Използване на отчети и диаграми в Business Contact Manager

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Отчетът е отличен инструмент за получаване на идеи в акаунти, бизнес контакти, потенциални клиенти, възможности, бизнес проекти и маркетингови дейности. Можете да отворите десетки отчетите по подразбиране в Business Contact Manager за Outlook, плюс модифициране, запишете, актуализирате и повторно използване на почти неограничен брой допълнителни отчети.

Тази статия описва функциите за отчет в Business Contact Manager за Outlookи как можете да работите с отчети, персонализиране ги и ги използвате за стартиране на други бизнес дейности.

Какво искате да направите?

Отваряне и промяна на отчет

Записване, обновяване и печат на отворен отчет

Създаване на диаграма от отчет

Експортиране на отчет в Excel или друга програма за анализ

Стартиране на маркетингова дейност от отчет

Отваряне на отчет от притурка

Гледане на списък със стандартни отчети

Отваряне и промяна на отчет

Business Contact Manager за Outlook предоставя много предварително дефинирани отчети. Ако не виждате какво точно имате нужда, можете да отворите отчет, който е подобен и след това го променете колкото е необходимо. Можете също да запишете вашите персонализирани отчети за по-нова версия повторно използване.

Отваряне на отчет

 1. В лентата щракнете върху отчети на раздела наличните отчети са групирани по техните свързани работни области: Управление на контакти, продажби, маркетингили Бизнес проекти. Групата " Отвори " съдържа отчети, които сте променили и записали.

  Разделът ''Отчети'' в лентата

 2. За да отворите предварително дефиниран отчет, натиснете бутона за типа отчет, който искате да видите, а след това щракнете върху името на отчета в списъка.

 3. За да отворите променен отчет, който сте записали, щракнете върху Записани отчети, щракнете върху името на отчет в диалоговия прозорец Отваряне на записани отчети и след това щракнете върху Отвори.

Съвет : Ако не сте сигурни коя група или категория съдържа отчета, който търсите, Вижте списъка на стандартните отчети.

За съдействие при промяната на отчет вижте Промяна на отчет, за да се направи по-полезен.

Най-горе на страницата

Промяна на отчет

Имате голяма част от контрол върху вида на вашите отчети в Business Contact Manager за Outlook.

В този раздел

Промяна на оформлението на отчет

Промяна на отчет, за да се направи по-полезен

Промяна на оформлението на отчет

Имам много начини за промяна на оформлението, или облика, на отчет. Можете да използвате тези начини поотделно или в съчетание; редът на промените, които правите, няма значение.

 • Използвайте прозореца Персонализиране на отчет    В лентата, в групата оформление щракнете върху някоя от опциите, за да отворите Персонализиране на отчет екран:

  • Избор на колона. Ако искате да промените показваните колони, натиснете този бутон, а после щракнете върху знака + (плюс), за да разгънете списъка и да видите всички елементи в него. Наличните опции ще се променят според отчета, който променяте. Поставете отметка в квадратчетата до колоните, които искате да се показват, и изчистете отметките за елементите, които не искате да виждате в отчета.

  • Горен и долен колонтитул Ако искате да добавите горен или долен колонтитул към отчета или да добавите към него бележки, натиснете този бутон и после поставете отметки в квадратчетата и въведете информация за колоните, които искате да се показват. Изчистете отметките за колоните, които не искате да се виждат в отчета.

  • Шрифтове. Ако искате да промените начина на показване на шрифтове и числа, щракнете върху Шрифтове. Щракнете върху опциите, които искате да промените и ги актуализирайте както е необходимо. Можете да промените шрифта в тялото на отчета, в етикетите за редовете и колоните и в цифровите полета за общите и частични суми.

 • Използвайте контролите за сортиране и филтриране     В лентата, в групата сортиране и филтриране направете едно от следните неща:

  • Филтър. Можете да ограничите резултатите, показвани в отчета на филтриране на отчета. За информация за филтриране на отчет вижте филтриране на записи в Business Contact Manager.

  • Възходящо или Низходящо. Щракнете върху една от тези опции, за да промените реда на сортиране на записите в отчета. По подразбиране списъците се сортират по азбучен ред въз основа на първичното поле в отчета. Например, в отчета, озаглавен "Бизнес контакти, сортирани по "Партньор", списъкът първоначално се сортира по името на партньор. Под името на всеки партньор всички свързани с него бизнес контакти се показват по азбучен ред.

