Избор на получатели

За да налеете информацията в основния документ, трябва да свържете документа към източник на данни или файл с данни. Ако нямате файл с данни, можете създадете такъв по време на процеса по създаване на циркулярни документи.

Избор на файл с данни

 1. В раздела Съобщения, в групата Стартиране на циркулярни документи щракнете върху Избор на получатели.

  Изображение на лентата на Word

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако искате да използвате списъка си с контакти от Outlook, щракнете върху Избор от контактите на Outlook.

   Съвети за работа със списъка с контакти на Microsoft Outlook

   Свързването към вашата папка с контакти на Outlook обикновено е прост процес, но понякога може да се натъкнете на проблем. По-долу са описани решенията на често срещани проблеми:

   • Не мога да намеря папката с контакти на Outlook, за да се свържа с нея.

   • Получавам съобщения за грешка за имейл програми и таблици.

   • Не мога да се свържа с папката с контакти на Outlook в публичните папки.

   • Искам като папка с контакти да използвам адресната си книга на Outlook Express, но не мога да се свържа с нея.

    Не мога да намеря папката с контакти на Outlook

    Може да е необходимо да включите свойството Показвай тази папка като адресна книга за електронна поща в Outlook или да промените потребителския си профил на Outlook.

    Включване на свойството "Показвай тази папка като адресна книга за електронна поща"

   • В менюто Старт в Microsoft Office Outlook щракнете върху Контакти.

   • Щракнете с десния бутон върху папката Контакти с информацията, която искате да използвате за циркулярните документи и след това изберете Свойства.
    свойства на контакти в outlook

   • В раздела Адресна книга на Outlook поставете отметка до Показвай тази папка като адресна книга за електронна поща, след което щракнете върху OK.

    Обратно към съветите за Outlook

    Промяна на потребителския профил на Outlook

    Потребителският профил на Outlook е група от имейл акаунти и адресни книги. Обикновено ви трябва само един, но ако споделяте компютъра си с други или използвате различни адресни книги за различни цели, може да настроите повече от един профил. Ако при създаването на циркулярни документи използвате профил, в който не е включена папката с контакти, която искате да използвате, тя няма да бъде налична.

    За да превключите на друг потребителски профил, рестартирайте Outlook. Когато бъдете подканени за профила, изберете този, който включва папката с контакти, която искате да използвате за циркулярните документи.

    Ако не бъдете подканени да изберете профил, а знаете, че имате повече от един, може по желание да настроите Outlook да ви подканва. За да направите това:

   • Затворете Outlook.

   • В контролния панел превключете на класически изглед, след което щракнете върху Поща.

   • Щракнете върху Покажи профилите.

   • За да излиза подкана за избор на профил при всяко стартиране на Outlook, щракнете върху Питай за профила, който трябва да бъде използван и изберете OK.


    Обратно към съветите за Outlook

    Получавам съобщения за грешка за имейл програми и таблици

    Ако се опитате да се свържете с папката с контакти при създаването на циркулярни документи в Word и Outlook не е настроен като програма за електронна поща по подразбиране в Windows Internet Explorer, ще се появи следното съобщение за грешка:

    "Няма програма за електронна поща по подразбиране или текущата програма не може да изпълни заявката за съобщение. Стартирайте Microsoft Office Outlook и го настройте като програма за електронна поща по подразбиране"

    За да избегнете това съобщение при създаването на циркулярни документи, направете следното:

   • Излезте от Word.

   • В менюто Инструменти на Internet Explorer щракнете върху Опции за Интернет и след това щракнете върху раздела Програми.

   • Под Имейл щракнете върху Microsoft Office Outlook, след което щракнете върху OK.

    Стартирайте отново Word, отворете циркулярния документ и се свържете с папката с контакти на Outlook.

    Обратно към съветите за Outlook

    Не мога да се свържа с папката с контакти на Outlook в публичните папки

    Ако създавате циркулярен документ в Word и се опитвате да се свържете с папка с контакти на Outlook в публичните папки, ще получите съобщение за грешка, което гласи:

    "Операцията не може да бъде изпълнена поради грешки в диалога или ядрото на базата данни. Опитайте по-късно пак."

    Ако опитате пак по-късно, получавате същото съобщение за грешка.

    За да използвате публична папка с контакти като файл с данни за вашия циркулярен документ, трябва да започнете създаването му от Outlook.

    Обратно към съветите за Outlook

    Искам да използвам адресната си книга на Outlook Express като папка с контакти

    Не можете да се свържете с този тип адресна книга директно по време на обединяване. Вместо това експортирайте адресната си книга на Outlook Express като текстов .csv файл и след това се свържете с нея в този формуляр.

    Как да експортирате адресната си книга на Outlook Express:

   • Отворете Microsoft Outlook Express.

   • В менюто Файл посочете Експортиране и изберете Адресна книга.

   • В диалоговия прозорец Инструмент за експортиране на адресната книга щракнете върху Текстов файл (с разделени със запетая стойности) и щракнете върху Експортиране.

   • В полето Запиши експортирания файл като въведете име на файла за експортирания файл и щракнете върху Преглед.

