Използване на Excel като калкулатор

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Вместо да посягате към калкулатора си, използвайте Microsoft Office Excel, за да правите математическите изчисления!

В работен лист можете да въведете прости формули, за да съберете, разделите, умножите и извадите две или повече числови стойности. Можете също да въведете формула, която използва функцията SUM (позната също като "Автосумиране"), за бързо събиране на серия от стойности, без да е необходимо да въвеждате ръчно всяка една от тях във формула. След като сте създали формула, можете да я попълните в съседни клетки – не е нужно да създавате същата формула отново и отново.

Когато усвоите тези прости формули, можете да научите повече за начините за създаване на сложни формули и да пробвате някои от многото функции, които са на разположение в Excel. За повече информация вижте Общ преглед на формулите и Списък на функциите в работен лист (по категории).

Забележка : Екранни снимки в тази статия са взети в Excel 2007. Вашия изглед, може да са различни в зависимост от това коя версия на Excel, която използвате.

Какво искате да направите?

Научете повече за простите формули

Използване на проста формула за събиране, изваждане, умножение или деление на числови стойности

Използване на функцията SUM за сумиране на числови стойности в колона или ред

Попълване на формула в съседни клетки

Научете повече за простите формули

Първото нещо, което трябва да узнаете, е, че всяко въвеждане на формула започва със знак за равенство (=). За прости формули въвеждате знака за равенство, следван от числовите стойности, които искате да изчислите, и математическите оператори, които искате да използвате – например знака плюс (+) за събиране, знака минус (-) за изваждане, звездичката (*) за умножение и наклонената черта (/) за деление на стойностите, които въвеждате. Когато натиснете ENTER, Excel незабавно изчислява и показва резултата от формулата.

Когато например въведете проста формула в клетка (например =12,99+16,99 в клетка C6 на следващата картина) и след това натиснете ENTER, Excel изчислява резултата и го показва в тази клетка. Самата формула се показва в лента за формули.

пример на проста формула

Формулата, която въвеждате в клетка, остава видима в лентата за формули и можете да я видите всеки път, когато тази клетка бъде избрана.

Щракнете върху "Автосумиране", и готово!

За да сумирате бързо серия от стойности, без да е необходимо да въвеждате ръчно всяка от тях във формула, можете да въведете формула, която използва функцията SUM, позната и като "Автосумиране".

Автосумиране е бутонът, показващ символа за "сумиране" (главна Сигма в гръцката азбука). Можете да намерите този бутон в две лесно достъпни места на лентата – в раздела Начало, в групата Редактиране и в раздела Формули, в групата Библиотека с функции.

Когато изберете клетка отдясно или под диапазона с числови стойности и после щракнете върху Автосумиране, Excel автоматично включва този диапазон във формулата и изчислява стойностите.

Таблица в таблото

Щракването върху Автосумиране въвежда формула, която използва функцията SUM, за да изчисли числовите стойности непосредствено над или отляво на избраната клетка.

Например, за бързо сумиране на числата за януари просто трябва да изберете клетка B7 и след това да щракнете върху Автосумиране. Клетките, които са избрани във формулата, въведена в клетка B7, са заобиколени с оцветен бягащ ред. След като натиснете ENTER, резултатът от формулата се показва в избраната клетка (B7), а формулата се появява в лентата за формули.

пример за формула, която използва функцията sum

Клетка B7 показва резултата от формулата. Самата формула се показва в лентата за формули всеки път, когато е избрана тази клетка.

Във формула, която използва функция като SUM например, препратката към клетка, която се появява между скобите, е аргумент на формулата. Аргументът определя кои стойности изчислява функцията. Двоеточието (:) в препратката към клетка (B3:B6 в примера) показва, че препратката към клетка е диапазон от клетки. За формула, която използва функция, скобите винаги са задължителни – те отделят аргумента от името на функцията във формулата.

Когато дадена препратка към клетка се използва в аргумента на формула вместо фактическите стойности, Excel може автоматично да актуализира резултата от формулата всеки път, когато се актуализират стойностите в адресираните клетки.

Спрете да въвеждате една и съща формула отново и отново

След като сте създали формула, можете да я копирате в други клетки – няма нужда да създавате същата формула отново и отново.

Когато например копирате формулата от клетка B7 в съседната клетка C7, формулата в тази клетка автоматично се настройва за новото местоположение и изчислява числовите стойности в колона C.

пример за това как копираната формула се прилага непосредствено към новата колона

Копираната формула адресира и изчислява числовите стойности в колона C.

Най-горе на страницата

Използване на проста формула за събиране, изваждане, умножение или деление на числови стойности

В дадена проста формула можете да въвеждате стойности и аритметични оператори за пресмятане на тези стойности. Вместо да въвеждате обаче стойностите направо във формулата, можете също да адресирате клетките, съдържащи стойностите, които искате да изчислите. Използването на препратки към клетки във формула гарантира, че всички промени на стойностите се актуализират в резултата от изчислението на формулата.

 1. В работен лист щракнете върху клетката, в която искате да въведете формулата.

 2. За да започнете формулата, въведете =

 3. За да въведете първата числова стойност, направете едно от следните неща:

  • Въведете стойността, която искате да използвате.

