Импортиране на контакти в Outlook

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Първо, уверете се, че използвате настолна версия на Outlook - 2007, 2010, 2013 или 2016. За да проверите използвате един от тези приложения, погледнете картината по-долу.

Ето как изглежда лентата в Outlook 2016.

Сега погледнете Outlook на вашия компютър:

 • Ако лентата ви има опция за файл в горния ляв ъгъл, след което използвате настолна версия на Outlook и сте на правилното място! Вижте една от процедурите по-долу.

 • Ако лентата ви няма опция за файл в горния ляв ъгъл, не използвате настолна версия на Outlook. Вижте коя версия на Outlook имам? да стигнете до импортиране инструкциите за вашата версия на Outlook.

Изберете от следния списък на импортиране инструкции. За да научите как да експортирате контакти, вижте експортиране на контакти от Outlook.

.Csv файл е файл, стойности, разделени със запетая.

 1. В горната част на вашия Outlook 2013 или 2016 лентата изберете файл.

  Ето как изглежда лентата в Outlook 2016.
 2. Изберете отваряне и експортиране > Импортиране/експортиране.

  За да създадете свой pst файл на Outlook, изберете "Файл", "Отваряне и експортиране" и след това "Импортиране/експортиране"

 3. Изберете Импортиране от друга програма или файл и след това изберете Напред.

  съветник за импортиране и експортиране – импортиране от друга програма или файл

 4. Изберете Стойности, разделени със запетая и след това изберете Напред.

  съветник за експортиране на outlook – избор на csv файл

 5. В полето Импортиране на файл Намерете файла с контакти и щракнете двукратно, за да го изберете.

  Отидете до csv файла с контакти и изберете как да се обработват повтарящи се контакти

 6. Изберете една от следните неща, за да зададете как искате Outlook да се обработват повтарящите се контакти:

  • Замествай дубликатите с импортираните елементи   Ако контактът е вече в Outlook и вашия файл с контакти, Outlook изтрива информация, който има за този контакт и използва информация от вашия файл с контакти. Трябва да изберете тази опция, ако информация за контакт във вашия файл с контакти е по-пълно или по-ново от информация за контакти в Outlook.

  • Разреши създаването на дубликати   Ако даден контакт е в Outlook и вашия файл с контакти, Outlook създава повтарящите се контакти, с оригиналната Outlook информация и с информация, импортирани от вашия файл с контакти. Можете да комбинирате информацията за тези хора, по-късно за премахване на дублиращи се контакти. Това е опцията по подразбиране.

  • Не Импортирай дубликати    Ако даден контакт е в Outlook и вашия файл с контакти, Outlook запазва информация има за този контакт и изтрива информация от вашия файл с контакти. Трябва да изберете тази опция, ако информация за контакти в Outlook е по-пълно или по-ново от информация във вашия файл с контакти.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. В полето Изберете папка местоназначение превъртете до горната част, ако е необходимо и изберете папката Контакти > напред. Ако имате няколко имейл акаунта, изберете папката с контакти, който е под имейл акаунта, който искате да бъдат свързани с контакти.

  .

 9. Изберете Готово.

  Когато импортирате контакти от Gmail в своята пощенска кутия на Office 365, щракнете върху бутона "Готово", за да стартирате мигрирането

  Outlook започва да се импортира контактите ви веднага. Вие ще знаете завърши когато полето импортиране ход затваря.

 10. За да видите вашите контакти, в дъното на Outlook, изберете иконата на хора .

  Изберете иконата на хора в дъното на страницата.

Ако сте все още не сте експортирали вашите контакти, вижте тези инструкции, за да експортирате контакти от Outlook 2010 като .pst файл.

 1. В горната част на лентата на Outlook изберете раздела " файл ".

  В Outlook 2010 изберете раздела "файл".

 2. Изберете Отвори > Импортиране.

  Изберете отвори, след което изберете Импортирай.

 3. В Съветник за импортиране и експортиране щракнете върху Импортиране от друга програма или файл и върху Напред.

  Изберете Импортирай от друга програма или файл.

 4. За да импортирате .csv файл, изберете Стойности, разделени със запетая (Windows). За да импортирате .pst файл, изберете Файл с данни на Outlook (.pst). Изберете Следващ.

  Изберете Импортирай .pst

 5. Изберете Преглед, след което изберете .csv или .pst файл, който искате да импортирате и изберете напред.

  Забележки : Под Опцииако искате да заместите дублираните елементи вече са в Outlookинформацията за импортираните, изберете това. В противен случай изберете Не импортирай дубликатите.

  Изберете .pst файла, който искате да импортирате

 6. Ако на файла с данни на Outlook (.pst) е присвоена парола, получавате подкана да я въведете, след което щракнете върху OK.

