Използване на данни от друга програма във вашата диаграма

Можете да импортирате, копирате или свързвате данни от друга програма, за да ги използвате в диаграмата си.

Какво искате да направите?

Импортиране на данни от текстов файл или от файл на Lotus 1-2-3

Импортиране на работен лист на Microsoft Excel или на диаграма

Копиране на данни от друга програма

Свързване към данни в друга програма

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×