За командите от менюто на Business Contact Manager

Когато се инсталира Business Contact Manager за Outlook, менютата в Microsoft Office Outlook се променят, за да включват допълнителни елементи. Към лентата с инструменти се добавя менюто Business Contact Manager.

В менюто Business Contact Manager можете:

 • Да отворите началната страница на Business Contact Manager, където може да получите пълен обзор с критична по важност информация за вашия бизнес, персонализиран така, че да покаже точно това, от което имате нужда.

 • Да отворите записите за Бизнес партньор, Бизнес контакт, Възможност, Бизнес проект, Задача от проект и Маркетингова кампания. Може също да отворите папката Хронология на връзката, която съдържа свързани елементи на хронологията на връзката, като срещи или имейл съобщения, за всички записи.

 • Да изпълнявате отчети.

  • Connect to your accounting system.

 • Да управлявате предпочитанията си за автоматично свързване към имейл.

 • Да създавате, споделяте или управлявате базата данни за Business Contact Manager.

 • Да управлявате начина, по който работите офлайн с локално копие на споделена база данни.

 • Да персонализирате формулярите в Business Contact Manager за Outlook чрез добавяне или редактиране на дефинирани от потребителя полета. Може също да импортирате настройки, включващи изгледи и формуляри.

 • Разгледайте списъка с продукти и услуги.

В менюто Файл може да управлявате файловете с данни или да отворите съветник за помощ при импортиране или експортиране на данни.

В менюто Помощ можете:

 • Да отворите помощта за Business Contact Manager за Outlook или Outlook.

 • Да покажете информация за начина на използване на Business Contact Manager за Outlook с мобилни устройства.

Щракнете върху стрелката надолу   Стрелка на поле   до бутона Създай в стандартната лента с инструменти, за да:

 • Създадете нови записи за запис за бизнес партньор, бизнес контакт, възможност, бизнес проект, задача от проект или маркетингова кампания запис.

 • Архивирате телефонно обаждане.

 • Създадете бизнес бележка.

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×