Какво е новото в Microsoft Office Communicator 2007 R2

Нови функции в Office Communicator 2007 R2

Нови функции за повиквания

Конферентни разговори с опцията за започване на събрание

Нови функции на списъка с контакти

Комутируеми конферентни аудиоразговори

Подобрения на гласовата поща

Споделяне на работен плот

Делегиране на повиквания

Повикване на екип

Групи за реагиране

Видео и гласови подобрения

Интегриране на настолен телефон

Подобрения на функцията за незабавни съобщения

Автоматични актуализации

Нови функции за повиквания

Microsoft Office Communicator 2007 R2 съдържа няколко нови функции, които могат да се използват при иницииране на повикване, както и по време на разговор.

 • Поканване на участници чрез алтернативни телефонни номера    Когато добавя участник към конферентен разговор, водещият може да избере всеки от публикуваните телефонни номера на съответния потребител. Когато щракнете върху „Покани“ в конферентния разговор, бутонът „Преглед на още опции за връзка с този контакт“ ще стане достъпен до всеки контакт в списъка за показване на някого. Можете да щракнете върху този бутон и да изберете някой от показаните телефонни номера за контакта. Тази функция е особено полезна, ако водещият на разговора знае, че контактът е достъпен само чрез мобилен телефон.

 • Получаване на уведомления за входящи повиквания, докато сте в сесия с незабавни съобщения.    Когато участвате в сесия за незабавни съобщения и получите друго повикване, в долния десен ъгъл на работния плот ще се покаже уведомление за входящото повикване. В предишното издание, прозорецът за разговор с незабавни съобщения щеше да мига, за да укаже дадено входящо повикване.

 • Използване на клавиатурата по време на повикване    Ако получите подкана да натиснете даден клавиш по време на повикване в Communicator, можете да използвате клавиатурата вместо цифровата клавиатура на Communicator. Communicator ще отрази действията ви, като отвори автоматично цифровата клавиатура и покаже клавишите, които сте натиснали.

 • Копиране и поставяне на номера в цифровата клавиатура    Ако трябва да напишете дълъг номер в цифровата клавиатура на Communicator, можете да копирате кода от друг източник и да го поставите в цифровата клавиатура. Например, ако се присъединявате към конферентен разговор на Communicator и трябва да въведете дълъг код за участие, можете да го копирате от имейл поканата, след което да го поставите в цифровата клавиатура.

 • Свързване на Communicator с настолния телефон    Communicator може да се свърже с настолния телефон Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition. Ако използвате USB кабел за свързване на настолния телефон Office Communicator 2007 R2 Phone Edition към компютъра, настолният телефон ще стане вашето предпочитано аудиоустройство за повиквания, конферентни разговори и сесии на Microsoft Live Meeting. Случват се следните неща:

  • Когато получите входящо повикване и щракнете върху уведомлението на компютъра, ще свържете автоматично настолния телефон към повикването.

  • Ако използвате Microsoft Office Outlook или Office Communicator и щракнете върху даден контакт, за да се свържете с него, повикването ще се извърши от настолния телефон. По време на дадено повикване всички предприети действия за управление на повикването (например, задържане на повикването или неговото прехвърляне) се отразяват едновременно на Communicator и на настолния телефон.

  • Ако участвате в сесия за незабавни съобщения и добавите аудио, настолният телефон ще звъни, докато изпраща аудиопоканата до другите участници.

  • Ако настолният телефон е единственото аудиоустройство, което сте свързали към компютъра, и участвате в сесия на Live Meeting, входящите повиквания ще прекъсват аудиото на Live Meeting, за да ви позволят да отговорите на настолния телефон.

Най-горе на страницата

Конферентни разговори с опцията за започване на събрание

В Office Communicator 2007 R2 е налична нова опция Започване на събрание, която позволява бързо да започнете нов конферентен разговор и да поканите хора, които са в или извън вашата фирма. В предишните версии на Communicator можехте да поканите хора в конферентните разговори на Communicator само ако те са членове на вашата фирма или на външна фирма. С опцията Започване на събрание можете да започнете нов конферентен разговор, след което да използвате една от две опции за показване на хора. Можете да използвате опцията Поканване на контакт, за да каните контакти от вашата фирма или от външни фирми, както и да използвате опцията Поканване по електронна поща за изпращане на имейл покана, като така се създава имейл съобщение на Outlook с връзки към конферентния разговор. Получателят може да се присъедини към конферентния разговор с помощта на Communicator или на уеб браузър.

Най-горе на страницата

Нови функции на списъка с контакти

Списъкът с контакти в Office Communicator 2007 R2 съдържа следните нови функции за управление на телефонни контакти, групи за пренасочване на повиквания и настоящи разговори.

