Избиране на фигура или друг обект

Изберете обекти, фигури, картини или текстови полета, за ги промените или преместите. Манипулаторите за оразмеряване указват, че има избрана фигура или обект.

Ако използвате сензорно устройство, вижте Избиране на фигури на сензорни устройства.

Коя програма използвате?

Excel

PowerPoint

Word

Преки пътища за избиране на фигури и обекти

Excel

Щракнете върху обект, за да го изберете. Ако така не успеете да го изберете, отворете групата Редактиране в раздела Начало, след което щракнете върху Намиране & избори направете едно от следните неща:

Намиране и избор в групата ''Редактиране'' на раздела ''Начало''

 • За да изберете обекти, които са скрити, насложени или зад текста, щракнете върху Избор на обекти и след това очертайте рамка върху обектите.

 • За да отворите прозореца на задачите, където можете да избирате, да правите множествен избор, да показвате или променяте реда на обектите, щракнете върху Екран на селекцията и после щракнете върху желаните опции.

Най-горе на страницата

PowerPoint

Щракнете върху обект, за да го изберете. Ако така не успеете да го изберете, отворете групата Редактиране в раздела Начало, след което щракнете върху Избор и направете едно от следните неща:

Избор в група ''Редактиране''

 • За да изберете всички обекти и контейнери в слайда, щракнете върху Избери всички.

 • За да изберете обекти, които са скрити, насложени или зад текста, щракнете върху Избор на обекти и след това очертайте рамка върху обектите.

 • За да отворите прозореца на задачите, където можете да избирате, да правите множествен избор, да показвате или променяте реда на обектите, щракнете върху Екран на селекцията и после щракнете върху желаните опции.

Най-горе на страницата

Word

Щракнете върху обект, за да го изберете. Ако така не успеете да го изберете, отворете групата Редактиране в раздела Начало, след което щракнете върху Избор и направете едно от следните неща:

Избор в група ''Редактиране''

 • За да изберете целия текст в документа, щракнете върху Избери всички.

 • За да изберете обекти, които са скрити, насложени или зад текста, щракнете върху Избор на обекти. За да изберете обект, щракнете, когато показалецът стане стрелка за селекция Бял показалец с 4-посочна стрелка , докато се премества над обект. За да изберете множество обекти, натиснете и задръжте Ctrl, докато щраквате върху желаните от вас обекти.

 • За да изберете текст със сходно форматиране, щракнете върху Избери всички текстове със сходно форматиране (няма данни).

 • За да отворите прозореца на задачите, където можете да избирате, да правите множествен избор, да показвате или променяте реда на обектите, щракнете върху Екран на селекцията и после щракнете върху желаните опции.

Най-горе на страницата

Преки пътища за избиране на фигури и обекти

За да направите това

Направете следното

Избор на множество фигури или обекти.

Натиснете и задръжте SHIFT или CTRL, докато щраквате върху фигурата или обектите.

Избор на обект, който е под други обекти, и циклично обхождане на насложени обекти напред.

Изберете горния обект и след това натиснете TAB.

Избор на обект, който е под други обекти, и циклично обхождане на насложени обекти назад.

Изберете горния обект и след това натиснете SHIFT+TAB.

Избор на обекти, които са част от група.

Изберете групата и след това направете едно от следните неща:

 • За да изберете един обект, щракнете върху него.

 • За да изберете множество фигури в група, натиснете и задръжте SHIFT или CTRL, докато щраквате върху тях.

Отмяна на избора обект по обект.

Натиснете и задръжте SHIFT или CTRL, докато щраквате върху всеки обект.

Най-горе на страницата

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×