Изчисляване на средната стойност на група числа

Да речем, че искате да намерите средния брой дни за завършване на етап в проект или средната температура в конкретен ден за десетгодишен интервал. Има няколко начина, по които може да се изчисли средната стойност на група числа.

Функцията AVERAGE измерва главната тенденция, която е местоположението на средата на група числа в статистическо разпределение. Трите най-разпространени мерки на главната тенденция са:

 • Средна стойност   , която е средноаритметичното и се изчислява чрез събиране на група числа с последващото им разделяне на броя на тези числа. Например средното на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 30 делено на 6, което е 5.

 • Медиана   , която е средното число на група числа; това означава, че половината от числата са по-големи от медианата, а половината от числата са по-малки от медианата. Например медианата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 4.

 • Мода   , която е най-често срещащото се число в група числа. Например модата на 2, 3, 3, 5, 7 и 10 е 3.

Тези три мерки на главната тенденция са еднакви за симетрични разпределения на групи числа. За несиметрични групи числа те могат да са различни.

Какво искате да направите?

Изчисляване на средната стойност на съседни числа в ред или колона

Изчисляване на средната стойност на числа, които не са съседни в ред или колона

Подробности за функциите

Изчисляване на претеглена средна стойност

Подробности за функциите

Изчисляване на средната стойност на числа, игнорирайки нулевите (0) стойности

Подробности за функциите

Изчисляване на средната стойност на съседни числа в ред или колона

 1. Щракнете върху клетка под или вдясно от числата, за който искате да намерите средната стойност.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху стрелката да Автосумиране зображение на бутона , щракнете върху Средно, а след това натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Изчисляване на средната стойност на числа, които не са съседни в ред или колона

За целта използвайте функцията AVERAGE.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

A

Данни

10

7

9

27

0

4

Формула

Описание (Резултат)

=AVERAGE(A2:A7)

Намира средните стойности на всички числа в горния списък (9,5)

=AVERAGE(A2:A4,A7)

Намира средните стойности на първите три и на последното число от списъка (7,5)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Намира средните стойности на числата в списъка, освен за тези, които съдържат нула, като клетката A6 (11,4)

Подробности за функциите

AVERAGE

AVERAGEIF

Най-горе на страницата

Изчисляване на претеглена средна стойност

За целта използвайте функциите SUMPRODUCT и SUM.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

Този пример изчислява средната цена, платена за един брой от даден артикул, на базата на три покупки, където всяка покупка е за различен брой и при различна цена за един брой.

1

2

3

4

A

B

Цена за едни брой

Брой

20

500

25

750

35

200

Формула

Описание (Резултат)

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4)

Разделя общата стойност на всичките три заявки на общия заявен брой (24,66)

Подробности за функциите

SUM

SUMPRODUCT

Най-горе на страницата

Изчисляване на средната стойност на числа, игнорирайки нулевите (0) стойности

За целта използвайте функциите AVERAGE и IF.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

3

4

5

6

7

A

Данни

10

7

9

27

0

4

Формула

Описание (Резултат)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Намира средните стойности на числата в списъка, освен за тези, които съдържат нула, като клетката A6 (11,4)

Подробности за функциите

AVERAGEIF

Най-горе на страницата

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×