Използване на хипервръзки в Excel Services

Една полезна функция на Microsoft Office Excel е възможността да се добавят хипервръзки към клетки в работна книга и след тези хипервръзки да се използват за преглеждане на информация. Хипервръзката е текстов низ, често оцветен в синьо и подчертан, върху който щраквате, за да активирате (или следвате). Когато показвате работна книга на Excel в Excel Web Access, можете да използвате хипервръзка, за да отворите документ, файл или уеб страница в нов прозорец, да стартирате имейл програма и да създадете съобщение за навигиране до различни местоположения в текущата работна книга, или да отворите друга работна книга на Excel в изглед на уеб браузър в конкретно местоположение. Можете също така да управлявате поведението на хипервръзката с помощта на свойствата по избор на Excel Web Access.

В тази статия

Какво е URL адрес и как работи

Създаване на хипервръзка в Office Excel за използване в Excel Services

Настройки на свойствата по избор на Excel Web Access, които засягат хипервръзките

Използване на хипервръзки, които отиват до местоположение извън текущата работна книга

Използване на хипервръзки, които отиват към местоположение в текущата работна книга

Прехвърляне на местоположение на друга работна книга като низов параметър на заявка в хипервръзка

Какво е URL адрес и как работи

Когато създавате хипервръзка, нейното местоназначение се кодира като Еднозначно местоположение на ресурса (URL), което може да приеме няколко различни форми:

Тип

Пример на URL компонент

Описание

Уеб страница

http://

HTTPпротокол

www.example.com/

Уеб сървър или място в мрежата

Янр07/

Пътят или папката

news.htm

Име на файла

Файл или
документ

file://

Протокол за файлове

GRPC/

Име на компютъра

Mkt/

Пътят или споделена папка

Comments.doc

Име на файла

Пощенска
програма

mailto::

Пощенски протокол

wulee

Имейл псевдоним

Местоположение
в същата
работна книга

#

# (знак за диез)

Widgets!

Името на работен лист, последвано от ! (удивителен) знак

F25

Адрес или диапазон на клетки

Местоположение
в друга
работна книга

http://CorpServer/DeptA89/_layouts/ xlviewer.aspx

Сървърът, местоположението, местоположението на сайт и изгледа в браузър, местоположението на уеб страница и името на файл

?id=

Аргумент на параметъра ?id=

http://Mfct/Stats/Shared%20Documents/Parts.xlsx

Пътят към друга работна книга

&range=

Аргументът &range= на параметър

#Widgets!A1:F25

Местоположението в другата работна книга

Най-горе на страницата

Създаване на хипервръзка в Office Excel за използване в Excel Services

Използайки Excel, можете да създадете хипервръзка в работна книга на Excel чрез:

 • Въвеждане на URL адрес в клетка. Хипервръзката се създава автоматично.

 • Изберете клетка, а след това чрез щракване върху Хипервръзка в групата Връзки в раздела Вмъкване (или като натиснете CTRL K).

 • Използвайки функцията ХИПЕРВРЪЗКА, например:

  =HYPERLINK("file://FinData/report/budget report.xls", "Щракнете за отчет")

 • Поставяне на текст в клетка, за да се създаде адрес на клетката, като се използва командата Постави като хипервръзка. (В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката до Постави, а след това щракнете върху Постави като хипервръзка.)

За повече информация вижте помощта за Microsoft Office Excel.

В Excel Services когато задържите над хипервръзка, показалецът на мишката става на ръка Показалец във формата на ръка , показвайки, че можете да щракнете върху текста, за да активирате хипервръзката.

Съвет :  За да изберете клетката, която съдържа хипервръзката, без да активирате хипервръзката, позиционирайте показалеца на мишката върху далечния край на клетката встрани от хипервръзката, а след това щракнете върху клетката.

Забележки : 

 • Цветът на хипервръзката е на базата на цвета на хипервръзка по подразбиране, дефиниран за браузъра, освен ако не сте задали изрично цвета на хипервръзката по подразбиране в работната книга на Excel.

