добавка. За повече информация вж. Разрешаване на поддръжка на други файлови формати, като PDF или XPS.

Повече опции за проектиране на изгледи

Office InfoPath 2007 предлага нови опции, когато проектирате шаблон на формуляр, който има няколко изгледа. Тези опции включват:

 • Изгледи само за четене    Създайте изглед само за четене, когато потребителите трябва да виждат данните във формуляр, но не трябва – или не искате – да ги обработват. Изгледите само за четене предоставят бърз начин за създаване на отчети и други видове данни, които не искате да бъдат променяни от потребителите.

 • Печатни изгледи    В новия диалогов прозорец Печат на множествени изгледи можете да укажете точно кои изгледи могат да бъдат отпечатвани за вашите потребители, както и реда, в който тези изгледи се отпечатват.

 • Целеви изгледи    Когато проектирате шаблони на формуляри, съвместими с браузър, можете да създавате различни изгледи за различните среди, в които потребителите ще попълват формуляра. Например можете да създадете един изглед за потребителите, които ще попълват вашия шаблон на формуляр в InfoPath и втори изглед за потребителите, които ще попълват вашия формуляр в браузър. Можете да включите функции и контроли в изгледа само за InfoPath, които иначе не бихте могли да използвате в шаблон на формуляр, съвместим с браузър.

Нови и подобрени контроли

Office InfoPath 2007 включва нови контроли и подобрява начина, по който съществуващите контроли работят. Следващият списък описва някои от тези подобрения и допълнения:

 • Контрола разгъващ се списък    Контрола, която обединява контрола за редактиране и списъчно поле. Това позволява на потребителите да въведат елемент или да изберат от списък.

  Въвеждане на елемент в разгъващ се списък

 • Списъчно поле за множествен избор    Контрола, която позволява на потребителите да избират повече от един елемент от списък от квадратчето отметки.

  Стойност по избор, добавена в списък от възможности за избор в списъчно поле за множествен избор

 • Хоризонтална област    Контрола, която ви позволява да поставите две области една до друга във вашия шаблон на формуляр. Когато формулярите, базирани на вашия шаблон на формуляр, бъдат преоразмерени, хоризонталната област нараства или се свива, за да попълни наличното място.

 • Хоризонтална повтаряща се таблица    Контрола, която позволява на потребителите да добавят толкова колони, колкото им е необходимо, когато попълват формуляр.

  Данни за продажби, въведени в хоризонтална повтаряща се таблица във формуляр

 • Подобрения при съществуващите контроли    Освен предоставянето на повече контроли Office InfoPath 2007 подобрява начина, по който работите със съществуващите контроли. Освен други неща можете да указвате опции за автоматично продължаване за текстови полета, да разрешавате свързани изображения в RTF текстови полета, да използвате допълнителни функции за дата и час и да дефинирате обхвати на въвеждане, за да подобрите писането на ръка или разпознаването на текст в контроли на формуляри.

Многократно използване на части за шаблон

Създайте ваши собствени потребителски части за шаблон, за да постигнете стандартизиран, последователен дизайн за колекция от шаблони за формуляри. Например, можете да създадете части за шаблон за секцията за подпис или за събиране на информация за връзка от служителите.

Част на шаблон в шаблон на формуляр

Като допълнение към повторното използване на контроли и оформление, можете да използвате повторно и бизнес логиката, включително правилои проверка на данни. След проектирането на част за шаблон можете да я добавите към прозореца на задачите Контроли, откъдето можете да я вмъкнете във вашите шаблони за формуляри. Можете да използвате повторно частта за шаблон винаги когато ви е необходима, да я споделяте с другите проектанти на формуляри и при нужда да я актуализирате.

Прозорецът на задачите "Проверка на проект"

Новият прозорец на задачите Проверка на проект открива проблеми в проектирането, които може да има във вашия шаблон на формуляр, като например контроли, които не биха работили правилно в InfoPath 2003, или функции, които не се поддържат в шаблони на формуляр, съвместими с браузър. Можете да проверите за проблеми, преди да запишете или публикувате вашия шаблон на формуляр, след като импортирате проект на формуляр от друга програма или докато проектирате вашия шаблон на формуляр. Прозорецът на задачите Проверка на проект предоставя подробна информация за всеки проблем.

