Използване на картина в диаграма

Можете да използвате изображение – например растерна графика – за някои типове Маркер на данни, област от диаграма, чертожна област или легенда в 2D и 3D диаграми или 3D стени и под в 3D диаграми.

С тази процедура можете да използвате картина за маркери за данни в колонни, стълбовидни, площни, мехурчести, 3D линейни и запълнени радарни диаграми.

  1. Щракнете върху елемента на диаграмата, за който искате да използвате картината.

  2. Щракнете върху стрелката до Цвят на запълване Изображение на бутон , щракнете върху Ефекти на запълване и след това щракнете върху раздела Картина.

  3. За да зададете картината, щракнете върху Избор на картина.

  4. В полето Търси в щракнете върху устройството, папката или местоположението в Интернет, които съдържат картината, и след това щракнете двукратно върху желаната от вас картина.

  5. Изберете желаните от вас опции в раздела Картина.

Забележка : Командата Ефекти на запълване не е налична за 2D линейни, точкови или незапълнени радарни маркери. За да използвате картина за маркери за данни в тези типове диаграми, изберете картината в редактираща програма, щракнете върху Копиране (меню Редактиране), превключете на Microsoft Graph или щракнете двукратно върху диаграмата на Microsoft Graph, щракнете върху серията данни и след това щракнете върху Постави меню (Редактиране).

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×