   Съвет :  Имената се показват по информацията в полето Пълно име. Ако включите титлите в пълното име, титлите се включват и в сортирането. Например, пълното име "Г-н Костадин Белишки" ще се показва в списъка под буквата "Г".

 • Пренареждане на колони     За да промените реда на колоните в отчета, просто щракнете върху име на колона и след това го плъзнете там, където желаете.

 • Сортиране на елементи в поле с вторична данни    За да обърнете реда на текст или числа в вторична поле, щракнете върху името на полето в отчета. Например в отчета, озаглавена Бизнес контакти с акаунт, можете да щракнете върху колоната Име на бизнес контакт , за да сортирате повторно имената на изброените бизнес контакти под всяко име на акаунт в обратен азбучен ред. Щракнете върху заглавието на колоната отново, за да възстановите оригиналната поръчка. По същия начин ако щракнете върху името на адрес - ZIP колоната, в списъка на бизнес контакти под всяко име на акаунт е обърнали в обратен ред на номерата.

 • Свиване или разгъване на групи в поле с вторична данни     Щракнете върху (минус) знак на всеки ред на отчета, за да свиете всички подпапки елементи и да покажете само първият ред на отчет на записа. Например в отчета, озаглавена Бизнес контакти с акаунт, можете да щракнете върху - (минус) знак по име на акаунт за скриване на списъка със свързани бизнес контакти. За да укажете, че е свит списък, (минус) знак се променя на + (плюс) знак. Тази функция може да бъде полезно за намаляване на размера и сложността на отчета. За да разгънете група, щракнете върху + плюс знак.

Най-горе на страницата

Промяна на отчет, за да се направи по-полезен

Има много начини, по които можете да променяте отчетите си, за да ги направите по-полезни за вас или сътрудниците ви.

 • Филтриране на резултатите    След отварянето на отчет, използвайте проста и Разширени филтри, за да изключите определени записи от отчета. Филтриране на резултатите от отчета могат да бъдат полезни за различни задачи. Например отчет на потенциални клиенти, които са филтрирани по местоположение е отличен основа за директна поща маркетингова кампания за събитие, което планирате в областта. За повече информация за филтриране вижте филтриране на записи в Business Contact Manager.

 • Промяна на облика    Актуализиране на изгледа на вашите отчети с информация в Промяна на оформлението на отчет

 • Персонализации на данни    Преди да отворите дори отчет, можете да направите важни промени в него, с персонализации като дефинирани от потребителя полета или промени в записите по подразбиране в различни списъци. Добавете дефинирани от потребителя полета за потенциален клиент формуляр, например да записвате отрасловите необходимата информация и да генерирате отчети от него. Променете опциите, налични в списък, и тези опции стават колоните с данни във вашия отчет на следващия.

За повече информация за редактирането на стойности в списъци, вижте Създаване и персонализиране на типове записи и списъци с.

Забележка : Ако дефинирани от потребителя поле, което сте добавили към отчет се изтрива от вашия база данни за Business Contact Manager, записан отчет няма да се показват информацията от полето "Изтрити". Ако експортиране на отчет с информация за Excel преди полето се изтрива, тези отчети, които не са засегнати.

Най-горе на страницата

Коригиране на грешки в данните в отчет

Когато преглеждате даден отчет, може да забележите грешки, които да искате да коригирате. Може например да видите, че даден бизнес контакт е свързан с неправилен партньор. Този вид грешка не може да се коригира в отчет, но трябва да се коригира в съответните отделни записи.

За да коригирате грешката в този пример, отворете записа на Business Contact и в страницата Общи на записа, в полето Свързан партньор въведете правилният партньор. Ако след това се върнете към отчета и в групата Действия щракнете върху Обнови, отчетът ще бъде коригиран.

Най-горе на страницата

Записване, обновяване и печат на отворен отчет

След като прегледате даден отчет, можете да запишете промените, които сте направили в него, да актуализирате данните или да отпечатате отчета. Започнете с отворен отчет, за да извършите някое от тези действия.

Записване на променен отчет

Няма нужда да запишете отчета, които не са променени, тъй като той е достъпен от раздела " отчети " на лентата. Записани отчети се съхраняват в базата данни на Business Contact Manager за Outlook .

 1. В лентата щракнете върху раздела Отчети, а след това щракнете върху типа отчет, който искате да отворите и после върху името на отчета, за да го отворите.

 2. Персонализирайте отчета, както е описано в Отваряне и промяна на отчет.

