Импортиране на данни в база данни на Access

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Данните могат да се натрупват в различни формати, файлове и местоположения, което ги прави трудни за използване. Ако имате данни в електронна таблица, списък на SharePoint или друг формат, можете да ги импортирате в база данни на Access само с няколко стъпки, което ги прави по-достъпни за използване от Access.

Импортиране в приложение на Access

В страницата Добавяне на таблици (първата, която виждате, когато създавате ново приложение по избор) можете да импортирате данни от работни книги на Excel, ODBC източници на данни, текстови/CSV файлове, списъци на SharePoint и други бази данни на Access.

Опции за съществуващ източник на данни на страницата ''Добавяне на таблици''.

Ако вече сте стартирали приложение, отворете го в Access (в браузъра щракнете върху Настройки > Персонализиране в Access) и след това щракнете върху Начало > Таблица.

Когато сте в страницата Добавяне на таблици, до дъното на страницата щракнете върху типа на източника на данните, които искате да импортирате, и следвайте инструкциите в съветника Външни данни.

Забележки : 

  • Импортирането на данни в приложение винаги създава нова таблица с изгледи по подразбиране на списък и на лист с данни.

  • Не можете да добавите данни към съществуващи таблици, като използвате съветника за импортиране в приложение. Можете обаче да импортирате данни в нова таблица и след това да направите едно от следните неща:

    • Да използвате изгледи на лист с данни за копиране и поставяне на данните в целевата таблица или

    • Да използвате действието CreateRecord в макрос с данни, за да добавите импортираните данни в целевата таблица.

Съвет : Създайте справки между новите и съществуващите таблици, за да започнете да свързвате данните. Докато изгледите по подразбиране на таблицата от оригинала не са променени, Access ще добави подходящи контроли за свързани данни, за да ви помогне да започнете да използвате данните.

Импортиране в настолна база данни

Настолните бази данни на Access могат да импортират още няколко типа файлове, освен приложенията. Ако имате тип на файл, който не можете да импортирате директно в приложение, възможно е да можете да го импортирате първо в настолна база данни и след това да импортирате таблиците на настолната база данни в приложението.

Настолните бази данни ви позволяват също да добавяте външни данни към съществуваща таблица – функция, недостъпна в приложенията.

За да импортирате данни в настолна база данни:

  1. В раздела Външни данни, в групата Импортиране и свързване щракнете върху типа на файла, който искате да импортирате.

    Групата ''Импортиране и свързване'' в раздела ''Външни данни'' в настолна база данни.

  2. Следвайте инструкциите в съветника Външни данни.

Операции с външни данни, налични в приложения и настолни бази данни

Тази таблица позволява бърза справка за видовете файлове, които можете да импортирате или свързвате към приложения на Access или настолни бази данни.

Приложенията на Access могат да импортират…

Приложенията на Access могат да се свързват с…

Настолните бази данни могат да импортират…

Настолните бази данни могат да се свързват с…

Microsoft Excel

Зелена точка

Зелена точка

Зелена точка
(само за четене)

Microsoft Access

Зелена точка

Зелена точка

Зелена точка

ODBC бази данни,например SQL Server

Зелена точка

Зелена точка

Зелена точка

Текстови файлове или файлове със стойности, разделени със запетаи (CSV)

Зелена точка

Зелена точка

Зелена точка
(само добавяне на нови записи)

Списък на SharePoint

Зелена точка

Зелена точка
(само за четене)

Зелена точка

Зелена точка

XML

Зелена точка

Услуги за данни

Зелена точка

Зелена точка
(само за четене)

HTML документ

Зелена точка

Зелена точка

Папка на Outlook

Зелена точка

Зелена точка

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×