 • Хипервръзките, които препращат към цяла колона или ред, се конвертират в препратка към първата клетка в този ред или колона.

 • В Excel, въпреки че не можете да създадете хипервръзки към отчети с обобщени таблици, отчети с обобщени диаграми или имена на диаграми, можете да създадете хипервръзка към базова клетка за всеки от тези обекти, ако искате да навигирате до тях, като използвате хипервръзката.

 • В Excel Web Access се поддържат само абсолютни хипервръзки; относителни връзки не се поддържат. Ако трябва да промените част от хипервръзка, например името на файла на документ, който е променен, в Excel, можете да използвате адреса на клетката във формула, която съдържа функцията HYPERLINK, например:

  =HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]"&D1)

  В Excel Services можете да използвате параметър, за да промените стойността на клетката. За повече информация вижте Промяна на параметрите на работна книга в Excel Services.

 • Хипервръзки в диаграми, графични хипервръзки и хипервръзки към неразкъсани диапазони, които се конвертират в текстови низове, но не се поддържат в Excel Web Access като активни хипервръзки.

Най-горе на страницата

Настройки на свойствата по избор на Excel Web Access, които засягат хипервръзките

Две свойства по избор на Excel Web Access управляват поведението на хипервръзките, както е обобщено в следната таблица.

Ако това квадратче отметка на свойството:

Е отметнато:

Е изчистено:

Позволяване на хипервръзки

Всички поддържани хипервръзки към файлове и документи извън текущата работна книга са активни.

Всички поддържани хипервръзки към местоположения извън текущата работна книга се конвертират в неактивни текстови низове.

Позволяване на навигация

Всички поддържани хипервръзки към местоположения в текущата работна книга са активни.

Всички поддържани хипервръзки към местоположения в работната книга се конвертират в неактивни текстови низове.

Най-горе на страницата

Използване на хипервръзки, които отиват до местоположение извън текущата работна книга

Често използвате хипервръзки към файлове или документи извън текущата работна книга, за да предоставите свързана или подробна информация, която допълва текущата работна книга. Например уеб страница може да съдържа допълнителна помощна информация за работната книга или описание на подходящи правила и процедури на фирмата. Или в Excel може да имате списък от редове, които съдържат структурирани данни и числа с една колона, която свързва към раздел в съответния документ на Microsoft Office Word, който съдържа RTF текст и картини.

Ако хипервръзката отива към местоположение извън текущата работна книга, услугиту на Excel отварят нов прозорец.

Най-горе на страницата

Използване на хипервръзки, които отиват към местоположение в текущата работна книга

Вие често използвате хипервръзки към местоположения в една и съща работна книга, за да навигирате из работната книга. Например, ако имате няколко работни листа в една работна книга, можете да създадете статичен работен лист, който действа като главно меню и връзка към всеки отделен работен лист, може би предоставяйки допълнителни описателни коментари към всяка хипервръзка. Или може да имате голяма работна книга, който проследява конструкцията на много части от продукт, който произвежда вашата фирма. Всеки работен лист съдържа подробни данни за всяка част и всички взаимозависимости между частите, които могат да бъдат клетки, които съдържат хипервръзки, водещи към съответния работен лист.

Ако хипервръзка води към друго местоположение в работната книга, Excel Services показва новото местоположение в уеб частта на Excel Web Access (и не отваря отделен прозорец). Тази хипервръзка създавате по следния начин:

Общ синтаксис:

[#[<работна книга>]<име на лист>!<диапазон>

Пример:

#[Parts.xlsx]Widgets!A1

Където се изисква #, се изисква [<работна книга>], ако местоположението е в друга работна книга или се изисква <име на лист>, ако местоположението е в друг работен лист, последвано от ! (възклицателен знак), а <диапазон>, може да бъде едно от следните:

 • Местоположение на клетка, например Sheet1!A1.

