Използване на автоматично форматиране при въвеждане

Като изберете определени опции за автоматично форматиране, програмите на 2007 Microsoft Office system могат автоматично да форматират някои видове текст при въвеждане, като например автоматично да заместят въведено късо тире ( - ) със средно тире ( – ). Използвайте опциите за "Автоформатиране при въвеждане", за да управлявате автоматичното форматиране по желания от вас начин. Конкретните налични опции за "Автоформатиране при въвеждане" зависят от програмата, която използвате.

Коя програма на 2007 Microsoft Office system използвате?

Word

Оutlook

PowerPoint

Excel

Publisher

Visio

Забележки   

 • За информация относно опциите за автокоригиране, автоматично вмъкване на текст и други опции за форматиране според конкретната програма, вж. връзките в раздела Вж. още.

 • Опциите за "Автоформатиране при въвеждане" са глобални и се прилагат за всички файлове в дадена програма.

 • Опциите за "Автоформатиране при въвеждане" не могат да се приложат за вече въведен текст в следните програми на 2007 Microsoft Office system: Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher и Visio.

 • За да забраните изцяло автоматичното форматиране за дадена програма, трябва да изчистите отметката пред всяка опция за "Автоформатиране при въвеждане" за тази програма.

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и след това изберете Опции на Word.

  Къде се намира бутонът Опции на Word?

  Бутонът Опции на Word се намира в долната част на менюто, което се отваря при щракване върху бутона Microsoft Office. Изображение на бутон.Диалогов прозорец на Microsoft Office за Word

 2. Изберете Проверка.

 3. Щракнете върху Опции за автокоригиране.

 4. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

 5. Поставете или изчистете отметките за опциите, които желаете да разрешите или да забраните.

  Какво прави всяка опция?

  Замествай по време на писане

  • "Прави кавички" с “типографски кавички”      Замества правите кавички ( " " ) и правите апострофи ( ' ) с типографски отварящи и затварящи кавички (Двойни типографски кавички) и типографски апострофи (Бутон за намаляване и увеличаване на лентата).

  • Дроби (1/2) със знак за дроб (½)      Замества въведените дроби (1/2) с дроб с един знак (½).

   Забележка   Тази опция замества само следните въведени дроби: 1/4, 1/2 и 3/4. Останалите често срещани дроби са налични като символи. За повече информация относно вмъкването на символи вж. Вмъкване на символ или специален знак.

  • *Получер* и _курсив_ с истинско форматиране      Прилага получер шрифт към всеки текст, ограден със звездички (*); прилага курсивен шрифт към всеки текст, ограден със знаци за подчертаване (_). Например *компютър* става компютър и _компютър_ става компютър.

  • Интернет адресите и мрежовите пътища с хипервръзки      Замества въведените Интернет адреси, мрежови пътища и имейл адреси с хипервръзки.

  • Английски редни числителни (1st) с горен индекс      Замества английски редни числители, които показват относителна позиция на даден елемент в поредица (например 1st, 2nd или 3rd) с горен индекс (1st, написано с горен индекс).

  • Тирета (--) с дълго тире (—)      Замества двойно тире (--) с едно дълго тире (—); замества единично тире с интервали отпред и отзад ( - ) със средно тире (–).

   Приложи по време на въвеждане

  • Автоматични списъци с водещи символи      Създава списък с водещи символи, когато даден ред от текста започва с един от следните знаци *, -, или >, последван от интервал или табулация.

   Забележка   За да завършите списъка с водещи символи, натиснете два пъти клавиша ENTER.

  • Линии на границата      Чертае линия, когато въведете три пъти последователно следните знаци ~, #, *, -, _ или = на нов ред и след това натиснете ENTER. Например въвеждането на ~~~ на нов ред, последвано от натискане на ENTER, води до изчертаване на вълнообразна линия напряко на страницата.

