Използване на OneDrive в Windows phone

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Ето стъпките и съвети за най-често срещаните задачи, като използвате приложението OneDrive за Windows phone.

Коя версия на Windows е на телефона?

OneDrive за Windows 10 (компютър, телефон, таблет, HoloLens, или повърхност концентратор) | OneDrive за Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1 | OneDrive за Windows Phone 7

OneDrive за Windows 10 (компютър, телефон, таблет, HoloLens или повърхност концентратор)

Записване на файлове в OneDrive

Използвайте един и същ процес, за да качите и запишете всеки тип файл в приложението OneDrive , включително документи, снимки, видеоклипове и музикални файлове.

Качване на файлове
 1. В приложението OneDrive в папката, където искате снимки добавен, докоснете Добави Добавяне на снимка .

 2. В Изберете приложениеизберете източник на файла, който искате да качите, като например Това устройство или приложение " снимки " на телефона си.

  Забележки : 

  • На компютър с Windows 10 диалоговия прозорец Отвори показва файлове на вашия компютър. Намерете файловете, които искате да качите и изберете Отвори.

  • Ако телефонът е настроен да запишете снимки автоматично OneDriveприложение " снимки " на телефона ви показва снимки от OneDrive също както телефон снимки, които не са качени. Качване на снимка вече са в OneDrive създава дубликат на снимката.

 3. Намерете файла, който искате да качите, изберете го и след това натиснете OK ОК .

Съвет : Можете да също да качвате снимки и видеоклипове от телефона OneDrive папка на вашия компютър с File Explorer или снимки app импортиране. Свържете телефона към компютъра с кабел за данни на телефона си, или с помощта на wi-fi или Bluetooth връзка.

(Само за телефон) Задаване на вашия телефон, за да качвате снимки автоматично да OneDrive
 1. В приложението OneDrive , докоснете меню Меню на OneDrive > Настройки на Настройки на OneDrive > качване на камерата.

 2. Под качване на камератавключите.

  За автоматично качване на видеоклипове, които правите с телефона си, включване на ключа включивидео.

  Съвет : Можете да качвате клипове автоматично само ако също качване на камерата е включена.

 3. Под камера архивно акаунтпри отворена списъка и изберете OneDrive акаунт, която искате качване на картини.

Съвет : Ако използвате интернет връзка с измерено потребление, като например мобилна връзка за данни, завийте изключите при качване на връзките с измерено потребление. Ако връзката ви не се измерва - повечето wi-fi мрежа връзки не се измерва – можете да включите този ключ.

Добавяне на папка

Можете да добавяте папки в изглед за файлове , или в друга папка в OneDrive.

 1. В приложението OneDrive , в изглед за файлове докоснете нова папка Командата "нова папка" в приложение на OneDrive в Windows Phone 10 .

 2. Въведете име за новата папка, след което докоснете OK ОК .

Преместване на файлове в папка на друг OneDrive

 1. В приложението OneDrive , докоснете Изберете Избор на файлове , след което докоснете квадратчето за отметка един или повече файлове, които искате да преместите, докоснете Вижте повече Вж. още и след това преместете Преместване на файлове .

 2. В Изберете папка местоназначениедокоснете папката, която искате файловете се премества в, след което докоснете Преместване ОК .

  Съвет : За да създадете нова папка за файлове, премествате, нова папка Командата "нова папка" в приложение на OneDrive в Windows Phone 10 .

Откриване на файла, който търсите

Можете да търсите файл или папка имена, текст в рамките на файлове и дори текст и етикети в снимки. Докоснете търсене Търсене в OneDrive и въведете фразата в полето за търсене .

Промяна на сортирането на файловете

В приложението OneDrive отворете папката, която искате да сортирате и докоснете сортиране по Сортиране . Можете да сортирате по име, дата или размер.

Забележка : Сортиране на работата в изгледа с Всички файлове , или в папка в Всички файлове. Снимки, документи и споделени изгледи сортиране по дата само.

