Изпълнение на правило или правилото

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Моделиране на бизнес планиране на PerformancePointначина, по който изпълнявате правило или правило набор зависи от характеристиките на правилото.

Тип правило

Задаване на правило за тип

Как се изпълнява

Разпределение
възлагане
модел променлива

Процедура

Изпълнение на правило или правило от работната област на бизнес правила.
Или
включите правилото в планиран Изчисление правило проект. За повече информация вижте включи правило или правилото в планиран проект.

Прехвърляне

Автоматично

Изпълнение на правило или правило от работната област на бизнес правила.
Или
"повторна обработка" модел, за да имат Моделиране на бизнес планиране правилото се изпълни автоматично. За повече информация вижте раздела "повторна обработка" модел на разполагане модел.

Дефиниция

Дефиниция

Разполагане на модела да имат Моделиране на бизнес планиране автоматично изпълнение правилото като част от дефиницията на модела. За повече информация вижте разполагане модел.

Изходяща

Изходяща

Включете правилото в планирано задание за Експортиране на данни . За повече информация вижте включи правило или правилото в планиран проект.

Вътрешнофирмени равнение

Вътрешнофирмени равнение

Включете правилото в планиран Междуфирмени съгласуване проект. За повече информация вижте включи правило или правилото в планиран проект.

Валута

Валута

Включете правилото в планирано валута задание, Съгласуване на междуфирмени работа или консолидацията работа. За повече информация вижте включи правило или правилото в планиран проект.

Консолидиране

Консолидиране

Включва правило или правилото в планиран консолидация проект. За повече информация вижте включи правило или правилото в планиран проект.

Накратко Моделиране на бизнес планиране изпълнява правила в правило за автоматично набори и дефиниция набори от правила, когато модела е преработват или разположен. Трябва да изпълните друг тип правило или правило набор от работната област на Бизнес правила , или включва правило или правилото в планиран проект.

Важно : Не можете да изпълните правило, освен ако правилото е проверен ръчно. За повече информация вижте валидността правило.

Какво искате да направите?

Изпълнение на правило или правилото от работната област на бизнес правила

Включване на правило или правилото в планиран проект

Изпълнение на правило или правилото от работната област на бизнес правила

 1. В прозореца на Браузъра на работната област щракнете върху модели.

 2. В модел на сайт на работна област щракнете двукратно върху модел, който съдържа правилото, което искате да изпълните.

 3. Когато се отвори модела, щракнете върху раздела Бизнес правила за да отворите работната област.

 4. Щракнете с десния бутон или правило набор от правилото, което искате да изпълните и след това изберете Execute избрано правило или правило набор от контекстното меню. Като алтернатива изберете правилото или правило и след това щракнете върху бутона изпълни избрали правилото или правило .

 5. Ако правилото няма параметри, Моделиране на бизнес планиране се изпълнява правилото, докато не е завършена. Ако правилото параметри, отваря диалоговия прозорец параметри за правило "RuleName" . В диалоговия прозорец направете едно от следните неща:

  • Въведете стойност за параметър в колоната стойности .

  • Изберете параметъра от етикет на колона и след това щракнете върху Изберете член , за да отворите диалоговия прозорец Добавяне или премахване на членове да бъдат включени в селекцията за [DimensionName] . В диалоговия прозорец изберете члена или членовете, които искате да добавите и след това щракнете върху OK , за да изпълните правилото.

 6. Прегледайте резултатите и след това щракнете върху OK , за да се върнете към работната област на Бизнес правила .

  Забележка : Ако правилото изпълнява успешно, диалоговия прозорец Правило изпълнение резултати показва няколко метрики, като например брой клетки засегнати и времето, което е необходима за изпълнение на заявката. Ако правилото не се изпълнява успешно, диалоговият прозорец съобщенията показва едно или повече съобщения, грешки или предупреждения.

Включване на правило или правилото в планиран проект

За да включите правило или правило в планиран проект, трябва първо да добавите правило или правило за задаване на задание за шаблон.

Моделиране на бизнес планиране включва няколко предварително дефинирани работа шаблони, които приемат само правило за конкретни типове. Например шаблон на задание за Експортиране на данни приема само изходящи правила и шаблон за заданието за валута приема само валутни правила.

Освен това можете да създадете шаблон по избор Изчисление правилото да изпълните едно или повече правила в правило за процедурна настройване. За повече информация вижте Създаване на шаблон за работа.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×