  • Вградени заглавни стилове      Прилага заглавни стилове към абзаци от пет или по-малко думи, които не завършват с пунктуационен знак, след като натиснете двукратно клавиша ENTER. За стила "Заглавие 1", въведете нов ред, за стила "Заглавие 2" поставете единична табулация пред новия ред, а за стила "Заглавие 3" поставете двойна табулация пред новия ред.

   Забележка   Трябва да натиснете двукратно ENTER след предходния абзац, за да приложите автоматично заглавните стилове.

  • Автоматични номерирани списъци      Създава номериран списък, когато даден ред от текста започва с цифрата 1, последвана от точка или табулация.

   Забележка   За да въведете номериран списък, натиснете два пъти клавиша ENTER.

  • Таблици      Създава таблица с един ред, когато въведете поредица от знаци плюс (+) и къси тирета (-) в началото на текстов ред и след това натиснете ENTER. Трябва да започнете и да завършите поредицата със знак плюс. Например +---+---+------+ създава таблица от един ред с три колони. Ширината на колоната е равна на броя на тиретата, въведени между знаците плюс. За да добавите редове на произволно място в таблицата, поставете курсора в края на реда, където искате да вмъкнете нов ред, и след това натиснете ENTER.

   Автоматично по време на въвеждане

  • Форматиране на начален елемент от списък като предишния      Форматира водещия текст на даден списъчен елемент като водещия текст на предишния списъчен елемент. Водещото форматиране се повтаря до първия пунктуационен знак на списъчния елемент, обикновено точка, двоеточие, късо тире, дълго тире, въпросителен знак, удивителен знак или подобен знак.

   Забележка   Само форматиране, приложено към целия водещ текст, се повтаря в следващия списъчен елемент. Форматиране, което е приложено към част от водещия текст, не се повтаря във водещия текст на следващите списъчни елементи.

  • Задаване на ляв отстъп и отстъп за първи ред с табулатори и клавиш "назад"      Задайте отстъп на първия ред от абзац, като поставите курсора пред първия ред и тогава натиснете клавиша TAB. задайте отстъп на целия абзац, като поставите курсора пред произволен ред на абзаца (с изключение на първия ред) и тогава натиснете клавиша TAB. За да премахнете отстъпа, поставете курсора пред първия ред на абзаца и тогава натиснете клавиша НАЗАД.

  • Дефиниране на стилове въз основа на вашето форматиране      Прилага вградени стилове към ръчно форматиран текст, когато текстът има същото форматиране като вградения стил.

   Забележка   За да активирате тази функция, трябва да изчистите отметката от квадратчето Отчитай форматирането. В диалоговия прозорец Опции на Word щракнете върху Разширени и след това изчистете отметката от квадратчетоОтчитай форматирането.

Забележка   За да приложите автоматично форматиране към вече написан текст в Word, използвайте раздела Автоформатиране. За повече информация относно използването на функцията "Автоформатиране" вж. Къде се намира функцията "Автоформатиране" ?

Най-горе на страницата

Оutlook

 1. В менюто Инструменти изберете Опции.

 2. Щракнете върху раздела Формат на поща, след което щракнете върху Опции на редактора.

 3. Изберете Проверка, след което щракнете върху Опции на автокоригиране.

 4. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

 5. Поставете или изчистете отметките за опциите, които желаете да разрешите или да забраните.

  Какво прави всяка опция?

  Замествай по време на писане

  • "Прави кавички" с “типографски кавички”      Замества правите кавички ( " " ) и правите апострофи ( ' ) с типографски отварящи и затварящи кавички (Двойни типографски кавички) и типографски апострофи (Бутон за намаляване и увеличаване на лентата).

  • Дроби (1/2) със знак за дроб (?)      Замества въведените дроби (1/2) с дроб с един знак (?).

   Забележка   Тази опция замества само следните въведени дроби: 1/4, 1/2 или 3/4. Останалите често срещани дроби са налични като символи. За повече информация относно вмъкването на символи вж. Вмъкване на символ или специален знак.

