Използване на дати в диаграми

Когато създавате диаграма от данни на работен лист, който използва дати и датите съставляват категорията (x) ос в диаграмата, Microsoft Graph автоматично използва ос за категорията време.

Показване на дати Оста за категорията време показва датите в хронологичен ред, на характерни интервали или "основни единици", дори ако датите в работния лист не са подредени или със същите основни единици.

Първоначално Graph задава основните единици за време (дни, месеци или години) съобразно с най-малките разлики между две дати в данните. Можете да промените настройката на базовата единица и Graph ще пречертае диаграмата. Например, ако имате данни за борсови цени, където най-малката разлика между датите е седем дни, Graph задава предварително основна единица за време в дни.

Можете да промените основната единица в месеци, за да видите производителността на борсата за дълъг период, както в първата диаграма в примера. За да промените основната единица, щракнете върху оста, щракнете върху Избраната ос в менюто Форматиране и след това щракнете върху желаните от вас опции в раздела Мащаб.

Диаграми за време и часове Не можете да създавате диаграми за време от данни, които се измерват с интервали от часове, минути или секунди. В диаграмите за време се отчитат само основни единици в дни, месеци и години.

Типове диаграми, които могат да използват оси на времето Осите на времето са налични в борсови диаграми и в 2D и 3D линейни, колонни, стълбовидни и площни диаграми.

Съвет Не можете да имате ос на времето, ако датите в диаграмата ви се показват в легендата. Можете да промените начина, по който данните се чертаят в диаграмата, така че датите да се показват вместо това върху оста на категорията.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×