Изтегляне на файлове от OneDrive на вашето устройство

 1. В приложението OneDrive докоснете Изберете Избор на файлове и докоснете квадратчето за отметка файловете, които искате, след което докоснете изтегляне Изтегляне на файл .

  Забележка : OneDrive на Windows Phone в момента не ви позволява да изтеглите папки или бележници на OneNote.

 2. Намерете и отворете папката на вашето устройство, където искате файлове за изтегляне и след това докоснете Запиши Край на добавянето .

  Забележка : На компютър с Windows 10 Намерете и отворете папката, където искате файлове за изтегляне и след това изберете Избор на папка.

Споделяне на файл или папка

В приложението OneDrive докоснете Изберете Избор на файлове , след което докоснете квадратчето за отметка от файла или папката, които искате да споделите и докоснете споделяне Споделяне на файл .

Ако искате да споделите с няколко определени хора, изберете Поканване на хора или Изпращане на файлове.

Ако искате да споделите с голям брой хора, например в социална мрежа или в публикация в блог, изберете Споделяне на връзка.

Поканване на хора за споделяне
 1. Докоснете споделяне Споделяне на файл > Поканване на хора.

 2. Под Поканване на хоравъведете имената или имейл адресите, които искате. Докоснете Добави Добавяне на снимка да въведете повече имена.

  Съвет : Вижте под Последни контакти – лицето, което искате да споделите с може да е там. Просто докоснете името, за да изпращате на това лице съобщение с връзка към файл, който споделяте.

 3. Ако искате получателите да могат да добавят промени или редакции, отметнете квадратчето в Разрешаване на редактирането. Изчистете отметката от това квадратче, за да направите файла "само за четене" за получателите.

  Съвет : За да добавите бележка към вашата покана за споделяне, докоснете стрелката в края на позволи редактиране, след което докоснете Добавяне на бърза бележка и въведете това, което искате да кажете.

 4. Натиснете OK ОК . Получателите получите имейл съобщение с връзка към документа.

Споделяне на заявка
 1. Докоснете споделяне Споделяне на файл > Сподели връзка.

 2. Изберете дали искате получателите да могат да прегледате и редактирате файла, или да направите само преглед така, че получателите може само да го чете.

 3. В списъка споделяне Докоснете приложението, което искате да използвате за споделяне на връзката. Да се наложи да превъртите списъка нагоре, за да видите всички опции.

Забележка : Не забравяйте, че всеки, който има връзка може да отворите, изтегляне и запишете документа и препращане на връзката.

Споделяне като прикачен файл
 1. Докоснете споделяне Споделяне на файл > Изпращане на файлове.

 2. В списъка споделяне Докоснете приложението, което искате да използвате за изпращане на прикачен файл.

 3. След като направите този избор, се отваря приложението, което сте избрали. Използвайте го, за да споделите файла.

Забележка : Споделяне като прикачен файл работи само с отделни файлове. За да споделите папка, използвайте Поканване на хора или да споделите връзка.

Възстановяване на файл от OneDrive кошчето

 1. Докоснете менюто Меню на OneDrive > Кошче.

 2. Докоснете Изберете Избор на файлове и докоснете квадратчето за отметка файловете, които искате да възстановите, след което докоснете възстановяване Възстановяване .

Добавяне на акаунт за OneDrive за бизнеса

Достъп до вашите OneDrive за бизнеса акаунти на телефона си с един и същ OneDrive приложението. За повече информация, вижте Какво представлява OneDrive за бизнеса?

 1. В приложението OneDrive , докоснете меню Меню на OneDrive > Настройки на акаунт.

 2. Докоснете Добавяне на акаунт, след което натиснете Служебен или учебен акаунт.

 3. Въведете знака в информация, която използвате за вашия акаунт за OneDrive за бизнеса , след което докоснете влизане.

Забележка : За да влезете OneDrive за бизнеса, вашата организация трябва да има квалифицирано SharePoint Online или Office 365 бизнес абонаментен план. Можете да влезете с акаунт от локалния указател.