  • *Получер* и _курсив_ с истинско форматиране      Прилага получер шрифт към всеки текст, ограден със звездички (*); прилага курсивен шрифт към всеки текст, ограден със знаци за подчертаване (_). Например *компютър* става компютър и _компютър_ става компютър.

  • Интернет адресите и мрежовите пътища с хипервръзки      Замества въведените Интернет адреси, мрежови пътища и имейл адреси с хипервръзки.

  • Английски редни числителни (1st) с горен индекс      Замества английски редни числители, които показват относителна позиция на даден елемент в поредица (например 1st, 2nd или 3rd) с горен индекс (1st, написано с горен индекс).

  • Тирета (--) с дълго тире (—)      Замества двойно тире (--) с едно дълго тире (—); замества единично тире с интервали отпред и отзад ( - ) със средно тире (–).

   Приложи по време на въвеждане

  • Автоматични списъци с водещи символи      Създава списък с водещи символи, когато даден ред от текста започва с един от следните знаци *, -, или >, последван от интервал или табулация.

   Забележка   За да завършите списъка с водещи символи, натиснете два пъти клавиша ENTER.

  • Линии на границата      Чертае линия, когато въведете три пъти последователно следните знаци ~, #, *, -, _ или = на нов ред и след това натиснете ENTER. Например въвеждането на ~~~ на нов ред, последвано от натискане на ENTER, води до изчертаване на вълнообразна линия напряко на страницата.

  • Вградени заглавни стилове      Прилага заглавни стилове към абзаци от пет или по-малко думи, които не завършват с пунктуационен знак, след като натиснете двукратно клавиша ENTER. За стила "Заглавие 1", въведете нов ред, за стила "Заглавие 2" поставете единична табулация пред новия ред, а за стила "Заглавие 3" поставете двойна табулация пред новия ред.

   Забележка   Трябва да натиснете двукратно ENTER след предходния абзац, за да приложите автоматично заглавните стилове.

  • Автоматични номерирани списъци      Създава номериран списък, когато даден ред от текста започва с цифрата 1, последвана от точка или табулация.

   Забележка   За да въведете номериран списък, натиснете два пъти клавиша ENTER.

  • Таблици      Създава таблица с един ред, когато въведете поредица от знаци плюс (+) и къси тирета (-) в началото на текстов ред и след това натиснете ENTER. Трябва да започнете и да завършите поредицата със знак плюс. Например +---+---+------+ създава таблица от един ред с три колони. Ширината на колоната е равна на броя на тиретата, въведени между знаците плюс. За да добавите редове на произволно място в таблицата, поставете курсора в края на реда, където искате да вмъкнете нов ред, и след това натиснете ENTER.

   Автоматично по време на въвеждане

  • Форматиране на начален елемент от списък като предишния      Форматира водещия текст на даден списъчен елемент като водещия текст на предишния списъчен елемент. Водещото форматиране се повтаря до първия пунктуационен знак на списъчния елемент, обикновено точка, двоеточие, късо тире, дълго тире, въпросителен знак, удивителен знак или подобен знак.

   Забележка   Само форматиране, приложено към целия водещ текст, се повтаря в следващия списъчен елемент. Форматиране, което е приложено към част от водещия текст, не се повтаря във водещия текст на следващите списъчни елементи.

  • Задаване на ляв отстъп и отстъп за първи ред с табулатори и клавиш "назад"      Задайте отстъп на първия ред от абзац, като поставите курсора пред първия ред и тогава натиснете клавиша TAB. Задайте отстъп на цял абзац, като поставите курсора пред произволен ред на абзаца (с изключение на първия ред) и тогава натиснете клавиша TAB. За да премахнете отстъпа, поставете курсора пред първия ред на абзаца и натиснете клавиша НАЗАД.

  • Дефиниране на стилове въз основа на вашето форматиране      Прилага вградени стилове към ръчно форматиран текст, когато текстът има същото форматиране като вградения стил.

   Забележка   За да активирате тази функция, трябва да изчистите отметката от квадратчето Отчитай форматирането. В диалоговия прозорец Опции на Word щракнете върху Разширени и след това изчистете отметката от квадратчетоОтчитай форматирането.

