Използване на контролите за видеоразговор

При осъществяване или приемане на видеоразговор в Communicator, във видеоекрана на прозореца Разговор ще се покажат няколко бутона, които можете да използвате за контролиране на повикването.

Контрола за видеоразговор

Контрола

Описание

Коментари

Communicator 2007 R2 example

Пауза/възобновяване на входящо видео

Поставяне входящо видео на пауза от участниците. Щракнете отново за възобновяване.

Stop video

Спиране на видео

Спиране на видеото в съответния разговор.

Communicator 2007 R2 example

Пауза или възобновяване на видео

Пауза на вашето видео. Щракнете отново за възобновяване.

Communicator 2007 R2 example

Превключване на картина в картината

Превключване между фоновото видеоизображение и изображението на картина в картината. Щракнете отново, за да превключите обратно.

Communicator 2007 R2 example

Показване на картина в картината

Показване на функцията за картина в картината, която позволява да виждате себе си (изходен видеосигнал) и активния събеседник (входящ видеопоток) в един и същ прозорец.

Communicator 2007 R2 example

Размер на видео

Избор на размера на видеоизображението (малък размер, голям размер, цял екран).

Hold Call control

Задържане/възобновяване на повикване

Задържане на съответното повикване. Щракнете върху нея отново за възобновяване на повикването.

Transfer call control

Прехвърляне на повикване

Прехвърляне на повикването към друг контакт или телефонен номер.

Communicator 2007 R2 example

Показване на цифровата клавиатура

Показване на екранната цифрова клавиатура. Полезна е, когато се покаже подкана за въвеждане на ПИН код за гласова поща или даден код за достъп.

Communicator 2007 R2 example

Показване на други участници

Показване на други потребители да участват в разговора.

Mute speaker control

Спиране на звука или промяна на силата на звука на високоговорителите

Спиране на звука на високоговорителите на вашето USB телефонно устройство. Щракнете отново, за да включите звука. Щракнете върху стрелката за надолу и използвайте плъзгача за промяна на силата на звука на високоговорителите.

Mute microphone control

Спиране на звука на микрофона

Спиране на звука на микрофона на вашето USB телефонно устройство. Щракнете отново, за да включите звука.

The End Call control

Край на повикването

Прекратяване на повикването. Това не прекратява сесията с незабавни съобщения.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×