Използване на контакти ("Хора") в Outlook.com или Outlook в уеб

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Забележка : Влезте в Outlook в уеб, като използвате всеки акаунт в Microsoft, включително имейл акаунти, завършващи на @outlook.com, @live.com, @hotmail.com или @msn.com.

В Outlook в уеб използвайте страницата "Хора на Outlook", за да създавате, редактирате, търсите и изтривате контакти. Можете да използвате контактите си за справка и автоматично да ги добавите като получатели, когато съставяте имейл съобщение в "Поща на Outlook".

В тази статия

Достигане до страницата "Хора на Outlook"

Какво ще видите на страницата "Хора на Outlook"

Разбиране на папките с контакти

Създаване на контакт от самото начало

Създаване на контакт от имейл съобщение

Създаване на списък с контакти

Редактиране на контакт или списък с контакти

Работа с папките с контакти

Изтриване или възстановяване на контакт или списък с контакти

Търсене на контакт или списък с контакти

Свързване и премахване на връзката на контакти

Достигане до страницата "Хора на Outlook"

 1. Влезте в Outlook в уеб. За помощ при влизането вж. Влизане в Outlook в уеб.

 2. Изберете иконата за стартиране на приложения Икона за стартиране на приложения на Office 365 и след това в иконата за стартиране на приложения изберете плочката Хора на Outlook.

Какво ще видите на страницата "Хора на Outlook"

Следващата екранна снимка показва какво ще видите на страницата Хора на Outlook.

Екранна снимка на страницата хора на Outlook.

Ето описание на това, което ще видите:

 1. Поле Търсене на хора, което можете да използвате за търсене за даден контакт или списък с контакти

 2. Лента с инструменти, която предоставя менюта и команди за създаването и промяната на вашите контакти и списъци с контакти в зависимост от контекста

 3. Папка Моите контакти, която съдържа всички ваши папки с контакти

 4. Среден екран, който показва контактите и списъците с контакти, които се съдържат в елемента, избран в левия екран

 5. Меню за филтър, което съдържа опции за стесняване на обхвата и сортиране на показаните контакти и списъци с контакти

 6. Визитка, която показва информация за избрания контакт или списък с контакти в средния екран

Най-горе на страницата

Разбиране на папките с контакти

Когато създавате контакт или списък с контакти от самото начало, той се съхранява в папката с контакти, която е избрана в левия екран. Следователно преди да добавите някой контакт или списък с контакти, ще е добре да знаете нещо за папките с контакти. Ето всичко, което трябва да знаете, за да започнете.

Всеки от вашите контакти и списъци с контакти се съхранява в папка с контакти. Можете да създадете папки с контакти, за да съхраните определени контакти или списъци с контакти заедно и да ги намирате по-лесно.

Папката Моите контакти, която е в левия екран на страницата Хора на Outlook, съдържа всички ваши папки с контакти. Когато папката Моите контакти е свита, можете да изберете да я разгънете и да видите всички свои папки с контакти.

Когато папката Моите контакти е разгъната, папката Контакти се показва непосредствено под нея, както е показано на следващата екранна снимка. Папката Контакти се показва автоматично. Тя съдържа всички ваши локални контакти, освен ако не създадете други папки и не добавите контакти към тях.

Екранна снимка на страницата "Хора" на Outlook. В левия екран списъкът "Моите контакти" е разгънат и папката с контакти се появява под него.

За повече информация вижте Работа с папките с контакти по-нататък в тази статия.

Създаване на контакт от самото начало

 1. Под Моите контакти в левия екран изберете папката, в която искате да създадете контакта. Ако е избрана папката Моите контакти вместо дадена папка, новият контакт се създава в папката Контакти.

  Забележка : Преди да създадете нов контакт, трябва да изберете папката в левия екран, в която искате да го създадете. След като създадете контакт, не можете да го преместите в друга папка. За да съхраните контакт в друга папка, след като сте го създали, можете да изтриете контакта и след това да го създадете отново в другата папка.