Важно   В Microsoft Office Outlook 2007 можете безпроблемно да пренебрегнете раздела Автоформатиране в диалоговия прозорец Автокоригиране. Макар че можете да изберете опциите от раздела Автоформатиране, Microsoft Office Outlook 2007 вече не се възползва от тези функции. Опциите в раздела Автоформатиране са включени в раздела Автоформатиране при въвеждане.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон и после върху Опции на PowerPoint.

  Къде се намира бутонът Опции на PowerPoint?

  Бутонът Опции на PowerPoint се намира в долната част на менюто, което се отваря при щракване върху бутона Microsoft Office. Изображение на бутон.Microsoft Office dialog box for PowerPoint

 2. Щракнете върху Проверка.

 3. Щракнете върху Опции за автокоригиране.

 4. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

 5. Поставете или изчистете отметките за опциите, които желаете да разрешите или да забраните.

  Какво прави всяка опция?

  Замествай по време на писане

  • "Прави кавички" с “типографски кавички”      Замества правите кавички ( " " ) и правите апострофи ( ' ) с типографски отварящи и затварящи кавички (Двойни типографски кавички) и типографски апострофи (Бутон за намаляване и увеличаване на лентата).

  • Дроби (1/2) със знак за дроб (?)      Замества въведените дроби (1/2) с дроб с един знак (?).

   Забележка   Тази опция замества само следните въведени дроби: 1/4, 1/2 или 3/4. Останалите често срещани дроби са налични като символи. За повече информация относно вмъкването на символи вж. Вмъкване на символ, дроб или специален знак.

  • Английски редни числителни (1st) с горен индекс      Замества английски редни числители, които показват относителна позиция на даден елемент в поредица (например 1st, 2nd или 3rd) с горен индекс (1st, написано с горен индекс).

  • Тирета (--) с дълго тире (—)      Замества двойно тире (--) с едно дълго тире (—); замества единично тире с интервали отпред и отзад ( - ) със средно тире (–).

  • Усмивки :-) и стрелки (==>) със специални символи      Замества въведените усмивки и стрелки със съответните символи.

  • Интернет адресите и мрежовите пътища с хипервръзки      Замества въведените Интернет адреси, мрежови пътища и имейл адреси с хипервръзки.

   Приложи по време на въвеждане

  • Автоматични списъци с водещи символи и номерация      Създава списък с водещи символи, когато даден ред от текста започва с един от следните знаци *, - или >, последван от интервал или табулация. Създава номериран списък, когато даден ред от текста започва с цифрата 1, последвана от точка или табулация.

   Забележка   За да завършите списъка с водещи символи или номерация, натиснете два пъти клавиша ENTER.

  • Автопобиране на заглавния текст в контейнер      Намалява размера на шрифта на заглавния текст, така че текстът да се побере в определения контейнер за заглавен текст.

   Забележка   Заглавният текст автоматично се намалява само с една стъпка на размера на шрифта, например от 44 на 40, въз основа на вградените размери на шрифтове за шрифта. Ако искате още да намалите размера на шрифта, изберете заглавния текст и, или изберете по-малък вграден размер на шрифт от списъка Размер на шрифта, или въведете желания размер в списъка Размер на шрифта.

  • Автопобиране на основния текст в контейнер      Намалява размера на шрифта на основния текст, така че текстът да се побере в определения контейнер за основен текст.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон, а след това щракнете върху Опции на Excel.

  Къде се намира бутонът Опции на Excel?

  Бутонът Опции на Excel се намира в долната част на менюто, което се отваря при щракване върху бутона Microsoft Office. Изображение на бутон.Бутон ''Опции на Excel''

 2. Щракнете върху Проверка.

 3. Щракнете върху Опции за автокоригиране.

 4. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

 5. Поставете или изчистете отметките за опциите, които желаете да разрешите или да забраните.

  Какво прави всяка опция?