 7. Задаване на опции за импортиране на елементи. Изберете филтър , ако искате да импортирате само определени имейли. Изберете раздела По избор , ако искате да импортирате само имейли, които са прочетени или непрочетени.

  Настройките по подразбиране обикновено не е нужно да се променят. Най-горната папка – обикновено Лични папки, Файл с данни на Outlookили вашият имейл адрес – са избрани автоматично.

  Изберете филтър, ако искате да импортирате само определени имейли.

 8. Опцията Включи и подпапките е избрана по подразбиране. Всички папки под избраната папка ще бъдат импортирани.

 9. Изборът по подразбиране Импортирай в същата папка в съпоставя папките от импортирания файл с папките в Outlook. Ако дадена папка не съществува в Outlook, тя ще бъде създадена.

 10. Изберете Готово. Outlook стартира веднага импортиране на вашите данни. Вие ще знаете е завършена, когато полето за напредъка се затваря.

 11. За да видите вашите контакти, в дъното на навигационната лента на Outlook, изберете контакти.

  За да видите контактите си, изберете "Контакти" в дъното на менюто за навигация на Outlook.

Съвет    Ако искате да импортирате или възстановите само няколко елемента от файл с данни на Outlook (.pst), можете да отворите файла с данни на Outlook и след това, в навигационен екран, щракнете и плъзнете елементите от папките на файл с данни на Outlook в съществуващите папки на Outlook .

Ако имате много служебни или информация за контакти, които пазите в електронна таблица, можете да го импортирате направо в Outlook 2013 или Outlook 2016 за Windows с малко подготовка. Има три основни стъпки:

 1. Запишете вашата работна книга, Excel като .csv файл.

 2. Импортиране на контакти.

 3. Нанесете колоните от електронната таблица на Excel с подходящия Outlook полета.

Стъпка 1: Запишете вашата работна книга, Excel като .csv файл

Outlook може да импортира разделени със запетая (.csv) стойност файлове, но не на работни книги с множество листове, така че стъпка 1 е записване на вашата работна книга, Excel като .csv файл. Ето как:

 1. В работната книга щракнете върху работния лист с информацията за контактите, които искате да импортирате.

 2. Щракнете върху Файл > Запиши като.

 3. Изберете къде да запишете файла.

 4. В полето Запиши като тип изберете CSV (разделен със запетаи) (*.csv) и щракнете върху Запиши.

  Excel ще върне съобщението ''Избраният тип файл не съдържа работни книги, включващи множество листове''. Това се отнася за ограничение на CSV файла; нищо няма да се случи с вашата оригинална работна книга (.xlsx файла).

 5. Щракнете върху OK.

  Excel ще върне съобщението "Някои функции в работната книга може да бъдат загубени, ако я запишете като CSV (разделен със запетаи)". Това се отнася само до ограниченията на CSV файла и можете да го игнорирате.

 6. Щракнете върху да, за да имат Excel записване на текущия работен лист като CSV файл. Затваря първоначалната работна книга (.xlsx файл).

 7. Затворете CSV файла.

Сте готови с Excel. Сега можете да започнете процеса на импортиране в Outlook.

Забележка : Някои езици се използва разделители в различни списъци по подразбиране. Например разделителя по подразбиране за немски е знака точка и запетая. Но Outlook не поддържа знака точка и запетая като разделител. И така може да се наложи да заместите всяка точка и запетая в CSV файл със запетаи, преди да преминете към следващата стъпка.

Стъпка 2: Импортиране на контакти

Забележка : Ако импортирате .csv файла в Outlook.com акаунт (или друг акаунт за Exchange ActiveSync) в Outlook 2013, вижте Импортиране на контакти в акаунт за Outlook.com.

 1. В горната част на лентата на Outlook изберете файл.

  Ето как изглежда лентата в Outlook 2016.
 2. Изберете отваряне и експортиране > Импортиране/Export.

  За да създадете свой pst файл на Outlook, изберете "Файл", "Отваряне и експортиране" и след това "Импортиране/експортиране"

 3. Изберете Импортирай от друга програма или файл и след това щракнете върху Напред.

  Съветник за импортиране и експортиране с избрани опции по подразбиране

  Съвет : Ако бъдете подканени да въведете парола и не сте задали парола, щракнете върху Отказ , за да се придвижите до следващия прозорец.

 4. Изберете Стойности, разделени със запетая и щракнете върху Напред.

 5. Преминете до .csv файла, който искате да импортирате.

 6. От Опции изберете дали повтарящите се контакти (съществуващи контакти) да се заместят, да се дублират, или да не се импортират.