 • Сортиране по показвано име във всеки изглед    Независимо дали ще изберете изгледа Списък с контакти, Нива на достъп или Маркирани контакти, вече разполагате с възможността да сортирате контактите си по азбучен ред според показваното име вместо по състояние на присъствие. Така списъкът ви с контакти може да се използва като адресна книга.

 • Телефонни номера за контакти    Можете да добавяте външни телефонни номера към списъка с контакти, така че да можете се обаждате лесно на хора, като например приятели или членове на семейството ви, които нямат приложението Communicator. Можете да въведете телефонен номер в полето за търсене, след което да преместите номера в списъка с контакти. Или, ако наскоро сте набрали телефонен номер, той ще се появи в списъка с контакти под раздела със скорошни контакти, откъдето можете да го преместите в списъка с контакти.

 • Нови групи в списъка с контакти за представители и група за повикване на екип    В Communicator 2007 R2 можете да покажете Група за повикване на екип или група Представители в списъка с контакти. Тези две групи се определят от това как сте конфигурирали настройките за пренасочване на повикванията. Ако сте настроили група за повикване на екип за функцията за повикване на екип, можете да покажете групата в списъка с контакти (вж. Темата „Повикване на екип“ по-долу в този раздел). Ако сте конфигурирали представители, които ще използват помощника на Microsoft Office Communications Server 2007 R2 за отговаряне на вашите повикваният и за осъществяване на повиквания от ваше име, можете да покажете групата с представители в списъка с контакти (вж. темата „Делегиране на повиквания“ по-долу в този раздел). Обърнете внимание, че не можете да добавяте контакти към тези групи в списъка с контакти, като ги плъзгате и пускате в групите. Тъй като съответните функции трябва да се конфигурират в настройките за пренасочване на повиквания, ако се опитате да плъзнете даден контакт в една от тези групи, ще се покаже съобщение с въпрос дали желаете да отворите диалоговия прозорец с Настройки за пренасочване на повиквания.

 • Нова група с текущи разговори    Когато провеждате един или повече активни разговори в Communicator, се показва нова група, наречена Текущи разговори, в горната част на списъка с контакти на Communicator. Можете да използвате тази група, за да сканирате бързо активните разговори. Можете бързо да отидете до един от разговорите в списъка, като щракнете двукратно върху съответния разговор.

 • Достъпна информация за присъствие „Активни последно“ за ниво на достъп „Фирма“    Контакти, на които е назначено ниво на достъп Фирма, могат да видят колко дълго сте отсъствали, когато състоянието ви е Офлайн, Няма ме или Извън офиса. Преди това само контактите, които разполагаха с нива на достъп Лични или Екип, можеха да виждат тази информация.

Най-горе на страницата

Комутируеми конферентни аудиоразговори

Потребители без достъп до компютър, които искат да се присъединят към конферентен аудиоразговор на Office Communicator, сега могат да се включат в конферентния разговор с помощта на стандартен мобилен, настолен или домашен телефон. Доскоро единственият начин организаторът да включи потребител, който има достъп само до телефон, беше да се обади на съответния потребител от Office Communicator.

Сега, когато сте планирали конферентен аудиоразговор с помощта на добавката за конферентни разговори за Microsoft Office Outlook, можете да добавите номер за конферентен разговор към текущия разговор. Поканата на Outlook ще съдържа информацията за набиране. Участниците могат да използват всеки телефон, за да наберат номера за конферентния разговор, както и да въведат ИД и ПИН код на конферентния разговор, когато получат подкана за това. След като определен участник се включи в конферентния аудиоразговор, той или тя ще се появи в списъка на конферентния разговор.

Опцията за конферентни аудиоразговори чрез набиране се предоставя от помощника за конферентни разговори, който представлява функция на новия сървър за приложения в Office Communications Server 2007 R2.

Най-горе на страницата

Подобрения на гласовата поща

Подобренията на гласовата поща в Office Communicator 2007 R2 предоставят удобни начини за управление на гласовата поща и оставянето на съобщения за други хора:

 • Във фирми, които използват функцията за унифицирани съобщения на Exchange, потребителите на Office Communicator вече могат директно да се обаждат на гласовата поща на даден контакт, за да оставят съобщение.

 • Новата опция позволява бърз достъп до поздрава на личната ви гласова поща, така че да можете да го актуализирате, ако е необходимо.

 • Когато щракнете върху индикатора на гласовата поща в Office Communicator, той се нулира, така че да може лесно да различите новите съобщения в гласовата поща от тези, които вече сте прослушали.

