За управление на SharePoint групи и потребители

Основна отговорност, свързана със защитата на сайта, е управление на достъпа до ресурсите ви на сайта. Windows SharePoint Services 3.0 ви разрешава, като собственик на сайта, да контролирате кои потребители или групи имат достъп до вашите SharePoint сайтове. Така се прехвърля задачата за контрол върху потребителите от администратора на сървъра към собствениците на сайта.

Windows SharePoint Services 3.0 използва потребители и домейн групи на Windows, както и Windows механизми за удостоверяване, за да контролира и проверява потребителите. Като собственик на сайта, може или да добавите директно потребителски акаунти на Windows към вашия сайт, или да ги добавите към групи на SharePoint, за да управлявате потребителски акаунти на уеб сайт от високо ниво или на ниво на подсайт. И обратно, може да премахнете потребителските акаунти на Windows и домейн групите от вашия сайт и групите на SharePoint.

В рамките на организацията това обикновено означава, че собствениците на сайта избират потребителски акаунти на Windows и групи за защита на Windows от списъка на организацията (обикновено потребители или групи на Windows домейн) и ги добавят към сайта или към група на SharePoint по техен избор. Групите на SharePoint може да съдържат домейн групи на Windows (например име на домейн\Department_A, където името на домейне името на Windows домейна) или индивидуални потребители с потребителски акаунт на локалния сървър или в Windows домейна (например име на домейн\потребителско име).

Групи на SharePoint по подразбиране

По подразбиране се предоставят три групи на SharePoint, както се вижда на следната таблица. Забележете, че може да ги персонализирате, като им присвоите това ниво на разрешение, което желаете, както и може да създавате нови групи на SharePoint с с тези нивата на разрешение, които желаете.

Име на група на SharePoint

Ниво на разрешение по подразбиране

Собственици на име на сайт

Пълен контрол

Членове на име на сайт

Сътрудничество

Посетители на име на сайт

Четене

Забележка : Сайтовете, изградени на Windows SharePoint Services, често имат допълнителни SharePoint групи по подразбиране.

Персонализиране на групи на SharePoint

За да отговорите на потребностите на вашата организация, са ви предоставени много възможности за персонализиране на групите на SharePoint. Например може да:

  • Създадете нова група на SharePoint или да персонализирате съществуваща, за да включите само това ниво на разрешение, което желаете (с изключение на ниво на разрешение "ограничен достъп"). Забележете, че може и да създавате потребителски нива на разрешение, които след това да присвоите на вашите групи на SharePoint.

    Забележки : 

    • Ако в организацията ви има хора, които разполагат с едни и същи разрешения за един или повече защитими обекти, помислите да създадете за тях групи на SharePoint. Например може да създадете група на SharePoint за ръководства, наречена "Ръководства на SharePoint", и една за анализаторите, наречена "Анализатори на SharePoint" и т. н.

    • Всеки, на когото е присвоено ниво на разрешение, включващо разрешение "Създаване на групи", може да създаде нови групи на SharePoint. Администраторите на колекцията със сайтове и собствениците на сайтовете по подразбиране имат това разрешение.

  • Изтриване на излишна група на SharePoint.

  • Добавяне на потребителски акаунти на Windows и групи за защита на Windows към вашите групи на SharePoint.

  • Премахване на потребителски акаунти на Windows и групи за защита на Windows от вашите групи на SharePoint.

Забележка : Въпреки че може например да присвоите нивото на разрешение за проектиране към SharePoint групата на читателите на име на сайта, е по-практично да създадете нова потребителска група на SharePoint и да й присвоите нивото на разрешение, което ви е необходимо за новата група. По този начин избягвате имена на групи на SharePoint, които означават ниво на разрешение, различно от това, което в действителност имат.

Определяне на потребители и групи

Ако целта на вашия уеб сайт е членовете на дадена работна група да споделят документи и информация, обикновено добавяте членове на тази работна група (т. е. техните потребителски акаунти на Windows или групи на Windows) към съответната SharePoint група на вашия сайт. Например може да добавите членове на работната група, на които искате да позволите да участват в SharePoint групата на членовете на име на сайт Така те може да добавят документи и да актуализират списъци. Може и да добавяте други членове на работната група към SharePoint групата на посетителите на име на сайта, за да може да четат документи и да разглеждат списъци, но не и да участват в сайта. Ако искате да помогнете за управлението на сайта, може да включите някои членове към SharePoint групата на собственици на име на сайта.

Освен да добавяте потребителски акаунти на Windows и домейн групи към групи на SharePoint, може директно да ги добавите към вашия сайт. Потребителите, които добавите директно към вашия сайт, може индивидуално да получат разрешение за защитим обект на вашия сайт. Макар че това функционира само за ограничен брой потребители, индивидуалното присвояване на потребители за защитими обекти, както и индивидуалното присвояване на ниво на разрешение за всеки потребител, може да бъде трудно задача и да отнема много време. Затова ви препоръчваме да използвате групи на SharePoint, когато работите с повече защитими обекти.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×