 7. Щракнете върху Напред и изберете папката местоназначение за вашите контакти. По подразбиране би трябвало да е избрано Контакти, но ако не е, превъртете нагоре или надолу, докато го намерите. Можете също да изберете различна папка или да създадете нова.

 8. Щракнете върху Напред.

 9. Уверете се, че квадратчето до Импортирай ''МоитеКонтакти.csv'' (ако приемем, че това е името на вашия файл) е отметнато.

 10. Не щраквайте все още върху Готово, защото ще трябва да "нанесете" някои от колоните от вашия CSV файл в полетата на контактите в Outlook. Нанасянето може да спомогне за това импортираните контакти да излязат точно както искате.

Стъпка 2: Нанесете колоните от вашия CSV файл Outlook полетата на контактите

 1. Щракнете върху бутона Съответствие на потребителските полета. Ще се появи диалоговият прозорец Съответствие на потребителските полета.

  • Под От ще видите поле с имената на колоните от CSV файла, който импортирате.

  • Под да, ще видите стандартните полета, които Outlook използва за контакти. Ако поле съответства на колона в CSV файла, ще видите вашия колона под Mapped от.

  • Полетата име, собствено имеи Фамилно име са стандартни Outlook контакт полета, така че ако информацията за контакта във вашия файл е някой от тези имена на контакти, вие сте да продължите.

   нанасяне на колона от excel към поле за контакт на outlook

 2. Вероятно ще трябва да направите някои ръчно съпоставяне. Например в този импортирания файл, мобилен телефон на контакта е в колона, наречена "Клетка протоколи." То няма да има точно съвпадение в Outlook. Но можете да намерите подходяща съвпадение в Outlook по този начин:

  1. Превъртете до прозореца отдясно и ще намерите Друг адрес, до който има знак плюс (+).

  2. Щракнете върху знака плюс, за да разгънете това, което е под него, и ще видите добро съвпадение – Мобилен телефон.

 3. В прозореца отляво плъзнете Моб. тел. и го пуснете върху Мобилен телефон в екрана отдясно.

  Ще забележите, че сега Моб. тел. се показва до Мобилен телефон в колоната Съответства.

  ''моб. тел.'' е нанесено в полето ''мобилен телефон'' на outlook

 4. Плъзнете една по една останалите стойности от прозореца отляво в съответните полета на Outlook в прозореца отдясно. Например може да плъзнете Адрес или в Улица (дом. адрес), или в Улица (сл. адрес) – в зависимост от типа на адреса на контактите.

 5. Щракнете върху Готово.

  Вашите контакти се импортират в Outlook.

 6. За да видите контактите си в Outlook 2016, в дъното на навигационната лента, изберете иконата на хора .

  Изберете иконата на хора в дъното на страницата.

Тези инструкции предполагат, вече сте експортирали вашите контакти от Google в .csv файл. Сега сте готови да ги импортирате.

 1. В горната част на вашия Outlook 2013 или лентата 2016 изберете файл.

  Ето как изглежда лентата в Outlook 2016.

 2. Изберете отваряне и експортиране > Импортиране/експортиране.

  За да създадете свой pst файл на Outlook, изберете "Файл", "Отваряне и експортиране" и след това "Импортиране/експортиране"

 3. Изберете Импортиране от друга програма или файл и след това изберете Напред.

  съветник за импортиране и експортиране – импортиране от друга програма или файл

 4. Изберете Стойности, разделени със запетая и след това изберете Напред.

  съветник за експортиране на outlook – избор на csv файл

 5. В полето Импортиране на файл превъртете, за да намерите файла, който записахте в стъпка 7 от предишната процедура, и щракнете двукратно, за да го изберете.

  Отидете до csv файла с контакти и изберете как да се обработват повтарящи се контакти

 6. Изберете една от следните неща, за да зададете как искате Outlook да се обработват повтарящите се контакти:

  • Замествай дубликатите с импортираните елементи   Ако даден контакт е в Outlook и Gmail, Outlook изтрива информация, който има за този контакт и използва информация от Gmail. Трябва да изберете тази опция, ако информация за контакти в Gmail е по-пълно или по-ново от информация за контакти в Outlook.

  • Разреши създаването на дубликати   Ако даден контакт е в Outlook и Gmail, Outlook създава повтарящите се контакти, с оригиналната Outlook информация и с информация, импортирани от Gmail. Можете да комбинирате информацията за тези хора, по-късно за премахване на дублиращи се контакти. Това е опцията по подразбиране.