 2. В лентата с инструменти изберете Създай.

  Екранна снимка на лентата с инструменти на страницата "Хора" на Outlook с изнесено означение за командата "Създай".
 3. Във формуляра Добавяне на контакт, който се отваря, попълнете данните, които искате.

  Можете да изберете иконата Математически символ , за да видите опциите за този тип информация. Например изберете Математически символ до Телефон, за да добавите телефонни номера.

 4. Можете да изберете отхвърляне Отхвърли, за да отмените промените по всяко време. В противен случай, когато сте готови, изберете Записване Запиши, за да запишете промените си.

Най-горе на страницата

Създаване на контакт от имейл съобщение

За да добавите бързо някой подател или получател, който е в имейл съобщение, в своята папка Контакти, направете следното:

 1. Изберете иконата за стартиране на приложения Икона за стартиране на приложения на Office 365 и след това в иконата за стартиране на приложения изберете плочката Поща на Outlook.

 2. В имейл съобщение в екрана за четене изберете името на подателя или получателя, когото искате да добавите към своите контакти.

 3. Във визитката, което се показва за това лице, изберете Добави.

  Екранна снимка на част от имейл съобщение в страницата на пощата на Outlook. Подателят на съобщението е осветена и се появи визитката на получателя. Има изнесено означение за командата за добавяне на визитката.
 4. Във формуляра Добавяне на контакт, който се отваря, добавете повече информация за контакта, ако искате.

 5. Изберете Записване Запиши, за да добавите визитката към своята папка Контакти, или изберете отхвърляне Отхвърли, за да отмените.

  Ако изберете Запиши, контактът се добавя автоматично към папката ви Контакти. Когато създадете контакт по този начин, не можете да запишете контакта в друга папка или да го преместите в друга папка.

Най-горе на страницата

Създаване на списък с контакти

Списъкът с контакти е колекция от контакти. Той понякога се нарича и списък за разпространение. Можете да зададете списък с контакти като получател, когато съставяте имейл съобщение. Когато изпращате съобщението, то отива едновременно до всички контакти в списъка. Например можете да създадете списък с контакти, наречен "Моят клуб за книги", и да добавите всички членове на клуба към него. След това, за да адресирате съобщение до всички в клуба, ще трябва само да въведете "Моят клуб за книги" в реда До: в имейла.

За да създадете списък с контакти
 1. Под Моите контакти в левия екран изберете папката, в която искате да създадете контакта. Ако е избрана папката Моите контакти вместо дадена папка, новият контакт ще се създаде в папката Контакти.

  Забележка : Преди да създадете нов списък с контакти, трябва да изберете папката в левия екран, в която искате да го създадете. След като създадете списък с контакти, не можете да го преместите в друга папка. За да съхраните списък с контакти в друга папка, след като сте го създали, можете да изтриете списъка с контакти и след това да го създадете отново в другата папка.

 2. В лентата с инструменти изберете стрелката надолу до Създай и след това изберете Нов списък с контакти.

  Екранна снимка на част от лентата с инструменти на страницата хора на Outlook. Екранна снимка показва опцията "Създай списък с контакти" в падащото меню "Създай".
 3. В празния формуляр, който се отваря, въведете Име на списък с контакти, Членове за списъка с контакти и по желание Бележки.

 4. Можете да изберете отхвърляне Отхвърли, за да отмените промените по всяко време. В противен случай, когато сте готови, изберете Записване Запиши, за да запишете промените си.

Най-горе на страницата

Редактиране на контакт или списък с контакти

Можете да редактирате контакти или се обърнете към списъци, които сте създали или импортирали в Outlook в уеб. Не можете да редактирате контакти, които получавате чрез свързване към социална мрежа акаунт като LinkedIn. За информация за импортиране на контакти от друг имейл акаунт или имейл програма, вижте Импортиране на контакти в Outlook за Windows.

