Изчисляване на проценти

Да речем, че искате да изчислите данък продажби за различни държави, да пресметнете успеха от резултатите на тест или да определите процентната промяна в продажбите между две финансови тримесечия. Има няколко начина за пресмятане на проценти.

Процентите се изчисляват с помощта на следното уравнение:

amount/total = percentage

Където процентът е в десетичен формат.

Какво искате да направите?

Изчисляване на сумата, ако се знае крайният резултат и процентът

Изчисляване на процента, ако се знае крайният резултат и сумата

Изчисляване на крайния резултат, ако се знае сумата и процентът

Изчисляване на разликата между две числа като процент

Подробности за функцията

Увеличаване и намаляване на число с процент

Изчисляване на сумата, ако се знаят крайния резултат и процентът

Ако например купите компютър за 800 лв. и се дължи още данък добавена стойност 20%, колко трябва да платите за данъка? В този пример искате да разберете колко са 20% от 800.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

A

B

Цена на покупката

Данък добавена стойност (в десетичен формат)

800

0,089

Формула

Описание (Резултат)

=A2*B2

Умножава 800 по 0,2 за намиране на данъка продажба за плащане (160,00 лв.)

Забележка : За да конвертирате процент в десетично число, разделете го на 100. В този пример, ако данъкът продажба (20) се раздели на 100, се получава 0,089.

Най-горе на страницата

Изчисляване на процента, ако се знае крайният резултат и сумата

Ако например съберете 42 точки от всичко 50, какъв е процентът на правилните отговори?

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

A

B

Точки от правилни отговори

Всичко възможни точки

42

50

Формула

Описание (Резултат)

=A2/B2

Разделя 42 на 50 за намиране на процента на правилните отговори (0,84 или 84%)

Забележка : Можете да разгледате числото като процентна стойност. Изберете клетката и след това щракнете върху Стил за процент в раздела Начало, в групата Число Изображение на бутон .

Най-горе на страницата

Изчисляване на крайния резултат, ако се знае сумата и процентът

Например намалената цена на риза е 15 лв, което е с 25% по-малко от първоначалната. Каква е първоначалната цена? В този пример търсим 75% от кое число е равно на 15.

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

A

B

Намалена цена

100% минус отстъпката (в десетичен формат)

15

0,75

Формула

Описание (Резултат)

=A2/B2

Разделя 15 на 0,75 за намиране на първоначалната цена (20)

Най-горе на страницата

Изчисляване на разликата между две числа като процент

Вашите приходи, например са 2342 лв. през ноември и 2500 лв. през декември. Каква е разликата в проценти между приходите през двата месеца? За целта използвайте функцията ABS и операторите за изваждане (-) и деление (/).

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

A

B

Приходи през ноември

Приходи през декември

2342

2500

Формула

Описание (Резултат)

=(B2-A2)/ABS(A2)

Разделя разликата между първото и второто число на абсолютната стойност на първото за намиране на промяната в проценти (0,06746 или 6,75%)

Забележка : Можете да разгледате числото като процентна стойност. Изберете клетката и след това щракнете върху Стил за процент в раздела Начало, в групата Число Изображение на бутон .

Подробности за функциите

Увеличаване и намаляване на число с процент

Например харчите средно 25 лв. за храна седмично искате да намалите този разход с 25%. Колко трябва да харчите? Ако пък искате да увеличите разходите за храна на седмица от 25 лв. с 25%, колко ще бъдат те?

Пример

Примерът може да се разбере по-лесно, ако го копирате в празен работен лист.

Как да копирате пример

 1. Създайте празна работна книга или работен лист.

 2. Изберете примера от темата в “Помощ”.

  Забележка : Не избирайте заглавките на редовете или колоните.

  Избиране на пример от помощта

  Избиране на пример от помощта

 3. Натиснете CTRL+C.

 4. В работния лист изберете клетката A1 и натиснете Ctrl+V.

 5. За да превключвате между показване на резултатите и показване на формулите, които връщат резултатите, натиснете клавиша Ctrl+` (тежко ударение) или в раздела Формули, в групата Проверка на формули щракнете върху бутона Покажи формули.

1

2

A

B

Число

Процент

25%

25%

Формула

Описание (Резултат)

=A2*(1-B2)

Намалява 25 с 25% (18,75)

=A2*(1+B2)

Увеличава 25 с 25% (31,75)

=A2*(1+35%)

Увеличава 25 с 35% (33,75)

Забележка : Когато въведете число, следвано от знак за процент (%), числото се разглежда като стотни от тази стойност. Например 5% се разглежда като 0,05.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×