Ако имате проблем с влизането с вашия акаунт в OneDrive за бизнеса , опитайте да използвате уеб браузъра на телефона си, за да влезете в http://portal.office.com/onedrive, или се обърнете към вашия ИТ отдел.

Превключване между акаунти

Приложението си OneDrive в Windows 10 ви позволява да влизате в вашата лична OneDrive и вашите OneDrive за бизнеса акаунти и след това да превключвате между акаунти, които сте добавили.

Докоснете меню, Меню на OneDrive в горната част на екрана и след това докоснете акаунта, който искате да използвате.

Забележка : За да добавите друг акаунт, докоснете Настройки на акаунти след това Добавяне на акаунт.

Показване на наличното място за съхранение

В приложението OneDrive , докоснете меню Меню на OneDrive > Настройки на Настройки на OneDrive > акаунти. На страницата акаунти всеки от акаунти, свързани с вашето приложение на OneDrive е показан, с общо място за съхранение и наличното за всеки.

Споделяне на отзив за приложението OneDrive

Можете да получите помощ с приложението OneDrive като разклатите телефона си. Други устройства изберете обратна връзка в повечето страници, за да получите помощ.

OneDrive за Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1

Записване на снимки и видеоклипове в OneDrive

Качване на снимки и видеоклипове
 1. В OneDrive в изгледа на Всички файлове , докоснете Добавяне в долната част на екрана.

 2. В Изберете приложениеизберете източник на снимка или видео, които искате да качите, като например приложение " снимки " на телефона си.

 3. Намерете снимката или видеоклипа, който искате да качите, изберете го и след това докоснете Готово.

Задаване на вашия телефон, за да качвате снимки автоматично да OneDrive
 1. Отидете в телефона си Настройки и докоснете архивиране > снимки и видео.

 2. Под снимки или видеоклиповеизберете добро качество или най-доброто качество.

  Ако не искате да се качват автоматично снимките или видеоклиповете, уверете се, че не качвай е избрано.

Съвет : За да научите как да премествате снимки и видеоклипове от телефона ви в папката OneDrive на вашия компютър, вижте Синхронизиране на снимки и видеоклипове с помощта на моя компютър на уеб сайта на Windows Phone.

Откриване на файла, който търсите

Можете да търсите текст във файлове и дори снимки. За да търсите текст във файл или снимка, въведете фразата, която искате в, полето Търсене.

Промяна на сортирането на файловете

 1. Отворете приложението OneDrive.

 2. Отворете папката, която искате да сортирате, докоснете още Визуализация на печата и след това сортиране по. Можете да сортирате по име, дата или размер.

Забележка : Работи в папка, или в изглед на всички файлове за сортиране.

Добавяне на акаунт за OneDrive за бизнеса

Сега можете да добавите OneDrive за бизнеса акаунти в приложението на OneDrive за Windows Phone 8.1. (За да видите дали имате Windows Phone 8.1, отворете на телефона си Настройки и докоснете относно.) За повече информация, вижте Какво представлява OneDrive за бизнеса?

За да добавите акаунт в OneDrive за бизнеса , отворете приложението OneDrive , докоснете меню, Меню на OneDrive в горната част на екрана, докоснете Добави OneDrive за бизнесаи след това въведете имейл адреса и паролата, която използвате за вашата фирма, училище или друга организация. За да влезете в OneDrive за бизнесавашата организация трябва да има квалифицирано SharePoint Online или Office 365 бизнес абонаментен план. Можете да влезете с акаунт от локалния указател.

Ако имате проблем с влизането с вашия акаунт за OneDrive за бизнеса, опитайте да влезете в http://portal.office.com/onedrive или се обърнете към вашия ИТ отдел.

Споделяне на файл (лични OneDrive акаунти)

В приложението OneDrive докоснете квадратчето за отметка от файла или папката, които искате да споделите и докоснете споделяне Споделяне на файл .

Ако искате да споделите с няколко определени хора, изберете Поканване на хора или Изпращане на файлове.