 • Локален наименуван диапазон, например Sheet1!Q2Summary.

 • Глобален наименуван диапазон, например FY04BalanceSheet.

Когато щракнете върху хипервръзката в изглед на работен лист, тя отива до местоположението на работната книга. Ако то е местоположение на клетка, клетката се избира и позиционира в центъра на уеб частта на Excel Web Access. Ако е локален или глобален наименуван интервал, се избира най-горната лява клетка на диапазона и се позиционира в центъра на уеб частта на Excel Web Access.

Когато щракнете върху хипервръзка в изглед на наименуван елемент, тя отива до елемента и избира клетката. Ако това е местоположение на клетка, клетката се позиционира в центъра на уеб частта на Excel Web Access. Ако това е локален или глобален наименуван диапазон, най-горната лява клетка се позиционира в центъра на уеб частта на Excel Web Access. Ако има два или повече наименувани елемента, които съдържат един и същ адрес на клетката, този, който се използва, е първият във възходящ азбучен ред (както е описано в падащия списък Показване на изглед).

Най-горе на страницата

Прехвърляне на местоположение на друга работна книга като низов параметър на заявка в хипервръзка

В Excel можете да създавате хипервръзка, която препраща към клетка или местоположение на диапазон в друга работна книга, като се използва синтаксисът [#<работна книга>]<име на лист>!<диапазон>. За да се свържете към друга работна книга в Excel Services, използвате различен подход, като прехвърлите местоположението на другата работна книга като низов параметър на заявка в хипервръзка, която използва страница за изглед на уеб браузър (xlviewer.aspx), за да отвори работната книга на конкретното местоположение.

Например, можете да зададете списък на ключовите индикатори на производителността (KPI), където всеки елемент приема стойността си от различна работна книга. За всеки елемент създавате хипервръзка, която свързва всеки KPI към работната книга, откъдето идва стойността му. Когато щракнете върху този елемент, за да го прегледате в дълбочина, автоматично навигирате към работната книга, от която зависи стойността. Подходящата клетка се вижда незабавно, което го прави по-удобно, отколкото простото отваряне на работна книга в нейното местоположение по подразбиране.

Тази хипервръзка създавате по следния начин:

Общ синтаксис:

http://<име на сървър>/<име на сайт>/_layouts/ xlviewer.aspx?id=<път до работна книга>&range=#<местоположение>

Пример:

http://CorpServer/DeptA89/_layouts/ xlviewer.aspx?id=http://Mfct/Stats/Shared%20Documents/Parts.xlsx&range=#Widgets!A1:F25

където <име на сървър> е името на сървъра на SharePoint, <име на сайт> е един или повече сайтове и възможни подсайтове, където се намира работната книга, <път до работна книга> е пътят и името на файла, а #<местоположение> може да бъде някое от следните:

 • Адрес на клетка, като Sheet1!A1.

 • Локален наименуван диапазон, като Sheet1!Q2Summary.

 • Глобален наименуван диапазон, като FY04BalanceSheet.

  Важно : Преди да публикувате работна книга на Excel в Excel Services, се уверете, че Office Excel създава абсолютен адрес за URL, извършвайки следното:

  1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , изберете Опции на Excel и след това щракнете върху категорията Разширени.

  2. В раздела Общи, щракнете върху Опции на уеб.

  3. В диалоговия прозорец Опции на уеб, щракнете върху раздела Файлове, а след това изчистете опцията Актуализиране на връзки при запис.

Ако прехвърлите местоположение на друга работна книга като низов параметър на заявка в хипервръзка, Excel Services отварят нов прозорец в изглед на браузър и отива до местоположението на работната книга. Ако то е адрес на клетка, клетката се позиционира в центъра на уеб страницата. Ако е локален или глобален наименуван диапазон, най-горната лява клетка на диапазона се позиционира в центъра на уеб страницата. И в двата случая клетката не се избира.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×