Използване на картина в диаграма

Можете да подобрите една диаграма, като вмъкнете картина (като например бизнес емблема) в област от диаграма. Или можете да използвате запълване с картина, за да привлечете вниманието към конкретни елементи на диаграмата като областта на диаграмата, чертожна област, маркер на данни (в колонна, стълбовидна, площна, мехурчеста, 3D линейна диаграма и запълнена радарна диаграма), легенда (в 2D и 3D диаграми) или 3D стени и под диаграма.

Освен това можете да копирате картина в диаграмата или елементи на диаграма, като маркери за данни в 2D линейни диаграми, точкови диаграми или незапълнена радарна диаграма. Можете да премахнете картината, ако повече не е необходима.

Какво искате да направите?

Вмъкване на картина в диаграма

Запълване на елемент на диаграма с картина

Копиране на картина в диаграма или елемент на диаграма

Премахване на картина от диаграма

Вмъкване на картина в диаграма

 1. Щракнете върху областта на диаграмата.

  Това показва Инструменти за диаграма, които добавят Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Оформление, в групата Вмъкване, щракнете върху Картина.

  Група ''Вмъкване'' от лентата на Excel

 3. Намерете картината, която искате да вмъкнете, и след това щракнете двукратно върху нея.

  Съвет : За да добавите няколко картини, задръжте натиснат CTRL, докато щраквате върху картините, които искате да вмъкнете, и след това щракнете върху Вмъкване

 4. За да промените размера на картината, плъзнете манипулатор за оразмеряване навън или към центъра на картината, докато правите едно от следните неща:

  • За да запазите центъра на картината на същото място, дръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите пропорциите на картината, задръжте клавиша SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

  • За да запазите центъра на картината на същото място и същевременно да запазите пропорциите й, дръжте натиснати клавишите CTRL+SHIFT, докато плъзгате манипулатора за оразмеряване.

   Съвет : Освен това можете да преоразмерите картина до точно определена височина и ширина, като изберете картината и след това въведете желания размер в полетата Височина на фигура и Ширина на фигура (раздел Форматиране, група Размер).

 5. За да преместите картината, плъзнете я на желаното място.

Забележка : Картините, които са вмъкнати в диаграмата, са вградени в нея и затова увеличават размера на файла. За да намалите размера на файла, можете свържете към картина, вместо да я вмъквате. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина щракнете върху картината, която желаете да вмъкнете, щракнете върху стрелката до Вмъкване и след това изберетеСвържи към файл.

Най-горе на страницата

Запълване на елемент на диаграма с картина

 1. В дадена диаграма щракнете върху областта на диаграмата, чертожната област, маркера за данни, легендата, 3D стената или 3D пода, които желаете да запълните с картина.

  Това показва Инструменти за диаграма, които добавят Проектиране, Оформление и Форматиране.

 2. В раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури, щракнете върху Запълване на фигура.

  стилове на фигури в лентата на excel

 3. Щракнете върху Картина.

 4. Намерете картината, която искате да вмъкнете, и след това щракнете двукратно върху нея.

Най-горе на страницата

Копиране на картина в диаграма или елемент на диаграма

 1. В даден работен лист или диаграма изберете картината, която желаете да копирате.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд, щракнете върху Копирай. Изображение на бутон .

  Клавишна комбинация  За да копирате селекция, натиснете CTRL+C.

 3. Щракнете върху областта на диаграма или елемента на диаграма, където искате да поставите картината.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд, щракнете върху Постави. Изображение на бутон .

  Клавишна комбинация  За да поставите селекция, натиснете CTRL+V.

Най-горе на страницата

Премахване на картина от диаграма

Направете едно от следните неща:

 • За да премахнете картина, вмъкната в диаграмата, щракнете върху картината и след това натиснете DELETE.

 • За да премахнете картина, която запълва елемент на диаграма, изберете го и после направете следното:

  1. В раздела Оформление, в групата Текуща селекция, щракнете върху Форматиране на селекцията.

   Изображение на лентата на Excel

  2. Щракнете върху Запълване и после под Запълване щракнете върху Автоматично.

   Съвет : За да премахнете картината и всякакви други ефекти на запълване, приложени към избрания елемент на диаграмата, щракнете върху Без запълване.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×