Използване на групов календар

Груповият календар ви позволява да разглеждате няколко календара едновременно. Груповият календар е полезен например когато планирате събрание на екипа, тъй като можете да видите достъпността на членовете на екипа и конферентните зали.

В тази статия

Конфигуриране на календар като групов календар

Преглед на календарите на множество потребители в един групов календар

Конфигуриране на календар като групов календар

Забележка :  За да промените настройките на календара, трябва да имате поне ниво на разрешение "проектиране" за сайта.

  1. В лентата, в даден календар щракнете върху раздела Календар и след това върху Настройки на списъка.

  2. Под Общи настройки щракнете върху Заглавие, описание и навигация.

  3. В раздела Опции за групови календари задайте Използване на този календар за споделяне на график на членове като Да. Това ви позволява да създавате в календара събития с участници.

  4. Ако искате да използвате този календар за планирани ресурси, например конферентни зали, и за хора, задайте Използване на този календар за ресурсно резервиране като Да. Това ви позволява да създавате в календара събития, които включват ресурси, като конферентни зали.

Забележка :  Ако опцията Използване на този календар за ресурсно резервиране не е налична, значи функцията "Списъци на работни групи" не е разрешена за сайта.

  1. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Преглед на календарите на множество потребители в един групов календар

Забележка :  Изгледът, създаден посредством следващата процедура, е временен. След всяко обновяване на браузъра ще се показва само първоначалният календар.

  1. Отидете на груповия календар и щракнете върху раздела Календар в лентата.

  2. В лентата, в групата Обхват щракнете върху Група дни или върху Група седмици.

  3. В Добавяне на лице въведете името на лицето или групата, чийто календар искате да видите, и след това щракнете върху иконата "Проверка на имена". Можете също да щракнете върху иконата "Преглед" и да потърсите лицето или групата.

По-долу е даден пример за групов календар, създаден посредством горната процедура.

Групов календар

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×