Част от прозореца на задачите ''Проверка на проект''

Логическа проверка

В диалоговия прозорец Логическа проверка можете да прегледате всички настройки за проверка на данни, изчислени стойности по подразбиране, правила и програмни функции, свързани с вашия шаблон на формуляр. Като правите това, можете да избегнете отнемащия много време процес на отваряне на всяка контрола отделно, за да прегледате тези настройки.

Интеграция на работен поток

Терминът "работен поток" се отнася за автоматизираното преместване на документи или елементи през конкретна поредица от действия или задачи, свързани с бизнес процес. Работните потоци могат да се използват за последователно управление на широко разпространени бизнес процеси като одобрение или преглед на документ. Като използвате шаблони на формуляри на InfoPath заедно с функциите за управление на работен поток в Microsoft Office SharePoint Server 2007, можете да автоматизирате бизнес процеси, в които формулярите се подават от един потребител на друг. Потребителите могат да инициират работен поток от 2nd_InfoPath12 или да извършват задачи на работен поток, докато попълват формуляр. Освен това можете да добавите правила във вашия шаблон на формуляр, които отговарят на промените в работния поток. Например можете да проектирате шаблон на формуляр за отчети на разходите, така че когато служителят подаде формуляра, определено правило автоматично да превключва към изглед, който показва резюме на разходите на по-високо ниво и да насочва формуляра с отворен този изглед до ръководителя на служителя за одобрение.

Командата ''Работни потоци'' в контекстно меню

Освен това, можете да добавяте правила към вашия шаблон за формуляр, които да отговарят на промените в работния поток. Например, можете да създадете шаблон за формуляр за отчитане на разходите, така че, когато някой служител подаде формуляра, определено правило автоматично да превключва на изглед, показващ резюме на разходите на по-високо ниво и да пренасочва формуляра с отворения изглед към ръководителя на служителя за одобрение.

По-добри офлайн опции

Ако конфигурирате вторична връзка към данни за офлайн употреба, формулярите, които са базирани на вашия шаблон на формуляр, ще кеш данните от тази вторична връзка към данни. Това позволява на потребителите да виждат и работят с данните, които се извличат от външен източник на данни, дори когато не са свързани към мрежата или когато външният източник на данни за формуляра е недостъпен. Липсата на връзка с мрежата е прозрачна за потребителите, защото списъчните полета и другите контроли, които извличат данни от източник на данни, изглежда работят както обикновено. По подразбиране InfoPath конфигурира шаблона на формуляр, така че неговите формуляри кешират тези данни за неограничено време. Можете да конфигурирате шаблона на формуляр, така че неговите формуляри да имат достъп до тези кеширани данни само за определен брой дни. Ако направите това, InfoPath изтрива данните в кеша след изтичането на този брой дни.

По-добри начини за работа с връзки към данни

Като използвате Office InfoPath 2007 и InfoPath Forms Services, можете лесно да споделяте, управлявате и актуализирате връзка с данни в шаблон на формуляр, като ги съхранявате извън InfoPath във файл за връзка с данни в библиотека за връзка с данни. Освен другите неща библиотеките за връзка към данни елиминират нуждата да отваряте вашия шаблон на формуляр и да реконфигурирате настройките на съществуващата връзка към данни всеки път, когато тези настройки се променят. Това може да бъде особено полезно, когато трябва да преместите шаблон на формуляр от етапен сървър на производствен сървър.

Поддръжка на IRM

Office InfoPath 2007 поддържа управление на правата за достъп до информация (IRM), което ви позволява да указвате разрешения за достъп за формуляри и шаблони на формуляри. IRM предпазва важната информация във формуляра от отпечатване, препращане или копиране от неупълномощени лица. Например можете да укажете, че потребителите могат да четат шаблон на формуляр, но не могат да го отпечатват или препращат в имейл съобщение. Потребителите могат да указват IRM настройки и за формулярите, които попълват.