За да редактирате контакт или списък с контакти
 1. В средния екран поставете отметка в квадратчето до контакта или списъка с контакти, който искате да редактирате, и след това изберете Редактиране в лентата с инструменти.

  Екранна снимка на част от страницата хора на Outlook. В екранна снимка е избрано квадратчето за отметка до името на даден контакт и има изнесено означение за командата "Редактиране" в лентата с инструменти.
 2. Направете желаните промени.

 3. Можете да изберете отхвърляне Отхвърли, за да отмените промените по всяко време. В противен случай, когато сте готови, изберете Записване Запиши, за да запишете промените си.

Най-горе на страницата

Работа с папките с контакти

 • За да създадете папка с контакти, щракнете с десния бутон или натиснете и задръжте Моите контакти в левия екран, след което изберете Нова папка.

 • За да преименувате или изтриете някоя папка с контакти, която сте създали, щракнете с десния бутон върху папката и след това изберете Преименуване или Изтриване.

 • За да преместите някоя папка с контакти, която сте създали, в местоположение с име Други контакти, така че все още да е видима, но да не ви пречи, щракнете с десния бутон върху папката и след това изберете Премести в "Други контакти". Ще видите папката да се появява под Други контакти.

  За да преместите папка от Други контакти обратно в основния списък с вашите папки под Моите контакти, щракнете с десния бутон върху папката и след това изберете Премести в "Моите контакти".

Най-горе на страницата

Преглед на вашите контакти и списъци с контакти

Когато изберете елемент в левия екран на страницата Хора на Outlook, средният екран показва контактите, които са в този елемент, както следва:

 • Когато изберете Моите контакти, средният екран показва всички ваши контакти и списъци с контакти.

 • Когато изберете дадена папка с контакти, средният екран показва само контактите и списъците с контакти, които са в тази папка.

Използване на менюто за филтриране за стесняване на обхвата и сортиране на показаните контакти

В горния десен ъгъл на средния екран има падащото меню, което можете да използвате, за да стесните обхвата и да сортирате контактите и списъците с контакти, които се показват тук. Името на менюто описва реда на сортиране, който се използва в момента. Името на менюто по подразбиране е По собствено име, защото това е редът на сортиране по подразбиране.

Екранна снимка на страницата хора на Outlook, която включва изнесено означение за меню за филтър в средния екран. Изнесено означение показва по подразбиране името на менюто, което е "като собствено име."

Когато изберете менюто, за да го отворите, ще видите, че то съдържа следните три секции:

 • Секцията Показване, където можете да изберете Хора, ако искате да виждате само контактите, които са хора, или да изберете Списъци, за да виждате само контактите, които са списъци с контакти.

 • Секцията Ред на показване, където можете да изберете Собствено, фамилно или Фамилно, собствено, за да управлявате начина на показване на всяко име.

 • Секцията Ред на сортиране, където можете да избирате от опции, като Фамилно име, Фирма и Град на месторабота. Редът на сортиране, който се използва, определя името на менюто. Например ако текущото име на менюто е По собствено име и промените реда на сортиране, като изберете Фамилно име, името на менюто се променя на По фамилно име.

  Екранна снимка на страницата хора на Outlook. Екранна снимка включва изнесено означение за меню за филтър в средния екран. Изнесено означение показва, че името на менюто сега "по фамилия."

Най-горе на страницата

Изтриване или възстановяване на контакт или списък с контакти

Можете да изтривате контакти или списъци с контакти, които сте създали или импортирали в Outlook в уеб. Не можете да изтривате контакти, които сте получили чрез свързване с акаунт за социална мрежа, като напр. LinkedIn.

Можете да възстановите контакти и списъци с контакти, които сте изтрили преди по-малко от 30 дни. Когато възстановявате контакт или списък с контакти, Outlook в уеб автоматично го поставя в папката Моите контакти.

За да изтриете контакт или списък с контакти
 1. Изберете контакта или списъка с контакти

 2. Изберете Изтрий.