Най-горе на страницата

Споделяне на работен плот

С помощта на функцията за споделяне на работния плот в Office Communicator даден участник в разговор на Communicator може да споделя целия си работен плот на компютъра с другите участници. Ако имате документ, презентация или приложение, което искате да представите на другите участници в разговора, можете да започнете сесия за споделяне на работния плот. След като стартирате споделянето на работния плот, можете също да споделите контрола, така че другите участници да могат да използват мишките и клавиатурите на компютрите си във вашия работен плот.

Най-горе на страницата

Делегиране на повиквания

Новите опции за пренасочване на повикванията позволяват на даден мениджър или ръководител да избере един или повече асистенти (представители), които да получават неговите/нейните телефонни повиквания. Представителите са контакти, които могат да отговарят на повикванията на мениджъра и да прехвърлят повиквания от негово име.

Забележка : Представителите трябва да използват помощника на Office Communications Server 2007 R2 вместо Office Communicator, за да разполагат с достъп до всички функции за делегиране на повиквания.

Мениджърът указва представителите в Office Communicator в диалоговия прозорец Настройки за пренасочване на повиквания. Мениджърът може да конфигурира настройките за пренасочване на повиквания за следните неща:

 • Да се изпращат едновременно всички входящи телефонни повиквания до мениджъра и представителите.

 • Да се изпращат всички входящи телефонни повиквания директно до представителите.

Когато използвате функцията за делегиране на повиквания, за всички намесени лица е важно да могат да установят как се борави с дадено повикване. Налични са следните функции, които да помогнат на повикващите, асистентите и мениджърите да разберат кой ще получи повикването:

 • Когато даден повикващ потребител използва Office Communicator, за да се опита да се свърже с мениджъра, в областта на състоянието ще се укаже, че повикването известява също и представителите, така че повикващият знае, че има вероятност да му/й отговори представител.

 • Ако на повикването отговори даден представител, в поканата на мениджъра ще се покаже името на съответния представител.

 • Когато някой отговори на телефонното повикване, мениджърът и другите представители ще видят, че вече е отговорено на повикването, както и от кого.

В прозореца „Разговор“, менюто Прехвърляне вече съдържа списъка с представителите на мениджъра, така че мениджърът може лесно да прехвърли всяко телефонно повикване към даден представител за отговор.

Най-горе на страницата

Повикване на екип

В Настройки за пренасочване на повикванияна Office Communicator можете да настроите група от контакти, наричана още „група за повикване на екип“, които да могат да отговарят на входящите повиквания. Тази функция емулира функцията за създаване на групи в традиционните PBX системи и е особено полезна, ако сте част от група от хора, които споделят отговорност за определена област, и всеки от вас може да разпределя входящи повиквания. Можете да настроите тази функция да звъни едновременно на вас и на групата за повикване на екип или можете да настроите изчакване, така че повикванията да звънят първо на вас, а след определени секунди – и на групата за повикване на екип. Функцията изисква корпоративните гласови възможности да са разрешени за вас и членовете на групата за повикване на екип.

Най-горе на страницата

Групи за реагиране

Групата за реагиране е нова възможност в Office Communications Server 2007 R2. С помощта на функцията за групи за реагиране входящите повиквания се поставят в опашка и се разпращат до указаните представители, което се базира на предварително определени правила за разпращане. Тази функционалност се предоставя от услугата за групи за реагиране, която е функция на новия сървър за приложения в Office Communications Server 2007 R2. Функция е подобна на функционалността на „група за търсене“ и „автоматично разпределяне на повиквания“ в PBX системите.

Като потребител на Office Communicator 2007 R2 можете да търсите групи за реагиране и да инициирате повиквания до групи за реагиране, както бихте го направили за всяка друга група за разпределение. Можете също да добавите група за реагиране към списъка с контакти. Communicator използва икона на автоматична услуга, за да различава групите за реагиране от другите групи за разпределение.

Потребители, които са указани като представители на дадена група за реагиране, могат да получават повиквания с помощта на телефон или Office Communicator 2007 R2. Потребителите се указват като неофициални или официални представители в зависимост от това дали от тях се изисква да се запишат официално в групата за реагиране, за да започнат да получават повиквания:

 • Неофициалните представители не се записват в и извън групата. Ако сте неофициален представител, можете да получавате повиквания, разпратени до вашата група, с помощта на стандартен телефон или Office Communicator 2007 R2.

 • Официалните представители задължително се записват в и извън групата. Ако сте официален представител, ще виждате раздел най-долу в прозореца на Communicator, обозначен като група за реагиране. Използвайте този раздел, за да се запишете в и извън групата.

Най-горе на страницата

Видео и гласови подобрения

В Office Communicator 2007 R2 следните видео- и гласови и подобрения усъвършенстват качеството по време на гласов или видеоразговор в Office Communicator.