Диалогов прозорец ''Разрешение''

Повече опции за обединяване на формуляри

В Office InfoPath 2007 можете да персонализирате поведението при обединяване по подразбиране за определени контроли, включително списъчни полета, текстови полета и повечето повтарящи се контроли. Например можете да изберете да отделите обединени елементи с вертикална черта, запетая или друг визуален разделител, когато обединявате няколко формуляра.

Повече опции за печат на формуляри

Сега можете да отпечатвате определени данни от формулярите на потребителите в горния или долния колонтитул. Например ако проектирате юридически шаблон на формуляр, може да показвате името на делото автоматично в долния колонтитул на печатния формуляр. В шаблон на формуляр с няколко изгледа можете да укажете точно кои изгледи трябва да се отпечатат, когато потребителят отпечатва формуляра, и в какъв ред.

Повече опции за визуализация на формуляри

За да бъде по-лесна проверката на шаблоните за формуляри, можете да визуализирате шаблон за формуляр с различни въведени ограничения за защитата. Освен това, сега можете едновременно да персонализирате всички настройки на визуализацията в диалоговия прозорец Опции за формуляри и да ги запишете с шаблона за формуляр. Например, ако шаблонът ви за формуляр съдържа възлагания на потребителска роля, можете да зададете при визуализирането на формуляра да се използва роля, различна от тази по подразбиране.

Визуализация на настройките в диалоговия прозорец ''Опции за формуляри''

Нови примерни формуляри

Следващата таблица показва списък на петте нови примерни формуляра, които са приложени към InfoPath. Използвайте тези шаблони на формуляри както са, персонализирайте ги, за да отговарят на вашите нужди, или ги прегледайте, за да получите идеи за дизайна и оформлението за вашите собствени шаблони на формуляри.

Шаблон на формуляр

Използвайте, за да

Проследяване на активи

Проследявате информация за компютърното оборудване и други бизнес активи.

Отчет за разходите

Проследявате и подавате бизнес разходи.

Дневен ред на събрание

Организирате и обобщавате бизнес събрание.

Отчет на състоянието

Проследявате хода и проблемите за проекти и задачи.

Искане за пътуване

Изисквате приготовления за пътуване като резервации за полети и хотели за бизнес пътуване.

Най-горе на страницата

Разработване на шаблони на формуляр

Не са ви нужни професионални знания в програмирането, за да създадете успешен шаблон на формуляр. Но ако вашият бизнес изисква да пишете код, можете да се възползвате от новите функции в Office InfoPath 2007, които са специално проектирани за разработчици. Следващите секции посочват тези функции.

Актуализиран обектен модел

Office InfoPath 2007 добавя много нови функции и подобрения, които са в интерес на разработчиците. Най-важно сред тези подобрения е добавянето на нов обектен модел на управляем код, който е по-чист и по-добре интегриран с Microsoft .NET Framework. Бизнес логиката, написана в този нов обектен модел, работи по един и същи начин както за шаблон на формуляр, отворен в Office InfoPath 2007, така и за шаблон на формуляр, отворен в уеб браузър. Като напишете и компилирате кода веднъж, можете да спестите ценно време за разработване.

InfoPath във Visual Studio

В средата за разработване Microsoft Visual Studio 2005 можете да интегрирате функции от режима за проектиране на InfoPath, като изтеглите и инсталирате Microsoft Visual Studio 2005 Tools за Microsoft Office 2007 system на компютъра. След това можете да отворите Visual Studio 2005, да създадете проект за шаблон за формуляр на InfoPath и да използвате функциите на режима за проектиране, за да създадете собствен шаблон за формуляр. За информация относно изтеглянето на Microsoft Visual Studio 2005 Tools за Microsoft Office 2007 system, вижте Портала за разработчици на InfoPath на уеб сайта Microsoft Developer Network (MSDN).