За да възстановите контакт или списък с контакти
 1. На лентата с инструменти изберете Управление и след това изберете Възстановяване на изтрити контакти.

 2. В прозореца Възстановяване на изтрити елементи поставете отметка в квадратчето отляво на всеки контакт или списък с контакти, който искате да възстановите.

 3. В долния десен ъгъл на Възстановяване на изтрити елементи изберете Възстановяване.

 4. В диалоговия прозорец Възстановяване на елементи изберете OK.

Най-горе на страницата

Търсене на контакт или списък с контакти

 1. В горната част на левия екран на диалоговия прозорец Търсене на хора въведете дума за търсене.

  • За да търсите контакт, въведете име или имейл адрес в полето Търсене на хора и след това изберете иконата за търсене Търсене на поддръжка . Например за да намерите контакт с име Биляна Иванова, чийто имейл адрес е biliana@outlook.com, бихте могли да въведете Биляна или Иванова в полето за търсене.

  • За да потърсите списък с контакти, въведете цялото или част от името на списъка с контакти в Търсене на хора и след това изберете иконата за търсене Търсене на поддръжка или натиснете Enter. Например за да намерите списък с контакти, наречен "Моят клуб за книги", можете да въведете само думата "клуб" в полето за търсене.

 2. За да стесните обхвата на търсенето си, след като получите резултатите от търсенето, изберете уточнение в секцията Включвай хора от под полето за търсене. Секцията Включвай хора от ще включва уточнение за всяко от следните неща:

  • Всяка папка с контакти, която сте създали

  • Всяка социална мрежа, към която сте свързани

Най-горе на страницата

Свързване и премахване на връзката на контакти

Можете да свързвате контакти един с друг, за да посочите, че са свързани по някакъв начин. В допълнение Outlook в уеб автоматично засича контактите, които имат еднакви или много подобни имена, и ги свързва, така че да се появяват като един контакт.

 • За да свържете определени контакти едни с други, изберете квадратчето отляво на всеки контакт в средния екран и след това в лентата с инструменти изберете Връзка.

 • За да премахнете връзката между контакти, направете следното:

  1. В средния екран поставете отметка в квадратчето отляво на свързан контакт.

  2. В лентата с инструменти изберете падащото меню Връзки.

  3. В падащото меню изберете x до контакта, чиято връзка с останалите искате да премахнете.

Разбиране на автоматично свързване

За да видите кои контакти Outlook в уеб автоматично е свързал за даден контакт, и да видите предложения за други подобни контакти, към които да свържете този контакт, изпълнете следните стъпки:

 1. Поставете отметка в квадратчето отляво на името на контакта. Ако Outlook в уеб е свързал автоматично контакти, които имат еднакви или подобни имена, ще се покаже падащото меню Връзки от дясната страна на лентата с инструменти.

 2. В лентата с инструменти изберете падащото меню Връзки.

Възможно е например да имате контакти с име Рада Михайлова и Рада Б. Михайлова, както е показано на следващата екранна снимка. Когато поставите отметка в квадратчето до един от тях, от дясната страна на лентата с инструменти се показва Връзки (2), за да посочи, че Outlook в уеб автоматично е свързал два контакта. Когато след това изберете Връзки (2), секцията Свързани профили на менюто показва контактите, които са свързани, а секцията Предлагани профили под нея показва допълнителни свързани контакти, които можете да изберете за свързване с тези, които вече са свързани. В този пример, ако изберете контакта, който се показва в секцията Предлагани профили, Връзки (2) в лентата с инструменти ще се промени на Връзки (3).

Екранна снимка на страницата хора на Outlook. Екранна снимка показва два контакта със сходни имена. Той също показва връзките падащото меню в лентата с инструменти, която съдържа раздел на свързани профили и предлагани профили секция.

Най-горе на страницата

Все още имате нужда от помощ?

Бутон за форума на общността Бутон за свързване с поддръжката

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Добре дошли в Outlook в уеб

Импортиране на контакти на Outlook за Windows

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×