Ако искате да споделите с голям брой хора, например в социална мрежа или в публикация в блог, изберете Споделяне на връзка.

Поканване на хора за споделяне
 1. Докоснете споделяне > Поканване на хора.

 2. Добавяне на хора да споделят свъведете имената или имейл адресите, които искате. Докоснете Добави Добавяне на получател да въведете повече имена.

  Забележка : Вижте под споделяне с Последни контакт - лицето, което искате да споделите с може да е там. Просто докоснете името, за да изпращате на това лице съобщение с връзка към файл, който споделяте.

 3. Ако искате получателите да могат да добавят промени или редакции, отметнете квадратчето в Разрешаване на редактирането. Изчистете отметката от това квадратче, за да направите файла "само за четене" за получателите.

  Съвет : За да добавите бележка към вашата покана за споделяне, докоснете стрелката в края на позволи редактиране, след което докоснете Добавяне на бърза бележка и въведете това, което искате да кажете.

 4. Докоснете Изпращане на Край на добавянето . Получателите получите имейл съобщение с връзка към документа.

Споделяне на заявка
 1. Докоснете споделяне > споделяне на връзка.

 2. Изберете дали искате получателите да могат да редактирате файла или изглед на файла само за четене.

 3. В списъка споделяне Докоснете приложението, което искате да използвате за споделяне на връзката. Да се наложи да плъзнете списъка нагоре, за да видите всички опции.

Забележка : Не забравяйте, че всеки, който има връзка може да отворите, изтегляне и запишете документа и препращане на връзката.

Споделяне като прикачен файл
 1. Докоснете споделяне > Изпращане на файлове.

 2. В списъка споделяне Докоснете приложението, което искате да използвате за изпращане на прикачен файл.

 3. След като направите този избор, се отваря приложението, което сте избрали. Използвайте го, за да споделите файла.

Съвет : Споделянето като прикачен файл работи само с отделни файлове. Ако искате да споделите папка, използвайте Поканване на хора или Споделяне на връзка.

Споделяне на файлове и папки (OneDrive за бизнеса акаунти)

 1. В приложението OneDrive за бизнеса Отворете файла или папката, които искате да споделите и докоснете споделяне Споделяне на файл . За да споделите множество файлове или папки, натиснете Изберете Избор на файлове , докоснете елементи и след това докоснете споделяне.

 2. Под Поканване на хорадокоснете мястото, където се казва "Въведете име или имейл" и въведете лицето, което искате да споделите с. Докоснете Добави Добавяне на получател да въведете повече имена.

  Забележка : Вижте под споделяне с Последни контакт - лицето, което искате да споделите с може да е там. Просто докоснете името, за да изпращате на това лице съобщение с връзка към файл, който споделяте.

 3. Ако искате получателите да могат да добавят промени или редакции, отметнете квадратчето в Разрешаване на редактирането. Изчистете отметката от това квадратче, за да направите файла "само за четене" за получателите.

  Съвет : За да добавите бележка към вашата покана за споделяне, докоснете стрелката в края на позволи редактиране, след което докоснете Добавяне на бърза бележка и въведете това, което искате да кажете.

 4. Докоснете Изпращане на Край на добавянето . Получателите получите имейл съобщение с връзка към документа.

Превключване между акаунти

Ако имате Windows Phone 8.1, можете да превключите между лични OneDrive акаунт и акаунт за OneDrive за бизнеса или между няколко OneDrive за бизнеса акаунта. За да направите това, отворете приложението, докоснете меню, Меню на OneDrive в горната част на екрана и след това докоснете акаунта, който искате да използвате. Обърнете внимание, че не можете да използвате няколко лични акаунти с приложението OneDrive .

Вижте колко място за съхранение имате (само лични акаунти за OneDrive)

В приложението OneDrive докоснете меню, Меню на OneDrive в горната част на екрана, докоснете Настройки и след това докоснете личния си акаунт, за да видите своето общо място за съхранение и наличното пространство.