  • Не Импортирай дубликати    Ако даден контакт е в Outlook и Gmail, Outlook да пази информация за този контакт и да отменя информация от Gmail. Трябва да изберете тази опция, ако информация за контакти в Outlook е по-пълно или по-ново от информация за контакти в Gmail.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. В полето Избор на папка местоназначение превъртете до началото, ако е необходимо, и изберете папката Контакти > Напред.

  .

 9. Изберете Готово.

  Когато импортирате контакти от Gmail в своята пощенска кутия на Office 365, щракнете върху бутона "Готово", за да стартирате мигрирането

  Outlook импортира контактите ви.

 10. За да видите вашите контакти, в дъното на Outlook 2016, изберете иконата на хора .

  Изберете иконата на хора в дъното на страницата.

Често клиенти експортиране само 1 контакт от iCloud, когато предназначени да експортирате всички тях. За инструкции за експортиране на всички ваши контакти от iCloud вижте експортиране на контактите iCloud в vCard (.vcf) файл.

След като експортирате контактите от iCloud в vCard файл, трябва да ги импортирате. В зависимост от това дали използвате Mac или PC следвайте долните инструкции, съответните.

Импортиране на контакти на визитка (vCard) към Outlook на Mac

Ако използвате Outlook на Mac, използвайте статия от следния списък, който съответства с вашата версия на Outlook.

Импортиране на контакти на визитка (vCard) към Outlook на компютър с Windows

За да импортирате контактите в vCard файл в Outlook на компютър с Windows, трябва да ги конвертирате във формат .vcf файл в .csv файлов формат. Това включва ги импортирате в Windows и след това да ги експортирате в csv файла. Ако имате повече от 50 или така контакти, това е досаден процес, защото трябва да натиснете OK за всеки контакт, който искате да импортирате csv файл. За съжаление няма начин да направите глобален OK и всички те импортиране на csv файла в същото време.

Забележка : Ако искате да поискате групово импортиране от файл с визитка (vCard) да се поддържат в Outlook, посетете Outlook предложение кутия да оставите вашата обратна връзка в групата Outlook 2016 . Екипът на поща на Outlook и календар е активно наблюдение на този форум.

Конвертиране на .vcf файл в .csv (ги импортирате в Windows и след това да ги експортирате в .csv файл)

 1. На Компютъра си отворете File Explorer (или Windows Explorer , ако използвате по-стара версия на Windows).

 2. Отидете в папката с контакти:

  C:\Users\ <потребителско име> \Contacts

 3. В горната част на страницата изберете Импортирай.

  Придвижете се до папката с контакти, след което изберете "Импортиране".

 4. Изберете vCard (VCF файл) > Импортиране.

  Изберете визитка (vCard), след което изберете "Импортиране".

 5. Намерете и изберете .vcf файл, експортиран от iCloud, след това изберете Отвори.

  Изберете вашия файл на визитка (vCard), който искате да импортирате в .csv файл.

 6. За всеки контакт, който искате да импортирате .csv файла изберете OK.

  Изберете OK за всеки контакт, който искате да импортирате csv файла.

 7. Когато сте готови, изберете Затвори.

 8. В горната част на страницата на File Explorer изберете експортиране.

 9. Изберете CSV файл > експортиране.

  Изберете CSV файл и след това изберете "Експортиране".

 10. Изберете Преглед до име на csv файла.

  Изберете "Преглед", за да дадете име на файла си.

 11. В полето Име на файл въведете име за вашия .cvs файл. В този пример аз име Моят файл "моите контакти от iCloud."

  Въведете име за вашия csv файл и след това изберете "Запиши".

 12. Изберете полетата, които искате да експортирате в .csv файла и след това изберете Готово. Препоръчва се, че приемете стойностите по подразбиране за сега. Винаги можете да създадете друга csv файл, ако искате други полета.

  Изберете полетата, които искате да експортирате във вашия csv файл, и изберете "Готово".

 13. Ще получите това последното съобщение, че контактите ви са експортирани в .csv файл.

  Ще видите крайно съобщение, че контактите ви са експортирани в csv файл.

 14. Можете да използвате Excel , за да отворите вашия .csv файл, за да видите какво е там. Можете да добавите повече информация към csv файла, ако искате, но не забравяйте да не променяте най-горния ред от заглавия. За повече информация относно работата с .csv файла Вижте ръчно да създадете вашия списък с контакти в csv файл.

 15. Сега, контактите ви са в .csv формат, можете да ги импортирате в Outlook. Вижте Импортиране на контакти от .csv файл, в тази тема.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Коригиране на проблеми при импортиране на контакти в Outlook

Импортиране на контакти в акаунт за Outlook.com

Импортиране на имейл, контакти и календар от .pst файл на Outlook

Експортиране на контакти от Outlook

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×