   Съвет : Въведете например 10

  • Изберете клетката, съдържаща стойността, която искате да използвате.

   Съвет : Изберете например клетка A1.

 4. За да въведете аритметичния оператор, който искате да използвате, направете едно от следните неща:

  • За да използвате знак плюс (+) за събиране на стойностите във формулата, въведете +

  • За да използвате знак минус (-) за изваждане на стойностите във формулата, въведете -

  • За да използвате звездичка (*) за умножение на стойностите във формулата, въведете *

  • За да използвате наклонена черта (/) за деление на стойностите във формулата, въведете /

 5. За да въведете следващата числова стойност, направете следното:

  • Въведете стойността, която искате да използвате.

   Съвет : Въведете например 5.

  • Изберете клетката, съдържаща стойността, която искате да използвате.

   Съвет : Изберете например клетка B1.

 6. Повторете стъпки 4 и 5 за всички допълнителни аритметични оператори и стойности, които искате да включите във формулата.

  Съвет : За да дадете приоритет на дадена операция в изчислението, използвайте скоби около тази операция. Въведете например =(10+5)*2 или =(A1+B1)*C1.

 7. След завършване на формулата натиснете ENTER.

  По подразбиране стойността на резултата се показва в избраната клетка, а самата формула се показва в лентата за формули.

Най-горе на страницата

Използване на функцията SUM за сумиране на числови стойности в колона или ред

За да изчислите сумата на серия от числови стойности в ред или колона, не сте длъжни да въвеждате ръчно всички тези стойности във формула. Вместо това можете да използвате предварително зададена формула, която използва функцията SUM.

 1. В работен лист щракнете върху клетка под или отдясно на числовите стойности, които искате да сумирате.

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Автосумиране Изображение на бутон .

  Съвет : Автосумиране е достъпно и в раздела Формули, в групата Библиотека с функции.

 3. Натиснете ENTER, за да покажете резултата от функцията SUM в избраната клетка.

  Самата формула се показва в лентата за формули.

Съвет : Ако търсите бърз начин за сумиране на стойности в колона, можете да поставите данните в таблица на Excel. В таблица на Excel можете да добавите сумарен ред, така че да можете незабавно да сумирате стойностите в колона. За повече информация вижте Общ преглед на таблиците на Excel.

Най-горе на страницата

Попълване на формула в съседни клетки

Когато попълвате формула в съседни клетки, в ред или в колона, формулата автоматично се настройва за изчисляване на стойностите в съответния ред или колона.

 1. В работен лист изберете клетката, съдържаща формулата, която искате да попълните в съседни клетки.

 2. Плъзнете манипулатор за запълване избирането на диаграма на лентата през клетките, които искате да се попълнят.

  Забележка : Манипулаторът за запълване се показва по подразбиране, но ако не е наличен, първо трябва да зададете опция в Excel, за да разрешите манипулатора за запълване.

  За информация относно начина за показване манипулатора за попълване вижте Показване и скриване на манипулатора за попълване.

 3. За да укажете как желаете за запълните селекцията, щракнете върху Опции за автозапълване Изображение на бутон и после щракнете върху желаната от вас опция.

Забележка : Ако не е разрешено автоматично изчисляване на работната книга, формулите няма да се преизчисляват, когато попълвате клетки. За да изберете опциите за изчисляване на работната книга, направете следното:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , върху Опции на Excel и след това върху категорията Формули.

 2. Под Опции за изчисленията, погледнете под Изчисляване на работната книга.

  • Автоматично    Формулите се преизчисляват автоматично.

  • Автоматично освен за таблици с данни    Формулите се преизчисляват автоматично, освен ако формулата е в таблица с данни.

  • Ръчно    Формулите никога не се преизчисляват автоматично.

  • Преизчислявай работната книга преди записване    Тази опция е достъпна само ако Изчисляване на работната книга е зададено като Ръчно. Ако това квадратче за отметка е отметнато, формулите не се преизчисляват, докато не запишете работната книга. Обърнете внимание, че няколко други опции могат да причинят записване на работната книга, например използването на командата Изпрати до.

Съвети

 • Можете също да попълните активната клетка с формулата на съседна клетка, като използвате командата Запълни (в раздела Начало, в групата Редактиране) или като натиснете CTRL+D, за да запълните клетка под или CTRL+R, за да попълните клетка отдясно на клетката, която съдържа формулата.

 • Можете автоматично да запълвате формула надолу за всички съседни клетки, към които се прилага, като щракнете двукратно върху манипулатора за запълване на първата клетка, която съдържа формулата. Например клетки A1:A15 и B1:B15 съдържат числови стойности и вие въвеждате формулата =A1+B1 в клетка C1. За да копирате тази формула в клетки C2:C15 (така че C2=A2+B2, C3=A3+B3 и т. н.), изберете клетка C1 и щракнете двукратно върху манипулатора за запълване.

 • Ако търсите още по-бърз метод за запълване на формули, можете да поставите данните в таблица на Excel. В таблица на Excel можете да създадете изчисляема колона, като просто въведете една формула, а Excel автоматично използва тази формула в цялата колона. Вълшебна математика! За повече информация вижте Общ преглед на таблиците на Excel.


Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×