Visual Studio в InfoPath

В режим на проектиране на Office InfoPath 2007 можете бързо да добавяте управляем код във вашия шаблон на формуляр, като отворите Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA). VSTA е допълнението за управляем код към Microsoft Script Editor (MSE), който отново можете да използвате за писане на скрипт.

Поддръжка на COM добавки

Office InfoPath 2007 предоставя поддръжка за създаване и регистриране на добавка COM, допълнителна програма, която добавя потребителски команди или специализирани функции в Office InfoPath 2007. Моделът на разработване е много подобен на този при другите програми на Microsoft Office, като Word и Excel.

Опции за подслоняване

Сега можете да подслонявате средата за редактиране на InfoPath в потребителски приложения на Windows или уеб страници (.aspx).

За да подслонявате формуляр на InfoPath в потребителско приложение на Windows, използвате Microsoft Office InfoPath Form Control, която е налична или като ActiveX контрола, или като компонент на .NET. Например, вашата компания може да използва InfoPath Form Control, за да включи елементи и функции от потребителския интерфейс на InfoPath в потребителска програма за попълване на служебни формуляри, като този, показан тук.

Формуляр на InfoPath, подслонен в потребителска програма

За да подслонявате формуляр на InfoPath в потребителска уеб страница, можете да използвате контролата Microsoft Office InfoPath XmlFormView, която е ASP.NET уеб контрола, налична на сървъри, изпълняващи InfoPath Forms Services.

Идентификатори на контроли в режим на проектиране

Сега можете да определите идентификатора ViewContext за контрола в шаблон на формуляр на InfoPath в режим на проектиране, като покажете диалоговия прозорец на контролата Свойства на контрола и след това щракнете върху разделаРазширени. Стойността ViewContext за текущата контрола се показва в секцията Код на раздела Разширени.

Най-горе на страницата

Публикуване на шаблони на формуляр

Ключова част от процеса на проектиране на шаблон на формуляр е разпространението на вашия шаблон на формуляр до потребителите. В Office InfoPath 2007 можете да публикувате шаблони на формуляр на повече местоположения, включително сървъри, изпълняващи InfoPath Forms Services или Windows SharePoint Services 3.0.

Следващата таблица показва списък с опциите за публикуване, налични в съветника за публикуване.

Опция за публикуване

Описание

На сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services

Можете да използвате тази опция, за да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Можете също да публикувате обикновен шаблон на формуляр в библиотека като тип съдържание за сайт на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0.

В списък с имейл получатели

В InfoPath 2003 използвахте командата Изпращане на формуляр като прикачен файл (меню Файл), за да изпратите шаблон на формуляр като прикачен файл в имейл съобщение. В Office InfoPath 2007 тази функция сега е част от съветника за публикуване, така че всички функции за публикуване се намират на едно място. Като публикувате шаблон на формуляр в списък с имейл получатели, разрешавате на потребителите да отварят, попълват и подават формуляри на InfoPath в тялото на имейл съобщение.

На място в мрежата

Използвайте тази опция, за да публикувате шаблон на формуляр в споделена папка на вашия компютър или в мрежата.

Като шаблон на формуляр за инсталиране (.js или .msi файл)

В InfoPath 2003 се изискваше специализиран инструмент Software Development Kit (SDK) за пакетиране и разполагане на инсталиран формуляр по избор. В Office InfoPath 2007, обаче, можете да използвате съветника за публикуване, за да създадете файл за инсталиране Microsoft Windows Installer (MSI), който може да инсталира и регистрира шаблона на формуляр на компютрите на вашите потребители. За да направите това, трябва да имате Microsoft Visual Studio .NET 2003 или Microsoft Visual Studio 2005, инсталиран на вашия компютър. Ако нямате Visual Studio, инсталиран на вашия компютър, можете да запишете копие на шаблона на формуляр в споделена мрежова папка и да създадете файл на Microsoft JScript (.js), който регистрира шаблона на формуляр на компютрите на вашите потребители. В този случай и шаблонът на формуляр, и скриптовият файл трябва да бъдат копирани на компютрите на потребителите. След като копирате двата файла, администраторът или някой с администраторски права може да стартира скрипта, за да регистрира шаблона на формуляр.

