Използване на ограничителен режим режим в Access 2010

Информацията в тази статия обяснява как да използвате работната среда, наречена ограничителен режим, в Access 2010. В ограничителен режим Access блокира всички изрази, които не се считат за безопасни. В този случай опасните изрази използват функции или свойства, които биха могли да бъдат употребени от злонамерени потребители за получаване на достъп до устройства, файлове или други ресурси, за които не са упълномощени. Например функции като Kill и Shell могат да се използват за повреждане на данни и файлове на компютъра и затова не могат да се смятат за безопасни.

Забележка : За повече информация за използването на други функции за защита в Access 2010 щракнете върху връзките в раздела Вж. също на тази статия.

Какво искате да направите?

Разбиране на ограничителния режим и неговото поведение в Access 2010

Изключване на ограничителния режим (изпълнение на опасни изрази)

Разбиране на ограничителния режим и неговото поведение в Access 2010

Когато добавите израз в база данни, Access изпълнява този израз в работна среда, наречена ограничителен режим. Access прави това за бази данни, които са създаден или в Access 2010, или в по-ранни файлови формати на Access, които отваряте в Access 2010. Access разрешава ограничителния режим по подразбиране и режимът винаги забранява опасните изрази дори след като разрешите съдържанието в база данни.

Ако се доверите на източника на база данни и искате да изпълните израз, който ограничителният режим забранява, можете да изпълните този израз чрез променяне на ключ от системния регистър, за да изключите ограничителния режим. Запомнете, че за да може да се изключи ограничителният режим, базата данни трябва или да бъде разположена в надеждно местоположение, или да носи валиден подпис. Ако искате да промените настройката за ограничителен режим, следвайте стъпките, описани по-долу.

Следващата фигура показва процеса на взимане на решение, който Access следва, когато срещне опасен израз.

Процес на взимане на решение за ограничителен режим

Внимание      Неправилното редактиране на системния регистър може сериозно да повреди вашата операционна система, което може да наложи да я инсталирате повторно. Microsoft не може да гарантира, че проблемите, дължащи се на неправилно редактиране на системния регистър, могат да бъдат разрешени. Преди да редактирате системния регистър, направете резервно копие на всички ценни данни. За най-нова информация, отнасяща се до използването и редактирането на системния регистър на вашия компютър, вж. "Помощ" за Microsoft Windows.

Ако не сте запознати със системния регистър или нямате опит в променянето на ключове от системния регистър, обърнете за помощ към някой, който има опит. Трябва да имате разрешения на администратор на компютъра, за да променяте стойности на системния регистър.

Най-горе на страницата

Изключване на ограничителния режим (изпълнение на опасни изрази)

Изключването на ограничителния режим в Access 2010 се извършва чрез променяне на стойността на ключ от системния регистър.

Внимание      Неправилното редактиране на системния регистър може сериозно да повреди вашата операционна система, което може да наложи да я инсталирате повторно. Microsoft не може да гарантира, че проблемите, дължащи се на неправилно редактиране на системния регистър, могат да бъдат разрешени. Преди да редактирате системния регистър, направете резервно копие на всички ценни данни. За най-нова информация, отнасяща се до използването и редактирането на системния регистър на вашия компютър, вж. "Помощ" за Microsoft Windows.

Променяне на ключа от системния регистър

Важно : Следването на тези стъпки позволява опасните изрази да се изпълняват във всички екземпляри на Access за всички потребители на компютъра.

 1. Затворете всички екземпляри на Access, които се изпълняват на компютъра, за който искате да изключите ограничителния режим.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В Windows Vista    

   1. Щракнете върху бутона Старт Изображение на бутон , посочете Всички програми, щракнете върху Принадлежности и след това щракнете върху Изпълни.

   2. В полето Отвори напишете regedit и натиснете клавиша ENTER.

    Стартира редакторът на системния регистър.

   3. Разгънете папката HKEY_LOCAL_MACHINE и достигнете до следния ключ от системния регистър:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. В десния екран на редактора на системния регистър, под Име щракнете двукратно върху SandboxMode.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на DWORD стойност.

   5. В полето Данни за стойности променете стойността от 3 на 2 и след това щракнете върху OK.

   6. Затворете редактора на системния регистър.

  • В Microsoft Windows XP или Microsoft Windows Server 2003    

   1. В лентата на задачите щракнете върху Старт и след това щракнете върху Изпълни.

   2. В полето Отвори напишете regedit и натиснете клавиша ENTER.

    Стартира редакторът на системния регистър.

   3. Разгънете папката HKEY_LOCAL_MACHINE и достигнете до следния ключ от системния регистър:

    \Software\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine\Engines

   4. В десния екран на редактора на системния регистър, под Име щракнете двукратно върху SandboxMode.

    Показва се диалоговият прозорец Редактиране на DWORD стойност.

   5. В полето Данни за стойността променете стойността от 3 на 2 и след това щракнете върху OK.

   6. Затворете редактора на системния регистър.

Важно : Запомнете, че ако отначало не разрешите съдържанието на базата данни, Access забранява всички опасни изрази, независимо дали сте променили настройката на този системен регистър.

Можете да зададете следните стойности на системния регистър, като 0 (нула) налага най-малко ограничения, а 3 налага най-много ограничения.

Настройка

Описание

0

Ограничителният режим винаги е забранен.

1

Ограничителният режим се използва за Access, но не за други програми.

2

Ограничителният режим се използва за другите програми, но не за Access.

3

Ограничителният режим се използва винаги. Това е стойността по подразбиране, която се установява при инсталирането на Access.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×