Избиране на картини

 1. Папките, съдържащи картините, с които ще работите, трябва да се показват в екрана Преки пътища до картини. Ако папките не са там, прибавете ги към екрана.

  Как?

  1. В екрана Преки пътища до картини под Преки пътища до картини щракнете върху Добавяне на пряк път до картина

  2. Намерете папката, съдържаща картините, с които искате да работите.

  3. Щракнете върху Добави.

 2. Изберете папките, съдържащи картините, с които искате да работите.

  Как?

  Направете едно от следните неща в списъка Преки пътища до картини:

  1. За да работите с картините в една папка, изберете папката.

  2. За да работите с картините в множество последователни папки, изберете първата папка, натиснете и задръжте клавиша SHIFT и изберете последната папка от групата.

  3. За да работите с картините в множество папки, които не са последователни, изберете една папка, натиснете и задръжте клавиша CTRL и изберете всяка допълнителна папка, с която искате да работите.

   Когато са избрани множество папки, всички картини от избраните папки ще се показват в настоящия си ред на сортиране в екрана за визуализация.

 3. Изберете картините, с които искате да работите.

  Как?

  Направете едно от следните неща в екрана за визуализация:

  1. За да изберете една картина, щракнете върху нея. В изгледа с миниатюри или филмова лента щракнете върху Напред Button Image или Назад Button Image , за да промените избора на картина. Ако работите в изглед на единична картина, настоящата картина е избрана по подразбиране.

  2. За да изберете множество последователни картини, в изгледа с миниатюри или филмова лента изберете първата картина в групата, натиснете и задръжте клавиша SHIFT и изберете последната картина от групата.

  3. За да изберете множество картини, които не са последователни, в изгледа с миниатюри или филмова лента изберете една картина, натиснете и задръжте клавиша CTRL, след което изберете всяка допълнителна картина, с която искате да работите.

  4. За да изберете всички картини, в изгледа с миниатюри или филмова лента щракнете върху Избери всички от менюто Редактиране.

   Забележка : Ще загубите избора върху множество картини, ако превключите на изгледа "Единична картина".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×