Като шаблон за информационен панел на документа за тип на съдържание за сайт или списък на SharePoint

Напредналите проектанти на формуляри могат да проектират шаблони на формуляр, които функционират като информационни панели на документа, които се появяват на потребителя като полета за редактиране в горния край на техния документ. Ако създавате потребителски информационни панели на документа в InfoPath, се появява допълнителна опция в съветника за публикуване, която позволява шаблонът на формуляр да бъде публикуван като шаблон за информационен панел на документа.

Най-горе на страницата

Поддръжка на шаблони на формуляр

Следващите функции улесняват поддръжката, актуализацията и архивирането на формуляри и шаблони на формуляри.

Опции за архивиране

Организациите често архивират формуляри като последна стъпка в жизнения цикъл на проектирането на формуляр. В Office InfoPath 2007 можете да архивирате попълнен формуляр, като отворите формуляра и го експортирате в един от следните формати:

 • Portable Document Format (PDF)     PDF е електронен файлов формат с фиксирано оформление, което запазва форматирането на документа и разрешава споделянето на файла. PDF форматът гарантира, че когато файлът се преглежда онлайн или се отпечатва, той запазва точно предвидения от вас формат и че данните във файла не могат да бъдат копирани или променени лесно. PDF форматът е полезен също и за документи, които се размножават с помощта на средствата за професионален печат.

 • XML Paper Specification (XPS)     XPS е формат на електронен файл, който запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. XPS форматът осигурява, че, когато файлът се разглежда онлайн или отпечатан, той остава със същото форматиране, което сте замислили, и данните във файла не могат лесно да бъдат копирани или променени.

Можете да запишете файл от 2007 Microsoft Office system програма като PDF или XPS само след като инсталирате добавка. За повече информация вж. Разрешаване на поддръжка на други файлови формати, като PDF или XPS.

Ако вашата организация използва Office SharePoint Server 2007, можете да архивирате попълнени, базирани на сървър формуляри (.xml файлове), като ги конвертирате в уеб страници.

Забележка : Когато конвертирате формуляр в уеб страница, полученият файл може да бъде малко по-различен от първоначалния. Трябва да проверите резултатите от конвертирането, за да сте сигурни, че ви върши работа. Например ако за попълване на списъчно поле във формуляра се е използвала връзка към данни към вторичен източник на данни, няма да видите всички стойности на списъчното поле в архивирания формуляр. Вместо това ще видите само стойността, която потребителят е указал, когато е попълвал формуляра.

Опции за актуализация

Когато актуализирате публикуван шаблон на формуляр, InfoPath може автоматично да замени първоначалния шаблон на формуляр на компютрите на вашите потребители с по-нова версия. Но ако е необходимо по някакви причини, сега можете да позволите на потребителите да не актуализират шаблона на формуляр.

Ако сте публикували шаблон за формуляр, одобрен от администратор на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, можете да замените този формуляр с нова версия, без да причинявате загуба на данни за потребителите, които в момента попълват вашия формуляр в браузър. Ако имате основателна причина, като например коригиране на защитата, можете да изберете незабавно да замените шаблона на формуляр.

Диагностика на Office

Диагностиката на Microsoft Office е серия от диагностични проверки, които могат да ви помогнат да определите защо вашият компютър не работи. Диагностичните тестове могат да ви помогнат да решите някои проблеми веднага и да посочат начини, по които можете да решите други проблеми. Диагностиката на Microsoft Office Microsoft Office заменя функциите "Открий и поправи" на Microsoft Office 2003 и "Възстановяване на приложения" на Microsoft Office.

Център за сигурност на Office

В центъра за сигурност можете да намерите настройки за защитата и поверителността за програмите на 2007 Microsoft Office system. Нивата на защита "Много високо", "Високо", "Средно" и "Ниско", които се използваха в по-ранни версии на Office, сега са заменени с по-модерна система за защита.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×