За изгледите в Business Contact Manager

В Business Contact Manager за Outlook може да използвате изглед, за да сортирате информация така, че да виждате най-важната за вас информация – точно както може да правите това във всяка друга папка на Outlook. За всяка папка на Business Contact Manager има стандартни изгледи, но може да създавате и персонализирани изгледи.

Стандартни изгледи

Може да показвате съдържанието на папките на Business Contact Manager с помощта на стандартни изгледи.

 1. В менюто Старт щракнете върху списък с папки.

 2. Във всяка папка, в менюто Изглед посочете Текущ изглед и след това щракнете върху желания изглед.

Персонализиране на изгледи

Може да персонализирате един изглед като променяте полетата, които се появяват и реда на тяхното появяване; групирате, сортирате или филтрирате изгледа по отношение на дадено поле или като променяте настройките на шрифта и таблиците.

 1. В менюто Изглед посочете Текущ изглед и след това щракнете върху Персонализиране на текущия изглед.

 2. Щракнете върху един от следните бутони, за да персонализирате изгледа. Не всички бутони ще бъдат налични, в зависимост от изгледа, който персонализирате.

  • Полета      Щракнете върху този бутон, за да добавите или премахнете полета, които се появяват в изгледа.

  • Групиране по      Една група представлява набор от елементи с обща характеристика, например бизнес контакт от една и съща държава или регион, или маркетингова кампания с един и същ краен срок. Щракнете върху този бутон, за да разгънете или свиете заглавките на групите, за да се показват или скриват елементите, съдържащи се в тях.

  • Сортиране      Щракнете върху този бутон, за да сортирате елементите в една папка, показвани в кой да е изглед, въз основа на едно или няколко полета, с изключение на базираните на време изгледи като Ден/седмица/месец и времевата скала. Например може да сортирате задачи на бизнес проект по срок, за да видите реда, по който трябва да работите по тях.

  • Филтър      Щракнете върху този бутон, за да покажете само тези елементи или файлове, които отговарят на зададените от вас условия. Например може да филтрирате маркетинговите кампании по дата на създаване. Когато един филтър се приложи върху избрана папка, лентата на състоянието показва думите Приложен е филтър в долния ляв ъгъл на екрана.

  • Други настройки      Щракнете върху този бутон, за да промените шрифта, мрежата и начина, по който се показва екранът за четене.

  • Автоматично форматиране      Щракнете върху този бутон, за да промените автоматичното форматиране на шрифта на заглавките на групите и съдържанието на папките.

  • Форматиране на колони      Щракнете върху този бутон, за да покажете ширината на всяка колона.

  • Възстанови текущия изглед      Щракнете върху този бутон, за да се върнете към последното форматиране на този конкретен изглед.

Съвет : За информация как да променяте показването на бизнес партньори или бизнес контакти на формат фамилно име или собствено име вижте Показване на списъка "Контакти" във формат "фамилно име, собствено име".

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×