 3. В лентата, в групата Действия щракнете върху Запиши като.

 4. В диалоговия прозорец Записване като, който се отваря, въведете име за отчета и след това щракнете върху OK.

За да отворите персонализиран отчет, щракнете върху Записани отчети.

Съвет :  Отчетът се записва в същата категория, както и отчета, който сте променили, за да създадете записания отчет.

Обновяване на данните в отчет

Данните в отчета се обновяват при всяко отваряне на записан отчет. Можете да ги актуализирате и при нужда.

 1. В лентата щракнете върху раздела Отчети, а след това щракнете върху типа отчет, който искате да отворите и после върху името на отчета, за да го отворите.

 2. В лентата, в групата Действия щракнете върху Обнови.

Отпечатване на отчет

 1. В лентата щракнете върху раздела Отчети, а след това щракнете върху типа отчет, който искате да отворите и после върху името на отчета, за да го отворите.

 2. В лентата, в групата Действия щракнете върху Печат.

Най-горе на страницата

Създаване на диаграма от отчет

Можете да създадете диаграма от повечето от отчетите в Business Contact Manager за Outlook, както и от отчети по избор, които сте създали от отчет. Отчети, които могат да бъдат показани в таблицата форма ще покаже активната диаграма бутон ( chart button ), на лентата. Отчети, които нямат данни не може да се разглежда като диаграми.

 1. Отворете отчета, който искате да видите като диаграма.

 2. В лентата, в групата Показване щракнете върху Диаграма. Ако диаграмата е твърде широка, за да се покаже на вашия монитор, под нея ще се появи хоризонтален плъзгач.

  Съвет : Ако искате да създадете по-сложни диаграми, да експортирате данни от отчета в Excel, вижте Експортиране на на отчет в Excel или друга програма за анализ.

chart example

 1. Използвайте контролите в групата Диаграма в лентата, за да персонализирате диаграмите си.

 2. Етикети     Щракнете върху етикети за добавяне или премахване на осите и легенда.

 3. Стойности     Щракнете върху стойности , за да изберете данните, показани в отчета. Например в диаграмата за възможности по източник, можете да покажете Номера на възможности    или приходи данни.

 4. Очаквана    и общо    изберете тези квадратчета за отметка, ако искате диаграмата да показва действителните приходи, очаквани приходи или и двете.

  Забележка :  Тези квадратчета за отметка не присъстват във всяка диаграма.

Най-горе на страницата

Експортиране на отчет в Excel или друга програма за анализ

Можете лесно да експортирате Business Contact Manager за Outlook отчет в Microsoft Excel или друга програма за по-задълбочен анализ. За да експортирате данните на отчета в програма, различна от Excel, започнете с експортирането на данни в Excel. След това в Excel, можете да запишете данните във файлов формат, който да отворите другата програма. Например файл на Excel, записани във файлов формат на запетая, разделени със запетаи (.csv) може да бъде отворена в различни програми.

Направете едно от следните неща:

Записване на отчета като файл на Excel в компютъра   

 1. Отворете отчета, който искате да експортирате в Excel.

 2. В лентата, в групата Действия щракнете върху Експортиране в Excel. Отчетът се отваря в Excel.

 3. В Excel щракнете върху бутона Запиши, за да отворите диалоговия прозорец Записване като. Изберете измежду над 20 файлови формата за записване на отчета.

Пращане на отчета като прикачен файл на Excel към имейл   

 1. Отворете отчета, който искате да изпратите като прикачен файл към имейл.

 2. В лентата, в групата Действия щракнете върху Изпрати като имейл. Отваря се имейл съобщение на Outlook, в което отчетът е прикачен като файл на Excel (формат .xlsx).

 3. Попълнете редовете До и Тема, въведете съобщение (по желание) и щракнете върху Изпрати.

Най-горе на страницата

Стартиране на маркетингова дейност от отчет

Можете да използвате отчет, съдържащ адреси, телефонни номера или имейл адресите на партньори, бизнес контакти или потенциални клиенти за стартиране на маркетингова дейност в Business Contact Manager за Outlook.

 1. Отворете отчета, който искате да използвате като основа на маркетинговата дейност.

 2. Натиснете CTRL+A, за да осветите всички записи в списъка.

 3. В лентата, в групата Комуникиране щракнете върху Нов списък с обаждания, Групово изпращане на имейли или Директно отпечатване на поща, а след това щракнете върху Всички получатели или Избрани получатели.