Отстраняване на проблеми с приложението

Уверете се, че сте инсталирали всички налични актуализации на приложението. Те ще се изтеглят и инсталират автоматично, когато сте в Wi-Fi мрежа. За да видите налични актуализации, които не са изтеглени:

 1. В Windows Phone 8.1 Отворете магазина, докоснете още Визуализация на печата и след това файлове за изтегляне.

 2. Ако се появи приложението OneDrive, докоснете го за повече информация или докоснете Актуализиране, за да изтеглите приложението веднага през вашата мобилна мрежа.

Ако не виждате файл, който търсите, в приложението, вижте Откриване на изгубени или липсващи файлове в OneDrive.

Споделяне на отзив за приложението OneDrive

Можете да оцените приложението OneDrive или да получите помощ, като разклатите устройството си.

OneDrive за Windows Phone 7

Добавяне на снимка или видеоклип

 1. На телефона Намерете снимка или видеоклип, който искате да качите. За да споделите на картина от онлайн албум, трябва да първо да го запишете на вашия телефон. Да го направите, докоснете снимката, докоснете още Визуализация на печата , докоснете записване в телефонаи след това го отворете отново от Снимки, записани албума.

 2. Натиснете и задръжте снимката или видеоклипа, докоснете "Споделяне..." и след това докоснете SkyDrive (сега се нарича OneDrive).

 3. Добавете надпис, ако искате, и след това докоснете качване.

  Снимките ви ще бъдат качени с пълна разделителна способност. За да видите тези качени снимки в мобилното приложение OneDrive, докоснете Документи и след това докоснете качени мобилно.

Споделяне на файл или папка

 1. В приложението OneDrive натиснете и задръжте файла или папката, които искате да споделите.

 2. Изберете дали искате да изпратите връзка по имейл или да копирате връзката в клипборда. След това изберете дали искате хората да могат само да разгледат файла, или да го и редактират.

 3. Ако сте избрали да изпратите връзката по имейл, следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файла. Ако сте избрали да копирате връзката в клипборда, сега можете да я поставите в имейл, текст, незабавно съобщение или социална мрежа, за да я споделите с някого.

Автоматично записване на снимките, които заснемате, в OneDrive

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки.

 2. Прелистете наляво до Приложения и след това докоснете Снимки + камера.

 3. Включете Автоматично качване в SkyDrive (сега се нарича OneDrive).

  Забележки : Няма да можете да качите снимките автоматично в OneDrive, ако телефонът ви има само 256 МБ RAM памет. За повече информация се свържете с производителя на вашия телефон.

  Снимките се качват с ниска разделителна способност. За да архивирате вашите снимки с пълна разделителна способност, използвайте софтуера Zune на вашия компютър. За да научите повече, вижте Синхронизиране на музика, снимки и видеоклипове. Ако искате да качите снимките си с пълна разделителна способност, следвайте стъпките, описани в "Добавяне на снимка или видеоклип".

Промяна на акаунта в Microsoft, който използвате за OneDrive

В приложението OneDrive отворете менюто настройки, докоснете излизане, след което влезте отново с акаунта, който искате да използвате.

Показване на наличното място за съхранение

В приложението OneDrive отидете в настройки, за да видите общото и свободното място за съхранение.

Още помощ за OneDrive (лични акаунти)

В приложението на OneDrive по телефона разтърси устройството, за да получите помощ или споделяне на отзив за OneDrive. Други устройства Получете помощ от Изпращане по имейл на OneDrive на екипа за поддръжка.

Вижте статиите свързани с помощта на OneDrive за Android или OneDrive за iOS.

Вижте още страници за поддръжка за OneDrive.

Още помощ за OneDrive за бизнеса

Какво представлява OneDrive за бизнеса?

Задайте своя въпрос във форума на общността за OneDrive за бизнеса.

За допълнителна помощ се обърнете към вашия ИТ отдел или администратор. Ако сте администратор на SharePoint Online, можете да отворите билет за поддръжка в центъра за администриране на Office 365.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×