Използване на автоархивиране за архивиране или изтриване на елементи

Вашата пощенска кутия в Microsoft Outlook нараства със създаването и получаването на елемент. За да държите под контрол свободното мястото в пощенската си кутия или в пощенския сървър, който използвате, може да премествате стари елементи, които са важни, но се използват рядко, в място за архивиране. Автоархивирането управлява автоматично този процес на съхраняване, но вие можете да персонализирате повечето от настройките по подразбиране.

Забележка : Елементите в пощенската ви кутия може да се подчиняват на правила за съхранение или на управление на записите за съобщенията на вашата организация. При прилагането към акаунт за Microsoft Exchange тези правила имат предимство над настройките за автоархивиране. Компонентът за автоархивиране се премахва от профилите на Outlook, съдържащи акаунт за Microsoft Exchange с правила за съхранение.

Преглед или промяна на настройките по подразбиране на автоархивирането

Автоархивирането премества елементи от първоначалното им местоположение в Outlook в папка на архивен файл, т.е. когато те преминат периода си на стареене. Можете също да зададете опции за изтриване на елементи при изтичане на срока на валидност.

Елементите се съхраняват в техни архивни местоположения, освен ако не промените една или повече опции за автоархивиране или не изберете те да бъдат автоматично изтрити след изтичане на срока на валидност. Ако настройката е да бъдат изтривани елементите с изтекъл срок на валидност, тези елементи не се архивират, а се изтриват завинаги. Елементи, които вече са архивирани, могат да се изтриват само ръчно

Разкажи ми още за това кога изтича срокът на определени елементи на Outlook

Различните типове елементи на Outlook – например съобщения, срещи и задачи – имат различни периоди на стареене. Тези периоди на стареене по подразбиране не се променят, освен ако не промените настройките им ръчно. Периодите на стареене по подразбиране на елементите на Outlook са както следва:

Папка

Период на стареене

"Входящи" и "Чернови"

6 месеца

"Изпратени" и "Изтрити"

2 месеца

Изходящи

3 месеца

Календар

6 месеца

Задачи

6 месеца

Бележки

6 месеца

Дневник

6 месеца

Контакти

Не изтича

Забележка : Папки, които създавате и съдържат елементи от същия тип като Входящи, Календар, Задачи, Бележки или Дневник, имат същия шестмесечен период на стареене по подразбиране.

Моментът, от който даден елемент започва да старее, се определя от типа му.

Тип на елемента

Кога започва периодът на стареене

Имейл съобщение

Датата/часа на получаване или последна промяна и записване на съобщението, което от тях настъпва по-късно.

Събрание, събитие или среща

Датата на последна промяна и записване на елемента, което настъпва по-късно. Повтарящи се елементи не се автоархивират.

Задача

Датата на завършване или последната промяна и записване на задачата. Задачи, които не са маркирани като завършени, не се автоархивират. Задачи, възложени на други хора, се архивират, само ако са маркирани като завършени.

Бележка

Когато за последен път сте променили и записали бележката.

Запис в дневника

Дата на създаване на записа от дневника или на последната промяна и записване.

Контакт

По подразбиране контакти не се архивират. Можете обаче да ги архивирате ръчно.

Когато изпълните Outlook за първи път, автоархивирането е включено по подразбиране и се изпълнява на всеки 14 дни. Може да променяте това, колко често да се изпълнява автоархивирането, да задавате файла с данни на Outlook (.pst), който да се използва за съхранение на архивираните елементи, и да избирате кога елементите от папките на Outlook подлежат на архивиране.

 1. Щракнете върху раздела Файл, за да отворите изгледа Backstage, и след това щракнете върху Опции.

 2. В раздела Разширени, в Автоархивиране, щракнете върху Настройки за автоархивиране.

 3. Изберете Изпълнявай автоархивиране всеки n дни, а след това определете колко често да се извършва автоматичното архивиране.

 4. Изберете други опции, ако желаете. Може да решите при автоархивиране старите елементи автоматично да се изтриват.

 5. За да се върнете към предишния изглед, щракнете върху разделаФайл.

  Забележки : 

  • Ако промените архивния файл, показан под Премествай старите елементи в, този нов файл ще се използва всеки път, когато се изпълнява автоархивиране.

  • Задайте първо опциите по подразбиране на папката, а след това персонализирайте отделните настройки на папката. В противен случай може неволно да промените настройките по подразбиране.

  • За повече информация относно настройките за автоархивиране вж. Обяснение на настройките за автоархивиране.

Най-горе на страницата

Променяне на настройки за автоархивиране за отделна папка

 1. В списъка с папки, в навигационен екран, щракнете с десния бутон върху папката, която искате да промените, след което щракнете върху Свойства от контекстното меню.

 2. В раздела автоархивиране изберете желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×