Избиране на редове и колони в таблица на Excel

Можете да изберете клетки и диапазони в таблица точно както бихте ги избрали в работен лист, но избирането на редове и колони на таблица е различно от избирането на редове и колони на работен лист.

За да изберете

Направете следното

Колона на таблица със или без заглавки

Щракнете върху горния ръб на заглавката на колоната или на колоната в таблицата. Появява се следната избираща стрелка, за да означи, че щракването избира колоната.

Избираща стрелка на колона на таблица

Забележка : Еднократното щракване върху горния ръб избира данните на колоната на таблицата; двукратното щракване избира цялата колона на таблицата.

Можете също да щракнете някъде в колоната на таблицата и след това да натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ или пък можете да щракнете върху първата клетка в колоната на таблица и след това да натиснете CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ.

Забележка : Еднократното натискане на CTRL+ИНТЕРВАЛ избира данните на колоната на таблица; двукратното натискане на CTRL+ИНТЕРВАЛ избира цялата колона на таблица.

Колона на таблица със заглавки на работен лист

Щракнете върху заглавието на колона на работен лист, което показва заглавката на таблица на колоната на таблицата, която искате да изберете.

Можете също да щракнете някъде в колоната на таблицата и след това да натиснете CTRL+ИНТЕРВАЛ или пък можете да щракнете върху първата клетка в колоната на таблица и след това да натиснете CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ.

Ред на таблица

Щракнете върху лявата граница на реда на таблица. Появява се следната избираща стрелка, за да означи, че щракването избира реда.

Избираща стрелка на ред на таблица

Можете също да щракнете върху първата клетка в реда на таблица и след това да натиснете CTRL+СТРЕЛКА НАДЯСНО.

Всички редове и колони на таблица

Щракнете върху горния ляв ъгъл на таблицата. Появява се следната избираща стрелка, за да означи, че щракването избира цялата таблица.

Избираща стрелка на ъгъл на таблица

Забележка : Еднократното щракване върху горния ляв ъгъл на таблицата избира данните на таблицата; двукратното щракване върху него избира цялата таблица.

Можете също да щракнете някъде в таблицата и след това да натиснете CTRL+A или пък можете да щракнете върху клетката горе вляво в таблицата и след това да натиснете CTRL+SHIFT+END.

Забележка : Еднократното натискане на CTRL+A избира данните на таблицата; двукратното натискане на CTRL+A избира цялата таблица.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×