 • Контроли за видеоповикване    Контролите за видеоповикване са актуализирани за по-лесна употреба. По време на видеоповикване, като щракнете двукратно върху видеото, то ще се преоразмери автоматично на цял екран.

 • Високо качество на изображението и видеостандарт VGA (Video Graphics Array).    Преди, Communicator поддържаше видеоформата CIF (Common Intermediate Format), който има разделителна способност от 352 x 288. За потребителите на Communicator вече са достъпни и VGA дисплеят (с разделителна способност 640 x 480 и съотношение 4:3) и високо качество на изображението (с разделителна способност 1280 x 720 и съотношение 16:9). VGA е форматът по подразбиране. Вашият администратор определя дали да разреши високото качество на изображението чрез настройка на правилата. Когато даден потребител избере размера на видеото в Communicator, се избира подходящият формат. В режима "Голям" форматът на видеото е VGA. В режима "Цял екран" форматът на видеото е с високо качество на изображението (ако е разрешен от администратора).

 • Настройка за правила за видео за стаи за конферентни разговори    С новата настройка за правила EnableFullScreenVideoPreviewDisabled администраторите могат да разрешават на Office Communicator да показва видео в цял екран със забранена визуализация за всички видеоповиквания на Office Communicator. Тези правила обикновено се използват при настройките за стаи за конферентни разговори.

 • Намалено време за настройка на повикване    Актуализациите на реализацията на протоколи, които поддържат по-стари процеси на работа с мултимедия, намаляват времето за настройка на повикване, както и забавянето при осъществяване на повикване.

 • Подобрена връзка    Гласовите разговори от точка до точка остават свързани дори ако се загуби сигнала на SIP канала. Участниците могат да продължат гласовото повикване, докато Office Communicator се опитва да открие отново сигнала на канала.

 • Индикатори за качество на аудиото и видеото    Новите индикатори в прозореца „Разговор“ указват ситуации, които могат да повлияят на качеството на гласовото и видеоповикване, включително лоши условия на мрежата, ниска скорост на предаване на мрежовите връзки или лошо качество на аудиото от определено устройство.

Най-горе на страницата

Интегриране на настолен телефон

Ако свържете настолен телефон Office Communicator 2007 R2 Phone Edition към компютъра с USB кабел, Communicator се свързва с настолния телефон и телефонът става предпочитано аудиоустройство за повиквания, конферентни разговори и сесии на Live Meeting. Случват се следните неща:

 • Можете да влезете в настолния телефон от Communicator. Когато свържете настолния телефон към компютъра, Communicator открива връзката и предоставя екран за влизане. В този екран можете да въведете идентификационните си данни, за да влезете в настолния телефон.

 • Когато получите входящо повикване и щракнете върху уведомлението на компютъра, ще свържете автоматично настолния телефон към повикването.

 • Ако използвате Outlook или Communicator и щракнете върху даден контакт, за да се свържете с него, повикването ще се извърши от настолния телефон. По време на дадено повикване всички предприети действия за управление на повикването (например, задържане на повикването или неговото прехвърляне) се отразяват едновременно на Communicator и на настолния телефон.

 • Ако участвате в сесия за незабавни съобщения и добавите аудио, настолният телефон ще звъни, докато изпраща аудиопоканата до другите участници.

 • Ако настолният телефон е единственото аудиоустройство, което сте свързали към компютъра, и участвате в сесия на Live Meeting, входящите повиквания ще прекъсват аудиото на Live Meeting, за да ви позволят да отговорите на настолния телефон.

Когато включите настолния телефон на Communicator към компютъра с помощта на USB кабел, на компютъра се появява прозорец за влизане на Communicator, който позволява да влезете в настолния телефон от компютъра.

Най-горе на страницата

Подобрения на функцията за незабавни съобщения

Office Communicator 2007 R2 предоставя следните подобрения на функцията за незабавни съобщения:

 • Новата опция Промяна на цвета на фона според автора улеснява четенето в прозореца за незабавни съобщения. При избиране на тази опция всеки път, когато авторът се промени, се променя и цветът на фона, за да можете по-лесно да различавате съобщенията от различните автори.

 • Преди, когато разговорите с незабавни съобщения се запишеха в папката за хронология на разговорите на Outlook, муцунките се премахваха. В Communicator 2007 R2 текстовите еквиваленти на муцунките се запазват в хронологията на разговора и ако стартирате повторно разговора, муцунките ще се възстановят.

Най-горе на страницата

Автоматични актуализации

Communicator може да се конфигурира, така че да получава автоматични актуализации. Можете да конфигурирате актуализациите да се показват веднага при достъпност или да ги планирате за определен час на деня. Опцията Автоматични актуализации е налична на страницата с опции Уведомления.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×