 4. Във формуляра за маркетингова дейност, който се отваря, създайте списък получатели за дейността и съдържанието.

  За информация относно създаването на повикване списък вижте Създаване и използване на повиквания списъци в Business Contact Manager. За информация за създаването на други маркетингови дейности вижте популяризиране на вашите продукти и услуги в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Отваряне на отчет от притурка

Отваряне на отчет от притурка, щракнете върху иконата на отчета в притурката. Отчети, отворени от притурките се държат точно както отчети, отворени от лентата.

За повече информация относно притурките вижте използване на притурките в Business Contact Manager.

Най-горе на страницата

Гледане на списък със стандартни отчети

Следващият списък на стандартни отчети, налични в Business Contact Manager за Outlook са организирани по тип запис.

Съвет : Повечето отчети могат да се конвертират в диаграма, както е описано в Създаване на диаграма от отчет.

Акаунт за отчети    

 • Партньори, сортирани по "Възложено на"

 • Партньори, сортирани по "Град"

 • Партньори, сортирани по "Държава/провинция"

 • Партньори, сортирани по "Пощенски код"

 • Партньори, сортирани по "Територия"

 • Партньори, сортирани по "Категория"

 • Партньори, сортирани по "Оценка"

 • Партньори, сортирани по "Състояние на плащането"

 • Партньори, сортирани по "Източник"

 • Резюме на дейността на партньор

 • Дейност, сортирана по "Партньор"

 • Неподдържани партньори

 • Бърз списък на партньорите

Бизнес контакт отчети    

 • Бизнес контакти, сортирани по "Партньор"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Възложено на"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Град"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Държава/провинция"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Пощенски код"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Категория"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Оценка"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Състояние на плащането"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Източник"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Годишнина"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Рожден ден"

 • Резюме за дейност на бизнес контакт

 • Дейност, сортирана по "Бизнес контакт"

 • Неподдържани бизнес контакти

 • Бърз списък на бизнес контактите

Отчети за потенциални клиенти

 • Потенциални клиенти, сортирани по "Възложено на"

 • Потенциални клиенти, сортирани по "Възложено на" и "Оценка"

 • Потенциални клиенти, сортирани по "Резултат"

Отчети за възможности

 • Възможности, сортирани по "Продукт или услуга"

 • Възможности, сортирани по "Възложено на"

 • Възможности, сортирани по "Източник"

 • Възможности, сортирани по "Партньор"

 • Възможности, сортирани по "Бизнес контакт"

 • Просрочени възможности

 • Фуния на продажбите

 • Канал за продажби

 • Дейност, сортирана по "Възможност"

Други отчети за продажби

 • Първите клиенти по приход: Партньори

 • Първите клиенти по приход: Бизнес контакти

 • Най-добри продукти: Най-добре продавани продукти

 • Най-добри продукти: Най-изгодни продукти

 • Най-добри продукти: Продукти с най-висока печалба

 • Най-добри препращания: По количество потенциални клиенти

 • Най-добри препращания: По общ брой продажби

 • Неизползвани клиенти: За последните 30 дни

 • Неизползвани клиенти: За последните 90 дни

 • Неизползвани клиенти: За последните 180 дни

 • Неизползвани клиенти: За последните 365 дни

Отчети за маркетинг

 • Възможности, сортирани по "Маркетингова дейност"

 • Бизнес контакти, сортирани по "Маркетингова дейност"

 • Партньори, сортирани по "Маркетингова дейност"

 • Маркетингови дейности, сортирани по "Кампания"

 • Маркетингови дейности, сортирани по "Тип"

 • Регистрационни файлове на телефонните разговори, сортирани по "Списък с обаждания"

Отчети за бизнес проекти

 • Бизнес проекти – всички

 • Бизнес проекти – предстоящи

 • Бизнес проекти – просрочени

 • Бизнес проекти, сортирани по "Състояние"

 • Бизнес проекти, сортирани по "Краен срок"

 • Бизнес проекти, сортирани по "Възложено на"

 • Бизнес проекти, сортирани по "Тип"

 • Бизнес проекти, сортирани по "Приоритет"

 • Бизнес проекти, сортирани по "Партньор"

 • Бизнес проекти, сортирани по "Бизнес контакт"

 • Задачи от проект – всички

 • Задачи от проект – предстоящи

 • Задачи от проект – просрочени

 • Задачи от проект, сортирани по "Проект"

 • Задачи от проект, сортирани по "Възложено на"

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×