  • Интернет адресите и мрежовите пътища с хипервръзки      Замества въведените Интернет адреси, мрежови пътища и имейл адреси с хипервръзки.

  • Включване на нови редове и колони в таблица      Добавя нови редове или колони към съществуваща таблица, когато въведете данни в съседен ред или колона. Например, ако имате таблица с две колони в колони A и B и след това въведете данни в съседна клетка в колона С, колона C автоматично се форматира като част от съществуващата таблица.

  • Попълване на формули в таблиците за създаване на изчисляеми колони      Прилага една формула към всички клетки на таблица в дадена колона. Формулата автоматично се регулира, така че да се разшири във всички клетки на таблица в колоната. за повече информация относно изчисляемите колони вж. Създаване, редактиране или премахване на изчисляеми колони в таблица на Excel.

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции на автокоригиране.

  Забележка   Трябва да има отворен файл, преди да можете да изберете Опции на автокоригиране. Създайте или отворете файл, за да направите тази команда достъпна.

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

 3. Поставете или изчистете отметките за опциите, които желаете да разрешите или да забраните.

  Какво прави всяка опция?

  Замествай по време на писане

  • "Прави кавички" с “типографски кавички”      Замества правите кавички ( " " ) и правите апострофи ( ' ) с типографски отварящи и затварящи кавички (Двойни типографски кавички) и типографски апострофи (Бутон за намаляване и увеличаване на лентата).

  • Тирета (--) с дълго тире (—)      Замества двойно тире (--) с едно дълго тире (—); замества единично тире с интервали отпред и отзад ( - ) със средно тире (–).

   Приложи по време на въвеждане

  • Автоматични списъци с водещи символи      Създава списък с водещи символи, когато даден ред от текста започва с един от следните знаци *, -, или >, последван от интервал или табулация.

   Забележка   За да завършите списъка с водещи символи, натиснете два пъти клавиша ENTER.

  • Автоматични номерирани списъци      Създава номериран списък, когато даден ред от текста започва с цифрата 1, последвана от точка или табулация.

   Забележка   За да въведете номериран списък, натиснете два пъти клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Visio

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Опции за автокоригиране.

  Забележка   Трябва да бъде отворен файл, преди да можете да изберете Опции за автокоригиране. Създайте или отворете файл, за да направите тази команда достъпна.

 2. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане

 3. Поставете или изчистете отметките за опциите, които желаете да разрешите или да забраните.

  Какво прави всяка опция?

  Замествай по време на писане

  • "Прави кавички" с “типографски кавички”      Замества правите кавички ( " " ) и правите апострофи ( ' ) с типографски отварящи и затварящи кавички (Двойни типографски кавички) и типографски апострофи (Бутон за намаляване и увеличаване на лентата).

  • Дроби (1/2) със знак за дроб (?)      Замества въведените дроби (1/2) с дроб с един знак (?).

   Забележка   Тази опция замества само следните въведени дроби: 1/4, 1/2 или 3/4. Останалите често срещани дроби са налични като символи. За повече информация относно вмъкването на символи вж. Вмъкване на символ, дроб или специален знак.

  • Английски редни числителни (1st) с горен индекс      Замества английски редни числители, които показват относителна позиция на даден елемент в поредица (например 1st, 2nd или 3rd) с горен индекс (1st, написано с горен индекс).

  • Тирета (--) с дълго тире (—)      Замества двойно тире (--) с едно дълго тире (—); замества единично тире с интервали отпред и отзад ( - ) със средно тире (–).

  • Усмивки :-) и стрелки (==>) със специални символи      Замества въведените усмивки и стрелки със съответните символи.

Най-горе на страницата

Отнася се за: Visio Standard 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Publisher 2007Беше ли полезна тази информация?

Да Не

Как можем да подобрим това?

255 оставащи знаци

За защита на поверителността на данните ви не включвайте информация за връзка във вашата обратна връзка. Прегледайте нашите правила за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

Ресурси за поддръжка

Промяна на езика