   • В диалоговия прозорец Запиши като, в списъка Запиши в изберете мястото, където искате да запишете файла, и щракнете върху Запиши. Удобно е да записвате данните в папката Моите източници на данни в папката Моите документи, в която Word търси най-напред файловете с данни при създаване на циркулярни документи.

   • Щракнете върху Напред. Отметнете квадратчетата до полетата, които искате да експортирате, и щракнете върху Готово.

    Забележка : Когато се чудите кои полета да експортирате, не забравяйте формулярните писма или имейл съобщения и етикети, които възнамерявате да създадете като циркулярни. Например ако смятате да включвате псевдоними или лични уеб сайтове в циркулярните документи, не експортирайте тези полета.

   • Когато получите съобщение, че експортирането е успешно, щракнете върху OK.

   • За да затворите диалоговия прозорец Инструмент за експортиране на адресна книга, щракнете върху Затвори и излезте от Outlook Express.

    Когато сте отново в Word и създавате циркулярните документи и стигнете до свързването с файла с данни, щракнете върху опцията Използване на съществуващ списък и намерете .csv файла, който сте експортирали. Преди да се отвори файлът, може да бъдете подканени да изберете кой разделителен знак да разделя колоните в списъка с адреси. Щракнете върху Запетая, след което щракнете върху OK.


    Обратно към съветите за Outlook

  • Ако имате работен лист на Microsoft Office Excel, база данни на Microsoft Office Access или друг тип файл с данни, щракнете върху Използване на съществуващ списък и намерете файла в диалоговия прозорец Избор на източник на данни.

   За Excel може да изберете данни от всеки работен лист или наименуван диапазон в работна книга. За Access може да изберете от всяка таблица или заявка, която е дефинирана в базата данни. За друг тип файл с данни изберете файла в диалоговия прозорец Избор на източник на данни. Ако файлът не е в списъка, изберете съответния тип файл или изберете Всички файлове в полето Файлове от тип. В циркулярен документ може да използвате следните типове файлове с данни:

   1. Файлове от програми за еднослойни бази данни, за които сте инсталирали OLE база данни доставчик или Open Database Connectivity (ODBC) драйвер (редица такива са включени в Microsoft Office).

   2. HTML файл, който съдържа таблица. Първият й ред трябва да съдържа имената на колоните, а другите трябва да съдържат данни.

   3. Електронни адресни книги:

    • Адресна книга на Microsoft Outlook

    • Списък с контакти на Microsoft Schedule+ 7.0

    • Всеки подобен списък с адреси, създаден със система за съобщения, съвместима с MAPI, например Microsoft Outlook.

   4. Документ на Microsoft Word. Документът трябва да съдържа точно една таблица. Първият й ред трябва да съдържа заглавия, а останалите редове трябва да съдържат записите, които искате да обедините. Можете да използвате също и източник на заглавки като източник на данни.

   5. Всеки текстов файл, който има поле за данни, разделени (или разграничени) от табулации или запетая, и запис на данни, разделени със знаци за край на абзац.

    Съвети за форматиране на данни в Excel

    Ако вашият файл с данни е работен лист на Excel, включващ проценти, стойности във валута или пощенски кодове, можете да запазите числовото форматиране на данните, като използвате динамичен обмен на данни, за да се свържете с работния лист на Excel от Word. Така например ще сте спокойни, че петцифрен пощенски код 07865 от файла с данни няма да се покаже като числото 7865 (без водещата нула).

    Преди да се свържете с работния лист, направете следното в Word:

    1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това изберете Опции на Word.

    2. Щракнете върху Разширени.

    3. Превъртете до раздела Общи и поставете отметка в квадратчето Потвърди конвертирането на файловия формат при отваряне.

    4. Щракнете върху OK.

    5. При отворен основен документ на циркулярния документ, в групата Стартиране на циркулярни документи на раздела Пощенски съобщения щракнете върху Избор на получатели, след което щракнете върху Използване на съществуващ списък.

    6. Намерете работния лист на Excel в диалоговия прозорец Избор на източник на данни и щракнете двукратно върху него.

    7. В диалоговия прозорец Потвърждаване на източник на данни щракнете върху Работни листове на MS Excel чрез DDE (*.xls), след което щракнете върху OK.

     Забележка : Ако не виждате Работни листове на MS Excel чрез DDE (*.xls), поставете отметка до Покажи всички.

    8. В диалоговия прозорец Microsoft Office Excel, за Именувано или диапазон от клетки, изберете диапазона от клетки или работния лист, съдържащи информацията, която искате да налеете, след което щракнете върху OK.

     Забележка : Ако не искате да бъдете питани всеки път, когато отворите файл с данни, може да изключите опцията Потвърждаване на конвертирането при отваряне, след като се свържете с работния лист.

  • Ако още нямате файл с данни, щракнете върху Въвеждане на нов списък, след което използвайте формуляра, който се отваря, за да създадете своя списък. Той се записва като файл с база данни (.mdb), който можете да използвате многократно.

Забележка : Ако сте инсталирали 2007 Microsoft Office system (вместо да инсталирате само Microsoft Word отделно), можете да използвате и Microsoft Query, за да съставите заявка и да извлечете желаните данни от външен източник на данни.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×